Katolikus énekek tartalomjegyzéke

 

 

Könyvek tartalomjegyzéke

Sárga könyv

Kék könyv

Zöldkönyv (sárga könyv folytatása)

Az Úrnak zengjen az ének 

 

Sárgakönyv énekszám jegyzéke

Számsorrendes 

 

1 A bűnös szememet hadd adjam 1-3
2 Add a kezed, hogy zengjünk 1
3 Adj erőt, hogy megnyílhassak1-3
4 Adj nekem, adj nekem, 1-4
5 Adonaj, Te vagy pásztorom, 1-4
6 Alapjukban meginognak 1-3
7 Alleluja, /Az Úr dicsőségét 1-3
8 Alleluja, /Dícsérjétek 1-4
9 Alleluja, /Fenséges az Úr 1-2
10 Alleluja, ézus az Úr 1
11 Alleluja, Keressétek előbb 1-2
12 Alleleuja/Mint napsütés a 1-3
13 Alleluja,/Zeng velünk 1-3
14 A mélyből kiáltok Uram 1-3
15 A szeretet mindenkié, 1-2
16 A Te nevedben mi együtt 1-3
17 Atya teremtő szeretet 1-6
18 Anyámnak, az Egyháznak szív 1
19 Atyám, Tied vagyok, és 1-3
20 A végtelen ég alatt a 1-2
21 Az élő Jézust magasztalom, 1-3
22 A világnak Krisztus kell! 1
23 Az Isten jó, az Isten jó, 1-3
24 Az Úr az én Pásztorom, 1-2
25 Az Úr az én Pásztorom, 1-4
26 Izrael Királya, seregeknek 1-2
27 Az Úr fenn van a szent 1-5
28 Az Úrnak Lelke legyen 1-2
29 Az Ő szeretete olyan nagy, 1-3
30 Áldjad én lelkem az Urat! 1-2
31 Magasztaljon Téged minden 1
32 Áldjuk az Urat, 1-2
33 Áldjon meg téged az Úr 1
34 Áldott Istenünk a szívünke 1-4
35 Áldott legyen az Úr, 1-4
36 Áldott legyen 1-4
37 Áldott légy nagy jóságod 1-3
38 Áldott az Úr a szentélyben 1-2
39 Irgalmazz Urunk, 1
40 Bárányom, Bárányom, Isten 1-4
41 Áldjátok az Urat, 1
42 Béke és áldás szállt most 1-5
43 Álltok szótlanul, 1-4
44 A föld, amelyre lábad lép 1
45 Csillagpuha éjben titkot 1-3
46 Együtt fog ujjongni 1
47 Lauda Jerusalem Dominum! 1
48 Eldőlt a szívemben, 1-2
49 Hallelu, hallelu, 1
50 Ez az a nap, ez az a nap, 1-3
51 Mindig van kiút, sose 1
52 Ez az én szerelmes Fiam, 1-2
53 Én fogom a kezed Jézus. 1-3
54 Én Uram, én Istenem, 1
55 Feltámadott, feltámadott, 1-3
56 Feltámadt Jézusomnak 1-6
57 Feltámadt, itt jár köztünk, 1
58 Fivérem Nap és nővérem 1-2
59 Gyermekem, én szomjazom, 1-4
60 Gyönyörű vagy én Uram, 1-3
61 Hadd jöjjek én forrásodhoz 1-2
62 Halld Izrael, az Úr nékünk 1
63 Hatalmas Atyám, dicsőítlek 1-3
64 Hálát adok Neked én Uram 1-2
65 Hálát adok az esti órán, 1-4
66 Fölém hajló jóságodra 1
67 Hálát adok, hogy itt a 1-3
68 Életem csak kegyelem, önér 1-4
69 Holnap talán az ajkad néma 1-3
70 Hozsanna, hozsanna, 1-4
71 Imádjon Téged az egész 1-4
72 Csillag gyúlt a sötét égen 1
73 Indulj a harcba, ne félj 1-4
74 Irgalmazz, Uram irgalmazz! 1-3
75 Ímé az Isten sátora 1-3
76 Ímé, mily jó gyönyörűséges 1-2
77 Ízleld és lásd, hogy jó az 1
78 Isten gyöngédség, irgalom 1-5
79 Jézus az Isten Báránya, 1-2
80 Jézus, áldott legyél, 1-2
81 Gloria, gloria 1
82 Jézus anyja, virágok 1-4
83 Csak Isten békessége oltja 1
84 Jézus enyém, s én az Övé, 1-6
85 Érző kezek ölelnek engem 1
86 Jézus, Jézus, Jézus, 1-2
87 Jézus, köszöntlek, itt a 1-2
88 Ave Maria, gratia plena, 1-2
89 Jézus néz rám a két 1
90 Békesség legyen velünk, 1
91 Jézusom, én szeretlek, 1-2
92 Jézussal járok minden nap 1-4
93 Jézus, Te közénk eljöttél 1-2
94 Jézus vár terád, Lelkét 1-2
95 Jó Atyám imádlak, leteszem 1
96 Jó Uram, jó Uram, 1-4
97 Jól vigyázz kicsi kéz mit 1-3
98 Jöjj Szentlélek, jöjj 1-6
99 Kegyelmed, Úr Jézus oly 1-3
100 Jöjj Szentlélek, szállj 1-5
101 Áldott légy Uram, áldott 1
102 Kelj föl, aki görnyedtél 1-5
103 Kész az én szívem, 1
104 Királyi gyermek vagyok 1-2
105 Kész az én szívem, 1-2
106 Koldusként jövök Hozzád 1-2
107 Két ember eléd lép, két 1-3
108 Jézus Király, itt vagyunk 1
109 Köszönöm Jézus, köszönöm 1
110 Alleluja,/Mária, igaz 1-2
111 Krisztus valóban feltám 1-2
112 Legyen áldott az Úr, 1-3
113 Magasztalja lelkem az én 1-3
114 Legyen a béke teveled, 1
115 Mária, hozzád száll imánk 1-3
116 Menjetek be kapuin 1
117 Mária, jó Anyánk, 1-3
118 Hála Jézus, hála, hogy 1-2
119 Mária, Mária, szép virág 1-4
120 Minden kincsem az, 1-5
121 Mért félig Tied a szívem, 1-5
122 Nem lesz egyedül a szívem 1
123 Minden, mi él csak Téged 1-4
124 Mindent kegyelemből 1-2
125 Mint szarvas hűs vizek 1-3
126 Nap, hold, csillagok 1-3
127 Nem kell félnünk, mert él 1-3
128 Néked hódolok Jézus, 1
129 Nélküled Uram, gyenge 1-3
130 Napkeltétől napnyugtáig 1
131 Nézzétek az ég madarait, 1-3
132 Mert Te, Uram, 1
133 Nézz testvér fel, az Úr 1-3
134 Ó, jöjjetek, örvendjünk, 1
135 Ó, Uram, néked zeng szavam1-2
136 Ó, mily szép, a magas 1
137 Indulj meg te föld, az Úr 1
138 Oldani Uram, s oldódni 1-2
139 Olyan hitet, mint a 1
140 Ó, Te vagy Uram, vágyam 1-2
141 Oly jó áldani az urat, 1-7
142 Istenem, jöjj segítségem 1
143 Ő az Úr! Ő az Úr! 1-5
144 Örömöt adtál a szívembe, 1-2
145 Örülj és örvendezz Sion 1-3
146 Sok mindent megpróbáltam 1-3
147 Rád bízom, Rád bízom, 1-4
148 Annak, ki a trónon ül, 1
149 Sem halál, sem élet, sem 1-3
150 Soha, soha nem hagy el. 1
151 Szeretet áradjon köztünk! 1
152 Az Úr jósága, hogy még 1
153 Szent vagy Uram, szent 1
154 Szent vagy, szent vagy, 1-3
155 Szent vagy, szent vagy, 1-2
156 Szerelmeddel felhatolsz 1-2
157 Sziklavár, sziklavár, 1-3
158 Szép vagy én mátkám, 1-3
159 Szeretetét érzem reggel 1
160 Táncolj az Úrnak, dicsérj 1-3
161 Tárd ki a szíved az Úr 1-3
162 Terád vár egy szép ország 1-3
163 Tested Jézus értünk 1
164 Te vagy az út, az igazság 1
165 Téged dicsér az egész 1-3
166 Tégy eggyé, Urunk! 1
167 Ó, láttam az Urat! Ó, 1-2
168 Tégy engem békéd eszköz 1-3
169 Tégy engem szívedre 1
170 Te kötötted egybe a 1
171 Tégy engem tisztává, 1-3
172 Teremts bennem tiszta 1
173 Tisztítsd meg szemem, 1-2
174 Tüzed, Uram Jézus, szítsd 1-3
175 Új szívet adok és új 1-4
176 Uram irgalmazz! 1
177 Uram irgalmazz, Uram 1-3
178 Üdvözlégy Jézus, dicső 1
179 Üdvözlégy Mária, malaszt 1
180 Van egy név minden egyéb 1-2
181 Vágyom hinni, bízni, élni 1-5
182 Lábamat az igaz útra 1
183 Az Úr kegyelmének nincsen 1
184 Messziről száll dalunk, 1
185 Szent, szent, szent, szent1-2
186 Ruah, Ruah, Ru-ah 1
187 Ó gyertek vének nemes 1-2
188 A nap bíborban áll, 1-2
189 Alleluja, alleluja, Jézus 1
190 Alleluja, alleluja Lelkem 1-5
191 A szerelmesem, a szerelmes 1
192 A-a-alleluja, dicsőség a 1-5
193 Alleluja, alleluja, Jézus 1-2
194 Alleluja, áldjuk az Urat, 1-2
195 Itt vagyok végre jó Uram! 1
196 Alleluja, mert az Úr a mi 1-2
197 Áldásoddal megyünk, 1-3
198 Az egész földön a Lélek 1-2
199 Az Úr a te oltalmad 1
200 Énekelek az Úrnak, mert 1-2
201 Énekelj az Úrnak új éneket1-2
202 Áldalak jó Uram teljes 1
203 Az Isten szeret, 1
204 Ő az út, az élet, Ő a nagy1-2
205 Mert tudom, semmi nem 1-2
206 Kész a szívem Istenem, 1-3
207 Jöjj el, jöjj el, 1-2
208 Mivel én vagyok a te Urad 1-2
209 Feltámadásod ünnepén, 1-2
210 Jöjjetek hozzá bizalommal 1
211 Csendes este szállt le 1
212 Világosságod küldd el! 1
213 Az Úr megtörve függ, 1-3
214 Szent, szent a neve, 1
215 Hozsanna, hozsanna, 1-3
216 Napnál ragyogóbb, csillag 1
217 Tied a dicsőség, és imádás 1
218 Fogadd el Uram 1-2

 

