Ismerje meg a TextPro rendszert!  Az előnyös tulajdonságai miatt hasznos társa lehet Önnek is!
MENÜ

 

Evangélikus énekek tartalomjegyzéke

 

 

Könyvek tartalomjegyzéke

Lutherán Evangélikus (EVE)

I. Dícséretek, könyörgések

II. Egyházi esztendő

III. Egyház, ige, szentségek

IV. Keresztyén hít és élet

V. Örök élet reménye

VI. Bibliaórai énekek

 

Evangélikus (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért EKE)

Erdélyi Evangélikus énekeskönyv (előkészület alatt)

Dunántúli énekeskönyv  (előkészület alatt)

Békéscsabai énekeskönyv (előkészület alatt)

Kovács Sándor kis énekeskönyv (előkészület alatt)

Imák (előkészület alatt)

 

 

Lutherán Evangélikus énekeskönyv énekszám jegyzéke

Számsorrendes 

DÍCSÉRETEK

40 Jer, dicsérjük Istent 1-3
41 Téged, Úristen, mi kereszt 1-7
42 Áldunk téged, Istenünk 1-4
43 A menny Urának tisztelet 1-4
44 Ó, felséges Úr, mi kegyes 1-5
45 Én lelkem, áldva áldjad 1-3
46 Úrnak szolgái, mindnyájan 1-3
47 Mely igen jó az Úristent 1-6
48 Nagy hálát adjunk 1-4
49 Dicsérjétek az Urat 1-5
50 Dicsőült helyeken 1-4
51 Én lelkem, dicsérd Uradat 1-4
52 Dicsérjük Istent! Mind, ki 1-6
53 Hogyne dicsérném az Istent 1-7
54 Mind adjon hálát 1-9
55 Dicsérjük, mert jó az Úr 1-5
56 Dicséret, tisztesség legyen1-4
57 Áldjad, én lelkem, a 1-5
58 Mily nagy az Úr kegyelmes 1-5
59 Nagy Isten, néked zeng 1-4
60 Az Úristen nagy nevének 1-4
61 Dicsértessék, Uram 1-5
62 Örök napom 1-5
63 Ó, bárcsak ezer nyelvem 1-4
64 A hatalom Istenének 1-4
65 Imádjátok Istenünket 1-4
66 Te vagy reményem 1-4
67 Ékes dolog ismerni 1-6
68 Föld és nagy ég 1-6
69 Szólj, boldog hálaének 1-3
70 Szálljon az ének 1-3

KÖNYÖRGÉSEK

71 Urunk, hála, hogy te 1-2
72 Mi Atyánk, ki vagy 1-9
73 Igaz bíró, nagy Úristen 1-3
74 Bűnös lelkem hozzád siet 1-3
75 Úr Jézus, hozzád kiáltok 1-4
76 Mint a szép hűvös patakra 1-4
77 Irgalmazz, Úristen 1-5
78 Látod Isten életünket 1-5
79 Ne hagyj elesnem 1-5
80 Uram Isten, siess 1
81 Úristen, most eléd lépek 1-7
82 Légy velem, Istenem 1-4
83 Ó, áldandó Szentháromság 1-3
84 Kérlek téged, Istenemet 1-7
85 Jó Atyám, űzd el éjszakám 1-5
86 Gondviselő jó Atyám vagy 1-3
87 Tehozzád vinnék, Istenem 1-5
88 Imádkozzatok és buzgón 1-3
89 Vágyó szemmel nézünk 1-3
90 Jó Krisztusunk, mellénk te 1-5

REGGEL

91 Ó, felséges Atya Isten 1-8
92 Jézus Krisztus, szép fényes1-4
93 Hadd áldlak teljes szívből 1-5
94 Dicsérlek, Uram, tégedet 1-7
95 Tenéked mondok hálát 1-4
96 Mennynek földnek teremtője 1-5
97 Ébredj fel, szívem, vigadj 1-6
98 Könyörülő Jézusunk 1-7
99 Hogy naponként, Uram 1-5
100 Legelső érzésem legyen 1-8
101 Zengd, lelkem, ez új 1-5
102 Jókor reggel Jézus megáll 1-5
103 Hová mennék, ha nem 1-5
104 Elszállt az éj, az álom 1-4
105 Elmúlt az éj, felkelt a 1-6
106 Ébred a hajnal 1-3
107 A reggel csendje hozzád hív1-5

ESTE

108 Szentháromság egy Istenség 1-3
109 Krisztus, ki vagy nap és 1-6
110 Nyugvóra térek, Istenem 1-3
111 Immár lefekszem békével 1-5
112 Jertek boldog énekszóval 1-4
113 Már nyugosznak a völgyek 1-8
114 Gondviselő jó Istenünk 1-5
115 Az éj, ím, érkezik 1-6
116 A nap immár elenyészett 1-6
117 A nap lement, ó, Jézus 1-6
118 Az est leszáll 1-6
119 A hold felkelt az égre 1-4
120 Ó, terjeszd ki, Jézusom 1-2
121 Ó, maradj vélem 1-8
122 Jézusom, légy velem 1-4
123 A nap lemegy, az éj 1-4
124 Lásd, Urunk, egy nap 1-5
125 Ez a nap is csendesen 1-3
126 A nap világa 1-5
127 Feljött már a csillag 1-4
128 Nő az árnyék, jő az este 1-5
129 A fényes nap 1-4
130 Adjon Isten jó éjszakát 1-3

EGYHÁZI ESZTENDŐ

131 Jöjj, népek Megváltója 1-4
132 Elküldötte az Úr 1-5
133 Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel 1-4
134 Itt a drága idő 1-4
135 Áldott az élet Istene 1-5
136 Istennek szent Fia 1-6
137 Jer, tárjunk ajtót 1-5
138 Jertek, hívek, Jézus elé 1-5
139 Jöjj be, ó, mért állasz 1-4
140 Várj, ember szíve készen 1-4
141 Mint fogadjalak téged 1-6
142 Áldott az egek Ura 1-6
143 Jézus, örömmel fogadlak 1-5
144 Ti boldog okos szüzek 1-3
145 Áldott az Isten 1-5
146 Ezrek ajkán egy szívvel 1-4
147 Kitárom előtted szívem 1-4
148 Szép Hajnalcsillag, Jézus 1-3
149 Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő 1-4
150 Mennyből jövök most 1-7
151 Hadd zengjen énekszó 1-4
152 Kit sok boldog pásztor 1-4
153 Örömdalok hangozzanak 1-3
154 Jézus Krisztus, dicsér 1-6
155 Mennyei angyalseregek 1-5
156 Jöjj, Isten népe, áldjuk 1-5
157 Egy zsenge rózsatőről 1-3
158 Krisztus Urunknak áldott 1-6
159 Hirdetek tinéktek 1-6
160 Krisztusunk ma született 1-4
161 Ím, jászlad mellett 1-6
162 Ujjongjon ma szív és lélek 1-4
163 Fel útra, ti hívek 1-4
164 Csordapásztorok 1-9
165 Boldog örömnap derült ránk 1-6
166 A szép, boldogító 1-3
167 Csendes éj! Tiszta, szent 1-3
168 Dicsőség mennyben az Isten 1-4
169 Jászolban a szalmán 1-3
170 Minden teremtmény ujjong 1-4
171 Itt a karácsony 1-5
172 Vaksötétben a világ 1-6
173 Szép karácsony ünnepén 1-6
174 Nap és év elröpül 1-6
175 Vándorlásunk esztendei 1-8
176 Isten, ki bölcsen 1-4
177 Tehozzád száll fel énekűnk 1-3
178 Elmúlt már az óesztendő 1-5
179 Nékünk születék mennyei 1-6
180 Mennyei Király születék 1-6
181 Most zengjen hálaének 1-7
182 Jézus legyen jelszavunk 1-4
183 Jézus, élő Isten Fia 1-5
184 Ha Jézus Krisztus jár 1-4
185 Égi csillag tiszta fénye 1-5
186 Kelj fel, öltözz fénybe 1-5
187 Jézus, hűséges tanítónk 1-4
188 Krisztus, ártatlan Bárány 1-3
189 Királyi zászló jár elöl 1-6
190 Keresztfán az Isten Fia 1-7
191 Jézus, világ Megváltója 1-4
192 A próféták megmondották 1-6
193 Nincsen több más 1-5
194 Jézus, Istennek Báránya 1-6
195 Üdvözítőnk, dicsértessél 1-4
196 Ó, mi kegyelmes Krisztusunk1-5
197 Jézus, sebeidnek mélye 1-4
198 Ó, drága Jézus 1-7
199 Dicsőítünk, Krisztus 1-5
200 Ó, Krisztusfő, sok sebbel 1-4
201 Jézus, élte életemnek 1-6
202 Te, ki bűntelen szenvedtél 1-4
203 Jézus, e világ bűnéért 1-8
204 Jézus, szenvedésedről 1-5
205 Keresztfán én üdvösségem 1-4
206 Hittel nézek keresztfádra 1-8
207 Megállok csendben kereszt 1-3
208 A keresztfához megyek 1-5
209 Én lelkem, útra készülj 1-6
210 Ó, siralom 1-5
211 E nagy nap fájdalmát 1-7
212 Sírod ölén 1-5
213 Krisztus feltámadt 1-3
214 Jézus Krisztus, Üdvözítőnk 1-3
215 Jézus, Megváltónk sírba 1-6
216 Dicsőség néked, Istenünk 1-6
217 Felvirradt áldott, szép 1-5
218 Feltámadt Isten szent Fia 1-4
219 Kora reggel ama napon 1-5
220 Jézusunk feltámadt 1-4
221 Két tanítvány indul útnak 1-5
222 Krisztus, virágunk 1-6
223 Jézus él, én is vele 1-5
224 Krisztus Jézus, ím, 1-4
225 Támadj fel új életre már 1-4
226 Mi Urunk Jézus mennybe tért1-3
227 Krisztus a mennybe 1-3
228 Úr Jézus Krisztus, már a 1-4
229 Jövel, Szentlélek Úristen 1-3
230 Jövel, Szentlélek Isten 1-5
231 Ó, jöjj, teremtő Szentlélek1-6
232 Jer, kérjük Isten áldott 1-4
233 Mi Urunk, édes Atyánk 1-3
234 Jövel, Szentlélek Úristen 1-5
235 A pünkösdnek jeles napján 1-5
236 Szentlélek Isten, légy 1-3
237 Ki a legnagyobb öröm vagy 1-5
238 Szentlélek, öröm Lelke 1-4
239 Jöjj, égi szent láng 1-5
240 Szálljon hálaének 1-3
241 Legdrágább ajándékodért 1-5
242 Jöjj el, drága Vigasztalónk1-5
243 Jer, keresztyének, örvend 1-4
244 Isten élő Lelke, jöjj 1-4
245 Szentlélek, Lelke Atyának 1-4
246 Csüggedt, alélt vagyok 1-3
247 Mi valljuk: hiszünk Isten 1-3
248 Ó, teremtő Atya Isten 1-5
249 Ó, te dicső Szentháromság 1-5
250 Az Urat áldom én 1-4
251 Hiszek benned, Istenemben 1-9
252 Jer, dicsérd Istent, nagy 1-5
253 Áldjuk Teremtőnk: értünk 1-4