Sárgakönyv énekszám jegyzéke

ABC sorrendben1 A bűnös szememet hadd 1-3
44 A föld, amelyre lábad lép 1
14 A mélyből kiáltok Uram 1-3
188 A nap bíborban áll, 1-2
191 A szerelmesem, a szerelmes 1
15 A szeretet mindenkié, 1-2
16 A Te nevedben mi együtt 1-3
20 A végtelen ég alatt a 1-2
22 A világnak Krisztus kell! 1
192 A-a-alleluja, dicsőség a 1-5
2 Add a kezed, hogy zengjünk 1
3 Adj erőt, hogy megnyílhass1-3
4 Adj nekem, adj nekem, 1-4
5 Adonaj, Te vagy pásztorom 1-4
6 Alapjukban meginognak 1-3
202 Áldalak jó Uram teljes 1
197 Áldásoddal megyünk, 1-3
30 Áldjad én lelkem az Urat! 1-2
41 Áldjátok az Urat, 1
33 Áldjon meg téged az Úr 1
32 Áldjuk az Urat, 1-2
38 Áldott az Úr a szentély 1-2
34 Áldott Istenünk a szívün 1-4
37 Áldott légy nagy jóságod 1-3
101 Áldott légy Uram, áldott 1
36 Áldott legyen 1-4
35 Áldott legyen az Úr, 1-4
12 Alleleuja Mint napsütés 1-3
7 Alleluja, Az Úr dicsőségét1-3
8 Alleluja, Dícsérjétek 1-4
9 Alleluja, Fenséges az Úr 1-2
194 Alleluja, áldjuk az Urat 1-2
193 Alleluja, alleluja, Jézus 1-2
189 Alleluja, alleluja,Jézus 1
190 Alleluja, alleluja Lelkem 1-5
10 Alleluja, Jézus az Úr 1
11 Alleluja, Keressétek előbb1-2
196 Alleluja, mert az Úr a mi 1-2
110 Alleluja, Mária, igaz 1-2
13 Alleluja, Zeng velünk 1-3
43 Álltok szótlanul, 1-4
148 Annak, ki a trónon ül, 1
18 Anyámnak, az Egyháznak szív 1
17 Atya teremtő szeretet 1-6
19 Atyám, Tied vagyok, és 1-3
88 Ave Maria, gratia plena, 1-2
198 Az egész földön a Lélek 1-2
21 Az élő Jézust magasztalom 1-3
23 Az Isten jó, az Isten jó 1-3
203 Az Isten szeret, 1
29 Az Ő szeretete olyan nagy 1-3
199 Az Úr a te oltalmad 1
24 Az Úr az én Pásztorom, 1-2
25 Az Úr az én Pásztorom 1-4
27 Az Úr fenn van a szent 1-5
152 Az Úr jósága, hogy még 1
183 Az Úr kegyelmének nincsen 1
213 Az Úr megtörve függ, 1-3
28 Az Úrnak Lelke legyen 1-2
40 Bárányom, Bárányom, Isten 1-4
42 Béke és áldás szállt most 1-5
90 Békesség legyen velünk, 1
83 Csak Isten békessége oltja 1
211 Csendes este szállt le 1
72 Csillag gyúlt a sötét égen 1
45 Csillagpuha éjben titkot 1-3
46 Együtt fog ujjongni 1
48 Eldőlt a szívemben, 1-2
68 Életem csak kegyelem, 1-4
53 Én fogom a kezed Jézus 1-3
54 Én Uram, én Istenem 1
200 Énekelek az Úrnak, mert 1-2
201 Énekelj az Úrnak új éneket1-2
85 Érző kezek ölelnek engem 1
50 Ez az a nap, ez az a nap 1-3
52 Ez az én szerelmes Fiam 1-2
209 Feltámadásod ünnepén 1-2
55 Feltámadott, feltámadott 1-3
56 Feltámadt Jézusomnak 1-6
57 Feltámadt, itt jár köztünk 1
58 Fivérem Nap és nővérem 1-2
218 Fogadd el Uram 1-2
66 Fölém hajló jóságodra 1
81 Gloria, gloria 1
59 Gyermekem, én szomjazom 1-4
60 Gyönyörű vagy én Uram 1-3
61 Hadd jöjjek én forrásodhoz1-2
118 Hála Jézus, hála, hogy 1-2
65 Hálát adok az esti órán 1-4
64 Hálát adok Neked én Uram 1-2
67 Hálát adok, hogy itt a 1-3
62 Halld Izrael, az Úr nékünk 1
49 Hallelu, hallelu, 1
63 Hatalmas Atyám, dicsőítlek1-3
69 Holnap talán az ajkad néma1-3
215 Hozsanna, hozsanna, 1-3
70 Hozsanna, hozsanna, 1-4
71 Imádjon Téged az egész 1-4
75 Ímé az Isten sátora 1-3
76 Ímé, mily jó gyönyörűséges1-2
73 Indulj a harcba, ne félj 1-4
137 Indulj meg te föld, az Úr 1
39 Irgalmazz Urunk, 1
74 Irgalmazz, Uram irgalmazz!1-3
78 Isten gyöngédség, irgalom 1-5
142 Istenem, jöjj segítségem 1
195 Itt vagyok végre jó Uram! 1
77 Ízleld és lásd, hogy jó az 1
26 Izrael Királya, seregeknek1-2
82 Jézus anyja, virágok 1-4
79 Jézus az Isten Báránya, 1-2
84 Jézus enyém, s én az Övé, 1-6
108 Jézus Király, itt vagyunk 1
89 Jézus néz rám a két 1
94 Jézus vár terád, Lelkét 1-2
80 Jézus, áldott legyél, 1-2
86 Jézus, Jézus, Jézus, 1-2
87 Jézus, köszöntlek, itt a 1-2
93 Jézus, Te közénk eljöttél 1-2
91 Jézusom, én szeretlek, 1-2
92 Jézussal járok minden nap 1-4
95 Jó Atyám imádlak, leteszem 1
96 Jó Uram, jó Uram, 1-4
97 Jól vigyázz kicsi kéz mit 1-3
207 Jöjj el, jöjj el, 1-2
98 Jöjj Szentlélek, jöjj 1-6
100 Jöjj Szentlélek, szállj 1-5
210 Jöjjetek hozzá bizalommal 1
99 Kegyelmed, Úr Jézus oly 1-3
102 Kelj föl, aki görnyedtél 1-5
206 Kész a szívem Istenem 1-3
103 Kész az én szívem 1
105 Kész az én szívem 1-2
107 Két ember eléd lép, két 1-3
104 Királyi gyermek vagyok 1-2
106 Koldusként jövök Hozzád 1-2
109 Köszönöm Jézus, köszönöm 1
111 Krisztus valóban feltám 1-2
182 Lábamat az igaz útra 1
47 Lauda Jerusalem Dominum! 1
114 Legyen a béke teveled, 1
112 Legyen áldott az Úr, 1-3
113 Magasztalja lelkem az én 1-3
31 Magasztaljon Téged minden 1
115 Mária, hozzád száll imánk 1-3
117 Mária, jó Anyánk, 1-3
119 Mária, Mária, szép virág 1-4
116 Menjetek be kapuin 1
121 Mért félig Tied a szívem 1-5
132 Mert Te, Uram, 1
205 Mert tudom, semmi nem 1-2
184 Messziről száll dalunk 1
120 Minden kincsem az, 1-5
123 Minden, mi él csak Téged 1-4
124 Mindent kegyelemből 1-2
51 Mindig van kiút, sose 1
125 Mint szarvas hűs vizek 1-3
208 Mivel én vagyok a te Urad 1-2
126 Nap, hold, csillagok 1-3
130 Napkeltétől napnyugtáig 1
216 Napnál ragyogóbb, csillag 1
128 Néked hódolok Jézus, 1
129 Nélküled Uram, gyenge 1-3
127 Nem kell félnünk, mert él 1-3
122 Nem lesz egyedül a szívem 1
133 Nézz testvér fel, az Úr 1-3
131 Nézzétek az ég madarait, 1-3
187 Ó gyertek vének nemes 1-2
134 Ó, jöjjetek, örvendjünk 1
167 Ó, láttam az Urat! Ó, 1-2
136 Ó, mily szép, a magas 1
140 Ó, Te vagy Uram, vágyam 1-2
135 Ó, Uram, néked zeng szavam1-2
138 Oldani Uram, s oldódni 1-2
141 Oly jó áldani az urat, 1-7
139 Olyan hitet, mint a 1
143 Ő az Úr! Ő az Úr! 1-5
204 Ő az út, az élet, Ő a 1-2
144 Örömöt adtál a szívembe, 1-2
145 Örülj és örvendezz Sion 1-3
147 Rád bízom, Rád bízom, 1-4
186 Ruah, Ruah, Ru-ah 1
149 Sem halál, sem élet, sem 1-3
150 Soha, soha nem hagy el. 1
146 Sok mindent megpróbáltam 1-3
153 Szent vagy Uram, szent 1
155 Szent vagy, szent vagy, 1-2
154 Szent vagy, szent vagy, 1-3
214 Szent, szent a neve, 1
185 Szent, szent, szent, szent1-2
158 Szép vagy én mátkám, 1-3
156 Szerelmeddel felhatolsz 1-2
151 Szeretet áradjon köztünk! 1
159 Szeretetét érzem reggel. 1
157 Sziklavár, sziklavár, 1-3
160 Táncolj az Úrnak, dicsérj 1-3
161 Tárd ki a szíved az Úr 1-3
170 Te kötötted egybe a 1
164 Te vagy az út, az igazság 1
165 Téged dicsér az egész 1-3
166 Tégy eggyé, Urunk! 1
168 Tégy engem békéd eszköz 1-3
169 Tégy engem szívedre pecsé 1
171 Tégy engem tisztává, 1-3
162 Terád vár egy szép ország,1-3
172 Teremts bennem tiszta 1
163 Tested Jézus értünk 1
217 Tied a dicsőség, és imádás 1
173 Tisztítsd meg szemem, 1-2
174 Tüzed, Uram Jézus, szítsd 1-3
175 Új szívet adok és új 1-4
176 Uram irgalmazz! 1
177 Uram irgalmazz, Uram 1-3
178 Üdvözlégy Jézus, dicső 1
179 Üdvözlégy Mária, malaszt 1
181 Vágyom hinni, bízni, élni 1-5
180 Van egy név minden egyéb 1-2
212 Világosságod küldd el! 1

 

Kékkönyv énekszám jegyzéke

Számsorrendes 

 

1A A béke napja közel, 1
1B Szentlélek, jöjj, lobogó 31-34
1C Múlnak az évek, s mi egy 51-54
2A A földről az égre, irgal 1-2
2B Ott legbelül, mi csak a 31-34
3A A belső szobámba lépj be 1
3B Alleluja... 31-31
3C Anyánk vagy az égben, 51-52
4A A gyógyulás ideje van, 1-4
4B Égő, tüzes parázs, 31
4C Ifjúságom egy gyönyörű 51-55
5A Hamuszín-szürke fátyolával 1-5
5B Alleluja... 31
6A A Mennyei Atya szereti a 1-4
6B Első szavam róla néked, 31-32
6C Üdvözlégy, Mária, 51-52
7 A nap bíborban áll, az éj 1-2
8 A mélyből hozzád száll 1-3
9A A te házad otthonunk; 1-3
9B Az esti csend titkon a 31-33
10 A végtelen ég alatt a 1-2
11 A világnak Krisztus kell! 1
12A Abba, Atyám, add nekem, 1
12B Szürke a föld és szürke 31-32
13A Adjunk hálát az Úrnak, aki 1-3
13B Áradj, folyó, jöjj a 31-33
13C Kenyeret és bort hozunk 51-52
14A Sötét fenn az ég, fény 1-2
14B Tárd fel szívedet, tárd 31
15 Add a kezed, hogy zengjünk 1-2
16 Áldalak, jó Uram. 1
17 Áldjad én lelkem az Urat!.. 1
18 Áldásoddal megyünk, 1-2
19 Áldjátok az Urat, áldjátok 1
20 Áldott Istenünk, a szívün 1-2
21 Áldott a te szent tested, 1
22 Áldott légy, Uram, áldott 1
23 Áldott legyen az Úr, 1-4
24 Krisztus az Úr, erő 1-6
25 Dicsérjétek az Urat, 1-4
26 Alleluja,Alleluja, 1
27 Áldott az Úr, Ki 1-2
28 Alleluja, áldjuk az Urat, 1
29 Teremtő Lélek, szállj le 1-6
30 Alleluja, alleluja, Jézus 1-4
31A Az Úrnak lelke legyen 1-2
31B Ébredj ember mély 31-35
32 Oldani, Uram, s oldódni 1-3
33A Atya, teremtő szeretet 1-4
33B Arcom a fénybe tartom, 1-5
34 Áldjon meg téged az Úr, 1
35 Asztalodon, Urunk, készen 1-2
36 Ave Maria gratia plena 1
37 Ave Maria, gratia plena, 1-2
38 Az Úr az én pásztorom, 1
39A Az Úr jósága, hogy még 1
39B Indulj és menj, hirdesd 31-32
40A Lelkem az Urat dicsérd 1-5
40B Épül az Ország, 31-32
41 Azért jött közénk, hogy 1-2
42 Bárányom, Bárányom, Isten 1-4
43A Békességet adj, Urunk, 1-7
43B Úgy szerette Isten ezt a 31
44A Már éjfélre fordul az óra 1-2
44B Az Úr a pásztorom, jó 31-32
45 Halljuk a menny énekét, 1-2
46 Bízz az Istenben és ne 1-2
47A Békesség legyen velünk, itt 1
47B Boldog az ember, ki 31-33
48 Ha valaki látja az 1-4
49A Boldog mosoly az arcomon, 1-3
49B Dávid király, Dávid 31-34
50 A legsötétebb ég alatt, 1
51 Glória,Glória,Glória,Glóri 1-2
52 Dicsőség, dicsőség! 1-5
53A Életem csak kegyelem, 1-4
53B Ember, ne félj a rossztól31-33
54A Édes Jézus, légy vendégünk,1-2
54B Jézus, Messiás, neve 31-33
54C Ha az élet elszomorít, 51-52
55A Édes Jézus, légy vendégünk 1-2
55B Élet van Tebenned, erő van 31
56A Életünk Krisztus élete, 1-2
56B Örülj az Úrban, áldd az 31-33
57 Életünk malomköve őrli 1-4
58 Testvér a szíved emeld 1-3
59A Az Úr maga ad nektek 1-4
59B Emmánuel, velünk az Úr, 31-34
60 Énekelek az Úrnak, mert 1-2
61 Énekelj az Úrnak új éneket,1-3
62 Énekszóval a szívünkben 1
63 Hozzád jött ma hívő néped, 1-2
64 Én édes Istenem, hálát mond1-2
65A Ez az a nap, ez az a nap, 1-3
65B Kiáltok az Úrhoz, mert 31
66 Állok szótlanul, 1-5
67A Jézusunk, a pillanat közel,1-2
67B Hálával állunk eléd, 31-32
67C Ó, Jézus, jöjj! Téged 51-52
67D Jézus, véred megtisztít, 61
67E Uram, tarts meg hitünkben..1-6
68 Jöttünk énekelni Neked! 1-6
69A Velencében születtél, 1-4
69B Könnyű kedvesnek lenni, 31-32
70 Glória, glória, elszállt 1
71 Gyertyaláng, tiszta fény, 1-4
72 Gyönyörű vagy, én Uram, 1-3
73 Ha reánk tör a homály, ne 1-2
74A Ha lehetne, mennék, vissza 1-2
74B Alleluja,Alleluja, 31-33
75 Isten a szépség, Isten a 1-2
76 Szívemből ünnepi ének 1-5
77 Hálát adok, hogy itt a 1-6
78 Halld, Izrael, az Úr nékünk 1
79A Hallottál-e arról, hogy 1
79B Drága a te kegyelmed, 31-33
80 Hallelu, hallelu, 1
81 Amióta ember él a földön, 1-2
82 Békesség veletek. Alle- 1-3
83 Ímé az Isten sátora az 1-3
84 Ím néped bort hoz 1-4
85 Indulj meg, te föld, 1
86A Indulj a harcba, ne félj, 1-3
86B Légy hideg, vagy légy meleg 31
87 Rajta, dicsérjétek az Úr 1-2
88 Isten Fia ma született, a 1-2
89 Ott van életem Isten 1
90 Szent István király, 1-2
91 Isteni béke, boldog öröm, 1
92 Itt állok előtted, kérlek, 1-2
93 Itt vagyok végre jó Uram, 1-2
94 Itt van az Úr, énekeljünk 1-3
95 Jézus, áldott legyél, 1-2
96 Jézus anyja, virágok virág 1-5
97 Jézus Isten Báránya, 1-2
98 Betlehemben fényes 1-2
99 Jézusom, én szeretlek, 1-2
100 Jézusom, Jézusom, a 1-3
101 Jézus szíve, fogadd be 1-2
102 A fenyőn a gyertya remegve 1-2
103 Jézus, Te közénk eljöttél, 1-3
104 Jéztus vár terád, lekét 1-3
105 Jó föld is kellett hozzá, 1-2
106 Jó Atyám, imádlak, 1-3
107 Jó utat találtam Uram, 1-3
108A Jól vigyázz kicsi kéz, 1-7
108B Mosogat a konyhán a 31-35
109A Jöjj és kövesd Urunkat, 1-2
109B Uram, irgalmazz, Uram, 31
110 Jöjjetek, itt a kenyér 1-4
111 Jöjjetek az Úrhoz, 1-3
112 Jöjj, hirdesd minden nép 1-3
113 Jöjj, gyújtsd föl fényed, 1-3
114A Csillag gyúlt a sötét 1-2
114B Csipkebokor, égő csipke 31-35
115 Hálaéneket zengünk ma 1-2
116 Kegyelmed Úr Jézus oly 1-3
117 Későre jár, elég volt már 1-3
118 Kész az én szívem, ó, 1-2
119 Két kezemben rejtem, 1
120 Kiáltsátok: Alleluja! 1-3
121 Kinn a sötét éjszakában 1-3
122 Kicsi vagyok én, mégse 1-4
123 Királyi törvény: Szeress 1-6
124 Az ősi jóslat beteljesült 1-3
125A Érzem, nincs már már sem 1-4
125B Hallottuk, Isten, szent 31
126 Kitárom boldogan a két 1-3
127A Köszönöm, Jézus, köszönöm 1-4
127B Dicséret, áldás, örök 31
128 Köszönöm Istenem, köszön 1-3
129A Köszönöm neked, Istenem, 1-3
129B Jézus Krisztus, Téged 31-33
130 Köszönöm, Uram, hogy 1-2
130A Krisztus valóban feltámad 1-2
130B Az úrnak szüksége van 31-32
130C Gyertek, dicsérjük együtt 51
132 Krisztus Jézus született, 1-2
133 Látod, újra este van, 1-5
134 Uram, irgalmazz nekünk! 1-9
135A Fogadd el Uram, 1-2
135B Irgalomban gazdag Isten 31-32
136 Magányos voltam, nem volt 1-6
137 Mária, jó Anyánk, kérünk, 1-3
138 Mária, áldott égi Anyánk, 1
139 Mária, Mária szép virág 1-3
140A Már véget ért a kín 1
140B Áldjad, én lelkem, 31-32
140C Amikor elindulsz, kissé 51-56
141A Megjelent egy fürtös 1-3
141B Mikor elhagytak, 31-33
142 Megtaláltam a fényt, 1-3
143A Mély folyó, Jordán, a 1-2
143B Csöpp kicsi magzat, 31-34
144 Tisztítsd meg szemem, 1-4
145 Mert Te, Uram fenséges 1
146 Menjetek be kapuin 1
147A Mikor érzed, senki vagy, 1-3
147B Boldogok a szelídek, 31-33
148 Mielőtt egyet lépnél, 1-4
149A Mikulás, Mikulás, szép 1-5
149B Áldott vagy, Urunk, 31-35
150 Szent Miklós a hulló 1-4
151 Ne terheld a hátizsákod 1-5
152 Minden kincsem az, hogy 1-4
153 Minden, mi él, csak Téged 1-3
154 Minden nap jöjj be Jézus 1-2
155 Mindent tudsz, Te azt is 1-3
156 Mindig áldom, hű Megváltó 1-3
157A Mint szarvas hűs forrás 1-3
157B Mi csak vándorok vagyunk31-32
158 A mélyből kiáltok Uram 1-6
159 Uram irgalmazz! 1-6
160 Mondd el a hegyek ormán 1-2
161 Mit sem aggódom, nem 1-3
162A Mondjunk éneket örömmel 1-3
162B Mennek az asszonyok, 31-34
163 Nagy jó Úristen, ki vagy 1-5
164 Ne aggodalmaskodjál, nézz 1
165A Nagy Úr, ha ajkunk feléd 1-4
165B Szívem nem fuvalkodott 31-32
166 Az Atya olyan, mint a 1-2
168 Ne féltsd a gyertyád, ha 1-2
169A Nem kell félnünk, mert 1-5
169B Dicsőség az Atyának, a 31
170A Eléd lépek, jó Uram, hol 1-2
170B Örvend a szívem, ujjong 31-33
171 Nézzétek az ég madarait 1-2
172 Nézz, testvér, fel, 1-3
173 Nincs más öröm, csak az 1-5
174A Nincs vége, ez az élet 1-4
174B Áll a fájdalomnak anyja 31-33
175 Ó, drága Jézusunk, jóság 1
176 Oly messzire mennék Tőled 1
177 Olyan örömöt, mint 1-6
178 Ó, te vagy uram, vágyam 1-2
179 Örvendjetek, vígadjatok, 1-3
180A Ő az Úr, Ő az Úr! 1-5
180B Kisfiam ülj ide mellém, 31-33
181 Rád bízom, rád bízom a 1-3
182 Pásztorok, pásztorok 1
183 Pásztoroknak Pásztora, 1-4
184A Suttog a fenyves zöld 1-2
184B Itt van a zord tél, 31
184C Vetni ment a magvető, 51-55
185A Szállj le ránk Lélek, 1-2
185B Szent Miklós püspök eljön 31
186 Szálljon ránk az Úr Lelke 1-7
187 Szent, szent a neve, én 1
188 Szent Gellért püspökért 1-4
189 Jól megjelölte ezt az 1-3
190 Szentlélek, úgy kérünk, 1-5
191 Szent vagy, szent vagy, 1-2
192 Szent vagy, szent vagy, 1
193A Szent vagy! Szent vagy! 1
193B Alleluja,Alleluja 31-32
194A Szerelmeddel felhatolsz 1
194B A mennyasszony hív a 31
195 Mindig azt kérdem, ó 1-10
196 Szívem első gondolata 1-2
197A Szól a karácsonyi csengő 1-2
197B Zsibbadjon el kezem, ha 31
198 Szüntelen bízzál az Úrban 1-3
199A Nap, hold, csillagok 1-2
199B Külvárosok útjain néztél31-33
200 Táplálj minket testeddel, 1
201A Táncolj az Úrnak, 1-3
201B Kincset osztó Miklós 31-33
202 Tárd ki a karod, emeld 1-2
203A Téged dicsér az egész 1-3
203B Az éjjel nem nyeli el a 31
204 Te bennem élsz én Benned 1
205 Tégy engem tisztává, tégy 1-3
206 Terád vár egy szép ország 1-5
207 Te hívsz meg minket 1-2
208A Teremts bennem tiszta 1
208B Bízom Benned, szeretlek 31-35
209 Test és vér, ez az emlék 1-2
210 Te vagy az Út, az Igazság 1-2
211 Tied a dicsőség, és 1
212A Tiéd ez a dal, neked 1-3
212B Nem lesz egyedül a szív 31-32
213 A Föld és az ég, 1
214A Én Uram, én Istenem, 1
214B Megszületett gyermekünk 31-33
215 Úgy kellene egy új dal, 1
216 Uram, már későre jár, a 1-3
217 Új szívet adok és új 1-2
218 Úr Jézus, kérlek, taníts 1
219 Mérföldkő nem szegélyezi 1
220 Üdvözlégy Mária, malaszttal 1
221 Üdvözlégy Mária, malaszttal 1
222 Üdvözlégy, Mária, 1
223 Vágyom ó Uram tisztaságnak1-3
224 Valaki mondta, jó lenne 1-6
225 Még a kakas mélyen aludt, 1-4
226 Velünk van Urunk, jó Atya 1-5
227A Az élet Veled, ó Uram, 1-6
227B Világ teremtő szent Úra 31-32
228 Volt egyszer egy király, 1-4
229 Van egy név minden egyéb 1-3
230 Alleluja, Alleluja 1-3
231 Adjatok hálát az Úrnak, 1-3
232 Benedictus qui venit, 1
233 Gloria, gloria, 1
234 Jubilate Deo omnis terra 1
235 Magnificat, magnificat, 1
236 Per crucem et passionem 1
237 Veni Creator, veni Creator 1
238 Ubi caritas et amor, ubi 1
239 A fényem, Jézus, te vagy 1
240 Adoramus te Christe, 1
241 Laudte Dominum, laudate 1
242 Bless the Lord my soul 1
243 Alleluja, Alleluja 1
244 Confitemini Domino, quo 1
245 Dans nos obscurités, 1
246 Laudate omnes gentes, 1
247 Misericordias Domini in 1
248 In the Lord Ill be ever 1-2
249 Bonum est confidere in 1
250 Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie 1
251 Ne félj, ne aggódj, ne sírj 1
252 Nie bójcie sie, radujcie 1
253 Wait for the Lord, whose 1
254 Boldogok a lelki szegények1-2
255 Ádonáj! Te vagy pásztorom 1-4
256A Alleluja! Dicsőség a 1-4
256B Szentlélek Isten, jöjj 31-36
257A Ne feledd, hogy Krisztus 1
257B Testvérünk és Istenünk, 31-32
258 Leszállt az égből Gábriel 1-4
259 Jöjj, Szentlélek, jöjj 1-6
260 Nem te viszed a keresztet 1-5
261 Lelkem magasztalja az 1-4
262A Számold az Úr tetteit, 1
262B Szeplőtelen élj 31-32
263A Anyaszent egyházam 1-4
263B Ne félj, mert megváltalak 31
264 Tüzed, uram, Jézus, szít 1
265 Szeretet áradjon köztünk 1
266 Áldd meg a számat, melyet 1-3
267 Mária, te közben jársz 1-2
268 nekem a tél is tavaszom 1-3
269 A mélységből kiáltok Uram 1-3
270 Adj nekem új szívet 1-3
271 A kegyelem árad, és arad 1-2
272A Áldott szép Úrnőnk a 1
272B Ó, az asszony szenv. 31-32
273A Ave maria gratia plena 1
273B A bolond homokra épített31-36
274 Csak Jézusnak szolgálok 1-9
275A Ébredj fel te, ki bűnben 1-2
275B Elpihen minden, ha eljő 31
276 Éjhomály és fellegek, 1-3
277 Gyertek áldjuk Őt, az 1-2
278 A szemem látna, de mégse 1
279 Atyáink csak benned bíz k1-3
280 Dicső I: ség Istennek 1
281 Kezdetben volt az Ige, 1-2
282 Egy szív, egy lélek 1-3
283 Zárt templom ahol senki 1-3
284 Így szól az Isten! 1-2
285 Imre, kialszik a gyertyád 1-3
286 Jöjj és énekelj az Úrnak l1-2
287 Jöjj el, jöjj el, jöjj el 1
288 Jó az Úrban bizakodni, 1-5
289 Jöjj, Egyház Lelke, jöjj, 1-3
290 Jöjj hozzám, légy velem, 1
291 Jöjj el, szállj rám, jöjj 1-3
292 Ki tudná megmondani, mi 1-3
293 Király vagy, király vagy, 1
294 Néha úgy érzed, hogy 1-4
295 Mária, édesanyám, Béke 1
296A Mutasd meg nekünk az 1-3
296B Úgy kell, úgy kell ez a 31
297 Jézus Szíve, Atya Lelke, 1-2
298 Mária a példaképünk, 1
299 Irgalmazz énnekem, Jó 1-8
300 Hogy ha csak mustármagnyi 1-2
301 Néked hódolok Jézus, dicső 1
302A Jézus Krisztus eljöttél, 1
302B Dicsőség, dicsőség a 31
302C Szent vagy, szent vagy, 51
302D Isten báránya, te elveszed 61
303 Áldd meg őket, nagy Isten 1-5
304 Mária, Isten anyja, téged 1-4
305 Szótlan, védőn ölelő 1-3
306 Sion, minden nemzet 1
307 Szóljak bár emberi szóval 1-3
308 Ó, Istenünk, eléd letér 1-2
309 Áldjátok az Istent, 1-4
310 Vasmarokkal fogtad össze 1-3
311 Ha van még nap az égen 1-2
312 Adjon az Úr néked még sok 1-2
313 Térdet hajtok előtted én 1-2
314 Teremtő Tűzvész, légy 1-3
315 Uram, te gondolsz rám, 1-3
316 Uram, irgalmazz! Krisztus 1
317 Így szóltak az angyalok 1
318 Éhez szívvel vándoroltam 1-2
319 Zengje ajkad: erős az 1-3
320 Izrael Királya, sereg 1
321 Megszülettem, Te adtad 1-2
322 Csak a csönd ölel át, 1
323 Bejött Jézus a házamba 1
324 Ave, világ asszonya, 1
325 Sötét utcák mélyén megyek 1-2
326 Zúgó szél, égi vihar, 1-5
327 Legyen a béke teveled 1
328A Mester, hol lakol? Jézus 1-4
328B Együtt fog ujjongni fiatal 31
329 Hatalmas az a hegy, ami 1-4
330 Ruah, Ruah, Lélek Lélek 1
331 Testvéreim ne féljetek 1
332 Jöjj el, Urunk Jézus 1
333 Aki nékünk ételt, aki italt 1
334 Ízleld és lásd, hogy jó az 1
335 Maga a fölséges Úr,maga 1-2
336 Jézusé lett életem kereszt 1
337 Ó, hála Néked, hála Néked 1
338 A tegnapot a múltnak adtam, 1
339 Nagy öröm az Urat dicsér 1-3
340 Jöjj, Vigasztaló, Szent 1
341A Uram, irgalmazz! Uram 1
341B Alleluja! Alleluja! 31
341C Szent, szent, szent az Úr 51
342 Ó, Uram, Néked zeng szavam 1
343 Alleluja, alleluja, Isten 1
344 Ne félj, mert megváltot 1-2
345 Atyaisten, nagy Alkotó, 1-3
346 Áldott légy nagy jóságod 1-3
347 Dicsérjük az élet Urát, 1-4
348 Ébredjetek lantok, citer 1-2
349 Jézus, kiáltok Feléd, 1
350 Sziklavár, sziklavár, 1-4
351 Uram Jézus mindenható Élő 1-2
352 Te vagy a Feltámadás 1
353 Uram, Tehozzád futok, 1
354 Zengjen a föld, az ég, 1
355 Alleluja, alleluja 1-2
356 Áldott az Úr, mert 1-3
357 Atyám, Tied vagyok, és 1-3
358 Isten leszállt a felhőben 1-4
359 Dicsérd az Úr nevét, és 1-5
360 Legyen előtted mindig út, 1-2

 

Kékkönyv énekszám jegyzéke

ABC sorrendes 

 