EGYHÁZ, IGE, SZENTSÉGEK

254 Erős vár a mi Istenünk, 1-4
255 Tarts meg, Urunk, szent 1-3
256 Erős vár a mi Istenünk, 1-4
257 Lásd meg a mennyből 1-3
258 Új világosság jelenék 1-6
259 Ó, maradj velünk Krisztus 1-6
260 Ne csüggedj el, kicsiny 1-4
261 Semmit ne bánkódjál 1-5
262 Jézus Krisztus, mi 1-4
263 Térj magadhoz, drága Sion 1-4
264 Magas egekben lakozó Felség1-5
265 Kelj fel, kelj fel, fényes 1-6
266 Isten szívén megpihenve 1-4
267 Terjeszd e földön 1-5
268 Bár szétszakadva él 1-4
269 Krisztus népe Isten nagy 1-3
270 Jó Istenünk, örök Atyánk 1-4
271 Te hívtál minket, Jézusunk 1-4
272 Jöjj, Jézus népe 1-4
273 Új fény támad 1-2
274 Jézus Krisztus, itt vagyunk1-3
275 Hallgass meg minket, nagy 1-5
276 Mondjatok dicséretet 1-5
277 Légy velünk kegyelmeddel 1-6
278 Ó, mi Urunk, Krisztus Jézus1-4
279 Úr Jézusunk, fordulj 1-4
280 Itt az Isten köztünk 1-5
281 Halleluja! Áldott reggel 1-5
282 Jézus, mi üdvösségünk 1-3
283 Urunk, ím, megjelentünk 1-3
284 Jöjj le hozzánk, jer közénk1-4
285 Ó, szent Isten, vonj engem 1-4
286 Van örök kincsünk 1-7
287 Te örök evangéliom 1-4
288 Áll az Úristen temploma 1-5
289 Mint édesatyja asztalát 1-4
290 Hű Urunk, Jézus 1-4
291 Adj békét a mi időnkben 1-3
292 Áldassék jó Istenünk 1-3
293 Örök Isten, áldj meg minket 1
294 Boldog, aki hallgatja 1-2
295 Jézusunk a Jordánhoz ment 1-3
296 Mennyei jó Atyánk 1-3
297 Ó, örök Isten 1-3
298 Élénkbe jön a szeretet 1-3
299 Jöjj, térj be, kapum tárva 1-4
300 Először lépek oltárodhoz 1-6
301 Szentháromság, egy Istenünk1-3
302 Urunk Jézus, te adj áldást 1-4
303 Krisztus Jézus, mi 1-6
304 Áldassék Isten, hála jóság 1-3
305 Megváltó drága Jézusom 1-4
306 Készülj, lelkem, Jézusodhoz1-3
307 Lelkem, a hívek nyájával 1-3
308 Készítsd magad, kedves 1-6
309 Örülj, szívem 1-5
310 Vegyétek, egyétek 1-6
311 Úristen, szánj meg 1-3
312 Szent asztalod ma készen 1-5
313 Úristen, téged áld az ének 1-4
314 Fel, fel, ujjong, Isten 1-4
315 Örök Isten, kezed ezer 1-4
316 Jézus, Istennek küldöttje 1-6
317 Zengjen ma boldogan 1-5

KERESZTYÉN HÍT ÉS ÉLET

318 Jer, örvendjünk, kereszt 1-6
319 Isten, szívem néked adom 1-7
320 Eljött hozzánk az üdvösség 1-6
321 Szívemet hozzád emelem 1-4
322 Mindenek meghallják 1-6
323 Áldj meg minket, Úristen 1-4
324 Hívek, dicsérjük jó 1-5
325 Ha Istenem velem van 1-5
326 Egy az, Uram, mi szükséges 1-4
327 Átölelt Isten nagy kegyelme1-4
328 Az Úr csodásan működik 1-3
329 Még csak rügy fakad 1-5
330 Az Isten szent és felséges 1-4
331 Ki dolgát mind az Úrra 1-5
332 Mit Isten akar énvelem 1-4
333 Az Istennek szent igéje 1-4
334 Az Úr az én hű pásztorom 1-5
335 Aki bízik, Ragaszkodik 1-5
336 Adjunk hálát az Úrnak 1-8
337 Istentől el nem állok 1-4
338 Isten nékem erőm 1-6
339 Tebenned bíztunk 1-3
340 Légy csendes szívvel 1-5
341 Ó, én lelkem, mért 1-5
342 Hagyd az örök Istenre 1-7
343 Az én Istenemben 1-4
344 Éltem minden dolgában 1-5
345 Teremtő Istenűnk 1-5
346 Gondviselő édes Atyám 1-4
347 Mindaz, ki reményét 1-3
348 Mit Isten tesz, mind jó 1-5
349 Az élő Isten járt velem 1-3
350 Elbágyadt lelkeknek 1-5
351 Jó Atyám az Isten 1-4
352 Az Úristenre építem 1-3
353 Csak te vagy, Isten 1-4
354 Rád bízom sorsomat 1-4
355 Áldó hatalmak oltalmába 1-5
356 Igen, Atyám 1-5
357 Jézus, boldogságom 1-4
358 Krisztus, menny, föld 1-6
359 Csillagoknak alkotója 1-6
360 Jézus, édes emlékezet 1-6
361 Szép, fényes Hajnal 1-4
362 Szívből szeretlek, Jézusom 1-3
363 Jer, dicsérjük az Istennek 1-5
364 Öröm van nálad 1-2
365 Paradicsomnak te szép élő 1-5
366 Jézus Krisztus, egy Mester 1-7
367 Nem hagyom el Jézusom 1-4
368 Jézus, szent világosságom 1-4
369 Jézus én bizodalmam 1-6
370 A Bárány hordja csendesen 1-4
371 Felséges Jézus 1-5
372 Minden e földön 1-6
373 Ó, hogy adhassak hálákat 1-5
374 Ó, segíts, Jézus 1-4
375 Krisztusom, hív egy 1-5
376 Téged keres imádságom 1-5
377 A mi szívünk téged óhajt 1-4
378 Ártatlanság szent Báránya 1-4
379 Győzhetetlen én kőszálom 1-5
380 Uram Jézus, drága kincsem 1-5
381 Jézusom, Krisztusom 1-4
382 Bűnösöknek Megváltója 1-6
383 Jövel, Jézus, lelkem 1-7
384 Mily boldog, aki Jézusban 1-4
385 Szelíd szemed, Úr Jézus 1-4
386 Mily csodás szeretet 1-3
387 Életem, Jézus, egyedül 1-4
388 Győzelmet vettél 1-3
389 Jézus, te égi szép 1-4
390 Áldlak, Jézus, hű barátom 1-4
391 Jézus, éltem hű vezére 1-3
392 Mindenem vagy, Jézusom 1-3
393 Nem látták benned 1-4
394 Mindenkor veled vagyok 1-5
395 Jézus a szőlőtő 1-4
396 Hová forduljon, merre 1-5
397 Szép hajnalcsillag, Setét 1-5
398 Jézus Krisztus, Mesterünk 1-5
399 Zengjen a hála, dicséret 1-4
400 Jézus, mennynek ragyogása 1-4
401 Jézus a jó Pásztor 1-5
402 Mélységes mélyből kiáltunk 1-5
403 Emlékezzél, hogy mi történt1-4
404 Bocsásd meg, Úristen 1-5
405 Mindenható Úristen 1-6
406 Ó, én kegyelmes Istenem 1-5
407 Én Istenem, Ha végtelen 1-6
408 Ó, nagy Isten, sok a vétkem1-5
409 Reménységem te légy nekem 1-5
410 Gyötrődik az én lelkem 1-4
411 Fordítsd el rólunk 1-5
412 Ne szállj perbe énvelem 1-6
413 Kihez folyamodjam 1-3
414 Szegény fejem Uramhoz óhajt1-5
415 Szegény fejem, hová hajt 1-5
416 Jöjj, hogyha bűnöm éget 1-5
417 Előtted állok, drága 1-4
418 Jézusom, ki bűnös lelkem 1-4
419 Uram, rosszul cselekedtem 1-5
420 Ó, én bűnős, jaj, mit 1-5
421 Uram Jézus, én imádságomra 1-6
422 Eltévedtem, mint juh 1-6
423 Én Istenem, én bűnös ember 1-5
424 Vétkeim mily igen nagyok 1-4
425 Hozzád, szívem mélységéből 1-3
426 Teljes minden éltemben 1-4
427 Az Úr szent Bárányára 1-4
428 Szegény szívemnek 1-4
429 Ébressz, Urunk, te szent 1-3
430 Ím, nagy Isten, most 1-4
431 Szent, örök Isten 1-4
432 Kínok árnyékaiból 1-5
433 Ez a szent Tízparancsolat 1-12
434 Tűrd kereszted mindhalálig 1-3
435 Jöjjetek, Isten Fia hív 1-4
436 Isten, ó, szent Isten 1-5
437 Bízom benned, szent Úristen1-5
438 Jézus hív: Jertek 1-5
439 Légy hű, állj meg szent 1-4
440 Keresztyének vagyunk 1-5
441 Lelkem, vigyázz, készülj 1-4
442 Emberek s angyalok 1-8
443 Vezess, Jézusunk 1-4
444 Jöjjetek, testvérek 1-6
445 Amim csak van, mindenem 1-5
446 Istenem úgy szeret 1-5
447 Egy Istenünk és egy Urunk 1-4
448 Mit használ keresztyénség 1-4
449 Fel, mert az irgalom 1-4
450 Gyorsan folyó időmet 1-4
451 Lelki próbáimban 1-4
452 Rád tekintek, mindenható 1-4
453 Mind célját, mind napjait 1-3
454 Hány hívő érte el 1-7
455 Testvéreim javáért 1-4
456 Kegyelemnek szép rózsája 1-4
457 Boldog, kinek a béke 1-5
458 Üdvözítőm, kegyelmed által 1-3
459 Velem vándorol utamon 1-5
460 Tisztítsd meg szíved 1-6
461 Ó, Jézus, amikor sokan 1-5
462 Jó Atyánk, te minket nézel 1-3
463 Áldlak, irgalmas Isten 1-7
464 Jézus, áldd meg népedet 1-4
465 Béke legyen a nap alatt 1-6
466 Szentlélek égi lángja 1-4
467 Ébredj, bizonyságtévő lélek1-4
468 Ó, Uram, bárcsak tüzed 1-3
469 Nálad az üdv és igazság 1-4
470 Jöjj, ébressz bennünk 1-3
471 Megváltónk, kérünk téged 1-4
472 A másik ember más, mint én 1-4
473 Ízt ad a só, megtart 1-4
474 Úgy fogadd be a testvért 1-4
475 Elfogadtál és elhívtál 1-4
476 Végtelen vagy, nagy 1-3
477 Ébredj, igazság, végre 1-5
478 Mind elvégezted, Jézusunk 1-5
479 Ó, szeretet Forrása 1-3
480 Szent Úristen, mi jó Atyánk1-2
481 Mily boldog ház 1-5
482 Neked zendül, Istenünk 1-5
483 Mi kegyes Atyánk 1-5
484 Ifjúságom Teremtője 1-3
485 Áldás és békesség 1-3
486 Nagy Isten, ki a világot 1-3
487 Istenünk, minden áldás 1-4
488 A Sion hegyén, Uram Isten 1-4
489 Parányi csillag ez a föld 1-5
490 Véget ért az aratás 1-5
491 Járuljunk buzgó hálaadással1-4
492 Jer, menjünk hű lélekkel 1-5

ÖRÖK ÉLET REMÉNYSÉGE

493 Harsány szó kiált az éjbe 1-3
494 Ments meg engem, Uram 1-4
495 Ama nap, a harag napja 1-9
496 Ó, mi Megváltó Krisztusunk 1-8
497 Mit bízunk a múló 1-5
498 Jer, temessük el a testet 1-6
499 Életünkben szüntelen 1-3
500 Már megyek békén 1-4
501 Midőn eljön az én órám 1-5
502 Bizony betelik az idő 1-5
503 Ó, Jézus, kincsem 1-7
504 Az élet nékem Krisztus 1-7
505 Már búcsút veszek 1-4
506 Ha elvégzem életemet 1-4
507 Ama nemes harcomat 1-3
508 Már elmegyek az örömbe 1-8
509 Istenfélők, mily boldogok 1-4
510 Csak halandó, elmulandó 1-5
511 Elég immár 1-4
512 Minden ember csak halandó 1-4
513 Ki tudja, mily közel 1-5
514 Úr Krisztus, hiszem, eljön 1-4
515 Mulandó világnak 1-5
516 Az én időm, mint a szép 1-6
517 Boldogok, akik az Úrban 1-3
518 Utas vagyok e világban 1-6
519 Feltámadsz még 1-3
520 Fogyton-fogy száma 1-4
521 Hadd menjek, Istenem 1-5
522 Hazavágyom 1-4
523 Mintha szárnyon szállna 1-3
524 Örök Felség, szent Istenünk1-4
525 Uram, ó, add, ha vándorutam1-6
526 Kik Jézushoz hazatértek 1-4
527 A mennyekben, a mennyekben 1-5