1A A béke napja közel, 1
3A A belső szobámba lépj be 1
273B A bolond homokra épített31-36
239 A fényem, Jézus, te vagy, 1
102 A fenyőn a gyertya remeg 1-2
213 A Föld és az ég, 1
2A A földről az égre, irgal 1-2
4A A gyógyulás ideje van, 1-4
271 A kegyelem árad, és arad 1-2
50 A legsötétebb ég alatt, 1
8 A mélyből hozzád száll 1-3
158 A mélyből kiáltok Uram 1-6
269 A mélységből kiáltok Uram 1-3
194B A mennyasszony hív a 31
6A A Mennyei Atya szereti a 1-4
7 A nap bíborban áll, az éj 1-2
278 A szemem látna, de mégse 1
9A A te házad otthonunk; 1-3
338 A tegnapot a múltnak 1
10 A végtelen ég alatt a 1-2
11 A világnak Krisztus kell 1
12A Abba, Atyám, add nekem, 1
15 Add a kezed, hogy zeng 1-2
270 Adj nekem új szívet 1-3
231 Adjatok hálát az Úrnak, 1-3
312 Adjon az Úr néked még sok 1-2
13A Adjunk hálát az Úrnak, 1-3
255 Ádonáj! Te vagy pásztorom 1-4
240 Adoramus te Christe, 1
333 Aki nékünk ételt, aki italt 1
16 Áldalak, jó Uram. 1
18 Áldásoddal megyünk, 1-2
266 Áldd meg a számat, melyet 1-3
303 Áldd meg őket, nagy Isten 1-5
17 Áldjad én lelkem az Urat 1
140B Áldjad, én lelkem, 31-32
309 Áldjátok az Istent, 1-4
19 Áldjátok az Urat, áldjátok 1
34 Áldjon meg téged az Úr, 1
21 Áldott a te szent tested, 1
27 Áldott az Úr, Ki 1-2
356 Áldott az Úr, mert 1-3
20 Áldott Istenünk, a szívün 1-2
346 Áldott légy nagy jóságod 1-3
22 Áldott légy, Uram, áldott 1
23 Áldott legyen az Úr, 1-4
272A Áldott szép Úrnőnk a 1
149B Áldott vagy, Urunk, 31-35
174B Áll a fájdalomnak anyja 31-33
341B Alleluja! Alleluja! 31
256A Alleluja! Dicsőség a 1-4
28 Alleluja, áldjuk az Urat, 1
230 Alleluja, Alleluja 1-3
243 Alleluja, Alleluja 1
355 Alleluja, alleluja 1-2
343 Alleluja, alleluja, Isten 1
30 Alleluja, alleluja, Jézus 1-4
193B Alleluja,Alleluja 31-32
26 Alleluja,Alleluja, 1
74B Alleluja,Alleluja, 31-33
5B Alleluja... 31
3B Alleluja... 31-31
66 Állok szótlanul, 1-5
140C Amikor elindulsz, kissé 51-56
81 Amióta ember él a földön 1-2
3C Anyánk vagy az égben, 51-52
263A Anyaszent egyházam 1-4
13B Áradj, folyó, jöjj a 31-33
33B Arcom a fénybe tartom, 1-5
35 Asztalodon, Urunk, készen 1-2
33A Atya, teremtő szeretet 1-4
279 Atyáink csak benned bíz 1-3
345 Atyaisten, nagy Alkotó, 1-3
357 Atyám, Tied vagyok, és 1-3
36 Ave Maria gratia plena 1
273A Ave maria gratia plena 1
37 Ave Maria, gratia plena, 1-2
324 Ave, világ asszonya, 1
166 Az Atya olyan, mint a 1-2
203B Az éjjel nem nyeli el a 31
227A Az élet Veled, ó Uram, 1-6
9B Az esti csend titkon a 31-33
124 Az ősi jóslat beteljesült 1-3
44B Az Úr a pásztorom, jó 31-32
38 Az Úr az én pásztorom, 1
39A Az Úr jósága, hogy még 1
59A Az Úr maga ad nektek 1-4
31A Az Úrnak lelke legyen 1-2
130B Az úrnak szüksége van 31-32
41 Azért jött közénk, hogy 1-2
42 Bárányom, Bárányom, Isten 1-4
323 Bejött Jézus a házamba 1
47A Békesség legyen velünk, itt 1
82 Békesség veletek. Alle- 1-3
43A Békességet adj, Urunk, 1-7
232 Benedictus qui venit, 1
98 Betlehemben fényes 1-2
208B Bízom Benned, szeretlek 31-35
46 Bízz az Istenben és ne 1-2
242 Bless the Lord my soul, 1
47B Boldog az ember, ki 31-33
49A Boldog mosoly az arcomon, 1-3
254 Boldogok a lelki szegény 1-2
147B Boldogok a szelídek, 31-33
249 Bonum est confidere in 1
244 Confitemini Domino, quo 1
322 Csak a csönd ölel át, csak 1
274 Csak Jézusnak szolgálok 1-9
114A Csillag gyúlt a sötét 1-2
114B Csipkebokor, égő csipke 31-35
143B Csöpp kicsi magzat, 31-34
245 Dans nos obscurités, 1
49B Dávid király, Dávid 31-34
359 Dicsérd az Úr nevét, és 1-5
127B Dicséret, áldás, örök 31
25 Dicsérjétek az Urat, 1-4
347 Dicsérjük az élet Urát, 1-4
280 Dicső I: ség Istennek 1
169B Dicsőség az Atyának, a 31
302B Dicsőség, dicsőség a 31
52 Dicsőség, dicsőség! 1-5
79B Drága a te kegyelmed, 31-33
31B Ébredj ember mély 31-35
275A Ébredj fel te, ki bűnben 1-2
348 Ébredjetek lantok, cit 1-2
55A Édes Jézus, légy vendég 1-2
54A Édes Jézus, légy vendég 1-2
4B Égő, tüzes parázs, 31
282 Egy szív, egy lélek 1-3
328B Együtt fog ujjongni 31
318 Éhez szívvel vándoroltam 1-2
276 Éjhomály és fellegek, 1-3
170A Eléd lépek, jó Uram, hol 1-2
55B Élet van Tebenned, erő 31
53A Életem csak kegyelem, 1-4
56A Életünk Krisztus élete, 1-2
57 Életünk malomköve őrli 1-4
275B Elpihen minden, ha eljő 31
6B Első szavam róla néked, 31-32
53B Ember, ne félj a rossz 31-33
59B Emmánuel, velünk az Úr, 31-34
64 Én édes Istenem, hálát 1-2
214A Én Uram, én Istenem, vedd 1
60 Énekelek az Úrnak, mert 1-2
61 Énekelj az Úrnak új ének 1-3
62 Énekszóval a szívünkben 1
40B Épül az Ország, 31-32
125A Érzem, nincs már már 1-4
65A Ez az a nap, ez az a nap, 1-3
135A Fogadd el Uram, 1-2
233 Gloria, gloria, 1
70 Glória, glória, elszállt 1
51 Glória,Glória,Glória 1-2
277 Gyertek áldjuk Őt, az 1-2
130C Gyertek, dicsérjük együtt 51
71 Gyertyaláng, tiszta fény, 1-4
72 Gyönyörű vagy, én Uram, 1-3
54C Ha az élet elszomorít, 51-52
74A Ha lehetne, mennék, 1-2
73 Ha reánk tör a homály, ne 1-2
48 Ha valaki látja az 1-4
311 Ha van még nap az égen 1-2
115 Hálaéneket zengünk ma 1-2
77 Hálát adok, hogy itt a 1-6
67B Hálával állunk eléd, 31-32
78 Halld, Izrael, az Úr 1
80 Hallelu, hallelu, 1
45 Halljuk a menny énekét, 1-2
79A Hallottál-e arról, hogy 1
125B Hallottuk, Isten, szent 31
5A Hamuszín-szürke fátyol 1-5
329 Hatalmas az a hegy, ami 1-4
300 Hogy ha csak mustármagnyi 1-2
63 Hozzád jött ma hívő néped 1-2
4C Ifjúságom egy gyönyörű 51-55
284 Így szól az Isten! 1-2
317 Így szóltak az angyalok 1
84 Ím néped bort hoz 1-4
83 Ímé az Isten sátora az 1-3
285 Imre, kialszik a gyertyád 1-3
248 In the Lord Ill be ever 1-2
86A Indulj a harcba, ne félj, 1-3
39B Indulj és menj, hirdesd 31-32
85 Indulj meg, te föld, 1
299 Irgalmazz énnekem, Jó 1-8
135B Irgalomban gazdag Isten 31-32
75 Isten a szépség, Isten a 1-2
302D Isten báránya, te elvesz 61
88 Isten Fia ma született, a 1-2
358 Isten leszállt a felhőben 1-4
91 Isteni béke, boldog öröm, 1
92 Itt állok előtted, kérlek,1-2
93 Itt vagyok végre jó Uram, 1-2
184B Itt van a zord tél, 31
94 Itt van az Úr, énekeljünk 1-3
334 Ízleld és lásd, hogy jó az 1
320 Izrael Királya, seregeknek 1
104 Jéztus vár terád, lekét 1-3
96 Jézus anyja, virágok 1-5
97 Jézus Isten Báránya, 1-2
302A Jézus Krisztus eljöttél, 1
129B Jézus Krisztus, Téged 31-33
297 Jézus Szíve, Atya Lelke, 1-2
101 Jézus szíve, fogadd be 1-2
95 Jézus, áldott legyél, 1-2
349 Jézus, kiáltok Feléd, 1
54B Jézus, Messiás, neve 31-33
103 Jézus, Te közénk eljöttél 1-3
67D Jézus, véred megtisztít, 61
336 Jézusé lett életem kereszt 1
99 Jézusom, én szeretlek, 1-2
100 Jézusom, Jézusom, a 1-3
67A Jézusunk, a pillanat 1-2
106 Jó Atyám, imádlak, 1-3
288 Jó az Úrban bizakodni, 1-5
105 Jó föld is kellett hozzá, 1-2
107 Jó utat találtam Uram, 1-3
189 Jól megjelölte ezt az 1-3
108A Jól vigyázz kicsi kéz, 1-7
287 Jöjj el, jöjj el, jöjj el 1
291 Jöjj el, szállj rám, jöjj 1-3
332 Jöjj el, Urunk Jézus 1
286 Jöjj és énekelj az Úrnak l1-2
109A Jöjj és kövesd Urunkat, 1-2
290 Jöjj hozzám, légy velem, 1
289 Jöjj, Egyház Lelke, jöjj, 1-3
113 Jöjj, gyújtsd föl fényed, 1-3
112 Jöjj, hirdesd minden nép 1-3
259 Jöjj, Szentlélek, jöjj 1-6
340 Jöjj, Vigasztaló, Szent 1
111 Jöjjetek az Úrhoz, 1-3
110 Jöjjetek, itt a kenyér 1-4
68 Jöttünk énekelni Neked! 1-6
234 Jubilate Deo omnis terra. 1
116 Kegyelmed Úr Jézus oly 1-3
13C Kenyeret és bort hozunk 51-52
117 Későre jár, elég volt már 1-3
118 Kész az én szívem, ó, 1-2
119 Két kezemben rejtem, 1
281 Kezdetben volt az Ige, 1-2
292 Ki tudná megmondani, mi 1-3
65B Kiáltok az Úrhoz, mert 31
120 Kiáltsátok: Alleluja! 1-3
122 Kicsi vagyok én, mégse 1-4
201B Kincset osztó Miklós 31-33
121 Kinn a sötét éjszakában 1-3
293 Király vagy, király vagy, 1
123 Királyi törvény: Szeress, 1-6
180B Kisfiam ülj ide mellém, 31-33
126 Kitárom boldogan a két 1-3
69B Könnyű kedvesnek lenni, 31-32
128 Köszönöm Istenem, kösz 1-3
129A Köszönöm neked, Istenem, 1-3
127A Köszönöm, Jézus, köszönöm 1-4
130 Köszönöm, Uram, hogy 1-2
24 Krisztus az Úr, erő 1-6
132 Krisztus Jézus született, 1-2
130A Krisztus valóban feltámad 1-2
199B Külvárosok útjain néz 31-33
250 Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie 1
133 Látod, újra este van, 1-5
246 Laudate omnes gentes, 1
241 Laudte Dominum, laudate 1
86B Légy hideg, vagy légy 31
327 Legyen a béke teveled 1
360 Legyen előtted mindig út, 1-2
40A Lelkem az Urat dicsérd 1-5
261 Lelkem magasztalja az 1-4
258 Leszállt az égből Gábriel 1-4
335 Maga a fölséges Úr,maga 1-2
136 Magányos voltam, nem volt 1-6
235 Magnificat, magnificat, 1
44A Már éjfélre fordul az óra 1-2
140A Már véget ért a kín 1
298 Mária a példaképünk, 1
138 Mária, áldott égi Anyánk, 1
295 Mária, édesanyám, Béke 1
304 Mária, Isten anyja, téged 1-4
137 Mária, jó Anyánk, kérünk, 1-3
139 Mária, Mária szép virág 1-3
267 Mária, te közben jársz 1-2
225 Még a kakas mélyen aludt, 1-4
141A Megjelent egy fürtös 1-3
214B Megszületett gyermekünk 31-33
321 Megszülettem, Te adtad 1-2
142 Megtaláltam a fényt, 1-3
143A Mély folyó, Jordán, a 1-2
146 Menjetek be kapuin 1
162B Mennek az asszonyok, 31-34
219 Mérföldkő nem szegélyezi 1
145 Mert Te, Uram fenséges 1
328A Mester, hol lakol? Jézus 1-4
157B Mi csak vándorok vagy 31-32
148 Mielőtt egyet lépnél, 1-4
141B Mikor elhagytak, 31-33
147A Mikor érzed, senki vagy, 1-3
149A Mikulás, Mikulás, szép 1-5
152 Minden kincsem az, hogy 1-4
154 Minden nap jöjj be Jézus 1-2
153 Minden, mi él, csak Téged 1-3
155 Mindent tudsz, Te azt is 1-3
156 Mindig áldom, hű Megváltó 1-3
195 Mindig azt kérdem, ó 1-10
157A Mint szarvas hűs forrás 1-3
247 Misericordias Domini in 1
161 Mit sem aggódom, nem 1-3
160 Mondd el a hegyek ormán, 1-2
162A Mondjunk éneket örömmel 1-3
108B Mosogat a konyhán a 31-35
1C Múlnak az évek, s mi 51-54
296A Mutasd meg nekünk az 1-3
163 Nagy jó Úristen, ki vagy 1-5
339 Nagy öröm az Urat dicsér 1-3
165A Nagy Úr, ha ajkunk feléd 1-4
199A Nap, hold, csillagok 1-2
164 Ne aggodalmaskodjál, nézz 1
257A Ne feledd, hogy Krisztuson 1
263B Ne félj, mert megváltalak 31
344 Ne félj, mert megváltot 1-2
251 Ne félj, ne aggódj, ne sírj 1
168 Ne féltsd a gyertyád, ha 1-2
151 Ne terheld a hátizsákod, 1-5
294 Néha úgy érzed, hogy 1-4
301 Néked hódolok Jézus, dicső 1
268 nekem a tél is tavaszom 1-3
169A Nem kell félnünk, mert él 1-5
212B Nem lesz egyedül a 31-32
260 Nem te viszed a kereszt 1-5
172 Nézz, testvér, fel, 1-3
171 Nézzétek az ég madarait, 1-2
252 Nie bójcie sie, radujcie 1
173 Nincs más öröm, csak az 1-5
174A Nincs vége, ez az élet 1-4
272B Ó, az asszony szenv. 31-32
175 Ó, drága Jézusunk, jóság 1
337 Ó, hála Néked, hála Néked 1
308 Ó, Istenünk, eléd letér 1-2
67C Ó, Jézus, jöjj! Téged 51-52
178 Ó, te vagy uram, vágyam 1-2
342 Ó, Uram, Néked zeng szavam 1
32 Oldani, Uram, s oldódni 1-3
176 Oly messzire mennék Tőled 1
177 Olyan örömöt, mint 1-6
2B Ott legbelül, mi csak a 31-34
89 Ott van életem Isten 1
180A Ő az Úr, Ő az Úr! 1-5
56B Örülj az Úrban, áldd az 31-33
170B Örvend a szívem, ujjong 31-33
179 Örvendjetek, vígadjatok 1-3
182 Pásztorok, pásztorok 1
183 Pásztoroknak Pásztora, 1-4
236 Per crucem et passionem 1
181 Rád bízom, rád bízom a 1-3
87 Rajta, dicsérjétek az Úr 1-2
330 Ruah, Ruah, Lélek Lélek 1
306 Sion, minden nemzet 1
14A Sötét fenn az ég, fény 1-2
325 Sötét utcák mélyén megyek 1-2
184A Suttog a fenyves zöld 1-2
185A Szállj le ránk Lélek, 1-2
186 Szálljon ránk az Úr Lelke 1-7
262A Számold az Úr tetteit, 1
188 Szent Gellért püspökért 1-4
90 Szent István király, 1-2
150 Szent Miklós a hulló hó 1-4
185B Szent Miklós püspök eljön 31
193A Szent vagy! Szent vagy! 1
192 Szent vagy, szent vagy, 1
302C Szent vagy, szent vagy, 51
191 Szent vagy, szent vagy, 1-2
187 Szent, szent a neve, én 1
341C Szent, szent, szent az 51
256B Szentlélek Isten, jöjj 31-36
1B Szentlélek, jöjj, lobogó31-34
190 Szentlélek, úgy kérünk, 1-5
262B Szeplőtelen élj 31-32
194A Szerelmeddel felhatolsz 1
265 Szeretet áradjon köztünk 1
350 Sziklavár, sziklavár, 1-4
196 Szívem első gondolata 1-2
165B Szívem nem fuvalkodott 31-32
76 Szívemből ünnepi ének 1-5
197A Szól a karácsonyi csengő 1-2
307 Szóljak bár emberi szóval 1-3
305 Szótlan, védőn ölelő 1-3
198 Szüntelen bízzál az Úrban 1-3
12B Szürke a föld és szürke 31-32
201A Táncolj az Úrnak, 1-3
200 Táplálj minket testeddel, 1
14B Tárd fel szívedet, tárd 31
202 Tárd ki a karod, emeld 1-2
204 Te bennem élsz én Benned 1
207 Te hívsz meg minket 1-2
352 Te vagy a Feltámadás 1
210 Te vagy az Út, az Igazság 1-2
203A Téged dicsér az egész 1-3
205 Tégy engem tisztává, tégy 1-3
206 Terád vár egy szép ország 1-5
313 Térdet hajtok előtted én 1-2
29 Teremtő Lélek, szállj le 1-6
314 Teremtő Tűzvész, légy 1-3
208A Teremts bennem tiszta 1
209 Test és vér, ez az emlék, 1-2
58 Testvér a szíved emeld 1-3
331 Testvéreim ne féljetek 1
257B Testvérünk és Istenünk, 31-32
211 Tied a dicsőség, és 1
212A Tiéd ez a dal, neked 1-3
144 Tisztítsd meg szemem, 1-4
264 Tüzed, uram, Jézus, szít 1
238 Ubi caritas et amor, ubi 1
296B Úgy kell, úgy kell ez a 31
215 Úgy kellene egy új dal, 1
43B Úgy szerette Isten ezt a 31
217 Új szívet adok és új 1-2
218 Úr Jézus, kérlek, taníts 1
159 Uram irgalmazz! 1-6
351 Uram Jézus mindenható 1-2
134 Uram, irgalmazz nekünk! 1-9
316 Uram, irgalmazz! Krisztus 1
341A Uram, irgalmazz! Uram 1
109B Uram, irgalmazz, Uram, 31
216 Uram, már későre jár, a 1-3
67E Uram, tarts meg hitünk 1-6
315 Uram, te gondolsz rám, 1-3
353 Uram, Tehozzád futok, 1
220 Üdvözlégy Mária, malaszt 1
221 Üdvözlégy Mária, malaszt 1
222 Üdvözlégy, Mária, 1
6C Üdvözlégy, Mária, 51-52
223 Vágyom ó Uram tisztaság 1-3
224 Valaki mondta, jó lenne 1-6
229 Van egy név minden egyéb 1-3
310 Vasmarokkal fogtad össze 1-3
69A Velencében születtél, 1-4
226 Velünk van Urunk, jó Atya 1-5
237 Veni Creator, veni Creator 1
184C Vetni ment a magvető, 51-55
227B Világ teremtő szent Úra 31-32
228 Volt egyszer egy király, 1-4
253 Wait for the Lord, whose 1
283 Zárt templom ahol senki 1-3
319 Zengje ajkad: erős az 1-3
354 Zengjen a föld, az ég, 1
326 Zúgó szél, égi vihar, 1-5
197B Zsibbadjon el kezem, ha 31

 

 

Zöldkönyv énekszám jegyzéke

Számsorrendes 

 

219 Szentlélek, jöjj, lobogó 1-3
220 Jöjj Szentlélek, szállj 1
221 Ne félj, mert megváltotta 2
222 Úgy szerette Isten ezt 1
223 Glooria, gloria, in excel 1
224 Tápláló szent kenyér, 1
225 Adjunk hálát az Úrnak, 1-3
226 Indulj és menj, hirdesd 2
227 Uram, Tehozzád futok, 1-3
228 A földről az égre, 1-2
229 Áldott az Úr, mert 1-3
230 Alleluja, alleluja, Jézus 1-4
231 Ébredj ember, - mély 1-5
232 Uram irgalmazz! Uram irga 1
233 A legsötétebb ég alatt, 1-3
234 Élet van Tebenned, 1-2
235 Életünk Krisztus élete, 1-2
236 Isteni béke, boldog öröm, 1
237 Örülj az Úrban, áldd az 1-2
238 Emmánuel, velünk az Úr, 1-2
239 Gyertyaláng, tiszta fény, 1-2
240 Íme itt jön Ő, átkel a 1-3
241 Hallottál-e arról, hogy 1
242 Itt állok előtted, kérlek 1-2
243 Tested Jézus értünk függö 1
244 Bizakodjatok, jó az Úr, 1-2
245 Várj és ne félj, az Úr 1-2
246 Álmodtam egy szép világ 1-8
247 Kiáltsátok: Alleluja! 1-2
248 Dicséret, áldás, örök 1-3
249 Ó, Lélek jöjj, és szállj 1-2
250 Jézus Jézus Jézus Jézus 1
251 Hozsanna, hozsanna, hozsa 1-3
252 Jézus Krisztus, Téged 1-3
253 Az Úrnak szüksége van rád 1-5
254 Mi csak vándorok vagyunk 1-3
255 A mélyből kiáltok Uram 1-3
255B Dícsőség! Dicsőség a 31-33
255C Szent, szent, szent vagy 51
255D Isten Báránya, Te 61
256 Ne aggodalmaskodjál, nézz 1
257 Uram irgalmazz! 1
257B Dicsőség a magasságban 31-34
257C Szent vagy, szent vagy, 51
257D Isten Báránya, Te elvesze 61
258 Mit sem aggódom, - nem 1-2
259 Mondjunk éneket örömmel 1-4
260 Mennek az asszonyok, 1-4
261 Nagy jó Úristen, ki vagy 1-5
262 Eléd lépek, jó Uram, hol 1-2
263 Örvend a szívem, ujjong 1-3
264 Áll a fájdalomnak anyja 1-3
265 Ó, drága Jézusunk, 1
266 Kisfiam, ülj ide mellém, 1-4
267 Szállj le ránk, Lélek, 1-4
268 :Szentlélek, úgy kérünk, 1-2
269 Nap, hold, csillagok szép 1-2
270 Gyújts éjszakánkba fényt 1-2
271 Tárd ki a karod, emeld 1-2
272 Áldott légy, Uram, szent 1-2
273 Jézus életem erőm, békém 1-2
274 Laudate Dominum, laudate 1
275 Veni Creator, Veni Creato 1
276 Táruljatok fel örök kapuk 1-3
277 Csak Jézusnak szolgálok, 1-9
278 A béke napja közel, 1
279 A Föld és az ég, asztalun 1-2
280 Üdvözlégy Mária, magaszta 1-2
281 Ébredj fel te, ki bűnben 1-2
282 Jöjj hozzám, légy velem, 1
283 Jó az Úrban bizakodni, és 1-4
284 Jó az Úrban bizakodni, jó 1-2
285 Jézus Krisztus eljöttél, 1
285B Dicsőség, dicsőség, 31-32
285C Szent vagy, szent vagy, 51
285D Isten báránya, Te elvesze 71
286 Jöjj, hívunk, jöjj, 1
287 Ne féljetek, örüljetek! 1-2
288 Megszülettem, Te adtad él 1-2
289 Mária édesanyám, Béke 1-2
290 Zúgó szél, égi vihar, 1-5
291 Mester, hol lakol? Jézus, 1-2
292 Szeretet Istene, szeretet 1-3
293 Áldott az Úr, az én 1-3
294 Kenyered és borod táplál 1-5
295 Mint az asszony az Ő 1
296 Szívem Telve van Veled. 1
297 Király vagy, király vagy, 1
298 Hatalmas vagy, erős Isten 1
299 Jöjj, itt az idő, hogy 1-2
300 Nagy öröm az Urat 1-3
301 Az Úrra vár a szívem, 1-3
302 Fogadd el, Uram, szabad 1-2
303 Köszönöm neked, Istenem, 1-4
304 Röpke fohászként száll a 1-2
305 Anyánk vagy az égben, 1-3
306 Menedékem az Isten, 1-2
307 Dícsérd az Úr nevét 1-5
308 Szentlélek, köszöntünk 1
308A Szentlélek, köszöntünk 1
308B Ünneplek, éneklek Istenem 31
308C Gyönyörű, gyönyörű 51
309 Jézus, megígérted azt, 1
310 Immár a nap leáldozott 1-4
311 Alleluja, alleluja 1-3
312 Az Úr jön, ha hívom, hisz 1-5
313 Megújult a szívünk, megál 1-3
314 Jeruzsálem, Jeruzsálem, 1-3
315 Ave Maria, oh, légy mened 1-3
316 Szeretet Istene, dicsér 1-6
317 Lélek, szállj le ránk! 1-3
318 Jöjj, zengd velem az Úr 1-4
319 Krisztusnak teste és vére 1-3
320 Áldjuk Őt! Áldjuk Őt! 1-4
321 Csak Benned bízom, Uram, 1
322 Atya, áldott legyél! 1-3
323 Dicsérje föld és az ég, 1-5
324 Krisztusnak teste s vére 1-5
325 Jézus, Neked élek, 1
325A Óh Uram, Hozzád 31
326 Jöjjetek az Úrhoz, 1-5
326A Életem Tiéd, én átadom 31
327 Táncra perdül a lelkem, 1-2
328 Bármerre lépsz, bármerre 1-3
329 Jézus, én Téged választot 1-2
330 Kegyelme árad ránk, 1
331 Hallod hangját a szélnek, 1-3
332 Kié lesz majd az életem? 1-3
333 Evezz a mélyre! És vesd 1-2
334 Út, igazság! 1-3
335 A bolond homokra épített 1-3
336 Odaadnám az életemet 1-3
337 Édes Jézus, légy vendég 1-2
338 Neked szól ez a dal, 1-6
339 A halotti sírnak ajtaján 1-3
340 Kicsi vagyok én, mégse 1-4
341 Jézusom, Jézusom, 1-6
342 Betlehemben fényes csilla 1-2
343 Életre szökő vízforrás, 1-3
344 Eljött a Földre az Úr, a 1-2
345 Istenem virrasztva keres 1-3
346 Anyád, méhétől fogva 1
347 Szeráf kórusokkal zengem 1
348 Téged vár, 1-3
349 Megnyílt az ég és megjele 1-2
350 Két angyal ül a sírkövön 1
351 Veni Creator, Veni Creato 1-5
352 Én vagyok az Élet Kenyere 1
353 Hát nem tudod és nem 1-2
354 Nézzétek a szolgám! 1-2
355 Gazdagon megáldalak, 1-2
356 Jézus itt van, jöjj hát! 1
357 Te vagy a szőlő én a hajt 1-3
358 Vágyom az Úrra szüntelen, 1-2
359 Az igaz virul, mint a 1-2
360 Egykor a világnak éltünk 1-2
361 Alleluja, alleluja, 1-3
362 Magasztaltassál fel 1-3
363 Mindent elvetek, 1-3
364 Ó Uram, én Istenem! 1-2
365 Bárány, égi Bárány, 1-3
366 Az Úr sziklánk, 1-2
367 Síró kicsiny ember voltál 1-2
368 Uram, Te ismersz, mert 1-2
369 Te az Élet vagy, és a 1-2
370 Neked éneklek, jó Uram! 1-3
371 Gyertek be az Úr templom 1
372 Az élet gyakran megviselt 1-3
373 Jézus él, Jézus él! 1-3
374 Nem is ismertelek még, 1-3
375 Ó Jézusom, hű Megváltóm! 1-2
376 Kiszáradt, üres pusztaság 1-2
377 A reményem csak Te vagy, 1
377A Jézus él, Jézus él! 31-33
378 A menyasszony hív a Lélek 1
379 Zengő dallal magasztalom 1-4
380 Alleluja, alleluja 1-2
381 Áradj folyó, jöjj a 1-2
382 Ó, Mária, üdvözlégy! 1-3
382A Gyönyörködöm, Betöltöd 31
383 Isten, és Istenem 1-2
384 Ó drága Jézusunk, 1
385 Táplálj minket testeddel, 1
386 Hozzád akarok tartozni, 1
387 Szűz Mária, bizodalmunk, 1
388 Szívem csendben az Úrra 1
389 Énekszó és örömujjongás 1
390 Megmentettél, Téged dicsé 1
391 Legyen áldás az úton, 1-4
392 Jézus, Messiás, neve 1-2
393 Jöjj Szentlélek szállj 1-10
394 Urunk, küldd el a Szent 1
395 Üdvözlégy, Mária malaszt 1
396 Mint az agyag, mely puha 1-3
397 Jézus, neved oly csodálat 1-3
398 Megkötöm magamat Isten 1-3
399 Bizony, hiszem, hogy 1
400 Ne félj Sion, ne lankadjo 1
401 Én lelkem áldjad az Urat, 1-2
402 Jézus a fényem, üdvössége 1-4
403 Ott lélegzel a fában, 1
404 Méltó a Bárány, hogy 1
405 Szent vagy, szent vagy, 1
406 Hozzád száll az énekem, 1
407 Atyám, szerelmed erős és 1
408 Uram, odanyújtom a lázas 1
409 Kiáltok az Úrhoz, mert 1
410 Jézus itt jár, és minket 1-2
411 Életem Tiéd, én átadom 1
412 Kiáltok az Úrhoz, 1
413 Uram, Neked adom szívem, 1
414 Szeretet Lelke jöjj, 1-2
415 Ünnepre hívtál össze Jézus 1
416 Ó Jézus, a Te lényed 1
417 Fiam, egyetlen kincsem 1-2
418 Az egész föld felett Te 1-2
419 A szentlélek leszáll és 1
420 Ez az a dal 1
421 A magasból nyúlt le, hogy 1-2
422 Áldás, méltóság és erő, 1-2
423 A kegyelem árad, és árad 1-2
424 A Te méltóságod csendjébe 1-2
425 A Mester itt van, ma is 1
426 Az Úrnak szüksége van rád 1
427 Szentlélek jöjj, 1
428 Elindulunk égő szívvel és 1-2
429 Egy test és egy Lélek, 1
430 Én még mit sem tudtam ról 1-2
431 Hazamegyek, ez a világ 1-4
432 Fúj a szél a mennyből 1-4
434 Jézus véred megtisztít 1-2
435 Jöjj a Szentek Szentjébe, 1
436 Szeretlek Jézus, jobban 1
437 Több erőt, több szeretete 1
438 Minden időben áldom, 1-4
439 Kelj fel, mert a Fény 1
440 Most Illés napjait éljük 1-3
441 Ó, én hiszek Jézusban! 1
442 Amilyen érték az arany és 1-3
443 Dicsérlek, imádlak, 1
444 Ó mily csodás, és mily 1-2
445 Felmagasztaljuk Neved. 1-3
446 Rejts el engem rejtekedbe 1-2
447 Keresem az arcodat zúgó 1-2
448 Ímhol jő mennyasszonyod, 1
449 Kezemben kalapács, kezed 1
450 Légy hideg vagy légy 1-2
451 A csendes éj, nyugalmat 1
452 Némán nézel az égre fel 1-3
453 Még nem tudom, a szűk 1-2
454 Kell, hogy érezd: Ő óvja 1
455 Isten engem úgy segéljen, 1-2
456 Hogyha csak mustármagnyi 1
456S Si tu verias fe cómo 31
457 Csak Jézus, Ő az Úr 1-2
458 Szólhatok bár angyalok 1-5
459 Reményünk Krisztus, csak 1-5
460 A földet égtakaróval, 1
461 Csak a csend ölel át 1-2
462 Ez az én testem 1
463 Várok egy hangra, egy 1-4
464 Lelkemben vágylak, 1-3
465 Ha egyedül élsz, s minden 1-2
466 Van egy ország a láthatár 1-2
467 Már fogynak a holnapok, 1-4
468 Ha hozzám érsz, látom ami 1-3
469 Tudom, hogy eljöttél, a 1-4
470 Békesség veletek. Alle 1-3
471 Isten a szépség, Isten a 1-2
472 Irgalmazz énnekem, jó 1-4
473 Halleluja 1-3
474 Én Uram Istenem vigyázz 1-3