BIBLIAÓRAI ÉNEKEK

528 Jézus kopogtat 1-4
529 Ünnepnap, vasárnap 1-3
530 Ezer madár vígan 1-5
531 Kimegy a Magvető 1-5
532 Ma van húsvét napja 1-3
533 Menjünk Jézus elé 1-2
534 Felvirradt az Isten napja 1-2
535 Vasárnap van 1-4
536 Pázsitdombon üldögél 1-4
537 Sűrű erdő mélyén 1-3
538 Jézust áldja énekünk 1-3
539 Ha te Jézust követed 1
540 Messze földön minden népek 1-3
541 Kincseket, kincseket 1-3
542 Megy a pásztor 1-3
543 Összeteszem két kezem 1-3
544 Jézusom, kérlek, nézz reám 1-3
545 Ó, gyönyörű szép 1-2
546 Áldott légy, te kisdedecske1-3
547 Szent karácsony éjszakája 1-3
548 Mennyből az angyal 1-4
549 A kis Jézus megszületett 1-2
550 Pásztorok, pásztorok 1-4
551 Mostan kinyílt egy szép 1-2
552 Ajtódnál valaki megáll 1-3
553 Áldásoddal megyünk 1-2
554 A mélyből hozzád száll 1-3
555 A mennyei Atya 1-3
556 Átölel minket jóságod 1-4
557 Boldog vagyok, mert Jézusom1-3
558 Gyertek velünk még ma 1
559 Ha reánk tör a homály 1-2
560 Indulj az úton 1-4
561 Itt állok előtted 1-2
562 Jó Uram, jó Uram 1-3
563 Jézus néked megbocsát 1-3
564 Jöjj, add tovább 1-2
565 Jöjjetek, itt a kenyér 1
566 Kerek világ 1-3
567 Mindig áldom hű Megváltóm 1-2
568 Kegyelem, nagy kegyelem 1-2
569 Nem szeret senki 1-4
570 Ott voltál, mikor 1-3
571 Olyan örömöt, mint a forrás1-3
572 Szeretnék szállni 1-4
573 Rád bízom, rád bízom 1-3
574 Szeretni: nem puszta szó 1-3
575 Téged kér szívünk 1-3
576 Tied ez a dal 1-3
577 Új reménység 1-2
578 Úr Jézus, kérlek, taníts 1-2
579 Az Úr a pásztorom 1
580 Glória szálljon 1
581 Hagyjad az Úrra 1
582 Itt az este, ránk borul 1
583 Jó Atyánknak 1
584 Karácsony ünnepén 1
585 Légy pásztorunk 1
586 Ne aggodalmaskodjál 1
587 Ne csügged, lelkem 1
588 Ó, adj nékünk, Jézus 1
589 Terád vár bús szívem 1
590 Vége van már 1
591 Zengd, lelkem, Krisztus 1

 