Zöldkönyv énekszám jegyzéke

ABC sorrendes


@:999,01
278 A béke napja közel, 1
335 A bolond homokra épített 1-3
451 A csendes éj, nyugalmat 1
279 A Föld és az ég, asztalun 1-2
460 A földet égtakaróval, 1
228 A földről az égre, 1-2
339 A halotti sírnak ajtaján 1-3
423 A kegyelem árad, és árad 1-2
233 A legsötétebb ég alatt, 1-3
421 A magasból nyúlt le, hogy 1-2
255 A mélyből kiáltok Uram 1-3
378 A menyasszony hív a Lélek 1
425 A Mester itt van, ma is 1
377 A reményem csak Te vagy, 1
419 A szentlélek leszáll és 1
424 A Te méltóságod csendjébe 1-2
225 Adjunk hálát az Úrnak, 1-3
422 Áldás, méltóság és erő, 1-2
320 Áldjuk Őt! Áldjuk Őt! 1-4
293 Áldott az Úr, az én 1-3
229 Áldott az Úr, mert 1-3
272 Áldott légy, Uram, szent 1-2
264 Áll a fájdalomnak anyja 1-3
380 Alleluja, alleluja 1-2
311 Alleluja, alleluja 1-3
361 Alleluja, alleluja, 1-3
230 Alleluja, alleluja, Jézus 1-4
246 Álmodtam egy szép világ 1-8
442 Amilyen érték az arany és 1-3
346 Anyád, méhétől fogva 1
305 Anyánk vagy az égben, 1-3
381 Áradj folyó, jöjj a 1-2
322 Atya, áldott legyél! 1-3
407 Atyám, szerelmed erős és 1
315 Ave Maria, oh, légy mened 1-3
418 Az egész föld felett Te 1-2
372 Az élet gyakran megviselt 1-3
359 Az igaz virul, mint a 1-2
312 Az Úr jön, ha hívom, hisz 1-5
366 Az Úr sziklánk, 1-2
426 Az Úrnak szüksége van rád 1
253 Az Úrnak szüksége van rád 1-5
301 Az Úrra vár a szívem, 1-3
365 Bárány, égi Bárány, 1-3
328 Bármerre lépsz, bármerre 1-3
470 Békesség veletek. Alle 1-3
342 Betlehemben fényes csilla 1-2
244 Bizakodjatok, jó az Úr, 1-2
399 Bizony, hiszem, hogy 1
461 Csak a csend ölel át 1-2
321 Csak Benned bízom, Uram, 1
457 Csak Jézus, Ő az Úr 1-2
277 Csak Jézusnak szolgálok, 1-9
307 Dícsérd az Úr nevét 1-5
248 Dicséret, áldás, örök 1-3
323 Dicsérje föld és az ég, 1-5
443 Dicsérlek, imádlak, 1
257B Dicsőség a magasságban 31-34
255B Dícsőség! Dicsőség a 31-33
285B Dicsőség, dicsőség, 31-32
231 Ébredj ember, - mély 1-5
281 Ébredj fel te, ki bűnben 1-2
337 Édes Jézus, légy vendég 1-2
429 Egy test és egy Lélek, 1
360 Egykor a világnak éltünk 1-2
262 Eléd lépek, jó Uram, hol 1-2
234 Élet van Tebenned, 1-2
411 Életem Tiéd, én átadom 1
326A Életem Tiéd, én átadom 31
343 Életre szökő vízforrás, 1-3
235 Életünk Krisztus élete, 1-2
428 Elindulunk égő szívvel és 1-2
344 Eljött a Földre az Úr, a 1-2
238 Emmánuel, velünk az Úr, 1-2
401 Én lelkem áldjad az Urat, 1-2
430 Én még mit sem tudtam ról 1-2
474 Én Uram Istenem vigyázz 1-3
352 Én vagyok az Élet Kenyere 1
389 Énekszó és örömujjongás 1
333 Evezz a mélyre! És vesd 1-2
420 Ez az a dal 1
462 Ez az én testem 1
445 Felmagasztaljuk Neved. 1-3
417 Fiam, egyetlen kincsem 1-2
302 Fogadd el, Uram, szabad 1-2
432 Fúj a szél a mennyből 1-4
355 Gazdagon megáldalak, 1-2
223 Glooria, gloria, in excel 1
371 Gyertek be az Úr templom 1
239 Gyertyaláng, tiszta fény, 1-2
382A Gyönyörködöm, Betöltöd 1
308B Gyönyörű, gyönyörű 1
270 Gyújts éjszakánkba fényt 1-2
465 Ha egyedül élsz, s minden 1-2
468 Ha hozzám érsz, látom ami 1-3
473 Halleluja 1-3
331 Hallod hangját a szélnek, 1-3
241 Hallottál-e arról, hogy 1
353 Hát nem tudod és nem 1-2
298 Hatalmas vagy, erős Isten 1
431 Hazamegyek, ez a világ 1-4
456 Hogyha csak mustármagnyi 1
386 Hozzád akarok tartozni, 1
406 Hozzád száll az énekem, 1
251 Hozsanna, hozsanna, hozsa 1-3
240 Íme itt jön Ő, átkel a 1-3
448 Ímhol jő mennyasszonyod, 1
310 Immár a nap leáldozott 1-4
226 Indulj és menj, hirdesd 2
472 Irgalmazz énnekem, jó 1-4
471 Isten a szépség, Isten a 1-2
255D Isten Báránya, Te 61
257D Isten Báránya, Te elvesze 61
285D Isten báránya, Te elvesze 61
455 Isten engem úgy segéljen, 1-2
383 Isten, és Istenem 1-2
345 Istenem virrasztva keres 1-3
236 Isteni béke, boldog öröm, 1
242 Itt állok előtted, kérlek 1-2
314 Jeruzsálem, Jeruzsálem, 1-3
402 Jézus a fényem, üdvössége 1-4
373 Jézus él, Jézus él! 1-3
377A Jézus él, Jézus él! 1-3
273 Jézus életem erőm, békém 1-2
410 Jézus itt jár, és minket 1-2
356 Jézus itt van, jöjj hát! 1
250 Jézus Jézus Jézus Jézus 1
285 Jézus Krisztus eljöttél, 1
252 Jézus Krisztus, Téged 1-3
329 Jézus, én Téged választot 1-2
309 Jézus, megígérted azt, 1
392 Jézus, Messiás, neve 1-2
325 Jézus, Neked élek, 1
397 Jézus, neved oly csodálat 1-3
341 Jézusom, Jézusom, 1-6
434 Jézus véred megtisztít 1-2
283 Jó az Úrban bizakodni, és 1-4
284 Jó az Úrban bizakodni, jó 1-2
435 Jöjj a Szentek Szentjébe, 1
282 Jöjj hozzám, légy velem, 1
393 Jöjj Szentlélek szállj 1-10
220 Jöjj Szentlélek, szállj 1
286 Jöjj, hívunk, jöjj, 1
299 Jöjj, itt az idő, hogy 1-2
318 Jöjj, zengd velem az Úr 1-4
326 Jöjjetek az Úrhoz, 1-5
330 Kegyelme árad ránk, 1
439 Kelj fel, mert a Fény 1
454 Kell, hogy érezd: Ő óvja 1
294 Kenyered és borod táplál 1-5
447 Keresem az arcodat zúgó 1-2
350 Két angyal ül a sírkövön 1
449 Kezemben kalapács, kezed 1
412 Kiáltok az Úrhoz, 1
409 Kiáltok az Úrhoz, mert 1
247 Kiáltsátok: Alleluja! 1-2
340 Kicsi vagyok én, mégse 1-4
332 Kié lesz majd az életem? 1-3
297 Király vagy, király vagy, 1
266 Kisfiam, ülj ide mellém, 1-4
376 Kiszáradt, üres pusztaság 1-2
303 Köszönöm neked, Istenem, 1-4
319 Krisztusnak teste és vére 1-3
324 Krisztusnak teste s vére 1-5
274 Laudate Dominum, laudate 1
450 Légy hideg vagy légy 1-2
391 Legyen áldás az úton, 1-4
317 Lélek, szállj le ránk! 1-3
464 Lelkemben vágylak, 1-3
362 Magasztaltassál fel 1-3
467 Már fogynak a holnapok, 1-4
289 Mária édesanyám, Béke 1-2
453 Még nem tudom, a szűk 1-2
398 Megkötöm magamat Isten 1-3
390 Megmentettél, Téged dicsé 1
349 Megnyílt az ég és megjele 1-2
288 Megszülettem, Te adtad él 1-2
313 Megújult a szívünk, megál 1-3
404 Méltó a Bárány, hogy 1
306 Menedékem az Isten, 1-2
260 Mennek az asszonyok, 1-4
291 Mester, hol lakol? Jézus, 1-2
254 Mi csak vándorok vagyunk 1-3
438 Minden időben áldom, 1-4

 

363 Mindent elvetek, 1-3
396 Mint az agyag, mely puha 1-3
295 Mint az asszony az Ő 1
258 Mit sem aggódom, - nem 1-2
259 Mondjunk éneket örömmel 1-4
440 Most Illés napjait éljük 1-3
261 Nagy jó Úristen, ki vagy 1-5
300 Nagy öröm az Urat 1-3
269 Nap, hold, csillagok szép 1-2
256 Ne aggodalmaskodjál, nézz 1
400 Ne félj Sion, ne lankadjo 1
221 Ne félj, mert megváltotta 2
287 Ne féljetek, örüljetek! 1-2
370 Neked éneklek, jó Uram! 1-3
338 Neked szól ez a dal, 1-6
374 Nem is ismertelek még, 1-3
452 Némán nézel az égre fel 1-3
354 Nézzétek a szolgám! 1-2
384 Ó drága Jézusunk, 1
416 Ó Jézus, a Te lényed 1
375 Ó Jézusom, hű Megváltóm! 1-2
444 Ó mily csodás, és mily 1-2
364 Ó Uram, én Istenem! 1-2
265 Ó, drága Jézusunk, 1
441 Ó, én hiszek Jézusban! 1
249 Ó, Lélek jöjj, és szállj 1-2
382 Ó, Mária, üdvözlégy! 1-3
336 Odaadnám az életemet 1-3
325A Óh Uram, Hozzád 31
403 Ott lélegzel a fában, 1
237 Örülj az Úrban, áldd az 1-2
263 Örvend a szívem, ujjong 1-3
446 Rejts el engem rejtekedbe 1-2
459 Reményünk Krisztus, csak 1-5
304 Röpke fohászként száll a 1-2
367 Síró kicsiny ember voltál 1-2
267 Szállj le ránk, Lélek, 1-4
405 Szent vagy, szent vagy, 1
257C Szent vagy, szent vagy, 51
285C Szent vagy, szent vagy, 51
255C Szent, szent, szent vagy 51
427 Szentlélek jöjj, 1
219 Szentlélek, jöjj, lobogó 1-3
308 Szentlélek, köszöntünk 1
268 Szentlélek, úgy kérünk, 1-2
347 Szeráf kórusokkal zengem 1
316 Szeretet Istene, dicsér 1-6
292 Szeretet Istene, szeretet 1-3
414 Szeretet Lelke jöjj, 1-2
436 Szeretlek Jézus, jobban 1
388 Szívem csendben az Úrra 1
296 Szívem Telve van Veled. 1
458 Szólhatok bár angyalok 1-5
387 Szűz Mária, bizodalmunk, 1
327 Táncra perdül a lelkem, 1-2
385 Táplálj minket testeddel, 1
224 Tápláló szent kenyér, 1
271 Tárd ki a karod, emeld 1-2
276 Táruljatok fel örök kapuk 1-3
369 Te az Élet vagy, és a 1-2
357 Te vagy a szőlő én a hajt 1-3
348 Téged vár, 1-3
243 Tested Jézus értünk függö 1
437 Több erőt, több szeretete 1
469 Tudom, hogy eljöttél, a 1-4
222 Úgy szerette Isten ezt 1
257 Uram irgalmazz! 1
232 Uram irgalmazz! Uram irga 1
413 Uram, Neked adom szívem, 1
408 Uram, odanyújtom a lázas 1
368 Uram, Te ismersz, mert 1-2
227 Uram, Tehozzád futok, 1-3
394 Urunk, küldd el a Szent 1
334 Út, igazság! 1-3
280 Üdvözlégy Mária, magaszta 1-2
395 Üdvözlégy, Mária malaszt 1
308A Ünneplek, éneklek Istenem 1
415 Ünnepre hívtál össze Jézus 1
358 Vágyom az Úrra szüntelen, 1-2
466 Van egy ország a láthatár 1-2
245 Várj és ne félj, az Úr 1-2
463 Várok egy hangra, egy 1-4
275 Veni Creator, Veni Creato 1
351 Veni Creator, Veni Creato 1-5
379 Zengő dallal magasztalom 1-4
290 Zúgó szél, égi vihar, 1-5

 

Az Úrnak zengjen az ének énekszám jegyzéke

 

Számsorrendes

 

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI

 

1 Engedjétek hozzám jönni a 1
2 Azért jött az Emberfia 1
3 Isten úgy szeret 1
4 Krisztus szava lakozzék 1
5 Gyermekek 1
6 Ne félj, csak higgy! 1
7 Jertek, gyerekek 1
8 Harmatos ág friss bimbója 1-4
9 Áldjon Isten, jó anyám 1-4
10 Az Isten áldása szálljon 1-3
11 Mit is adjunk ma tenéked, 1-2
12 Bim-bam, bim-bam . 1
13 Az Úr Jézus szenvedése 1-7
14 Ezer madár vígan csengő 1-5
15 Hol az Úr Jézus jár 1-3
16 A virágok vetélkedése 1-8
17 Krisztus, arra kérünk 1-4
18 Szívünk zengje már: Jézus 1-3
19 Szól a harang a toronyban 1-4
20 Szólnak a harangok a torony 1
21 Tehozzád emelem szemeim, 1-5
22 Templomunk az Isten háza 1
23 Úr Jézus Krisztus, szívem 1
24 Zengjük együtt Istenünknek 1-3
25 Zsoltár gyermekhangra 1-3
26 Góliát nagy volt 1-2
27 Zákeus, a fáról hamar száll 1
28 Jézus míg a földön járt 1-6
29 Főember az úton 1-3
30 Itt az írás, Dániel 1-8
31 Jairus sír, beteg a leánya 1-3
32 Tágas mezőn ezemyi nép 1-4
33 Lakodalom készül Kána 1-3
34 Páncélba bújt a pogány 1-3
35 Sűrű erdő mélyén kicsi 1-3
36 Szólt az Isten egykor 1-3
37 KimegyaMagvető 1-5
38 Vihar zúg a tó felett 1-4
39 Éjszaka ámya száll a 1-3
40 Elringat ja Jézust 1-7
41 Tegnap harangoztak 1-5
42 Új esztendő virradott 1-3
43 Jézusunknak életében 1
44 Mikor pünkösd napján 1-3
45 A kis Jézus aranyalma 1-3
46 Olajágak hullnak Jézus 1-3
47 Elhozta az Isten piros 1-5

 

JÖVEL, JÖVEL IMMÁNUEL

 

48 Jövel, jövel Immánuel! 1-5
49 A jöttöd miként várjam 1-10
50 Az Úr Isten Ádám atyánknak 1-2
51 Vámi jó, vámi jó 1
52 Ébredj alvó, hív a szózat! 1-3
53 Ti zárt ajtók, táruljatok! 1-2
54 Szállj, szállj magasra 1-5
55 Várj, ember szíve készen! 1-4
56 Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő 1-4

 

AZ IGE TESTTÉ LETT

 

57 Aludj, Ó, magzatom 1-7
58 Gloria in excelsis Deo 1
59 Aranyszámyú angyal száll a 1-3
60 A sötétség szűnni kezd már 1-4
61 Betlehemi csillag csoda 1-4
62 Kis Jézus, lásd, szívünk 1-3
63 Csillagfényes éjszakán 1-2
64 Mennyei kórus hangja kél, 1-2
65 Betlehemi mezők, tarka 1-3
66 Csordapásztorok 1-6
67 Boldog örömnap derült ránk 1-6
68 Dicsőség mennyben az 1-5
68C Gloria! to our God in 51-54
69 Fel nagy örömre 1-2
70 Hadd zengj en énekszó 1-4
71 Istennek szent Fia 1-6
72 Itt állok jászolod felett 1-5
73 Jer, mindnyájan örüljünk 1-8
74 Az évelszállt 1-2
75 Krisztus Urunknak áldott 1-7
75B Weil uns zum Segen 31-35
75C Thisblessedday when 51-55
76 Mi most azért jöttünk 1-4
77 Mind e világ örvendezzen 1-2
78 Mostan kinyílt egy szép 1-2
79 Nékünk születék mennyei 1-8
80 Ó, szerenesés éjszaka 1-4
81 Soha nem volt még ilyen 1-2
82 Új esztendő, vígság szerző 1-5
83 Vígan zengjetek citerák 1-2
84 Zengje vígan föld és ég: 1-3

 

URAM IRGALMAZZ!

 

85 Adj már csendességet 1-8
86 Messziről száll dalunk 1
87 A mélyből hozzád száll 1-3
88 Aki magát felmagasztalja, 1
89 Bocsásd meg, Úristen, 1-7
89B Herr, mein Gott vergib 31-35
90 Emlékezzünk, mi keresztyén 1-4
91 Győzhetetlen én kőszálom 1-5
92 Halld, valaki kopog 1-4
93 Nagy irgalmú Úr Isten 1-2
94 Isten szelíd Szolgája 1-12
95 Ha utam borítja felhőnek 1-4
96 Jöjj, szabadíts meg! 1-5
97 Meghasított sziklakő 1-3
98 Ki tudja, mennyi bajt 1-2
98C Nobody knows, the trouble 51
99 Mit használ keresztyénségem1-3
100 Ó, én kegyelmes Istenem 1-5
101 Ó, én lelkem, dicsérjed 1-7
102 Paradicsomnak te szép 1-6
102CThere in Gods garden 51-56
103 Tisztítsd meg szíved, 1-7

 

FELTÁMADOTT ÉS ÉL AZ ÚR

 

104 Alleluja 1
105 Krisztus virágunk 1-9
106 Dicsőség néked, Istenünk! 1-6
107 Feltámadt a mi életünk 1-4
107B Er ist erstandenl Hört, 31-34
108 Alleluja 1
109 Uram, közel voltam hozzád 1-3
110 Itt a húsvét, ünnepeljünk 1-3
111 Ma van húsvét napja 1-3
112 Örvendezz, örvendezz, 1-4
113 Megváltva! mily boldogan 1-3
114 Krisztus feltámadott 1-2

 

JÖVEL, SZENTLÉLEK ÚRISTEN

 

115 A pünkösdnek jeles napján 1-6
116 Jó Atyánk, örök Úr Isten 1
117 Áldjuk a mennyei Atyát! 1-3
117B Singt Halleluja für den 31
117C Sing Hallelujah to the 51
117D Chante Halleluja au Seigneu71
118 Fú a szél, zúg a szél, 1
119 Áldunk Jézusunk 1
120 Jöjj, Szentlélek Úr Isten!1-7
121 Krisztus a mennybe 1-4
122 Szentlélek, jövel! 1-5
123 Úr Jézus, ki mennybe 1-3

 

SZÜNTELEN IMÁDKOZZATOK!

 

124 Áldj meg minket, Úr Isten,1-4
125 Békeima 1-2
126 Bízom benned, szent Úr 1-6
127 Csak nyisd ki a szíved 1
128 Fogjad kezem, oly gyenge 1-3
129 Lélek fuvalma, jöjj! 1-4
130 Igazságnak napja, jöjj! 1-6
131 Aldd meg, édes Istenünk 1
132 Kérünk, sziklánk te légy 1-3
133 Néked áldozunk hál 1
134 Kérlek, téged, Istenemet 1-7
135 Ó, Jézus, amikor sokan 1-5
136 Semmi felől ne aggódjál 1-2
137 Ó, mily hű barátunk Jézus 1-3
138 Új szívet adj, Uram, 1-3
139 Siessetek, hamar lejár! 1-2
140 Tégy, Uram, engem áldássá! 1
141 Sűrű sötét van mindenfelé 1-4
142 Szívem csendben az Úrra 1
143 Végtelen irgalmú, szentség1-8
144 Védelmezz, Istenem 1-6

 

MINDENBEN HÁLÁKAT ADJATOK!

 

145 Adjatok hálát az Istennek!1-5
146 A Királyról dalol ajkam 1-2
147 Áldjátok Istent szent 1-6
148 Áldunk Téged, Istenünk 1-4
149 Az Úr a pásztorom, jó 1-2
150 Dicsérje szent nevét mind 1
151 Soli Deo Gloria 1
152 Az Úr Istent magasztalom 1-10
153 Az Úmak zengj en az ének! 1-3
154 Jó Atyánknak örvendezzünk 1
155 Dicsérd, Sion, Megváltódat1-7
156 Kész már a szívem néked 1
157 Felséges Isten, nagy 1-4
158 Ne csüggedj, lelkem! 1
159 Felséges Jézus, világ 1-5
160 Íme, lészen a kései 1-3
161 Átadom ma néked az életem 1
162 Isten nevét dicsérem 1-5
163 Jer, örvendezzünk az 1-10
164 Jézus, te égi szép, 1-4
165 Serkenj fel már mély 1
166 Jézusról, csak róla 1-5
167 Jöjj az Úrhoz 1-4
168 Jó dolog az Urat áldani, 1-9
169 Minden áldás tőle száll 1
170 Széjjel jártam a világban 1-5
171 Jézus Krisztus megszabad 1
172 Keresztyének, kik ez 1-6
173 Kik a Krisztusban hunytak 1-3
174 Krisztus az énekem 1-3
175 Magasztalunk égi fénynél 1-6
176 Nagy hálát adjunk az Atya 1-8
176B Lasset uns danken unserm31-35
177 Bárány Jézus 1
178 Nevedre vettem keresztség 1-4
179 Nézd, a Nap hogy száll 1-3
180 Ó, hova visz az út?! 1-5
181 Ott a messze földön árván,1-5
182 Örvendjetek, mert Isten 1-3
183 Az alázatos lélek tüköre 1-2
184 Szólnék bár én angyal 1
185 Velem vándorol utamon 1-5
186 Urunk, ez a hála napja 1-6
187 Uram, tiéd vagyok én 1-8

 

ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK!

 

188 Az Úr csodásan működik 1-3
189 Az Úr gondol ránk 1
190 Az Úr énnékem őriző 1-3
191 Kyrie eleison 1
192 Az Úmak irgalmát örökké 1-6
193 Áldjad, én lelkem 1-5
194 Jöjj, az Úr vár reád, 1-3
195 Dicsérjétek az Urat! 1-3
196 Bár szétszakadva él az 1-4
197 Dicsőült helyeken, mennyei1-8
198 Eljöttünk zendüljön az ének 1
199 Áldjon meg téged, áldjon az 1
199B Es segne und behüte dich 31
199C May the Lord bless you, 51
200 Az Istennek tízparancsolat1-9
201 Erős vár a mi Istenünk 1-4
202 Ha reánk tör a homály, 1-2
203 Imádkozzatok és buzgón 1-3
204 Hallgass meg minket, nagy 1-5
204B Erhör uns, Gott, hör 31-35
205 Hisszük: az Ur világ 1-6
206 Hív már az Úr 1-2
206C Oh, bye an bye, bye an 51-52
207 Áldott a férfi, ki Istenben 1
208 Ímhol vagyok, édes Uram, 1-15
208B Ich geh nun dahin, Herr31-36
209 Isten velünk! Viszont 1-2
210 Magnificat 1
211 Jézus a jó Pásztor, vele 1-5
212 Ti keresztyének, Istent 1
213 Jézus, vigasságom 1-3
214 Fel, fel, dalra fel 1
215 Keresd az Istent, népem! 1-3
215C O, search the Lord, my 51-53
216 Mennyei seregek, boldog 1-5
217 Készülj Urad elé, lelkem! 1-6
218 Krisztusom, kívüled ninc 1-4
218B Wohin soll ich gehen, 31-34
219 Mely igenjó az Úr Istent 1-8
219B Das klingt kräftig: 31-35
219C O my Lord, how good it 51-54
220 Ó, Seregeknek Istene 1-6
221 Nem nékünk, Uram, nem 1-6
222 Mindenek meghallják és 1-7
222B Hört die Botschaft alle 31-36
222C Siralmas énnéköm 51-56
223 Mindenkoron áldom az én 1-9
223B Loben will ich meinen 31-34
224 Mindig velem, Uram 1-4
225 Mondjatok dicséretet! 1-2
225B Heiliges Loblied stim 31-34
226 Száma nincsen, Uram 1-4
227 Jézus Úr 1
228 No, minden népek, 1-5
229 Dicsérjétek az Urat, mert1-11
230 Ó, Sion ébredj, töltsd be 1-5
231 Örvendj egész föld az 1-5
232 Szívemet hozzád emelem 1-8
233 Semmit ne bánkódjál, 1-12
233B Heilige Gemeinde, lass 31-35
233A Semmit ne bánkódjál, 51-54
234 Siess keresztyén, lelki 1-6
234B Fülle des Guten will der31-35
235 Tebenned bíztunk eleitől 1-9
236 Úmak szolgái, mindnyájan 1-3
237 Tehozzád teljes szívből 1-4
238 Urunk nagy nevét áldja a 1-4

 

ÉNEKES SZERTARTÁS

 

240 Mi Atyánk, ó kegyes Iste 1-3
241 Apostoli Hitvallás 1-6

 

ÉN ISTENEM VAGY TE, JÓ REGGEL

 

242 Elmúlt az éj, felkelt a 1-6
243 Ha virrad a hajnal 1
244 Hála, hogy itt e csöndes 1-5
245 Feljött a nap 1-3
246 Kész az én szívem, 1-6
247 Ó, felséges Atya Isten 1-10
248 Örök élet reggele 1-4

 

MARADJ VELÜNK, MERT IMMÁR ESTE

 

249 A fényes nap immár 1-4
250 A test lehull, a lélek 1
251 Adjon Isten jó éjszakát! 1-4
252 Erdő mellett estvéledtem 1-3
253 Áldó hatalmak oltalmába 1-5
254 Itt az este, ránk borul 1-2
255 Ez a nap is csendesen 1-3
256 Krisztus, ki vagy nap és 1-8
257 Lásd, Urunk, egy nap 1-5
258 Add békédet Urunk! 1
259 Maradj velem, mert 1-5
260 Ó, terjeszd ki, Jézusom! 1-2

 

TARTSD FEL A ZÁSZLÓT!

 

261 Tartsd fel a zászlót, 1-4
262 Az Isten a mi reménységünk1-6
263 Igaz Pásztor, figyeld 1-4
264 Emlékezzél, mi történék, 1-9
264B Herr,erbarm dich,sich au31-32
265 Hálás szívvel áldunk 1-3
266 Én nem tudom, mért 1-3
267 Ének Hunyadi Jánosról 1
268 Ha Isten vélünk, kicsoda 1
269 Halld, az ég harangi 1-4
270 Jaj, de búsan süt az 1-8
271 Hallgass meg, Izráel 1-6
272 Mi kegyes Atyánk 1-9
273 Járhatok az úton alá s 1-9
274 Kimegyek a doberdói 1-3
275 Kánon október hatodikára 1
276 Keserves szívvel Magyar 1-18
277 Fohászkodás a nemzet 1
278 Kossuth izenete eljött 1-3
279 Kossuth Lajos Debrecenből 1-2
280 Mikor Csíkból elindultam 1
281 Millenniumi óda - részlet 1
282 Azki szolgál néked, Uram 1
283 Egy ágyon, egy kenyéren 1
284 Ó, én édesjó Istenem! 1-3
285 Mily gyönyörűség, íme, 1-3
286 Ne csüggedj el, kicsiny 1-2
287 Nekünk a legszebbik estét 1-7
288 Nemzeti dal 1-6
289 Ne felejtsd a munkát és 1
290 Serkenj fel, kegyes nép! 1-3
291 Sok Zsuzsánna napokat 1-2
292 Szabadság kánon 1
293 Szellő zúg távol, alszik 1-2
294 Székely asztali áldás 1-2
295 Tartsd meg hazánkat, 1
296 Vége van már a szolgaságnak 1
297 Eger vár viadaláról 1-4
298 Zöld erdő harmatját 1-11
299 Az szép szabadságra 1-9
300 Májusi szellő borzolja a 1-5

 

TELJES ÖRÖM VAN TENÁLAD

 

301 Öröm van nálad 1-2
302 Békefohász 1-2
303 Hajnal órán lelkem ébred 1-2
304 Orando et laborando! 1
305 Pásztorom, vagy, Uram 1-2
306 Jöjj, mondjunk hálaszót! 1-3
307 Ó, jöjjetek, hívek, ma 1-4
308 Örvendezzetek az erős 1-13
309 Győzelmet vettél, ó, 1-3
310 A genfi zsoltár 1-3
311 Feltámadt Krisztus, 1-3
312 Igéddel áldj meg 1-2
313 Ifjak, lányok (O filii et)1-2
314 Adventi hímök: friss 1-4

 

ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART!