Lutherán Evangélikus énekeskönyv énekszám jegyzéke

ABC sorrendes


@999,01
370 A Bárány hordja csendesen 1-4
129 A fényes nap 1-4
64 A hatalom Istenének 1-4
119 A hold felkelt az égre 1-4
208 A keresztfához megyek 1-5
549 A kis Jézus megszületett 1-2
472 A másik ember más, mint én 1-4
554 A mélyből hozzád száll 1-3
43 A menny Urának tisztelet 1-4
555 A mennyei Atya 1-3
527 A mennyekben, a mennyekben 1-5
377 A mi szívünk téged óhajt 1-4
116 A nap immár elenyészett 1-6
123 A nap lemegy, az éj 1-4
117 A nap lement, ó, Jézus 1-6
126 A nap világa 1-5
192 A próféták megmondották 1-6
235 A pünkösdnek jeles napján 1-5
107 A reggel csendje hozzád hív1-5
488 A Sion hegyén, Uram Isten 1-4
166 A szép, boldogító 1-3
291 Adj békét a mi időnkben 1-3
130 Adjon Isten jó éjszakát 1-3
336 Adjunk hálát az Úrnak 1-8
552 Ajtódnál valaki megáll 1-3
335 Aki bízik, Ragaszkodik 1-5
485 Áldás és békesség 1-3
553 Áldásoddal megyünk 1-2
304 Áldassék Isten, hála jóság 1-3
292 Áldassék jó Istenünk 1-3
323 Áldj meg minket, Úristen 1-4
57 Áldjad, én lelkem, a 1-5
253 Áldjuk Teremtőnk: értünk 1-4
463 Áldlak, irgalmas Isten 1-7
390 Áldlak, Jézus, hű barátom 1-4
355 Áldó hatalmak oltalmába 1-5
142 Áldott az egek Ura 1-6
135 Áldott az élet Istene 1-5
145 Áldott az Isten 1-5
546 Áldott légy, te kisdedecske1-3
42 Áldunk téged, Istenünk 1-4
288 Áll az Úristen temploma 1-5
495 Ama nap, a harag napja 1-9
507 Ama nemes harcomat 1-3
445 Amim csak van, mindenem 1-5
378 Ártatlanság szent Báránya 1-4
556 Átölel minket jóságod 1-4
327 Átölelt Isten nagy kegyelme1-4
115 Az éj, ím, érkezik 1-6
504 Az élet nékem Krisztus 1-7
349 Az élő Isten járt velem 1-3
516 Az én időm, mint a szép 1-6
343 Az én Istenemben 1-4
118 Az est leszáll 1-6
330 Az Isten szent és felséges 1-4
333 Az Istennek szent igéje 1-4
579 Az Úr a pásztorom 1
334 Az Úr az én hű pásztorom 1-5
328 Az Úr csodásan működik 1-3
427 Az Úr szent Bárányára 1-4
250 Az Urat áldom én 1-4
60 Az Úristen nagy nevének 1-4
352 Az Úristenre építem 1-3
268 Bár szétszakadva él 1-4
465 Béke legyen a nap alatt 1-6
437 Bízom benned, szent Úristen1-5
502 Bizony betelik az idő 1-5
404 Bocsásd meg, Úristen 1-5
165 Boldog örömnap derült ránk 1-6
557 Boldog vagyok, mert Jézusom1-3
294 Boldog, aki hallgatja 1-2
457 Boldog, kinek a béke 1-5
517 Boldogok, akik az Úrban 1-3
74 Bűnös lelkem hozzád siet 1-3
382 Bűnösöknek Megváltója 1-6
510 Csak halandó, elmulandó 1-5
353 Csak te vagy, Isten 1-4
167 Csendes éj! Tiszta, szent 1-3
359 Csillagoknak alkotója 1-6
164 Csordapásztorok 1-9
246 Csüggedt, alélt vagyok 1-3
56 Dicséret, tisztesség legyen1-4
49 Dicsérjétek az Urat 1-5
52 Dicsérjük Istent! Mind, ki 1-6
55 Dicsérjük, mert jó az Úr 1-5
94 Dicsérlek, Uram, tégedet 1-7
61 Dicsértessék, Uram 1-5
199 Dicsőítünk, Krisztus 1-5
168 Dicsőség mennyben az Isten 1-4
216 Dicsőség néked, Istenünk 1-6
50 Dicsőült helyeken 1-4
211 E nagy nap fájdalmát 1-7
106 Ébred a hajnal 1-3
97 Ébredj fel, szívem, vigadj 1-6
467 Ébredj, bizonyságtévő lélek1-4
477 Ébredj, igazság, végre 1-5
429 Ébressz, Urunk, te szent 1-3
185 Égi csillag tiszta fénye 1-5
326 Egy az, Uram, mi szükséges 1-4
447 Egy Istenünk és egy Urunk 1-4
157 Egy zsenge rózsatőről 1-3
67 Ékes dolog ismerni 1-6
350 Elbágyadt lelkeknek 1-5
511 Elég immár 1-4
298 Élénkbe jön a szeretet 1-3
387 Életem, Jézus, egyedül 1-4
499 Életünkben szüntelen 1-3
475 Elfogadtál és elhívtál 1-4
320 Eljött hozzánk az üdvösség 1-6
132 Elküldötte az Úr 1-5
105 Elmúlt az éj, felkelt a 1-6
178 Elmúlt már az óesztendő 1-5
300 Először lépek oltárodhoz 1-6
417 Előtted állok, drága 1-4
104 Elszállt az éj, az álom 1-4
344 Éltem minden dolgában 1-5
422 Eltévedtem, mint juh 1-6
442 Emberek s angyalok 1-8
403 Emlékezzél, hogy mi történt1-4
423 Én Istenem, én bűnös ember 1-5
407 Én Istenem, Ha végtelen 1-6
45 Én lelkem, áldva áldjad 1-3
51 Én lelkem, dicsérd Uradat 1-4
209 Én lelkem, útra készülj 1-6
254 Erős vár a mi Istenünk, 1-4
256 Erős vár a mi Istenünk, 1-4
125 Ez a nap is csendesen 1-3
433 Ez a szent Tízparancsolat 1-12
530 Ezer madár vígan 1-5
146 Ezrek ajkán egy szívvel 1-4
163 Fel útra, ti hívek 1-4
314 Fel, fel, ujjong, Isten 1-4
449 Fel, mert az irgalom 1-4
127 Feljött már a csillag 1-4
371 Felséges Jézus 1-5
519 Feltámadsz még 1-3
218 Feltámadt Isten szent Fia 1-4
217 Felvirradt áldott, szép 1-5
534 Felvirradt az Isten napja 1-2
520 Fogyton-fogy száma 1-4
411 Fordítsd el rólunk 1-5
68 Föld és nagy ég 1-6
580 Glória szálljon 1
346 Gondviselő édes Atyám 1-4
86 Gondviselő jó Atyám vagy 1-3
114 Gondviselő jó Istenünk 1-5
558 Gyertek velünk még ma 1
450 Gyorsan folyó időmet 1-4
410 Gyötrődik az én lelkem 1-4
388 Győzelmet vettél 1-3
379 Győzhetetlen én kőszálom 1-5
506 Ha elvégzem életemet 1-4
325 Ha Istenem velem van 1-5
184 Ha Jézus Krisztus jár 1-4
559 Ha reánk tör a homály 1-2
539 Ha te Jézust követed 1
93 Hadd áldlak teljes szívből 1-5
521 Hadd menjek, Istenem 1-5
151 Hadd zengjen énekszó 1-4
342 Hagyd az örök Istenre 1-7
581 Hagyjad az Úrra 1
281 Halleluja! Áldott reggel 1-5
275 Hallgass meg minket, nagy 1-5
454 Hány hívő érte el 1-7
493 Harsány szó kiált az éjbe 1-3
522 Hazavágyom 1-4
159 Hirdetek tinéktek 1-6
251 Hiszek benned, Istenemben 1-9
206 Hittel nézek keresztfádra 1-8
324 Hívek, dicsérjük jó 1-5
99 Hogy naponként, Uram 1-5
53 Hogyne dicsérném az Istent 1-7
396 Hová forduljon, merre 1-5
103 Hová mennék, ha nem 1-5
425 Hozzád, szívem mélységéből 1-3
290 Hű Urunk, Jézus 1-4
484 Ifjúságom Teremtője 1-3
73 Igaz bíró, nagy Úristen 1-3
356 Igen, Atyám 1-5
161 Ím, jászlad mellett 1-6
430 Ím, nagy Isten, most 1-4
65 Imádjátok Istenünket 1-4
88 Imádkozzatok és buzgón 1-3
111 Immár lefekszem békével 1-5
560 Indulj az úton 1-4
77 Irgalmazz, Úristen 1-5
244 Isten élő Lelke, jöjj 1-4
338 Isten nékem erőm 1-6
266 Isten szívén megpihenve 1-4
176 Isten, ki bölcsen 1-4
436 Isten, ó, szent Isten 1-5
319 Isten, szívem néked adom 1-7
446 Istenem úgy szeret 1-5
509 Istenfélők, mily boldogok 1-4
136 Istennek szent Fia 1-6
337 Istentől el nem állok 1-4
487 Istenünk, minden áldás 1-4
134 Itt a drága idő 1-4
171 Itt a karácsony 1-5
561 Itt állok előtted 1-2
582 Itt az este, ránk borul 1
280 Itt az Isten köztünk 1-5
473 Ízt ad a só, megtart 1-4
491 Járuljunk buzgó hálaadással1-4
169 Jászolban a szalmán 1-3
252 Jer, dicsérd Istent, nagy 1-5
363 Jer, dicsérjük az Istennek 1-5
40 Jer, dicsérjük Istent 1-3
243 Jer, keresztyének, örvend 1-4
232 Jer, kérjük Isten áldott 1-4
492 Jer, menjünk hű lélekkel 1-5
318 Jer, örvendjünk, kereszt 1-6
137 Jer, tárjunk ajtót 1-5
498 Jer, temessük el a testet 1-6
112 Jertek boldog énekszóval 1-4
138 Jertek, hívek, Jézus elé 1-5
401 Jézus a jó Pásztor 1-5
395 Jézus a szőlőtő 1-4
223 Jézus él, én is vele 1-5
369 Jézus én bizodalmam 1-6
438 Jézus hív: Jertek 1-5
528 Jézus kopogtat 1-4
154 Jézus Krisztus, dicsér 1-6
366 Jézus Krisztus, egy Mester 1-7
274 Jézus Krisztus, itt vagyunk1-3
398 Jézus Krisztus, Mesterünk 1-5
262 Jézus Krisztus, mi 1-4
92 Jézus Krisztus, szép fényes1-4
214 Jézus Krisztus, Üdvözítőnk 1-3
182 Jézus legyen jelszavunk 1-4
563 Jézus néked megbocsát 1-3
464 Jézus, áldd meg népedet 1-4
357 Jézus, boldogságom 1-4
203 Jézus, e világ bűnéért 1-8
360 Jézus, édes emlékezet 1-6
183 Jézus, élő Isten Fia 1-5
201 Jézus, élte életemnek 1-6
391 Jézus, éltem hű vezére 1-3
187 Jézus, hűséges tanítónk 1-4
194 Jézus, Istennek Báránya 1-6
316 Jézus, Istennek küldöttje 1-6
215 Jézus, Megváltónk sírba 1-6
400 Jézus, mennynek ragyogása 1-4
282 Jézus, mi üdvösségünk 1-3
143 Jézus, örömmel fogadlak 1-5
197 Jézus, sebeidnek mélye 1-4
368 Jézus, szent világosságom 1-4
204 Jézus, szenvedésedről 1-5
389 Jézus, te égi szép 1-4
191 Jézus, világ Megváltója 1-4
544 Jézusom, kérlek, nézz reám 1-3
418 Jézusom, ki bűnös lelkem 1-4
381 Jézusom, Krisztusom 1-4
122 Jézusom, légy velem 1-4
538 Jézust áldja énekünk 1-3
295 Jézusunk a Jordánhoz ment 1-3
220 Jézusunk feltámadt 1-4
351 Jó Atyám az Isten 1-4
85 Jó Atyám, űzd el éjszakám 1-5
462 Jó Atyánk, te minket nézel 1-3
583 Jó Atyánknak 1
270 Jó Istenünk, örök Atyánk 1-4
90 Jó Krisztusunk, mellénk te 1-5
562 Jó Uram, jó Uram 1-3
102 Jókor reggel Jézus megáll 1-5
139 Jöjj be, ó, mért állasz 1-4
242 Jöjj el, drága Vigasztalónk1-5
284 Jöjj le hozzánk, jer közénk1-4
564 Jöjj, add tovább 1-2
470 Jöjj, ébressz bennünk 1-3
239 Jöjj, égi szent láng 1-5
416 Jöjj, hogyha bűnöm éget 1-5
156 Jöjj, Isten népe, áldjuk 1-5
272 Jöjj, Jézus népe 1-4
131 Jöjj, népek Megváltója 1-4