 

316 Magyar ének 1-3
317 Csángómagyar 1-6
319 Székely himnusz 1
320 Szózat 1-14
321 Himnusz 1-8

 

 

Az Úrnak zengjen az ének énekszám jegyzéke

ABC sorrendes


249 A fényes nap immár 1-4
310 A genfi zsoltár 1-3
49 A jöttöd miként várjam 1-10
146 A Királyról dalol ajkam 1-2
45 A kis Jézus aranyalma 1-3
87 A mélyből hozzád száll 1-3
115 A pünkösdnek jeles napján 1-6
60 A sötétség szűnni kezd már1-4
250 A test lehull, a lélek 1
16 A virágok vetélkedése 1-8
258 Add békédet Urunk! 1
85 Adj már csendességet 1-8
145 Adjatok hálát az Istennek!1-5
251 Adjon Isten jó éjszakát! 1-4
314 Adventi hímök: friss 1-4
88 Aki magát felmagasztalja, 1
131 Aldd meg, édes Istenünk 1
124 Áldj meg minket, Úr Isten,1-4
193 Áldjad, én lelkem 1-5
147 Áldjátok Istent szent 1-6
9 Áldjon Isten, jó anyám 1-4
199 Áldjon meg téged, áldjon az 1
117 Áldjuk a mennyei Atyát! 1-3
253 Áldó hatalmak oltalmába 1-5
207 Áldott a férfi, ki Istenben 1
119 Áldunk Jézusunk 1
148 Áldunk Téged, Istenünk 1-4
104 Alleluja 1
108 Alleluja 1
57 Aludj, Ó, magzatom 1-7
241 Apostoli Hitvallás 1-6
59 Aranyszámyú angyal száll a1-3
161 Átadom ma néked az életem 1
183 Az alázatos lélek tüköre 1-2
74 Az évelszállt 1-2
262 Az Isten a mi reménységünk1-6
10 Az Isten áldása szálljon 1-3
200 Az Istennek tízparancsolat1-9
299 Az szép szabadságra 1-9
192 Az Úmak irgalmát örökké 1-6
153 Az Úmak zengj en az ének! 1-3
149 Az Úr a pásztorom, jó 1-2
188 Az Úr csodásan működik 1-3
190 Az Úr énnékem őriző 1-3
189 Az Úr gondol ránk 1
50 Az Úr Isten Ádám atyánknak1-2
152 Az Úr Istent magasztalom 1-10
13 Az Úr Jézus szenvedése 1-7
2 Azért jött az Emberfia 1
282 Azki szolgál néked, Uram 1
196 Bár szétszakadva él az 1-4
177 Bárány Jézus 1
302 Békefohász 1-2
125 Békeima 1-2
61 Betlehemi csillag csoda 1-4
65 Betlehemi mezők, tarka 1-3
12 Bim-bam, bim-bam 1
126 Bízom benned, szent Úr 1-6
89 Bocsásd meg, Úristen, 1-7
67 Boldog örömnap derült ránk1-6
117D Chante Halleluja au Seigne 71
127 Csak nyisd ki a szíved 1
316 Csángómagyar 1-6
63 Csillagfényes éjszakán 1-2
66 Csordapásztorok 1-6
219B Das klingt kräftig: 31-35
155 Dicsérd, Sion, Megváltódat1-7
150 Dicsérje szent nevét mind 1
195 Dicsérjétek az Urat! 1-3
229 Dicsérjétek az Urat, mert1-11
68 Dicsőség mennyben az 1-5
106 Dicsőség néked, Istenünk! 1-6
197 Dicsőült helyeken, mennyei1-8
286 Ne csüggedj el, kicsiny 1-2
52 Ébredj alvó, hív a szózat!1-3
297 Eger vár viadaláról 1-4
283 Egy ágyon, egy kenyéren 1
39 Éjszaka ámya száll a 1-3
47 Elhozta az Isten piros 1-5
198 Eljöttünk zendüljön az ének 1
242 Elmúlt az éj, felkelt a 1-6
40 Elringat ja Jézust 1-7
264 Emlékezzél, mi történék, 1-9
90 Emlékezzünk, mi keresztyén1-4
266 Én nem tudom, mért 1-3
267 Ének Hunyadi Jánosról 1
1 Engedjétek hozzám jönni a 1
107B Er ist erstandenl Hört, 31-34
252 Erdő mellett estvéledtem 1-3
204B Erhör uns, Gott, hör 31-35
201 Erős vár a mi Istenünk 1-4
199B Es segne und behüte dich 31
255 Ez a nap is csendesen 1-3
14 Ezer madár vígan csengő 1-5
69 Fel nagy örömre 1-2
214 Fel, fel, dalra fel 1
245 Feljött a nap 1-3
157 Felséges Isten, nagy 1-4
159 Felséges Jézus, világ 1-5
107 Feltámadt a mi életünk 1-4
311 Feltámadt Krisztus, 1-3
128 Fogjad kezem, oly gyenge 1-3
277 Fohászkodás a nemzet 1
29 Főember az úton 1-3
118 Fú a szél, zúg a szél, 1
234B Fülle des Guten will der31-35
58 Gloria in excelsis Deo 1
68C Gloria! to our God in 51-54
26 Góliát nagy volt 1-2
5 Gyermekek 1
309 Győzelmet vettél, ó, 1-3
91 Győzhetetlen én kőszálom 1-5
268 Ha Isten vélünk, kicsoda 1
202 Ha reánk tör a homály, 1-2
95 Ha utam borítja felhőnek 1-4
243 Ha virrad a hajnal 1
70 Hadd zengj en énekszó 1-4
303 Hajnal órán lelkem ébred 1-2
244 Hála, hogy itt e csöndes 1-5
265 Hálás szívvel áldunk 1-3
269 Halld, az ég harangi 1-4
92 Halld, valaki kopog 1-4
204 Hallgass meg minket, nagy 1-5
271 Hallgass meg, Izráel 1-6
8 Harmatos ág friss bimbója 1-4
233B Heilige Gemeinde, lass 31-35
225B Heiliges Loblied stim 31-34
89B Herr, mein Gott vergib 31-35
319 Himnusz 1-8
205 Hisszük: az Ur világ 1-6
206 Hív már az Úr 1-2
15 Hol az Úr Jézus jár 1-3
222B Hört die Botschaft alle 31-36
208B Ich geh nun dahin, Herr31-36
313 Ifjak, lányok (O filii et)1-2
263 Igaz Pásztor, figyeld 1-4
130 Igazságnak napja, jöjj! 1-6
312 Igéddel áldj meg 1-2
203 Imádkozzatok és buzgón 1-3
160 Íme, lészen a kései 1-3
208 Ímhol vagyok, édes Uram, 1-15
162 Isten nevét dicsérem 1-5
94 Isten szelíd Szolgája 1-12
3 Isten úgy szeret 1
209 Isten velünk! Viszont 1-2
71 Istennek szent Fia 1-6
110 Itt a húsvét, ünnepeljünk 1-3
72 Itt állok jászolod felett 1-5
254 Itt az este, ránk borul 1-2
30 Itt az írás, Dániel 1-8
31 Jairus sír, beteg a leány 1-3
270 Jaj, de búsan süt az 1-8
273 Járhatok az úton alá s 1-9
73 Jer, mindnyájan örüljünk 1-8
163 Jer, örvendezzünk az 1-10
7 Jertek, gyerekek 1
211 Jézus a jó Pásztor, vele 1-5
171 Jézus Krisztus megszabad 1
28 Jézus míg a földön járt 1-6
227 Jézus Úr 1
164 Jézus, te égi szép, 1-4
213 Jézus, vigasságom 1-3
166 Jézusról, csak róla 1-5
43 Jézusunknak életében 1
116 Jó Atyánk, örök Úr Isten 1
154 Jó Atyánknak örvendezzünk 1
168 Jó dolog az Urat áldani, 1-9
167 Jöjj az Úrhoz 1-4
194 Jöjj, az Úr vár reád, 1-3
306 Jöjj, mondjunk hálaszót! 1-3
96 Jöjj, szabadíts meg! 1-5
120 Jöjj, Szentlélek Úr Isten!1-7
48 Jövel, jövel Immánuel! 1-5
275 Kánon október hatodikára 1
215 Keresd az Istent, népem! 1-3
172 Keresztyének, kik ez 1-6
134 Kérlek, téged, Istenemet 1-7
132 Kérünk, sziklánk te légy 1-3
276 Keserves szívvel Magyar 1-18
246 Kész az én szívem, 1-6
156 Kész már a szívem néked 1
217 Készülj Urad elé, lelkem! 1-6
98 Ki tudja, mennyi bajt 1-2
173 Kik a Krisztusban hunytak 1-3
37 KimegyaMagvető 1-5
274 Kimegyek a doberdói 1-3
62 Kis Jézus, lásd, szívünk 1-3
278 Kossuth izenete eljött 1-3
279 Kossuth Lajos Debrecenből 1-2
121 Krisztus a mennybe 1-4
174 Krisztus az énekem 1-3
114 Krisztus feltámadott 1-2
4 Krisztus szava lakozzék 1
75 Krisztus Urunknak áldott 1-7
105 Krisztus virágunk 1-9
17 Krisztus, arra kérünk 1-4
256 Krisztus, ki vagy nap és 1-8
218 Krisztusom, kívüled ninc 1-4
191 Kyrie eleison 1
33 Lakodalom készül Kána 1-3
257 Lásd, Urunk, egy nap 1-5
176B Lasset uns danken unserm31-35
129 Lélek fuvalma, jöjj! 1-4
223B Loben will ich meinen 31-34
111 Ma van húsvét napja 1-3
175 Magasztalunk égi fénynél 1-6
210 Magnificat 1
315 Magyar ének 1-3
300 Májusi szellő borzolja a 1-5
259 Maradj velem, mert 1-5
199C May the Lord bless you, 51
97 Meghasított sziklakő 1-3
113 Megváltva! mily boldogan 1-3
219 Mely igenjó az Úr Istent 1-8
64 Mennyei kórus hangja kél, 1-2
216 Mennyei seregek, boldog 1-5
86 Messziről száll dalunk 1
240 Mi Atyánk, ó kegyes Iste 1-3
272 Mi kegyes Atyánk 1-9
76 Mi most azért jöttünk 1-4
280 Mikor Csíkból elindultam 1
44 Mikor pünkösd napján 1-3
281 Millenniumi óda - részlet 1
285 Mily gyönyörűség, íme, 1-3
77 Mind e világ örvendezzen 1-2
169 Minden áldás tőle száll 1
222 Mindenek meghallják és 1-7
223 Mindenkoron áldom az én 1-9
224 Mindig velem, Uram 1-4
99 Mit használ keresztyénség 1-3
11 Mit is adjunk ma tenéked, 1-2
225 Mondjatok dicséretet! 1-2
78 Mostan kinyílt egy szép 1-2
176 Nagy hálát adjunk az Atya 1-8
93 Nagy irgalmú Úr Isten 1-2
158 Ne csüggedj, lelkem! 1
289 Ne felejtsd a munkát és 1
6 Ne félj, csak higgy! 1
133 Néked áldozunk hál 1
287 Nekünk a legszebbik estét 1-7
79 Nékünk születék mennyei 1-8
221 Nem nékünk, Uram, nem 1-6
288 Nemzeti dal 1-6
178 Nevedre vettem keresztség 1-4
179 Nézd, a Nap hogy száll 1-3
228 No, minden népek, 1-5
98C Nobody knows, the trouble 51
219C O my Lord, how good it 51-54
284 Ó, én édesjó Istenem! 1-3
100 Ó, én kegyelmes Istenem 1-5
101 Ó, én lelkem, dicsérjed 1-7
247 Ó, felséges Atya Isten 1-10
180 Ó, hova visz az út?! 1-5
135 Ó, Jézus, amikor sokan 1-5
56 Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő1-4
307 Ó, jöjjetek, hívek, ma 1-4
137 Ó, mily hű barátunk Jézus 1-3
215C O, search the Lord, my 51-53
220 Ó, Seregeknek Istene 1-6
230 Ó, Sion ébredj, töltsd be 1-5
80 Ó, szerenesés éjszaka 1-4
260 Ó, terjeszd ki, Jézusom! 1-2
206C Oh, bye an bye, bye an 51-52
46 Olajágak hullnak Jézus 1-3
304 Orando et laborando! 1
181 Ott a messze földön árván,1-5
248 Örök élet reggele 1-4
301 Öröm van nálad 1-2
112 Örvendezz, örvendezz, 1-4
308 Örvendezzetek az erős 1-13
231 Örvendj egész föld az 1-5
182 Örvendjetek, mert Isten 1-3
34 Páncélba bújt a pogány 1-3
102 Paradicsomnak te szép 1-6
305 Pásztorom, vagy, Uram 1-2
264B Herr,erbarm dich,sich au31-32
136 Semmi felől ne aggódjál 1-2
233 Semmit ne bánkódjál, 1-12
233A Semmit ne bánkódjál, 51-54
165 Serkenj fel már mély 1
290 Serkenj fel, kegyes nép! 1-3
234 Siess keresztyén, lelki 1-6
139 Siessetek, hamar lejár! 1-2
117C Sing Hallelujah to the 51
117B Singt Halleluja für den 31
222C Siralmas énnéköm 51-56
81 Soha nem volt még ilyen 1-2
291 Sok Zsuzsánna napokat 1-2
151 Soli Deo Gloria 1
35 Sűrű erdő mélyén kicsi 1-3
141 Sűrű sötét van mindenfelé 1-4
292 Szabadság kánon 1
54 Szállj, szállj magasra 1-5
226 Száma nincsen, Uram 1-4
170 Széjjel jártam a világban 1-5
294 Székely asztali áldás 1-2
317 Székely himnusz 1
293 Szellő zúg távol, alszik 1-2
122 Szentlélek, jövel! 1-5
142 Szívem csendben az Úrra 1
232 Szívemet hozzád emelem 1-8
18 Szívünk zengje már: Jézus 1-3
19 Szól a harang a toronyban 1-4
20 Szólnak a harangok a torony 1
184 Szólnék bár én angyal 1
36 Szólt az Isten egykor 1-3
318 Szózat 1-14
32 Tágas mezőn ezemyi nép 1-4
261 Tartsd fel a zászlót, 1-4
295 Tartsd meg hazánkat, 1
235 Tebenned bíztunk eleitől 1-9
41 Tegnap harangoztak 1-5
140 Tégy, Uram, engem áldássá! 1
21 Tehozzád emelem szemeim, 1-5
237 Tehozzád teljes szívből 1-4
22 Templomunk az Isten háza 1
102C There in Gods garden 51-56
75C Thisblessedday when 51-55
212 Ti keresztyének, Istent 1
53 Ti zárt ajtók, táruljatok 1-2
103 Tisztítsd meg szíved, 1-7
42 Új esztendő virradott 1-3
82 Új esztendő, vígság szerző1-5
138 Új szívet adj, Uram, 1-3
236 Úmak szolgái, mindnyájan 1-3
23 Úr Jézus Krisztus, szívem 1
123 Úr Jézus, ki mennybe 1-3
109 Uram, közel voltam hozzád 1-3
187 Uram, tiéd vagyok én 1-8
238 Urunk nagy nevét áldja a 1-4
186 Urunk, ez a hála napja 1-6
51 Vámi jó, vámi jó 1
55 Várj, ember szíve készen! 1-4
144 Védelmezz, Istenem 1-6
296 Vége van már a szolgaságnak 1
143 Végtelen irgalmú, szentség1-8
185 Velem vándorol utamon 1-5
83 Vígan zengjetek citerák 1-2
38 Vihar zúg a tó felett 1-4
75B Weil uns zum Segen 31-35
218B Wohin soll ich gehen, 31-34
27 Zákeus, a fáról hamar száll 1
84 Zengje vígan föld és ég: 1-3
24 Zengjük együtt Istenünknek1-3
298 Zöld erdő harmatját 1-11
25 Zsoltár gyermekhangra 1-3