299 Jöjj, térj be, kapum tárva 1-4
435 Jöjjetek, Isten Fia hív 1-4
565 Jöjjetek, itt a kenyér 1
444 Jöjjetek, testvérek 1-6
383 Jövel, Jézus, lelkem 1-7
230 Jövel, Szentlélek Isten 1-5
229 Jövel, Szentlélek Úristen 1-3
234 Jövel, Szentlélek Úristen 1-5
584 Karácsony ünnepén 1
568 Kegyelem, nagy kegyelem 1-2
456 Kegyelemnek szép rózsája 1-4
265 Kelj fel, kelj fel, fényes 1-6
186 Kelj fel, öltözz fénybe 1-5
566 Kerek világ 1-3
190 Keresztfán az Isten Fia 1-7
205 Keresztfán én üdvösségem 1-4
440 Keresztyének vagyunk 1-5
84 Kérlek téged, Istenemet 1-7
308 Készítsd magad, kedves 1-6
306 Készülj, lelkem, Jézusodhoz1-3
221 Két tanítvány indul útnak 1-5
237 Ki a legnagyobb öröm vagy 1-5
331 Ki dolgát mind az Úrra 1-5
513 Ki tudja, mily közel 1-5
413 Kihez folyamodjam 1-3
526 Kik Jézushoz hazatértek 1-4
531 Kimegy a Magvető 1-5
541 Kincseket, kincseket 1-3
432 Kínok árnyékaiból 1-5
189 Királyi zászló jár elöl 1-6
152 Kit sok boldog pásztor 1-4
147 Kitárom előtted szívem 1-4
219 Kora reggel ama napon 1-5
98 Könyörülő Jézusunk 1-7
227 Krisztus a mennybe 1-3
213 Krisztus feltámadt 1-3
224 Krisztus Jézus, ím, 1-4
303 Krisztus Jézus, mi 1-6
269 Krisztus népe Isten nagy 1-3
158 Krisztus Urunknak áldott 1-6
188 Krisztus, ártatlan Bárány 1-3
109 Krisztus, ki vagy nap és 1-6
358 Krisztus, menny, föld 1-6
222 Krisztus, virágunk 1-6
375 Krisztusom, hív egy 1-5
160 Krisztusunk ma született 1-4
257 Lásd meg a mennyből 1-3
124 Lásd, Urunk, egy nap 1-5
78 Látod Isten életünket 1-5
241 Legdrágább ajándékodért 1-5
100 Legelső érzésem legyen 1-8
340 Légy csendes szívvel 1-5
439 Légy hű, állj meg szent 1-4
585 Légy pásztorunk 1
82 Légy velem, Istenem 1-4
277 Légy velünk kegyelmeddel 1-6
307 Lelkem, a hívek nyájával 1-3
441 Lelkem, vigyázz, készülj 1-4
451 Lelki próbáimban 1-4
532 Ma van húsvét napja 1-3
264 Magas egekben lakozó Felség1-5
505 Már búcsút veszek 1-4
508 Már elmegyek az örömbe 1-8
500 Már megyek békén 1-4
113 Már nyugosznak a völgyek 1-8
329 Még csak rügy fakad 1-5
207 Megállok csendben kereszt 1-3
305 Megváltó drága Jézusom 1-4
471 Megváltónk, kérünk téged 1-4
542 Megy a pásztor 1-3
47 Mely igen jó az Úristent 1-6
402 Mélységes mélyből kiáltunk 1-5
533 Menjünk Jézus elé 1-2
494 Ments meg engem, Uram 1-4
548 Mennyből az angyal 1-4
150 Mennyből jövök most 1-7
155 Mennyei angyalseregek 1-5
296 Mennyei jó Atyánk 1-3
180 Mennyei Király születék 1-6
96 Mennynek földnek teremtője 1-5
540 Messze földön minden népek 1-3
72 Mi Atyánk, ki vagy 1-9
483 Mi kegyes Atyánk 1-5
226 Mi Urunk Jézus mennybe tért1-3
233 Mi Urunk, édes Atyánk 1-3
247 Mi valljuk: hiszünk Isten 1-3
501 Midőn eljön az én órám 1-5
481 Mily boldog ház 1-5
384 Mily boldog, aki Jézusban 1-4
386 Mily csodás szeretet 1-3
58 Mily nagy az Úr kegyelmes 1-5
54 Mind adjon hálát 1-9
453 Mind célját, mind napjait 1-3
478 Mind elvégezted, Jézusunk 1-5
347 Mindaz, ki reményét 1-3
372 Minden e földön 1-6
512 Minden ember csak halandó 1-4
170 Minden teremtmény ujjong 1-4
322 Mindenek meghallják 1-6
392 Mindenem vagy, Jézusom 1-3
405 Mindenható Úristen 1-6
394 Mindenkor veled vagyok 1-5
567 Mindig áldom hű Megváltóm 1-2
76 Mint a szép hűvös patakra 1-4
289 Mint édesatyja asztalát 1-4
141 Mint fogadjalak téged 1-6
523 Mintha szárnyon szállna 1-3
497 Mit bízunk a múló 1-5
448 Mit használ keresztyénség 1-4
332 Mit Isten akar énvelem 1-4
348 Mit Isten tesz, mind jó 1-5
276 Mondjatok dicséretet 1-5
181 Most zengjen hálaének 1-7
551 Mostan kinyílt egy szép 1-2
515 Mulandó világnak 1-5
48 Nagy hálát adjunk 1-4
486 Nagy Isten, ki a világot 1-3
59 Nagy Isten, néked zeng 1-4
469 Nálad az üdv és igazság 1-4
174 Nap és év elröpül 1-6
586 Ne aggodalmaskodjál 1
587 Ne csügged, lelkem 1
260 Ne csüggedj el, kicsiny 1-4
79 Ne hagyj elesnem 1-5
412 Ne szállj perbe énvelem 1-6
482 Neked zendül, Istenünk 1-5
179 Nékünk születék mennyei 1-6
367 Nem hagyom el Jézusom 1-4
393 Nem látták benned 1-4
569 Nem szeret senki 1-4
193 Nincsen több más 1-5
128 Nő az árnyék, jő az este 1-5
110 Nyugvóra térek, Istenem 1-3
588 Ó, adj nékünk, Jézus 1
83 Ó, áldandó Szentháromság 1-3
63 Ó, bárcsak ezer nyelvem 1-4
198 Ó, drága Jézus 1-7
420 Ó, én bűnős, jaj, mit 1-5
406 Ó, én kegyelmes Istenem 1-5
341 Ó, én lelkem, mért 1-5
91 Ó, felséges Atya Isten 1-8
44 Ó, felséges Úr, mi kegyes 1-5
545 Ó, gyönyörű szép 1-2
373 Ó, hogy adhassak hálákat 1-5
461 Ó, Jézus, amikor sokan 1-5
503 Ó, Jézus, kincsem 1-7
133 Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel 1-4
149 Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő 1-4
231 Ó, jöjj, teremtő Szentlélek1-6
200 Ó, Krisztusfő, sok sebbel 1-4
121 Ó, maradj vélem 1-8
259 Ó, maradj velünk Krisztus 1-6
196 Ó, mi kegyelmes Krisztusunk1-5
496 Ó, mi Megváltó Krisztusunk 1-8
278 Ó, mi Urunk, Krisztus Jézus1-4
408 Ó, nagy Isten, sok a vétkem1-5
297 Ó, örök Isten 1-3
374 Ó, segíts, Jézus 1-4
210 Ó, siralom 1-5
285 Ó, szent Isten, vonj engem 1-4
479 Ó, szeretet Forrása 1-3
249 Ó, te dicső Szentháromság 1-5
248 Ó, teremtő Atya Isten 1-5
120 Ó, terjeszd ki, Jézusom 1-2
468 Ó, Uram, bárcsak tüzed 1-3
571 Olyan örömöt, mint a forrás1-3
570 Ott voltál, mikor 1-3
524 Örök Felség, szent Istenünk1-4
293 Örök Isten, áldj meg minket 1
315 Örök Isten, kezed ezer 1-4
62 Örök napom 1-5
364 Öröm van nálad 1-2
153 Örömdalok hangozzanak 1-3
309 Örülj, szívem 1-5
543 Összeteszem két kezem 1-3
365 Paradicsomnak te szép élő 1-5
489 Parányi csillag ez a föld 1-5
550 Pásztorok, pásztorok 1-4
536 Pázsitdombon üldögél 1-4
354 Rád bízom sorsomat 1-4
573 Rád bízom, rád bízom 1-3
452 Rád tekintek, mindenható 1-4
409 Reménységem te légy nekem 1-5
261 Semmit ne bánkódjál 1-5
212 Sírod ölén 1-5
537 Sűrű erdő mélyén 1-3
70 Szálljon az ének 1-3
240 Szálljon hálaének 1-3
414 Szegény fejem Uramhoz óhajt1-5
415 Szegény fejem, hová hajt 1-5
428 Szegény szívemnek 1-4
385 Szelíd szemed, Úr Jézus 1-4
312 Szent asztalod ma készen 1-5
547 Szent karácsony éjszakája 1-3
480 Szent Úristen, mi jó Atyánk1-2
431 Szent, örök Isten 1-4
108 Szentháromság egy Istenség 1-3
301 Szentháromság, egy Istenünk1-3
466 Szentlélek égi lángja 1-4
236 Szentlélek Isten, légy 1-3
245 Szentlélek, Lelke Atyának 1-4
238 Szentlélek, öröm Lelke 1-4
148 Szép Hajnalcsillag, Jézus 1-3
397 Szép hajnalcsillag, Setét 1-5
173 Szép karácsony ünnepén 1-6
361 Szép, fényes Hajnal 1-4
572 Szeretnék szállni 1-4
574 Szeretni: nem puszta szó 1-3
362 Szívből szeretlek, Jézusom 1-3
321 Szívemet hozzád emelem 1-4
69 Szólj, boldog hálaének 1-3
225 Támadj fel új életre már 1-4
255 Tarts meg, Urunk, szent 1-3
271 Te hívtál minket, Jézusunk 1-4
287 Te örök evangéliom 1-4
66 Te vagy reményem 1-4
202 Te, ki bűntelen szenvedtél 1-4
339 Tebenned bíztunk 1-3
575 Téged kér szívünk 1-3
376 Téged keres imádságom 1-5
41 Téged, Úristen, mi kereszt 1-7
177 Tehozzád száll fel énekűnk 1-3
87 Tehozzád vinnék, Istenem 1-5
426 Teljes minden éltemben 1-4
95 Tenéked mondok hálát 1-4
589 Terád vár bús szívem 1
345 Teremtő Istenűnk 1-5
263 Térj magadhoz, drága Sion 1-4
267 Terjeszd e földön 1-5
455 Testvéreim javáért 1-4
144 Ti boldog okos szüzek 1-3
576 Tied ez a dal 1-3
460 Tisztítsd meg szíved 1-6
434 Tűrd kereszted mindhalálig 1-3
474 Úgy fogadd be a testvért 1-4
273 Új fény támad 1-2
577 Új reménység 1-2
258 Új világosság jelenék 1-6
162 Ujjongjon ma szív és lélek 1-4
228 Úr Jézus Krisztus, már a 1-4
75 Úr Jézus, hozzád kiáltok 1-4
578 Úr Jézus, kérlek, taníts 1-2
279 Úr Jézusunk, fordulj 1-4
514 Úr Krisztus, hiszem, eljön 1-4
80 Uram Isten, siess 1
380 Uram Jézus, drága kincsem 1-5
421 Uram Jézus, én imádságomra 1-6
525 Uram, ó, add, ha vándorutam1-6
419 Uram, rosszul cselekedtem 1-5
81 Úristen, most eléd lépek 1-7
311 Úristen, szánj meg 1-3
313 Úristen, téged áld az ének 1-4
46 Úrnak szolgái, mindnyájan 1-3
302 Urunk Jézus, te adj áldást 1-4
71 Urunk, hála, hogy te 1-2
283 Urunk, ím, megjelentünk 1-3
518 Utas vagyok e világban 1-6
458 Üdvözítőm, kegyelmed által 1-3
195 Üdvözítőnk, dicsértessél 1-4
529 Ünnepnap, vasárnap 1-3
89 Vágyó szemmel nézünk 1-3
172 Vaksötétben a világ 1-6
286 Van örök kincsünk 1-7
175 Vándorlásunk esztendei 1-8
140 Várj, ember szíve készen 1-4
535 Vasárnap van 1-4
590 Vége van már 1
490 Véget ért az aratás 1-5
476 Végtelen vagy, nagy 1-3
310 Vegyétek, egyétek 1-6
459 Velem vándorol utamon 1-5
424 Vétkeim mily igen nagyok 1-4
443 Vezess, Jézusunk 1-4
101 Zengd, lelkem, ez új 1-5
591 Zengd, lelkem, Krisztus 1
399 Zengjen a hála, dicséret 1-4
317 Zengjen ma boldogan 1-5

 

EKE Evangélikus énekeskönyv énekszám jegyzéke

Számsorrendes

1 A béke messze tőled 1-5
2 A Bárány elhordozza mind 1-8
3 Krisztus népe Isten nagy 1-3
4 A börtönömnek zárát 1-3
5 A Bárány vére megtisztít 1-4
6 A Bibliát ha felnyitod 1-5
8 A bűn, a bűn, a bűn 1-3
9 A Szentlelket ne űzzed el 1-3
10 Ad ébredést az Úr 1-3
11 Adj új erőt, Urunk 1-4
12 A Gecsemánei kertből 1-5
13 Ajándékod bőségével 1-9
14 A keresztfához megyek 1-5
15 Aki értem megnyíltál 1-4
16 Aki Isten felé fordul 1-2
17 Áldott légy, te betlehemi… 1
18 A Királyról dalol ajkam 1-2
19 Akkor majd táncolva… 1
20 Ama szép hon felé 1-3
21 Ameddig Jézus él 1-5
22 Amint vagyok 1-6
23 Amit szívünk esdve kér 1-5
24 A nagy mélységből szüntelen1-4
25 A napkeltétől 1
26 A nap világa 1-5
27 A sötétség szűnni kezd már 1-4
28 A szívem áld 1-2
29 A szívemet átadom 1-2
30 A Tábor ormán 1-4
31 A Te nevedben 1-3
32 A Tied vagyok 1-3
33 Atya, Fiú, Szentlélek 1-7
34 Atyám a mennyekben lakik 1-5
35 Atyám, két kezedben 1-3
36 Az áldott Orvos erre jár 1-4
37 Az egyháznak csak Jézus 1-4
38 Az égben van a drága hon 1-7
39 Az éltem, Jézus, nélküled 1-4
40 Az írás széjjeltépve 1-4
41 Az Úr az én hű pásztorom 1-4
42 Az Úr csodásan működik 1-3
43 Az Úrért mi indulunk 1-2
44 Az Úr jósága, hogy még 1
45 Az Úr kedvében járjunk 1-4
46 Az Úr szent Bárányára 1-4
47 Az Úr van itt 1
48 Az üdv, mit Krisztus 1-5
49 Azt az éltet vágyom élni 1-4
50 Áldásoddal megyünk 1-2
51 Áldd, lelkem, Istened 1-3
52 Áldjad, én lelkem 1-3
53 Áldjad vígan az Urat 1-8
54 Áldjátok az Urat! 1
55 Áldjon meg már mi Atyánk 1-2
56 Áldjon meg téged (kánon) 1
57 Áldott a nap 1-3
58 Áldott az egek Ura 1-6
59 Áldott legyen a frigy 1-4
60 Áldott légy, Istenem 1-2
61 Áldó hatalmak 1-5
62 Áll a Krisztus szent 1-5
63 Áll a szikla mindörökké 1-4
64 Ámulok, hogy Ő, az ártatlan 1
65 Bárányok vére folyt 1-5
66 Bár bűn és kín gyötör 1-6
67 Bár Isten volt, és ember 1-4
68 Bevádolt sáfár 1-4
69 Bízzál Jézusban 1
70 Boldog ember 1-4
71 Jöjj, Izráel, ne félj 1-2
72 Bízom Benned, Uram Jézus 1-4
73 Bocsásd meg, Úristen 1-5
74 Bujdosásunk esztendei 1-13
75 Jöjj, népek Megváltója! 1-4
76 Bús, sötét éjből 1-4
77 Jézus neve fenséges 1-2
78 Bűnbánók legyünk, mert 1-10
79 Fönn a csillagok felett 1-3
80 Bűnnek tengerében 1-4
81 Csak nyisd ki a szíved 1-3
82 Bűnöm súlya fáj nekem 1-5
83 Bűnös vagyok 1-5
84 Csak az Úrnak nagy kegyelme1-4
85 Csak állok szótlanul 1-5
86 Csak zengje, zengje 1-4
87 Csak vakhomály a dél is 1-5
88 Csendes éj! Szentséges éj! 1-3
89 Csodálva, imádva tekintek 1-3
90 Csüggedt, alélt vagyok 1-3
91 Dicsérd az Urat, én lelkem 1-3
92 Dicsérd, dicsérd 1
93 Dicsérem neved 1
94 Jézusról szól énekem 1-3
95 Dicséri, áldja szüntelen 1-3
96 Dicsérjétek az Urat 1-7
97 Dicséret, tisztesség legyen1-4
98 Hallelu, hallelu 1
99 Dicsérjük Istent mindennap!1-2
100 Drága kereszt a Golgotán 1-3
101 Egy forrás van 1-5
102 Egyszer szembenéztem 1-4
103 Egy szív érettem dobogott 1-3
104 Egy új nap 1-2
105 Eldőlt a szívemben 1-3
106 Eljön az Úr nagyon hamar 1-2
107 Elindulunk égő szívvel 1-2
108 Előtted állok, drága 1-4
109 Emlékezz meg Teremtődről 1-5
110 El Saddaj 1-5
111 Eltévedtem, mint juh 1-6
112 Hisszük, meghallgat az Úr 1-5
113 Erdő mellett estvéledtem 1-3
114 E sötét földi pályán 1-4
115 Erős vár a mi Istenünk 1-4
116 Új szívet adj, Uram, 1-3
117 Este van, imádkozzunk 1
118 Ez az a nap 1-3
119 Ébredj, bizonyságtévő 1-4
120 Édes Atyám, Tiéd az ég 1-2
121 Égi Atyám, Hozzád vágyik 1-4
122 Éjjel, nappal 1-5
123 Égi város, te szép 1-6
124 Kérünk, sziklánk 1-9
125 Életem csak kegyelem 1-4
126 Életem, Jézus, egyedül 1-4
127 Élted rövid 1-4
128 Én lelkem, zengj szép 1-2
129 Én Istenem, Benned bízom 1-2
130 Építsük fel szívünkben 1-4
131 Én Istenem! Lehajtom fejem 1-3
132 Én lelkem, zengjed most 1-7
133 Igéje szól, Igéje hív 1-4
134 Én zörgetek 1-4
135 Isten jó! 1-3
136 Felfelé szárnyal a lélek 1-3
137 Feljebb emeljetek, feljebb 1-3
138 Érettem vérezett átoknak 1-6
139 Fenn a mennyben az Úr 1-4
140 Fáradtan, bűnbe veszve 1-5
141 Jézus Krisztus, szép 1-4
142 Fel álmodból, én lelkem 1-7
143 Hozsiánnát, dicséretet 1-4
144 Fel, lelkem, az Urat 1-5
145 Fel, mert az irgalom 1-4
146 Fel, mert eljő az éjjel 1-3
147 Halld meg a hívást 1-3
148 Filippiben egy börtönben 1-4
149 Járom a zarándok útjait 1-5
150 Föl, barátim 1-4
151 Fönt a nap, és halad 1-7
152 Föl, testvérem, harcra 1-3
153 Győzhetetlen én kőszálom 1-5
154 Gyermekként jött égi lény 1-4
155 Gyerünk, nosza hát 1-3
156 Gyertyaláng, tiszta fény 1-2
157 Mily jó, ha bűntől már 1-6
158 Győzelmet vettél, ó, 1-3
159 Megáll az Istennek Igéje 1
160 Ha a keresztre néz szemem 1-4
161 Ha az Úr szomorít, oka va 1-2
162 Hadd menjek, Istenem, 1-5
163 Ha kutat elmém a mélyben 1-5
164 Hadd zengjen énekszó 1-4
165 Ünnepelj, ünnepelj! 1
166 Ha földi munka, baj mind 1-3
167 Teremts bennem tiszta 1
168 Ha lelkem az Úrba’ nyugodva1-4
169 Halld, egy bárányt ismerek 1-3
170 Halld, az ég harangi 1-4
171 Megyünk az Úr elé 1
172 Halleluja, legszebb hajnal 1-5
173 Halleluja, dicsérd Istent 1
174 Hallottál-e arról 1
175 Ha megvallom bűneimet 1
176 Ha utam borítja felhőnek 1-4
177 Hálát adunk, jó Istenünk 1-3
178 Ha napjában csak egyszer 1
179 Hívtál, Uram, megyek 1-3
180 Hány hívő érte el az égi 1-7
181 Hinni taníts, Uram 1-4
182 Hirdessétek hangos szóval 1-3
183 Hol Jézus Úr, az éjszakát 1-4
184 Hittem Benned, s most íme 1-4
185 Jézus Krisztus erre megy 1-4
186 Holnap talán 1-3
187 Hozzám kiálts! – így szól 1-5
188 Hozzád jövünk, Uram, ó, 1-4
189 Légy jó vitéze Krisztusnak 1-4
190 Hű Jézusom kezébe teszem 1-3
191 Hűséged végtelen 1-3
192 Időnk fut zúgva, vészesen 1-4
193 Krisztus az én oroszlánom 1-7
194 Igaz, hogy Jézus értem halt1-3
195 Igen, Atyám, mert így 1-5
196 Imádkozzatok, és buzgón 1-3
197 Irgalmazz, Úristen 1-5
198 Imádom azt a nagy 1-4
199 Jöjj, Királyom, Jézusom 1-6
200 Irgalmas Jézusunk keble 1-4
201 Mily szép az Ő neve 1
202 Isten Báránya 1-4
203 Tégy, Uram, engem áldássá 1
204 Istenem, nem értem 1
205 Isten élő Lelke, jöjj 1-4
206 Isten, hűséges Atyánk 1-5
207 Isten nékem erőm, bizodalma1-6
208 Isten, szívem Néked adom 1-7
209 Itt a gyászos óra 1-4
210 Isten velünk, viszontlátás 1-4
211 Királyi gyermek vagyok én 1-2
212 Itt az Isten köztünk 1-5
213 Így szól ma tehozzád Jézus 1-2
214 Itt vándorol a földön 1-4
215 Krisztus az énekem 1-3
216 Ím, az Úr fenn a mennyben 1
217 Ím, nagy Isten, most előtte1-4
218 Ím, jászlad mellett 1-6
219 Mindörökké hű az Úr 1-5
220 Ím messze távol 1-4
221 Királyi zászló jár elöl 1-5
222 Járulj Istenhez gyakorta 1-8
223 Jézus, dicsőség Néked 1
224 Jászolágyban ki az ott? 1-5
225 Jegyezd meg, lelkem, jól e 1-5
226 Jer, kérjük Isten áldott 1-4
227 Jézus engem megtalált 1-4
228 Jer, örvendjünk, 1-6
229 Száz juhocskám 1-4
230 Jézus arcát ha nézem 1-4
231 Lásd, Uram, leroskadok 1-4
232 Jézus, boldogságom 1-4
233 Taníts, Uram, meghajlani 1-3
234 Jézus engem meg nem 1-4
235 Ó, ne hagyj magamra, Jézus 1-3
236 Jézus, égi szeretet 1-5
237 Jézus hív, hogy szabad 1-6
238 Jézus, hű Megváltó 1-3
239 Jézus, Istennek Báránya 1-6
240 Jézus így tanítja nékünk 1-5
241 Jézus kopogtat 1-3
242 Jézus légyen útadon tevéled1-4
243 Jézus, szemed fénye 1-3
244 Jézusom, Krisztusom, én 1-4
245 Jézus, Messiás 1-3
246 Jézus, neved oly csodálatos1-3
247 Jézus ölébe bizton hajtom 1-3
248 Jézusról, csak Róla mondok 1-5
249 Jézusról szól ma énekünk 1-4
250 Jézus szolgálókat hív ma 1-3
251 Jézus, Te égi szép 1-4
252 Jézus vére oly csodálatos 1-3
253 Jézus, világ Megváltója 1-4
254 Jézus, tiszta lényed nézve 1-3
255 Vándorutam Jézusommal járom1-5
256 Jöjj, az Úr vár reád! 1-3
257 Jöjj el az élet vizéhez 1-3
258 Jöjj és lásd 1-3
259 Jöjj, hogyha bűnöm éget 1-5
260 Jöjj Jézushoz, jöjj Hozzá 1-2
261 Jöjj le hozzánk, jer közénk1-6
262 Szép Hajnalcsillag, Jézus 1-3
263 Jöjj, Izráel, jöjj, én 1-3
264 Jövel, Jézus, lelkem hő 1-7
265 Jövel, Szentlélek Úristen 1-3
266 Kegyelemből léphetünk be 1-3
267 Kegyelemnek szép rózsája 1-4
268 Kelj fel, lelkem 1
269 Kegyelmed, Úr Jézus, oly 1-3
270 Keskeny útra lépjen mindaz 1-4
271 Későre jár 1-7
272 Kész az én szívem 1-2
273 Ki dolgát mind az Úrra 1-5
274 Ki eljött éretted 1-6
275 Ki hittel a drága keresztre1-5
276 Kismadárka, csicsergő 1-5
277 Kis telefonom van 1
278 Kitárom előtted szívem 1-4
279 Ki teremtette ezt a 1-5
280 Könyörögjünk az Istennek 1-7
281 Szívünk zengje már 1-3
282 Könyörülj rajtam 1
283 Köszönöm, Jézus 1-4
284 Krisztus testének tagja 1-4
285 Krisztus feltámadt 1-3
286 Krisztus hívása hangzik 1-3
287 Krisztus újjáteremtett 1
288 Krisztusom, kívüled 1-4
289 Küldd Szentlelked, kérlek, 1-3
290 Nemsokára jön, újra 1-3
291 Lásd meg a mennyből, 1-6
292 Ó, hova visz az út? 1-5
293 Legdrágább kincsem itt 1-4
294 Lelkem Megváltója, Jézus 1-3
295 Lelki próbáimban 1-4
296 Légy éber reggel 1-4
297 Légy Jézus Krisztus harcosa1-5
298 Menjetek be kapuin 1
299 Légy mindhalálig hű 1-6
300 Lélek, akit bűne bánt 1-4
301 Magára vette szennyes 1-5
302 Majdnem megtértél 1-3
303 Magányos voltam 1-3
304 Mi tesz bűntől tisztává? 1-3
305 Már keresztem vállra vettem1-4
306 Mint szarvas hűs vizek után1-3
307 Megleltem a drága, dicső 1-5
308 Több erőt, több szeretetet! 1
309 Megváltómnak keresztjén 1-5
310 Szólj hozzám, szólj ma, 1-3
311 Megváltva 1-3
312 Mely igen jó az Úristent 1-6
313 Menj elöl, Urunk 1-4
314 Mennyben hangzik a dicsének1-4
315 Mennyben lakó én Istenem 1-2
316 Ments meg engem, Uram 1-4
317 Messze szakadtam 1-3
318 Még ma, még Jézus hív 1-4
319 Még nem is éltem én 1
320 Méltó a Bárány 1-2
321 Mély álmodtól meg kell, 1-4
322 Mélyen meghajlok ím színed 1-3
323 Mélységes mélyből kiáltunk 1-5
324 Mily boldog ház, hol 1-5
325 Mily drága nekünk ez a jó 1-4
326 Uram, úgy szeretnék sokat 1-3
327 Mindennap veled leszek 1
328 Minden szerinted legyen, 1-4
329 Mindig van, mi gyötri 1-5
330 Mindig velem, Uram, mindig 1-4
331 Mint szarvas hűs 1-2
332 Mit földi szem még sose 1-4
333 Mit a világ nagy bölcsei 1-5
334 Szent az Isten, szent, 1
335 Mi várjuk az Úr Jézust 1-9
336 Ó, Uram, a Te igéd lámpás 1-5
337 Mondj, szívem, dalt, és 1-3
338 Mossál meg engem, moss meg,1-4
339 Most még sötét homályon át 1-3
340 Munkára fel! 1-4
341 Nagy Istenem, ha nézem a 1-6
342 Pásztorok, pásztorok 1-4
343 Nagy Isten, ég és föld Ura 1-4
344 Nagy Király, fenséges Úr, 1
345 Nagy Úr, ha ajkunk feléd 1-7
346 Ne bánkódj, testvér 1-2
347 Nagy vagy Te, Isten, nagy 1-3
348 Siessetek, hamar lejár 1-4
349 Ne dicsérjem-é az Istent? 1-5
350 Van egy név minden egyéb 1-3
351 Nem csábít földi kincs 1-4
352 Nem hagyjuk el a szent Igét1-3
353 Nem hallod-e? 1
354 Nem láthat bár e földi szem1-5
355 Nem látták benned, csak az 1-4
356 Nézd, Ő jön felénk, 1-4
357 Nyájas világ a vakhomályon 1-3
358 Ó, áldott Úr, Te Megváltó, 1-9
359 Jer, tárjunk ajtót még ma 1-5
360 Od’adtam életem 1-4
361 Ó, hogy volt idő, mikor 1-4
362 Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő 1-4
363 Olyan jó, szent az Úr! 1
364 Oly messzire mennék 1
365 Oly szép a Jézus szent neve1-4
366 Ott a messze földön 1-5
367 Ó, Ábrahám Ura 1-4
368 Ó, csak levél! 1-4
369 Ó, én hiszek Jézusban! 1
370 Ó, érthetetlen kegyelem 1-6
371 Ó, fogd kezem kezedbe, s 1-3
372 Ó, forrongó, gazdag árja 1-3
373 Örvendjetek, mert Isten úgy1-3
374 Ó, hála az Úrnak 1-3
375 Ó, hála, Úr Jézus, hogy 1-4
376 Ó, hogyha tudnád 1-4
377 Ó, Jézus, amikor sokan 1-5
378 Ó, Jézus, árva csendben 1-3
379 Ó, Jézus, kincsem, vigaszom1-7
380 Ó, Jézus, Te csodálatos 1-4
381 Ó, jöjjetek, örvendjetek, 1-3
382 Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel 1-4
383 Ó, jöjjön el, Urunk 1-3
384 Ó, jöjj szívembe, áldott 1-2
385 Te csak az Istennek országá1-3
386 Ó, jöjj, te égi harmat 1-4
387 Ó, Krisztusunk, adj igaz 1-3
388 Ó, Krisztusfő, sok sebbel 1-4
389 Ó, maradj vélem, az est 1-8
390 Szent bizonyosság 1-3
391 Ó, mi boldog ember, ki csak1-2
392 Ó, mi hű barátunk Jézus 1-3
393 Ó, nagy Isten, sok a vétkem1-5
394 Ó, ne félj, ne rettegj! 1-3
395 Ó, terjeszd ki, Jézusom 1-2
396 Ó, segíts, Jézus, Te fény 1-7
397 Ó, Sion, ébredj, töltsd be 1-5
398 Új szövetséged elfogadom 1-3
399 Öröm van a mennyben egy 1-3
400 Örülj, örülj, az Úr veled 1-2
401 Örvendjetek, keresztyének 1-4
402 Örvendezz, örvendezz, 1-4
403 Pál megállt Jézus előtt 1-3
404 Porból kiáltok! 1-3
405 Rád tekint már hitem 1-4
406 Semmim sem lenne magamtól 1-4
407 Semmit ne bánkódjál 1-5
408 Súlyos napokban csak 1-5
409 Sűrű sötét van mindenfelé 1-4
410 Szegény fejem, hová 1-5
411 Ki asztalt terítesz… 1-2
411 Székely asztali áldás 1-2
412 Szelíd szemed, Úr Jézus 1-4
413 Szent, győzedelmes élet 1-4
414 Szentlélek, Lelke Atyának 1-5
415 Szent, örök Isten, nincsen 1-4
416 Szent, szent a neve 1
417 Szent, szent, szent, szent,1-3
418 Szeret az Isten, 1-5
419 Szép Hajnalcsillag, setét 1-5
420 Szívemben öröm dalol 1-5
421 Szólj, szólj hozzám, Uram 1-5
422 Tanúd vagyok, Uram 1-3
423 Tarts vérző oldaladnál 1-3
424 Tégy eggyé, Urunk! Hogy 1-2
425 Tégy eggyé, Urunk! 1-2
426 Tégy foglyoddá, Uram 1-4
427 Tehozzád kiáltok, Uram 1
428 Te vagy dicsőségem, Te vagy1-3
429 Térj magadhoz, drága Sion 1-5
430 Tisztítsd meg szíved, 1-7
431 Tied a dicsőség és imádat! 1
432 Tudom, az én Megváltóm él 1-4
433 Tudom, az Úrnak terve van 1-5
434 Tüzed, Uram Jézus, szítsd a1-3
435 Úgy kutattuk a homályban 1-5
436 Uram, az éltem kezedbe 1-4
437 Uram, én áldom a Te szent 1-3
438 Uram Jézus, drága kincsem 1-5
439 Uram, menj el tőlem 1-4
440 Tegyél engem pecsétnek 1-2
441 Uram, közel voltam Hozzád 1-3
442 Uramnak mondom én 1-2
443 Uram, ó, add, ha vándorutam1-6
444 Úr lesz majd Jézus 1-5
445 Úr Jézus, Megváltóm 1
446 Úr vagyok a világon 1-3
447 Van még hely ott 1-5
448 Üres kézzel kell-e mennem? 1-4
449 Űzd el a kísértőt! 1-3
450 Van még számomra is 1-3
451 Vágyol-e elhagyni bűneidet?1-4
452 Vágyódom a Golgotára 1-3
453 Végig megálld a nagy tusát!1-4
454 Válasszatok addig, míg 1-5
455 Vándor áll ajtód előtt 1-4
456 Vándorutam álmodozva járom 1-4
457 Velem vándorol utamon Jézus1-5
458 Vezess, Jézusunk 1-4
459 Vonj öröm és búbánaton át 1-4
460 Záporként hull majd az áldá1-4
461 Zengd Jézus nevét, zengd, 1-6
462 Zengjen hálaének 1-3
463 Zengj halleluját az Úrnak 1-4

 

EKE Evangélikus énekeskönyv énekszám jegyzéke

Számsorrendes


2 A Bárány elhordozza mind 1-8
5 A Bárány vére megtisztít 1-4
1 A béke messze tőled 1-5
6 A Bibliát ha felnyitod 1-5
4 A börtönömnek zárát 1-3
7 A bűn, a bűn, a bűn 1-3
11 A Gecsemánei kertből 1-5
13 A keresztfához megyek 1-5
17 A Királyról dalol ajkam 1-2
23 A nagy mélységből szüntelen1-4
25 A nap világa 1-5
24 A napkeltétől 1
26 A sötétség szűnni kezd már 1-4
8 A Szentlelket ne űzzed el 1-3
27 A szívem áld 1-2
28 A szívemet átadom 1-2
29 A Tábor ormán 1-4
30 A Te nevedben 1-3
31 A Tied vagyok 1-3
9 Ad ébredést az Úr 1-3
10 Adj új erőt, Urunk 1-4
12 Ajándékod bőségével 1-9
14 Aki értem megnyíltál 1-4
15 Aki Isten felé fordul 1-2
18 Akkor majd táncolva… 1
49 Áldásoddal megyünk 1-2
50 Áldd, lelkem, Istened 1-3
52 Áldjad vígan az Urat 1-8
51 Áldjad, én lelkem 1-3
53 Áldjátok az Urat! 1
54 Áldjon meg már mi Atyánk 1-2
55 Áldjon meg téged (kánon) 1
60 Áldó hatalmak 1-5
56 Áldott a nap 1-3
57 Áldott az egek Ura 1-6
59 Áldott légy, Istenem 1-2
16 Áldott légy, te betlehemi… 1
58 Áldott legyen a frigy 1-4
61 Áll a Krisztus szent 1-5
62 Áll a szikla mindörökké 1-4
19 Ama szép hon felé 1-3
20 Ameddig Jézus él 1-5
21 Amint vagyok 1-6
22 Amit szívünk esdve kér 1-5
63 Ámulok, hogy Ő, az ártatlan 1
32 Atya, Fiú, Szentlélek 1-7
33 Atyám a mennyekben lakik 1-5
34 Atyám, két kezedben 1-3
35 Az áldott Orvos erre jár 1-4
37 Az égben van a drága hon 1-7
36 Az egyháznak csak Jézus 1-4
38 Az éltem, Jézus, nélküled 1-4
39 Az írás széjjeltépve 1-4
40 Az Úr az én hű pásztorom 1-4
41 Az Úr csodásan működik 1-3
43 Az Úr jósága, hogy még 1
44 Az Úr kedvében járjunk 1-4
45 Az Úr szent Bárányára 1-4
46 Az Úr van itt 1
42 Az Úrért mi indulunk 1-2
47 Az üdv, mit Krisztus 1-5
48 Azt az éltet vágyom élni 1-4
65 Bár bűn és kín gyötör 1-6
66 Bár Isten volt, és ember 1-4
64 Bárányok vére folyt 1-5
67 Bevádolt sáfár 1-4
71 Bízom Benned, Uram Jézus 1-4
68 Bízzál Jézusban 1
72 Bocsásd meg, Úristen 1-5
69 Boldog ember 1-4
73 Bujdosásunk esztendei 1-13
75 Bús, sötét éjből 1-4
77 Bűnbánók legyünk, mert 1-10
79 Bűnnek tengerében 1-4
81 Bűnöm súlya fáj nekem 1-5
82 Bűnös vagyok 1-5
84 Csak állok szótlanul 1-5
83 Csak az Úrnak nagy kegyelme1-4
80 Csak nyisd ki a szíved 1-3
86 Csak vakhomály a dél is 1-5
85 Csak zengje, zengje 1-4
87 Csendes éj! Szentséges éj! 1-3
88 Csodálva, imádva tekintek 1-3
89 Csüggedt, alélt vagyok 1-3
90 Dicsérd az Urat, én lelkem 1-3
91 Dicsérd, dicsérd 1
92 Dicsérem neved 1
96 Dicséret, tisztesség legyen1-4
94 Dicséri, áldja szüntelen 1-3
95 Dicsérjétek az Urat 1-7
98 Dicsérjük Istent mindennap!1-2
99 Drága kereszt a Golgotán 1-3
113 E sötét földi pályán 1-4
118 Ébredj, bizonyságtévő 1-4
119 Édes Atyám, Tiéd az ég 1-2
120 Égi Atyám, Hozzád vágyik 1-4
122 Égi város, te szép 1-6
100 Egy forrás van 1-5
102 Egy szív érettem dobogott 1-3
103 Egy új nap 1-2
101 Egyszer szembenéztem 1-4
121 Éjjel, nappal 1-5
109 El Saddaj 1-5
104 Eldőlt a szívemben 1-3
124 Életem csak kegyelem 1-4
125 Életem, Jézus, egyedül 1-4
106 Elindulunk égő szívvel 1-2
105 Eljön az Úr nagyon hamar 1-2
107 Előtted állok, drága 1-4
126 Élted rövid 1-4
110 Eltévedtem, mint juh 1-6
108 Emlékezz meg Teremtődről 1-5
130 Én Istenem! Lehajtom fejem 1-3
128 Én Istenem, Benned bízom 1-2
127 Én lelkem, zengj szép 1-2
131 Én lelkem, zengjed most 1-7
133 Én zörgetek 1-4
129 Építsük fel szívünkben 1-4
112 Erdő mellett estvéledtem 1-3
137 Érettem vérezett átoknak 1-6
114 Erős vár a mi Istenünk 1-4
116 Este van, imádkozzunk 1
117 Ez az a nap 1-3
139 Fáradtan, bűnbe veszve 1-5
141 Fel álmodból, én lelkem 1-7
143 Fel, lelkem, az Urat 1-5
144 Fel, mert az irgalom 1-4
145 Fel, mert eljő az éjjel 1-3
135 Felfelé szárnyal a lélek 1-3
136 Feljebb emeljetek, feljebb 1-3
138 Fenn a mennyben az Úr 1-4
147 Filippiben egy börtönben 1-4
149 Föl, barátim 1-4
151 Föl, testvérem, harcra 1-3
78 Fönn a csillagok felett 1-3
150 Fönt a nap, és halad 1-7
153 Gyermekként jött égi lény 1-4
155 Gyertyaláng, tiszta fény 1-2
154 Gyerünk, nosza hát 1-3
157 Győzelmet vettél, ó, 1-3
152 Győzhetetlen én kőszálom 1-5
159 Ha a keresztre néz szemem 1-4
160 Ha az Úr szomorít, oka va 1-2
165 Ha földi munka, baj mind 1-3
162 Ha kutat elmém a mélyben 1-5
167 Ha lelkem az Úrba’ nyugodva1-4
174 Ha megvallom bűneimet 1
177 Ha napjában csak egyszer 1
175 Ha utam borítja felhőnek 1-4
161 Hadd menjek, Istenem, 1-5
163 Hadd zengjen énekszó 1-4
176 Hálát adunk, jó Istenünk 1-3
146 Halld meg a hívást 1-3
169 Halld, az ég harangi 1-4
168 Halld, egy bárányt ismerek 1-3
97 Hallelu, hallelu 1
172 Halleluja, dicsérd Istent 1
171 Halleluja, legszebb hajnal 1-5
173 Hallottál-e arról 1
179 Hány hívő érte el az égi 1-7
180 Hinni taníts, Uram 1-4
181 Hirdessétek hangos szóval 1-3
111 Hisszük, meghallgat az Úr 1-5
183 Hittem Benned, s most íme 1-4
178 Hívtál, Uram, megyek 1-3
182 Hol Jézus Úr, az éjszakát 1-4
185 Holnap talán 1-3
187 Hozzád jövünk, Uram, ó, 1-4
186 Hozzám kiálts! – így szól 1-5
142 Hozsiánnát, dicséretet 1-4
189 Hű Jézusom kezébe teszem 1-3
190 Hűséged végtelen 1-3
191 Időnk fut zúgva, vészesen 1-4
193 Igaz, hogy Jézus értem halt1-3
132 Igéje szól, Igéje hív 1-4
194 Igen, Atyám, mert így 1-5
212 Így szól ma tehozzád Jézus 1-2
219 Ím messze távol 1-4
215 Ím, az Úr fenn a mennyben 1
217 Ím, jászlad mellett 1-6
216 Ím, nagy Isten, most előtte1-4
195 Imádkozzatok, és buzgón 1-3
197 Imádom azt a nagy 1-4
199 Irgalmas Jézusunk keble 1-4
196 Irgalmazz, Úristen 1-5
201 Isten Báránya 1-4
204 Isten élő Lelke, jöjj 1-4
134 Isten jó! 1-3
206 Isten nékem erőm, bizodalma1-6
209 Isten velünk, viszontlátás 1-4
205 Isten, hűséges Atyánk 1-5
207 Isten, szívem Néked adom 1-7
203 Istenem, nem értem 1
208 Itt a gyászos óra 1-4
211 Itt az Isten köztünk 1-5
213 Itt vándorol a földön 1-4
148 Járom a zarándok útjait 1-5
221 Járulj Istenhez gyakorta 1-8
223 Jászolágyban ki az ott? 1-5
224 Jegyezd meg, lelkem, jól e 1-5
225 Jer, kérjük Isten áldott 1-4
227 Jer, örvendjünk, 1-6
358 Jer, tárjunk ajtót még ma 1-5
229 Jézus arcát ha nézem 1-4
233 Jézus engem meg nem 1-4
226 Jézus engem megtalált 1-4
236 Jézus hív, hogy szabad 1-6
239 Jézus így tanítja nékünk 1-5
240 Jézus kopogtat 1-3
184 Jézus Krisztus erre megy 1-4
140 Jézus Krisztus, szép 1-4
241 Jézus légyen útadon tevéled1-4
76 Jézus neve fenséges 1-2
246 Jézus ölébe bizton hajtom 1-3
249 Jézus szolgálókat hív ma 1-3
251 Jézus vére oly csodálatos 1-3
231 Jézus, boldogságom 1-4
222 Jézus, dicsőség Néked 1
235 Jézus, égi szeretet 1-5
237 Jézus, hű Megváltó 1-3
238 Jézus, Istennek Báránya 1-6
244 Jézus, Messiás 1-3
245 Jézus, neved oly csodálatos1-3
242 Jézus, szemed fénye 1-3
250 Jézus, Te égi szép 1-4
253 Jézus, tiszta lényed nézve 1-3
252 Jézus, világ Megváltója 1-4
243 Jézusom, Krisztusom, én 1-4
93 Jézusról szól énekem 1-3
248 Jézusról szól ma énekünk 1-4
247 Jézusról, csak Róla mondok 1-5
256 Jöjj el az élet vizéhez 1-3
257 Jöjj és lásd 1-3
259 Jöjj Jézushoz, jöjj Hozzá 1-2
260 Jöjj le hozzánk, jer közénk1-6
255 Jöjj, az Úr vár reád! 1-3
258 Jöjj, hogyha bűnöm éget 1-5
262 Jöjj, Izráel, jöjj, én 1-3
70 Jöjj, Izráel, ne félj 1-2
198 Jöjj, Királyom, Jézusom 1-6
74 Jöjj, népek Megváltója! 1-4
263 Jövel, Jézus, lelkem hő 1-7
264 Jövel, Szentlélek Úristen 1-3
265 Kegyelemből léphetünk be 1-3
266 Kegyelemnek szép rózsája 1-4
268 Kegyelmed, Úr Jézus, oly 1-3
267 Kelj fel, lelkem 1
123 Kérünk, sziklánk 1-9
269 Keskeny útra lépjen mindaz 1-4
270 Későre jár 1-7
271 Kész az én szívem 1-2
410 Ki asztalt terítesz… 1-2
272 Ki dolgát mind az Úrra 1-5
273 Ki eljött éretted 1-6
274 Ki hittel a drága keresztre1-5
278 Ki teremtette ezt a 1-5
210 Királyi gyermek vagyok én 1-2
220 Királyi zászló jár elöl 1-5
276 Kis telefonom van 1
275 Kismadárka, csicsergő 1-5
277 Kitárom előtted szívem 1-4
279 Könyörögjünk az Istennek 1-7
281 Könyörülj rajtam 1
282 Köszönöm, Jézus 1-4
192 Krisztus az én oroszlánom 1-7
214 Krisztus az énekem 1-3
284 Krisztus feltámadt 1-3
285 Krisztus hívása hangzik 1-3
3 Krisztus népe Isten nagy 1-3
283 Krisztus testének tagja 1-4
286 Krisztus újjáteremtett 1
287 Krisztusom, kívüled 1-4
288 Küldd Szentlelked, kérlek, 1-3
290 Lásd meg a mennyből, 1-6
230 Lásd, Uram, leroskadok 1-4
292 Legdrágább kincsem itt 1-4
295 Légy éber reggel 1-4
296 Légy Jézus Krisztus harcosa1-5
188 Légy jó vitéze Krisztusnak 1-4
298 Légy mindhalálig hű 1-6
299 Lélek, akit bűne bánt 1-4
293 Lelkem Megváltója, Jézus 1-3
294 Lelki próbáimban 1-4
302 Magányos voltam 1-3
300 Magára vette szennyes 1-5
301 Majdnem megtértél 1-3
304 Már keresztem vállra vettem1-4
317 Még ma, még Jézus hív 1-4
318 Még nem is éltem én 1
158 Megáll az Istennek Igéje 1
306 Megleltem a drága, dicső 1-5
308 Megváltómnak keresztjén 1-5
310 Megváltva 1-3
170 Megyünk az Úr elé 1
319 Méltó a Bárány 1-2
320 Mély álmodtól meg kell, 1-4
311 Mely igen jó az Úristent 1-6
321 Mélyen meghajlok ím színed 1-3
322 Mélységes mélyből kiáltunk 1-5
312 Menj elöl, Urunk 1-4
297 Menjetek be kapuin 1
315 Ments meg engem, Uram 1-4
313 Mennyben hangzik a dicsének1-4
314 Mennyben lakó én Istenem 1-2
316 Messze szakadtam 1-3
303 Mi tesz bűntől tisztává? 1-3
334 Mi várjuk az Úr Jézust 1-9
323 Mily boldog ház, hol 1-5
324 Mily drága nekünk ez a jó 1-4
156 Mily jó, ha bűntől már 1-6
200 Mily szép az Ő neve 1
327 Minden szerinted legyen, 1-4
326 Mindennap veled leszek 1
328 Mindig van, mi gyötri 1-5
329 Mindig velem, Uram, mindig 1-4
218 Mindörökké hű az Úr 1-5
330 Mint szarvas hűs 1-2
305 Mint szarvas hűs vizek után1-3
332 Mit a világ nagy bölcsei 1-5
331 Mit földi szem még sose 1-4
336 Mondj, szívem, dalt, és 1-3
337 Mossál meg engem, moss meg,1-4
338 Most még sötét homályon át 1-3
339 Munkára fel! 1-4
342 Nagy Isten, ég és föld Ura 1-4
340 Nagy Istenem, ha nézem a 1-6
343 Nagy Király, fenséges Úr, 1
344 Nagy Úr, ha ajkunk feléd 1-7
346 Nagy vagy Te, Isten, nagy 1-3
345 Ne bánkódj, testvér 1-2
348 Ne dicsérjem-é az Istent? 1-5
350 Nem csábít földi kincs 1-4
351 Nem hagyjuk el a szent Igét1-3
352 Nem hallod-e? 1
353 Nem láthat bár e földi szem1-5
354 Nem látták benned, csak az 1-4
289 Nemsokára jön, újra 1-3
355 Nézd, Ő jön felénk, 1-4
356 Nyájas világ a vakhomályon 1-3
366 Ó, Ábrahám Ura 1-4
357 Ó, áldott Úr, Te Megváltó, 1-9
367 Ó, csak levél! 1-4
368 Ó, én hiszek Jézusban! 1
369 Ó, érthetetlen kegyelem 1-6
370 Ó, fogd kezem kezedbe, s 1-3
371 Ó, forrongó, gazdag árja 1-3
373 Ó, hála az Úrnak 1-3
374 Ó, hála, Úr Jézus, hogy 1-4
360 Ó, hogy volt idő, mikor 1-4
375 Ó, hogyha tudnád 1-4
291 Ó, hova visz az út? 1-5
376 Ó, Jézus, amikor sokan 1-5
377 Ó, Jézus, árva csendben 1-3
378 Ó, Jézus, kincsem, vigaszom1-7
379 Ó, Jézus, Te csodálatos 1-4
383 Ó, jöjj szívembe, áldott 1-2
381 Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel 1-4
361 Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő 1-4
385 Ó, jöjj, te égi harmat 1-4
380 Ó, jöjjetek, örvendjetek, 1-3
382 Ó, jöjjön el, Urunk 1-3
387 Ó, Krisztusfő, sok sebbel 1-4
386 Ó, Krisztusunk, adj igaz 1-3
388 Ó, maradj vélem, az est 1-8
390 Ó, mi boldog ember, ki csak1-2
391 Ó, mi hű barátunk Jézus 1-3
392 Ó, nagy Isten, sok a vétkem1-5
393 Ó, ne félj, ne rettegj! 1-3
234 Ó, ne hagyj magamra, Jézus 1-3
395 Ó, segíts, Jézus, Te fény 1-7
396 Ó, Sion, ébredj, töltsd be 1-5
394 Ó, terjeszd ki, Jézusom 1-2
335 Ó, Uram, a Te igéd lámpás 1-5
359 Odadtam életem 1-4
363 Oly messzire mennék 1
364 Oly szép a Jézus szent neve1-4
362 Olyan jó, szent az Úr! 1
365 Ott a messze földön 1-5
398 Öröm van a mennyben egy 1-3
399 Örülj, örülj, az Úr veled 1-2
401 Örvendezz, örvendezz, 1-4
400 Örvendjetek, keresztyének 1-4
372 Örvendjetek, mert Isten úgy1-3
402 Pál megállt Jézus előtt 1-3
341 Pásztorok, pásztorok 1-4
403 Porból kiáltok! 1-3
404 Rád tekint már hitem 1-4
405 Semmim sem lenne magamtól 1-4
406 Semmit ne bánkódjál 1-5
347 Siessetek, hamar lejár 1-4
407 Súlyos napokban csak 1-5
408 Sűrű sötét van mindenfelé 1-4
228 Száz juhocskám 1-4
409 Szegény fejem, hová 1-5
411 Székely asztali áldás 1-2
411 Szelíd szemed, Úr Jézus 1-4
333 Szent az Isten, szent, 1
389 Szent bizonyosság 1-3
412 Szent, győzedelmes élet 1-4
414 Szent, örök Isten, nincsen 1-4
415 Szent, szent a neve 1
416 Szent, szent, szent, szent,1-3
413 Szentlélek, Lelke Atyának 1-5
261 Szép Hajnalcsillag, Jézus 1-3
418 Szép Hajnalcsillag, setét 1-5
417 Szeret az Isten, 1-5
419 Szívemben öröm dalol 1-5
280 Szívünk zengje már 1-3
309 Szólj hozzám, szólj ma, 1-3
420 Szólj, szólj hozzám, Uram 1-5
232 Taníts, Uram, meghajlani 1-3
421 Tanúd vagyok, Uram 1-3
422 Tarts vérző oldaladnál 1-3
384 Te csak az Istennek országá1-3
427 Te vagy dicsőségem, Te vagy1-3
424 Tégy eggyé, Urunk! 1-2
423 Tégy eggyé, Urunk! Hogy 1-2
425 Tégy foglyoddá, Uram 1-4
202 Tégy, Uram, engem áldássá 1
439 Tegyél engem pecsétnek 1-2
426 Tehozzád kiáltok, Uram 1
166 Teremts bennem tiszta 1
428 Térj magadhoz, drága Sion 1-5
430 Tied a dicsőség és imádat! 1
429 Tisztítsd meg szíved, 1-7
307 Több erőt, több szeretetet! 1
431 Tudom, az én Megváltóm él 1-4
432 Tudom, az Úrnak terve van 1-5
433 Tüzed, Uram Jézus, szítsd a1-3
434 Úgy kutattuk a homályban 1-5
115 Új szívet adj, Uram, 1-3
397 Új szövetséged elfogadom 1-3
444 Úr Jézus, Megváltóm 1
443 Úr lesz majd Jézus 1-5
445 Úr vagyok a világon 1-3
437 Uram Jézus, drága kincsem 1-5
435 Uram, az éltem kezedbe 1-4
436 Uram, én áldom a Te szent 1-3
440 Uram, közel voltam Hozzád 1-3
438 Uram, menj el tőlem 1-4
442 Uram, ó, add, ha vándorutam1-6
325 Uram, úgy szeretnék sokat 1-3
441 Uramnak mondom én 1-2
164 Ünnepelj, ünnepelj! 1
447 Üres kézzel kell-e mennem? 1-4
448 Űzd el a kísértőt! 1-3
451 Vágyódom a Golgotára 1-3
450 Vágyol-e elhagyni bűneidet?1-4
453 Válasszatok addig, míg 1-5
349 Van egy név minden egyéb 1-3
446 Van még hely ott 1-5
449 Van még számomra is 1-3
454 Vándor áll ajtód előtt 1-4
455 Vándorutam álmodozva járom 1-4
254 Vándorutam Jézusommal járom1-5
452 Végig megálld a nagy tusát!1-4
456 Velem vándorol utamon Jézus1-5
457 Vezess, Jézusunk 1-4
458 Vonj öröm és búbánaton át 1-4
459 Záporként hull majd az áldá1-4
460 Zengd Jézus nevét, zengd, 1-6
462 Zengj halleluját az Úrnak 1-4
461 Zengjen hálaének 1-3

 

További énekeskönyv énekszám jegyzéke 

Számsorrendes 

Erdélyi Evangélikus énekeskönyv (előkészület alatt) 

Dunántúli énekeskönyv  (előkészület alatt) 

Békéscsabai énekeskönyv (előkészület alatt) 

Kovács Sándor kis énekeskönyv (előkészület alatt) 

Imák (előkészület alatt)

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet