Ismerje meg a TextPro rendszert!  Az előnyös tulajdonságai miatt hasznos társa lehet Önnek is!
MENÜ

 

Katolikus énekek tartalomjegyzéke

 

 

Könyvek tartalomjegyzéke

Sárga könyv

Kék könyv

Zöldkönyv (sárga könyv folytatása)

Az Úrnak zengjen az ének 

 

Sárgakönyv énekszám jegyzéke

Számsorrendes 

 

1 A bűnös szememet hadd adjam 1-3
2 Add a kezed, hogy zengjünk 1
3 Adj erőt, hogy megnyílhassak1-3
4 Adj nekem, adj nekem, 1-4
5 Adonaj, Te vagy pásztorom, 1-4
6 Alapjukban meginognak 1-3
7 Alleluja, /Az Úr dicsőségét 1-3
8 Alleluja, /Dícsérjétek 1-4
9 Alleluja, /Fenséges az Úr 1-2
10 Alleluja, ézus az Úr 1
11 Alleluja, Keressétek előbb 1-2
12 Alleleuja/Mint napsütés a 1-3
13 Alleluja,/Zeng velünk 1-3
14 A mélyből kiáltok Uram 1-3
15 A szeretet mindenkié, 1-2
16 A Te nevedben mi együtt 1-3
17 Atya teremtő szeretet 1-6
18 Anyámnak, az Egyháznak szív 1
19 Atyám, Tied vagyok, és 1-3
20 A végtelen ég alatt a 1-2
21 Az élő Jézust magasztalom, 1-3
22 A világnak Krisztus kell! 1
23 Az Isten jó, az Isten jó, 1-3
24 Az Úr az én Pásztorom, 1-2
25 Az Úr az én Pásztorom, 1-4
26 Izrael Királya, seregeknek 1-2
27 Az Úr fenn van a szent 1-5
28 Az Úrnak Lelke legyen 1-2
29 Az Ő szeretete olyan nagy, 1-3
30 Áldjad én lelkem az Urat! 1-2
31 Magasztaljon Téged minden 1
32 Áldjuk az Urat, 1-2
33 Áldjon meg téged az Úr 1
34 Áldott Istenünk a szívünke 1-4
35 Áldott legyen az Úr, 1-4
36 Áldott legyen 1-4
37 Áldott légy nagy jóságod 1-3
38 Áldott az Úr a szentélyben 1-2
39 Irgalmazz Urunk, 1
40 Bárányom, Bárányom, Isten 1-4
41 Áldjátok az Urat, 1
42 Béke és áldás szállt most 1-5
43 Álltok szótlanul, 1-4
44 A föld, amelyre lábad lép 1
45 Csillagpuha éjben titkot 1-3
46 Együtt fog ujjongni 1
47 Lauda Jerusalem Dominum! 1
48 Eldőlt a szívemben, 1-2
49 Hallelu, hallelu, 1
50 Ez az a nap, ez az a nap, 1-3
51 Mindig van kiút, sose 1
52 Ez az én szerelmes Fiam, 1-2
53 Én fogom a kezed Jézus. 1-3
54 Én Uram, én Istenem, 1
55 Feltámadott, feltámadott, 1-3
56 Feltámadt Jézusomnak 1-6
57 Feltámadt, itt jár köztünk, 1
58 Fivérem Nap és nővérem 1-2
59 Gyermekem, én szomjazom, 1-4
60 Gyönyörű vagy én Uram, 1-3
61 Hadd jöjjek én forrásodhoz 1-2
62 Halld Izrael, az Úr nékünk 1
63 Hatalmas Atyám, dicsőítlek 1-3
64 Hálát adok Neked én Uram 1-2
65 Hálát adok az esti órán, 1-4
66 Fölém hajló jóságodra 1
67 Hálát adok, hogy itt a 1-3
68 Életem csak kegyelem, önér 1-4
69 Holnap talán az ajkad néma 1-3
70 Hozsanna, hozsanna, 1-4
71 Imádjon Téged az egész 1-4
72 Csillag gyúlt a sötét égen 1
73 Indulj a harcba, ne félj 1-4
74 Irgalmazz, Uram irgalmazz! 1-3
75 Ímé az Isten sátora 1-3
76 Ímé, mily jó gyönyörűséges 1-2
77 Ízleld és lásd, hogy jó az 1
78 Isten gyöngédség, irgalom 1-5
79 Jézus az Isten Báránya, 1-2
80 Jézus, áldott legyél, 1-2
81 Gloria, gloria 1
82 Jézus anyja, virágok 1-4
83 Csak Isten békessége oltja 1
84 Jézus enyém, s én az Övé, 1-6
85 Érző kezek ölelnek engem 1
86 Jézus, Jézus, Jézus, 1-2
87 Jézus, köszöntlek, itt a 1-2
88 Ave Maria, gratia plena, 1-2
89 Jézus néz rám a két 1
90 Békesség legyen velünk, 1
91 Jézusom, én szeretlek, 1-2
92 Jézussal járok minden nap 1-4
93 Jézus, Te közénk eljöttél 1-2
94 Jézus vár terád, Lelkét 1-2
95 Jó Atyám imádlak, leteszem 1
96 Jó Uram, jó Uram, 1-4
97 Jól vigyázz kicsi kéz mit 1-3
98 Jöjj Szentlélek, jöjj 1-6
99 Kegyelmed, Úr Jézus oly 1-3
100 Jöjj Szentlélek, szállj 1-5
101 Áldott légy Uram, áldott 1
102 Kelj föl, aki görnyedtél 1-5
103 Kész az én szívem, 1
104 Királyi gyermek vagyok 1-2
105 Kész az én szívem, 1-2
106 Koldusként jövök Hozzád 1-2
107 Két ember eléd lép, két 1-3
108 Jézus Király, itt vagyunk 1
109 Köszönöm Jézus, köszönöm 1
110 Alleluja,/Mária, igaz 1-2
111 Krisztus valóban feltám 1-2
112 Legyen áldott az Úr, 1-3
113 Magasztalja lelkem az én 1-3
114 Legyen a béke teveled, 1
115 Mária, hozzád száll imánk 1-3
116 Menjetek be kapuin 1
117 Mária, jó Anyánk, 1-3
118 Hála Jézus, hála, hogy 1-2
119 Mária, Mária, szép virág 1-4
120 Minden kincsem az, 1-5
121 Mért félig Tied a szívem, 1-5
122 Nem lesz egyedül a szívem 1
123 Minden, mi él csak Téged 1-4
124 Mindent kegyelemből 1-2
125 Mint szarvas hűs vizek 1-3
126 Nap, hold, csillagok 1-3
127 Nem kell félnünk, mert él 1-3
128 Néked hódolok Jézus, 1
129 Nélküled Uram, gyenge 1-3
130 Napkeltétől napnyugtáig 1
131 Nézzétek az ég madarait, 1-3
132 Mert Te, Uram, 1
133 Nézz testvér fel, az Úr 1-3
134 Ó, jöjjetek, örvendjünk, 1
135 Ó, Uram, néked zeng szavam1-2
136 Ó, mily szép, a magas 1
137 Indulj meg te föld, az Úr 1
138 Oldani Uram, s oldódni 1-2
139 Olyan hitet, mint a 1
140 Ó, Te vagy Uram, vágyam 1-2
141 Oly jó áldani az urat, 1-7
142 Istenem, jöjj segítségem 1
143 Ő az Úr! Ő az Úr! 1-5
144 Örömöt adtál a szívembe, 1-2
145 Örülj és örvendezz Sion 1-3
146 Sok mindent megpróbáltam 1-3
147 Rád bízom, Rád bízom, 1-4
148 Annak, ki a trónon ül, 1
149 Sem halál, sem élet, sem 1-3
150 Soha, soha nem hagy el. 1
151 Szeretet áradjon köztünk! 1
152 Az Úr jósága, hogy még 1
153 Szent vagy Uram, szent 1
154 Szent vagy, szent vagy, 1-3
155 Szent vagy, szent vagy, 1-2
156 Szerelmeddel felhatolsz 1-2
157 Sziklavár, sziklavár, 1-3
158 Szép vagy én mátkám, 1-3
159 Szeretetét érzem reggel 1
160 Táncolj az Úrnak, dicsérj 1-3
161 Tárd ki a szíved az Úr 1-3
162 Terád vár egy szép ország 1-3
163 Tested Jézus értünk 1
164 Te vagy az út, az igazság 1
165 Téged dicsér az egész 1-3
166 Tégy eggyé, Urunk! 1
167 Ó, láttam az Urat! Ó, 1-2
168 Tégy engem békéd eszköz 1-3
169 Tégy engem szívedre 1
170 Te kötötted egybe a 1
171 Tégy engem tisztává, 1-3
172 Teremts bennem tiszta 1
173 Tisztítsd meg szemem, 1-2
174 Tüzed, Uram Jézus, szítsd 1-3
175 Új szívet adok és új 1-4
176 Uram irgalmazz! 1
177 Uram irgalmazz, Uram 1-3
178 Üdvözlégy Jézus, dicső 1
179 Üdvözlégy Mária, malaszt 1
180 Van egy név minden egyéb 1-2
181 Vágyom hinni, bízni, élni 1-5
182 Lábamat az igaz útra 1
183 Az Úr kegyelmének nincsen 1
184 Messziről száll dalunk, 1
185 Szent, szent, szent, szent1-2
186 Ruah, Ruah, Ru-ah 1
187 Ó gyertek vének nemes 1-2
188 A nap bíborban áll, 1-2
189 Alleluja, alleluja, Jézus 1
190 Alleluja, alleluja Lelkem 1-5
191 A szerelmesem, a szerelmes 1
192 A-a-alleluja, dicsőség a 1-5
193 Alleluja, alleluja, Jézus 1-2
194 Alleluja, áldjuk az Urat, 1-2
195 Itt vagyok végre jó Uram! 1
196 Alleluja, mert az Úr a mi 1-2
197 Áldásoddal megyünk, 1-3
198 Az egész földön a Lélek 1-2
199 Az Úr a te oltalmad 1
200 Énekelek az Úrnak, mert 1-2
201 Énekelj az Úrnak új éneket1-2
202 Áldalak jó Uram teljes 1
203 Az Isten szeret, 1
204 Ő az út, az élet, Ő a nagy1-2
205 Mert tudom, semmi nem 1-2
206 Kész a szívem Istenem, 1-3
207 Jöjj el, jöjj el, 1-2
208 Mivel én vagyok a te Urad 1-2
209 Feltámadásod ünnepén, 1-2
210 Jöjjetek hozzá bizalommal 1
211 Csendes este szállt le 1
212 Világosságod küldd el! 1
213 Az Úr megtörve függ, 1-3
214 Szent, szent a neve, 1
215 Hozsanna, hozsanna, 1-3
216 Napnál ragyogóbb, csillag 1
217 Tied a dicsőség, és imádás 1
218 Fogadd el Uram 1-2

 

Sárgakönyv énekszám jegyzéke

ABC sorrendben1 A bűnös szememet hadd 1-3
44 A föld, amelyre lábad lép 1
14 A mélyből kiáltok Uram 1-3
188 A nap bíborban áll, 1-2
191 A szerelmesem, a szerelmes 1
15 A szeretet mindenkié, 1-2
16 A Te nevedben mi együtt 1-3
20 A végtelen ég alatt a 1-2
22 A világnak Krisztus kell! 1
192 A-a-alleluja, dicsőség a 1-5
2 Add a kezed, hogy zengjünk 1
3 Adj erőt, hogy megnyílhass1-3
4 Adj nekem, adj nekem, 1-4
5 Adonaj, Te vagy pásztorom 1-4
6 Alapjukban meginognak 1-3
202 Áldalak jó Uram teljes 1
197 Áldásoddal megyünk, 1-3
30 Áldjad én lelkem az Urat! 1-2
41 Áldjátok az Urat, 1
33 Áldjon meg téged az Úr 1
32 Áldjuk az Urat, 1-2
38 Áldott az Úr a szentély 1-2
34 Áldott Istenünk a szívün 1-4
37 Áldott légy nagy jóságod 1-3
101 Áldott légy Uram, áldott 1
36 Áldott legyen 1-4
35 Áldott legyen az Úr, 1-4
12 Alleleuja Mint napsütés 1-3
7 Alleluja, Az Úr dicsőségét1-3
8 Alleluja, Dícsérjétek 1-4
9 Alleluja, Fenséges az Úr 1-2
194 Alleluja, áldjuk az Urat 1-2
193 Alleluja, alleluja, Jézus 1-2
189 Alleluja, alleluja,Jézus 1
190 Alleluja, alleluja Lelkem 1-5
10 Alleluja, Jézus az Úr 1
11 Alleluja, Keressétek előbb1-2
196 Alleluja, mert az Úr a mi 1-2
110 Alleluja, Mária, igaz 1-2
13 Alleluja, Zeng velünk 1-3
43 Álltok szótlanul, 1-4
148 Annak, ki a trónon ül, 1
18 Anyámnak, az Egyháznak szív 1
17 Atya teremtő szeretet 1-6
19 Atyám, Tied vagyok, és 1-3
88 Ave Maria, gratia plena, 1-2
198 Az egész földön a Lélek 1-2
21 Az élő Jézust magasztalom 1-3
23 Az Isten jó, az Isten jó 1-3
203 Az Isten szeret, 1
29 Az Ő szeretete olyan nagy 1-3
199 Az Úr a te oltalmad 1
24 Az Úr az én Pásztorom, 1-2
25 Az Úr az én Pásztorom 1-4
27 Az Úr fenn van a szent 1-5
152 Az Úr jósága, hogy még 1
183 Az Úr kegyelmének nincsen 1
213 Az Úr megtörve függ, 1-3
28 Az Úrnak Lelke legyen 1-2
40 Bárányom, Bárányom, Isten 1-4
42 Béke és áldás szállt most 1-5
90 Békesség legyen velünk, 1
83 Csak Isten békessége oltja 1
211 Csendes este szállt le 1
72 Csillag gyúlt a sötét égen 1
45 Csillagpuha éjben titkot 1-3
46 Együtt fog ujjongni 1
48 Eldőlt a szívemben, 1-2
68 Életem csak kegyelem, 1-4
53 Én fogom a kezed Jézus 1-3
54 Én Uram, én Istenem 1
200 Énekelek az Úrnak, mert 1-2
201 Énekelj az Úrnak új éneket1-2
85 Érző kezek ölelnek engem 1
50 Ez az a nap, ez az a nap 1-3
52 Ez az én szerelmes Fiam 1-2
209 Feltámadásod ünnepén 1-2
55 Feltámadott, feltámadott 1-3
56 Feltámadt Jézusomnak 1-6
57 Feltámadt, itt jár köztünk 1
58 Fivérem Nap és nővérem 1-2
218 Fogadd el Uram 1-2
66 Fölém hajló jóságodra 1
81 Gloria, gloria 1
59 Gyermekem, én szomjazom 1-4
60 Gyönyörű vagy én Uram 1-3
61 Hadd jöjjek én forrásodhoz1-2
118 Hála Jézus, hála, hogy 1-2
65 Hálát adok az esti órán 1-4
64 Hálát adok Neked én Uram 1-2
67 Hálát adok, hogy itt a 1-3
62 Halld Izrael, az Úr nékünk 1
49 Hallelu, hallelu, 1
63 Hatalmas Atyám, dicsőítlek1-3
69 Holnap talán az ajkad néma1-3
215 Hozsanna, hozsanna, 1-3
70 Hozsanna, hozsanna, 1-4
71 Imádjon Téged az egész 1-4
75 Ímé az Isten sátora 1-3
76 Ímé, mily jó gyönyörűséges1-2
73 Indulj a harcba, ne félj 1-4
137 Indulj meg te föld, az Úr 1
39 Irgalmazz Urunk, 1
74 Irgalmazz, Uram irgalmazz!1-3
78 Isten gyöngédség, irgalom 1-5
142 Istenem, jöjj segítségem 1
195 Itt vagyok végre jó Uram! 1
77 Ízleld és lásd, hogy jó az 1
26 Izrael Királya, seregeknek1-2
82 Jézus anyja, virágok 1-4
79 Jézus az Isten Báránya, 1-2
84 Jézus enyém, s én az Övé, 1-6
108 Jézus Király, itt vagyunk 1
89 Jézus néz rám a két 1
94 Jézus vár terád, Lelkét 1-2
80 Jézus, áldott legyél, 1-2
86 Jézus, Jézus, Jézus, 1-2
87 Jézus, köszöntlek, itt a 1-2
93 Jézus, Te közénk eljöttél 1-2
91 Jézusom, én szeretlek, 1-2
92 Jézussal járok minden nap 1-4
95 Jó Atyám imádlak, leteszem 1
96 Jó Uram, jó Uram, 1-4
97 Jól vigyázz kicsi kéz mit 1-3
207 Jöjj el, jöjj el, 1-2
98 Jöjj Szentlélek, jöjj 1-6
100 Jöjj Szentlélek, szállj 1-5
210 Jöjjetek hozzá bizalommal 1
99 Kegyelmed, Úr Jézus oly 1-3
102 Kelj föl, aki görnyedtél 1-5
206 Kész a szívem Istenem 1-3
103 Kész az én szívem 1
105 Kész az én szívem 1-2
107 Két ember eléd lép, két 1-3
104 Királyi gyermek vagyok 1-2
106 Koldusként jövök Hozzád 1-2
109 Köszönöm Jézus, köszönöm 1
111 Krisztus valóban feltám 1-2
182 Lábamat az igaz útra 1
47 Lauda Jerusalem Dominum! 1
114 Legyen a béke teveled, 1
112 Legyen áldott az Úr, 1-3
113 Magasztalja lelkem az én 1-3
31 Magasztaljon Téged minden 1
115 Mária, hozzád száll imánk 1-3
117 Mária, jó Anyánk, 1-3
119 Mária, Mária, szép virág 1-4
116 Menjetek be kapuin 1
121 Mért félig Tied a szívem 1-5
132 Mert Te, Uram, 1
205 Mert tudom, semmi nem 1-2
184 Messziről száll dalunk 1
120 Minden kincsem az, 1-5
123 Minden, mi él csak Téged 1-4
124 Mindent kegyelemből 1-2
51 Mindig van kiút, sose 1
125 Mint szarvas hűs vizek 1-3
208 Mivel én vagyok a te Urad 1-2
126 Nap, hold, csillagok 1-3
130 Napkeltétől napnyugtáig 1
216 Napnál ragyogóbb, csillag 1
128 Néked hódolok Jézus, 1
129 Nélküled Uram, gyenge 1-3
127 Nem kell félnünk, mert él 1-3
122 Nem lesz egyedül a szívem 1
133 Nézz testvér fel, az Úr 1-3
131 Nézzétek az ég madarait, 1-3
187 Ó gyertek vének nemes 1-2
134 Ó, jöjjetek, örvendjünk 1
167 Ó, láttam az Urat! Ó, 1-2
136 Ó, mily szép, a magas 1
140 Ó, Te vagy Uram, vágyam 1-2
135 Ó, Uram, néked zeng szavam1-2
138 Oldani Uram, s oldódni 1-2
141 Oly jó áldani az urat, 1-7
139 Olyan hitet, mint a 1
143 Ő az Úr! Ő az Úr! 1-5
204 Ő az út, az élet, Ő a 1-2
144 Örömöt adtál a szívembe, 1-2
145 Örülj és örvendezz Sion 1-3
147 Rád bízom, Rád bízom, 1-4
186 Ruah, Ruah, Ru-ah 1
149 Sem halál, sem élet, sem 1-3
150 Soha, soha nem hagy el. 1
146 Sok mindent megpróbáltam 1-3
153 Szent vagy Uram, szent 1
155 Szent vagy, szent vagy, 1-2
154 Szent vagy, szent vagy, 1-3
214 Szent, szent a neve, 1
185 Szent, szent, szent, szent1-2
158 Szép vagy én mátkám, 1-3
156 Szerelmeddel felhatolsz 1-2
151 Szeretet áradjon köztünk! 1
159 Szeretetét érzem reggel. 1
157 Sziklavár, sziklavár, 1-3
160 Táncolj az Úrnak, dicsérj 1-3
161 Tárd ki a szíved az Úr 1-3
170 Te kötötted egybe a 1
164 Te vagy az út, az igazság 1
165 Téged dicsér az egész 1-3
166 Tégy eggyé, Urunk! 1
168 Tégy engem békéd eszköz 1-3
169 Tégy engem szívedre pecsé 1
171 Tégy engem tisztává, 1-3
162 Terád vár egy szép ország,1-3
172 Teremts bennem tiszta 1
163 Tested Jézus értünk 1
217 Tied a dicsőség, és imádás 1
173 Tisztítsd meg szemem, 1-2
174 Tüzed, Uram Jézus, szítsd 1-3
175 Új szívet adok és új 1-4
176 Uram irgalmazz! 1
177 Uram irgalmazz, Uram 1-3
178 Üdvözlégy Jézus, dicső 1
179 Üdvözlégy Mária, malaszt 1
181 Vágyom hinni, bízni, élni 1-5
180 Van egy név minden egyéb 1-2
212 Világosságod küldd el! 1

 

Kékkönyv énekszám jegyzéke

Számsorrendes 

 

1A A béke napja közel, 1
1B Szentlélek, jöjj, lobogó 31-34
1C Múlnak az évek, s mi egy 51-54
2A A földről az égre, irgal 1-2
2B Ott legbelül, mi csak a 31-34
3A A belső szobámba lépj be 1
3B Alleluja... 31-31
3C Anyánk vagy az égben, 51-52
4A A gyógyulás ideje van, 1-4
4B Égő, tüzes parázs, 31
4C Ifjúságom egy gyönyörű 51-55
5A Hamuszín-szürke fátyolával 1-5
5B Alleluja... 31
6A A Mennyei Atya szereti a 1-4
6B Első szavam róla néked, 31-32
6C Üdvözlégy, Mária, 51-52
7 A nap bíborban áll, az éj 1-2
8 A mélyből hozzád száll 1-3
9A A te házad otthonunk; 1-3
9B Az esti csend titkon a 31-33
10 A végtelen ég alatt a 1-2
11 A világnak Krisztus kell! 1
12A Abba, Atyám, add nekem, 1
12B Szürke a föld és szürke 31-32
13A Adjunk hálát az Úrnak, aki 1-3
13B Áradj, folyó, jöjj a 31-33
13C Kenyeret és bort hozunk 51-52
14A Sötét fenn az ég, fény 1-2
14B Tárd fel szívedet, tárd 31
15 Add a kezed, hogy zengjünk 1-2
16 Áldalak, jó Uram. 1
17 Áldjad én lelkem az Urat!.. 1
18 Áldásoddal megyünk, 1-2
19 Áldjátok az Urat, áldjátok 1
20 Áldott Istenünk, a szívün 1-2
21 Áldott a te szent tested, 1
22 Áldott légy, Uram, áldott 1
23 Áldott legyen az Úr, 1-4
24 Krisztus az Úr, erő 1-6
25 Dicsérjétek az Urat, 1-4
26 Alleluja,Alleluja, 1
27 Áldott az Úr, Ki 1-2
28 Alleluja, áldjuk az Urat, 1
29 Teremtő Lélek, szállj le 1-6
30 Alleluja, alleluja, Jézus 1-4
31A Az Úrnak lelke legyen 1-2
31B Ébredj ember mély 31-35
32 Oldani, Uram, s oldódni 1-3
33A Atya, teremtő szeretet 1-4
33B Arcom a fénybe tartom, 1-5
34 Áldjon meg téged az Úr, 1
35 Asztalodon, Urunk, készen 1-2
36 Ave Maria gratia plena 1
37 Ave Maria, gratia plena, 1-2
38 Az Úr az én pásztorom, 1
39A Az Úr jósága, hogy még 1
39B Indulj és menj, hirdesd 31-32
40A Lelkem az Urat dicsérd 1-5
40B Épül az Ország, 31-32
41 Azért jött közénk, hogy 1-2
42 Bárányom, Bárányom, Isten 1-4
43A Békességet adj, Urunk, 1-7
43B Úgy szerette Isten ezt a 31
44A Már éjfélre fordul az óra 1-2
44B Az Úr a pásztorom, jó 31-32
45 Halljuk a menny énekét, 1-2
46 Bízz az Istenben és ne 1-2
47A Békesség legyen velünk, itt 1
47B Boldog az ember, ki 31-33
48 Ha valaki látja az 1-4
49A Boldog mosoly az arcomon, 1-3
49B Dávid király, Dávid 31-34
50 A legsötétebb ég alatt, 1
51 Glória,Glória,Glória,Glóri 1-2
52 Dicsőség, dicsőség! 1-5
53A Életem csak kegyelem, 1-4
53B Ember, ne félj a rossztól31-33
54A Édes Jézus, légy vendégünk,1-2
54B Jézus, Messiás, neve 31-33
54C Ha az élet elszomorít, 51-52
55A Édes Jézus, légy vendégünk 1-2
55B Élet van Tebenned, erő van 31
56A Életünk Krisztus élete, 1-2
56B Örülj az Úrban, áldd az 31-33
57 Életünk malomköve őrli 1-4
58 Testvér a szíved emeld 1-3
59A Az Úr maga ad nektek 1-4
59B Emmánuel, velünk az Úr, 31-34
60 Énekelek az Úrnak, mert 1-2
61 Énekelj az Úrnak új éneket,1-3
62 Énekszóval a szívünkben 1
63 Hozzád jött ma hívő néped, 1-2
64 Én édes Istenem, hálát mond1-2
65A Ez az a nap, ez az a nap, 1-3
65B Kiáltok az Úrhoz, mert 31
66 Állok szótlanul, 1-5
67A Jézusunk, a pillanat közel,1-2
67B Hálával állunk eléd, 31-32
67C Ó, Jézus, jöjj! Téged 51-52
67D Jézus, véred megtisztít, 61
67E Uram, tarts meg hitünkben..1-6
68 Jöttünk énekelni Neked! 1-6
69A Velencében születtél, 1-4
69B Könnyű kedvesnek lenni, 31-32
70 Glória, glória, elszállt 1
71 Gyertyaláng, tiszta fény, 1-4
72 Gyönyörű vagy, én Uram, 1-3
73 Ha reánk tör a homály, ne 1-2
74A Ha lehetne, mennék, vissza 1-2
74B Alleluja,Alleluja, 31-33
75 Isten a szépség, Isten a 1-2
76 Szívemből ünnepi ének 1-5
77 Hálát adok, hogy itt a 1-6
78 Halld, Izrael, az Úr nékünk 1
79A Hallottál-e arról, hogy 1
79B Drága a te kegyelmed, 31-33
80 Hallelu, hallelu, 1
81 Amióta ember él a földön, 1-2
82 Békesség veletek. Alle- 1-3
83 Ímé az Isten sátora az 1-3
84 Ím néped bort hoz 1-4
85 Indulj meg, te föld, 1
86A Indulj a harcba, ne félj, 1-3
86B Légy hideg, vagy légy meleg 31
87 Rajta, dicsérjétek az Úr 1-2
88 Isten Fia ma született, a 1-2
89 Ott van életem Isten 1
90 Szent István király, 1-2
91 Isteni béke, boldog öröm, 1
92 Itt állok előtted, kérlek, 1-2
93 Itt vagyok végre jó Uram, 1-2
94 Itt van az Úr, énekeljünk 1-3
95 Jézus, áldott legyél, 1-2
96 Jézus anyja, virágok virág 1-5
97 Jézus Isten Báránya, 1-2
98 Betlehemben fényes 1-2
99 Jézusom, én szeretlek, 1-2
100 Jézusom, Jézusom, a 1-3
101 Jézus szíve, fogadd be 1-2
102 A fenyőn a gyertya remegve 1-2
103 Jézus, Te közénk eljöttél, 1-3
104 Jéztus vár terád, lekét 1-3
105 Jó föld is kellett hozzá, 1-2
106 Jó Atyám, imádlak, 1-3
107 Jó utat találtam Uram, 1-3
108A Jól vigyázz kicsi kéz, 1-7
108B Mosogat a konyhán a 31-35
109A Jöjj és kövesd Urunkat, 1-2
109B Uram, irgalmazz, Uram, 31
110 Jöjjetek, itt a kenyér 1-4
111 Jöjjetek az Úrhoz, 1-3
112 Jöjj, hirdesd minden nép 1-3
113 Jöjj, gyújtsd föl fényed, 1-3
114A Csillag gyúlt a sötét 1-2
114B Csipkebokor, égő csipke 31-35
115 Hálaéneket zengünk ma 1-2
116 Kegyelmed Úr Jézus oly 1-3
117 Későre jár, elég volt már 1-3
118 Kész az én szívem, ó, 1-2
119 Két kezemben rejtem, 1
120 Kiáltsátok: Alleluja! 1-3
121 Kinn a sötét éjszakában 1-3
122 Kicsi vagyok én, mégse 1-4
123 Királyi törvény: Szeress 1-6
124 Az ősi jóslat beteljesült 1-3
125A Érzem, nincs már már sem 1-4
125B Hallottuk, Isten, szent 31
126 Kitárom boldogan a két 1-3
127A Köszönöm, Jézus, köszönöm 1-4
127B Dicséret, áldás, örök 31
128 Köszönöm Istenem, köszön 1-3
129A Köszönöm neked, Istenem, 1-3
129B Jézus Krisztus, Téged 31-33
130 Köszönöm, Uram, hogy 1-2
130A Krisztus valóban feltámad 1-2
130B Az úrnak szüksége van 31-32
130C Gyertek, dicsérjük együtt 51
132 Krisztus Jézus született, 1-2
133 Látod, újra este van, 1-5
134 Uram, irgalmazz nekünk! 1-9
135A Fogadd el Uram, 1-2
135B Irgalomban gazdag Isten 31-32
136 Magányos voltam, nem volt 1-6
137 Mária, jó Anyánk, kérünk, 1-3
138 Mária, áldott égi Anyánk, 1
139 Mária, Mária szép virág 1-3
140A Már véget ért a kín 1
140B Áldjad, én lelkem, 31-32
140C Amikor elindulsz, kissé 51-56
141A Megjelent egy fürtös 1-3
141B Mikor elhagytak, 31-33
142 Megtaláltam a fényt, 1-3
143A Mély folyó, Jordán, a 1-2
143B Csöpp kicsi magzat, 31-34
144 Tisztítsd meg szemem, 1-4
145 Mert Te, Uram fenséges 1
146 Menjetek be kapuin 1
147A Mikor érzed, senki vagy, 1-3
147B Boldogok a szelídek, 31-33
148 Mielőtt egyet lépnél, 1-4
149A Mikulás, Mikulás, szép 1-5
149B Áldott vagy, Urunk, 31-35
150 Szent Miklós a hulló 1-4
151 Ne terheld a hátizsákod 1-5
152 Minden kincsem az, hogy 1-4
153 Minden, mi él, csak Téged 1-3
154 Minden nap jöjj be Jézus 1-2
155 Mindent tudsz, Te azt is 1-3
156 Mindig áldom, hű Megváltó 1-3
157A Mint szarvas hűs forrás 1-3
157B Mi csak vándorok vagyunk31-32
158 A mélyből kiáltok Uram 1-6
159 Uram irgalmazz! 1-6
160 Mondd el a hegyek ormán 1-2
161 Mit sem aggódom, nem 1-3
162A Mondjunk éneket örömmel 1-3
162B Mennek az asszonyok, 31-34
163 Nagy jó Úristen, ki vagy 1-5
164 Ne aggodalmaskodjál, nézz 1
165A Nagy Úr, ha ajkunk feléd 1-4
165B Szívem nem fuvalkodott 31-32
166 Az Atya olyan, mint a 1-2
168 Ne féltsd a gyertyád, ha 1-2
169A Nem kell félnünk, mert 1-5
169B Dicsőség az Atyának, a 31
170A Eléd lépek, jó Uram, hol 1-2
170B Örvend a szívem, ujjong 31-33
171 Nézzétek az ég madarait 1-2
172 Nézz, testvér, fel, 1-3
173 Nincs más öröm, csak az 1-5
174A Nincs vége, ez az élet 1-4
174B Áll a fájdalomnak anyja 31-33
175 Ó, drága Jézusunk, jóság 1
176 Oly messzire mennék Tőled 1
177 Olyan örömöt, mint 1-6
178 Ó, te vagy uram, vágyam 1-2
179 Örvendjetek, vígadjatok, 1-3
180A Ő az Úr, Ő az Úr! 1-5
180B Kisfiam ülj ide mellém, 31-33
181 Rád bízom, rád bízom a 1-3
182 Pásztorok, pásztorok 1
183 Pásztoroknak Pásztora, 1-4
184A Suttog a fenyves zöld 1-2
184B Itt van a zord tél, 31
184C Vetni ment a magvető, 51-55
185A Szállj le ránk Lélek, 1-2
185B Szent Miklós püspök eljön 31
186 Szálljon ránk az Úr Lelke 1-7
187 Szent, szent a neve, én 1
188 Szent Gellért püspökért 1-4
189 Jól megjelölte ezt az 1-3
190 Szentlélek, úgy kérünk, 1-5
191 Szent vagy, szent vagy, 1-2
192 Szent vagy, szent vagy, 1
193A Szent vagy! Szent vagy! 1
193B Alleluja,Alleluja 31-32
194A Szerelmeddel felhatolsz 1
194B A mennyasszony hív a 31
195 Mindig azt kérdem, ó 1-10
196 Szívem első gondolata 1-2
197A Szól a karácsonyi csengő 1-2
197B Zsibbadjon el kezem, ha 31
198 Szüntelen bízzál az Úrban 1-3
199A Nap, hold, csillagok 1-2
199B Külvárosok útjain néztél31-33
200 Táplálj minket testeddel, 1
201A Táncolj az Úrnak, 1-3
201B Kincset osztó Miklós 31-33
202 Tárd ki a karod, emeld 1-2
203A Téged dicsér az egész 1-3
203B Az éjjel nem nyeli el a 31
204 Te bennem élsz én Benned 1
205 Tégy engem tisztává, tégy 1-3
206 Terád vár egy szép ország 1-5
207 Te hívsz meg minket 1-2
208A Teremts bennem tiszta 1
208B Bízom Benned, szeretlek 31-35
209 Test és vér, ez az emlék 1-2
210 Te vagy az Út, az Igazság 1-2
211 Tied a dicsőség, és 1
212A Tiéd ez a dal, neked 1-3
212B Nem lesz egyedül a szív 31-32
213 A Föld és az ég, 1
214A Én Uram, én Istenem, 1
214B Megszületett gyermekünk 31-33
215 Úgy kellene egy új dal, 1
216 Uram, már későre jár, a 1-3
217 Új szívet adok és új 1-2
218 Úr Jézus, kérlek, taníts 1
219 Mérföldkő nem szegélyezi 1
220 Üdvözlégy Mária, malaszttal 1
221 Üdvözlégy Mária, malaszttal 1
222 Üdvözlégy, Mária, 1
223 Vágyom ó Uram tisztaságnak1-3
224 Valaki mondta, jó lenne 1-6
225 Még a kakas mélyen aludt, 1-4
226 Velünk van Urunk, jó Atya 1-5
227A Az élet Veled, ó Uram, 1-6
227B Világ teremtő szent Úra 31-32
228 Volt egyszer egy király, 1-4
229 Van egy név minden egyéb 1-3
230 Alleluja, Alleluja 1-3
231 Adjatok hálát az Úrnak, 1-3
232 Benedictus qui venit, 1
233 Gloria, gloria, 1
234 Jubilate Deo omnis terra 1
235 Magnificat, magnificat, 1
236 Per crucem et passionem 1
237 Veni Creator, veni Creator 1
238 Ubi caritas et amor, ubi 1
239 A fényem, Jézus, te vagy 1
240 Adoramus te Christe, 1
241 Laudte Dominum, laudate 1
242 Bless the Lord my soul 1
243 Alleluja, Alleluja 1
244 Confitemini Domino, quo 1
245 Dans nos obscurités, 1
246 Laudate omnes gentes, 1
247 Misericordias Domini in 1
248 In the Lord Ill be ever 1-2
249 Bonum est confidere in 1
250 Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie 1
251 Ne félj, ne aggódj, ne sírj 1
252 Nie bójcie sie, radujcie 1
253 Wait for the Lord, whose 1
254 Boldogok a lelki szegények1-2
255 Ádonáj! Te vagy pásztorom 1-4
256A Alleluja! Dicsőség a 1-4
256B Szentlélek Isten, jöjj 31-36
257A Ne feledd, hogy Krisztus 1
257B Testvérünk és Istenünk, 31-32
258 Leszállt az égből Gábriel 1-4
259 Jöjj, Szentlélek, jöjj 1-6
260 Nem te viszed a keresztet 1-5
261 Lelkem magasztalja az 1-4
262A Számold az Úr tetteit, 1
262B Szeplőtelen élj 31-32
263A Anyaszent egyházam 1-4
263B Ne félj, mert megváltalak 31
264 Tüzed, uram, Jézus, szít 1
265 Szeretet áradjon köztünk 1
266 Áldd meg a számat, melyet 1-3
267 Mária, te közben jársz 1-2
268 nekem a tél is tavaszom 1-3
269 A mélységből kiáltok Uram 1-3
270 Adj nekem új szívet 1-3
271 A kegyelem árad, és arad 1-2
272A Áldott szép Úrnőnk a 1
272B Ó, az asszony szenv. 31-32
273A Ave maria gratia plena 1
273B A bolond homokra épített31-36
274 Csak Jézusnak szolgálok 1-9
275A Ébredj fel te, ki bűnben 1-2
275B Elpihen minden, ha eljő 31
276 Éjhomály és fellegek, 1-3
277 Gyertek áldjuk Őt, az 1-2
278 A szemem látna, de mégse 1
279 Atyáink csak benned bíz k1-3
280 Dicső I: ség Istennek 1
281 Kezdetben volt az Ige, 1-2
282 Egy szív, egy lélek 1-3
283 Zárt templom ahol senki 1-3
284 Így szól az Isten! 1-2
285 Imre, kialszik a gyertyád 1-3
286 Jöjj és énekelj az Úrnak l1-2
287 Jöjj el, jöjj el, jöjj el 1
288 Jó az Úrban bizakodni, 1-5
289 Jöjj, Egyház Lelke, jöjj, 1-3
290 Jöjj hozzám, légy velem, 1
291 Jöjj el, szállj rám, jöjj 1-3
292 Ki tudná megmondani, mi 1-3
293 Király vagy, király vagy, 1
294 Néha úgy érzed, hogy 1-4
295 Mária, édesanyám, Béke 1
296A Mutasd meg nekünk az 1-3
296B Úgy kell, úgy kell ez a 31
297 Jézus Szíve, Atya Lelke, 1-2
298 Mária a példaképünk, 1
299 Irgalmazz énnekem, Jó 1-8
300 Hogy ha csak mustármagnyi 1-2
301 Néked hódolok Jézus, dicső 1
302A Jézus Krisztus eljöttél, 1
302B Dicsőség, dicsőség a 31
302C Szent vagy, szent vagy, 51
302D Isten báránya, te elveszed 61
303 Áldd meg őket, nagy Isten 1-5
304 Mária, Isten anyja, téged 1-4
305 Szótlan, védőn ölelő 1-3
306 Sion, minden nemzet 1
307 Szóljak bár emberi szóval 1-3
308 Ó, Istenünk, eléd letér 1-2
309 Áldjátok az Istent, 1-4
310 Vasmarokkal fogtad össze 1-3
311 Ha van még nap az égen 1-2
312 Adjon az Úr néked még sok 1-2
313 Térdet hajtok előtted én 1-2
314 Teremtő Tűzvész, légy 1-3
315 Uram, te gondolsz rám, 1-3
316 Uram, irgalmazz! Krisztus 1
317 Így szóltak az angyalok 1
318 Éhez szívvel vándoroltam 1-2
319 Zengje ajkad: erős az 1-3
320 Izrael Királya, sereg 1
321 Megszülettem, Te adtad 1-2
322 Csak a csönd ölel át, 1
323 Bejött Jézus a házamba 1
324 Ave, világ asszonya, 1
325 Sötét utcák mélyén megyek 1-2
326 Zúgó szél, égi vihar, 1-5
327 Legyen a béke teveled 1
328A Mester, hol lakol? Jézus 1-4
328B Együtt fog ujjongni fiatal 31
329 Hatalmas az a hegy, ami 1-4
330 Ruah, Ruah, Lélek Lélek 1
331 Testvéreim ne féljetek 1
332 Jöjj el, Urunk Jézus 1
333 Aki nékünk ételt, aki italt 1
334 Ízleld és lásd, hogy jó az 1
335 Maga a fölséges Úr,maga 1-2
336 Jézusé lett életem kereszt 1
337 Ó, hála Néked, hála Néked 1
338 A tegnapot a múltnak adtam, 1
339 Nagy öröm az Urat dicsér 1-3
340 Jöjj, Vigasztaló, Szent 1
341A Uram, irgalmazz! Uram 1
341B Alleluja! Alleluja! 31
341C Szent, szent, szent az Úr 51
342 Ó, Uram, Néked zeng szavam 1
343 Alleluja, alleluja, Isten 1
344 Ne félj, mert megváltot 1-2
345 Atyaisten, nagy Alkotó, 1-3
346 Áldott légy nagy jóságod 1-3
347 Dicsérjük az élet Urát, 1-4
348 Ébredjetek lantok, citer 1-2
349 Jézus, kiáltok Feléd, 1
350 Sziklavár, sziklavár, 1-4
351 Uram Jézus mindenható Élő 1-2
352 Te vagy a Feltámadás 1
353 Uram, Tehozzád futok, 1
354 Zengjen a föld, az ég, 1
355 Alleluja, alleluja 1-2
356 Áldott az Úr, mert 1-3
357 Atyám, Tied vagyok, és 1-3
358 Isten leszállt a felhőben 1-4
359 Dicsérd az Úr nevét, és 1-5
360 Legyen előtted mindig út, 1-2

 

Kékkönyv énekszám jegyzéke

ABC sorrendes 

 


1A A béke napja közel, 1
3A A belső szobámba lépj be 1
273B A bolond homokra épített31-36
239 A fényem, Jézus, te vagy, 1
102 A fenyőn a gyertya remeg 1-2
213 A Föld és az ég, 1
2A A földről az égre, irgal 1-2
4A A gyógyulás ideje van, 1-4
271 A kegyelem árad, és arad 1-2
50 A legsötétebb ég alatt, 1
8 A mélyből hozzád száll 1-3
158 A mélyből kiáltok Uram 1-6
269 A mélységből kiáltok Uram 1-3
194B A mennyasszony hív a 31
6A A Mennyei Atya szereti a 1-4
7 A nap bíborban áll, az éj 1-2
278 A szemem látna, de mégse 1
9A A te házad otthonunk; 1-3
338 A tegnapot a múltnak 1
10 A végtelen ég alatt a 1-2
11 A világnak Krisztus kell 1
12A Abba, Atyám, add nekem, 1
15 Add a kezed, hogy zeng 1-2
270 Adj nekem új szívet 1-3
231 Adjatok hálát az Úrnak, 1-3
312 Adjon az Úr néked még sok 1-2
13A Adjunk hálát az Úrnak, 1-3
255 Ádonáj! Te vagy pásztorom 1-4
240 Adoramus te Christe, 1
333 Aki nékünk ételt, aki italt 1
16 Áldalak, jó Uram. 1
18 Áldásoddal megyünk, 1-2
266 Áldd meg a számat, melyet 1-3
303 Áldd meg őket, nagy Isten 1-5
17 Áldjad én lelkem az Urat 1
140B Áldjad, én lelkem, 31-32
309 Áldjátok az Istent, 1-4
19 Áldjátok az Urat, áldjátok 1
34 Áldjon meg téged az Úr, 1
21 Áldott a te szent tested, 1
27 Áldott az Úr, Ki 1-2
356 Áldott az Úr, mert 1-3
20 Áldott Istenünk, a szívün 1-2
346 Áldott légy nagy jóságod 1-3
22 Áldott légy, Uram, áldott 1
23 Áldott legyen az Úr, 1-4
272A Áldott szép Úrnőnk a 1
149B Áldott vagy, Urunk, 31-35
174B Áll a fájdalomnak anyja 31-33
341B Alleluja! Alleluja! 31
256A Alleluja! Dicsőség a 1-4
28 Alleluja, áldjuk az Urat, 1
230 Alleluja, Alleluja 1-3
243 Alleluja, Alleluja 1
355 Alleluja, alleluja 1-2
343 Alleluja, alleluja, Isten 1
30 Alleluja, alleluja, Jézus 1-4
193B Alleluja,Alleluja 31-32
26 Alleluja,Alleluja, 1
74B Alleluja,Alleluja, 31-33
5B Alleluja... 31
3B Alleluja... 31-31
66 Állok szótlanul, 1-5
140C Amikor elindulsz, kissé 51-56
81 Amióta ember él a földön 1-2
3C Anyánk vagy az égben, 51-52
263A Anyaszent egyházam 1-4
13B Áradj, folyó, jöjj a 31-33
33B Arcom a fénybe tartom, 1-5
35 Asztalodon, Urunk, készen 1-2
33A Atya, teremtő szeretet 1-4
279 Atyáink csak benned bíz 1-3
345 Atyaisten, nagy Alkotó, 1-3
357 Atyám, Tied vagyok, és 1-3
36 Ave Maria gratia plena 1
273A Ave maria gratia plena 1
37 Ave Maria, gratia plena, 1-2
324 Ave, világ asszonya, 1
166 Az Atya olyan, mint a 1-2
203B Az éjjel nem nyeli el a 31
227A Az élet Veled, ó Uram, 1-6
9B Az esti csend titkon a 31-33
124 Az ősi jóslat beteljesült 1-3
44B Az Úr a pásztorom, jó 31-32
38 Az Úr az én pásztorom, 1
39A Az Úr jósága, hogy még 1
59A Az Úr maga ad nektek 1-4
31A Az Úrnak lelke legyen 1-2
130B Az úrnak szüksége van 31-32
41 Azért jött közénk, hogy 1-2
42 Bárányom, Bárányom, Isten 1-4
323 Bejött Jézus a házamba 1
47A Békesség legyen velünk, itt 1
82 Békesség veletek. Alle- 1-3
43A Békességet adj, Urunk, 1-7
232 Benedictus qui venit, 1
98 Betlehemben fényes 1-2
208B Bízom Benned, szeretlek 31-35
46 Bízz az Istenben és ne 1-2
242 Bless the Lord my soul, 1
47B Boldog az ember, ki 31-33
49A Boldog mosoly az arcomon, 1-3
254 Boldogok a lelki szegény 1-2
147B Boldogok a szelídek, 31-33
249 Bonum est confidere in 1
244 Confitemini Domino, quo 1
322 Csak a csönd ölel át, csak 1
274 Csak Jézusnak szolgálok 1-9
114A Csillag gyúlt a sötét 1-2
114B Csipkebokor, égő csipke 31-35
143B Csöpp kicsi magzat, 31-34
245 Dans nos obscurités, 1
49B Dávid király, Dávid 31-34
359 Dicsérd az Úr nevét, és 1-5
127B Dicséret, áldás, örök 31
25 Dicsérjétek az Urat, 1-4
347 Dicsérjük az élet Urát, 1-4
280 Dicső I: ség Istennek 1
169B Dicsőség az Atyának, a 31
302B Dicsőség, dicsőség a 31
52 Dicsőség, dicsőség! 1-5
79B Drága a te kegyelmed, 31-33
31B Ébredj ember mély 31-35
275A Ébredj fel te, ki bűnben 1-2
348 Ébredjetek lantok, cit 1-2
55A Édes Jézus, légy vendég 1-2
54A Édes Jézus, légy vendég 1-2
4B Égő, tüzes parázs, 31
282 Egy szív, egy lélek 1-3
328B Együtt fog ujjongni 31
318 Éhez szívvel vándoroltam 1-2
276 Éjhomály és fellegek, 1-3
170A Eléd lépek, jó Uram, hol 1-2
55B Élet van Tebenned, erő 31
53A Életem csak kegyelem, 1-4
56A Életünk Krisztus élete, 1-2
57 Életünk malomköve őrli 1-4
275B Elpihen minden, ha eljő 31
6B Első szavam róla néked, 31-32
53B Ember, ne félj a rossz 31-33
59B Emmánuel, velünk az Úr, 31-34
64 Én édes Istenem, hálát 1-2
214A Én Uram, én Istenem, vedd 1
60 Énekelek az Úrnak, mert 1-2
61 Énekelj az Úrnak új ének 1-3
62 Énekszóval a szívünkben 1
40B Épül az Ország, 31-32
125A Érzem, nincs már már 1-4
65A Ez az a nap, ez az a nap, 1-3
135A Fogadd el Uram, 1-2
233 Gloria, gloria, 1
70 Glória, glória, elszállt 1
51 Glória,Glória,Glória 1-2
277 Gyertek áldjuk Őt, az 1-2
130C Gyertek, dicsérjük együtt 51
71 Gyertyaláng, tiszta fény, 1-4
72 Gyönyörű vagy, én Uram, 1-3
54C Ha az élet elszomorít, 51-52
74A Ha lehetne, mennék, 1-2
73 Ha reánk tör a homály, ne 1-2
48 Ha valaki látja az 1-4
311 Ha van még nap az égen 1-2
115 Hálaéneket zengünk ma 1-2
77 Hálát adok, hogy itt a 1-6
67B Hálával állunk eléd, 31-32
78 Halld, Izrael, az Úr 1
80 Hallelu, hallelu, 1
45 Halljuk a menny énekét, 1-2
79A Hallottál-e arról, hogy 1
125B Hallottuk, Isten, szent 31
5A Hamuszín-szürke fátyol 1-5
329 Hatalmas az a hegy, ami 1-4
300 Hogy ha csak mustármagnyi 1-2
63 Hozzád jött ma hívő néped 1-2
4C Ifjúságom egy gyönyörű 51-55
284 Így szól az Isten! 1-2
317 Így szóltak az angyalok 1
84 Ím néped bort hoz 1-4
83 Ímé az Isten sátora az 1-3
285 Imre, kialszik a gyertyád 1-3
248 In the Lord Ill be ever 1-2
86A Indulj a harcba, ne félj, 1-3
39B Indulj és menj, hirdesd 31-32
85 Indulj meg, te föld, 1
299 Irgalmazz énnekem, Jó 1-8
135B Irgalomban gazdag Isten 31-32
75 Isten a szépség, Isten a 1-2
302D Isten báránya, te elvesz 61
88 Isten Fia ma született, a 1-2
358 Isten leszállt a felhőben 1-4
91 Isteni béke, boldog öröm, 1
92 Itt állok előtted, kérlek,1-2
93 Itt vagyok végre jó Uram, 1-2
184B Itt van a zord tél, 31
94 Itt van az Úr, énekeljünk 1-3
334 Ízleld és lásd, hogy jó az 1
320 Izrael Királya, seregeknek 1
104 Jéztus vár terád, lekét 1-3
96 Jézus anyja, virágok 1-5
97 Jézus Isten Báránya, 1-2
302A Jézus Krisztus eljöttél, 1
129B Jézus Krisztus, Téged 31-33
297 Jézus Szíve, Atya Lelke, 1-2
101 Jézus szíve, fogadd be 1-2
95 Jézus, áldott legyél, 1-2
349 Jézus, kiáltok Feléd, 1
54B Jézus, Messiás, neve 31-33
103 Jézus, Te közénk eljöttél 1-3
67D Jézus, véred megtisztít, 61
336 Jézusé lett életem kereszt 1
99 Jézusom, én szeretlek, 1-2
100 Jézusom, Jézusom, a 1-3
67A Jézusunk, a pillanat 1-2
106 Jó Atyám, imádlak, 1-3
288 Jó az Úrban bizakodni, 1-5
105 Jó föld is kellett hozzá, 1-2
107 Jó utat találtam Uram, 1-3
189 Jól megjelölte ezt az 1-3
108A Jól vigyázz kicsi kéz, 1-7
287 Jöjj el, jöjj el, jöjj el 1
291 Jöjj el, szállj rám, jöjj 1-3
332 Jöjj el, Urunk Jézus 1
286 Jöjj és énekelj az Úrnak l1-2
109A Jöjj és kövesd Urunkat, 1-2
290 Jöjj hozzám, légy velem, 1
289 Jöjj, Egyház Lelke, jöjj, 1-3
113 Jöjj, gyújtsd föl fényed, 1-3
112 Jöjj, hirdesd minden nép 1-3
259 Jöjj, Szentlélek, jöjj 1-6
340 Jöjj, Vigasztaló, Szent 1
111 Jöjjetek az Úrhoz, 1-3
110 Jöjjetek, itt a kenyér 1-4
68 Jöttünk énekelni Neked! 1-6
234 Jubilate Deo omnis terra. 1
116 Kegyelmed Úr Jézus oly 1-3
13C Kenyeret és bort hozunk 51-52
117 Későre jár, elég volt már 1-3
118 Kész az én szívem, ó, 1-2
119 Két kezemben rejtem, 1
281 Kezdetben volt az Ige, 1-2
292 Ki tudná megmondani, mi 1-3
65B Kiáltok az Úrhoz, mert 31
120 Kiáltsátok: Alleluja! 1-3
122 Kicsi vagyok én, mégse 1-4
201B Kincset osztó Miklós 31-33
121 Kinn a sötét éjszakában 1-3
293 Király vagy, király vagy, 1
123 Királyi törvény: Szeress, 1-6
180B Kisfiam ülj ide mellém, 31-33
126 Kitárom boldogan a két 1-3
69B Könnyű kedvesnek lenni, 31-32
128 Köszönöm Istenem, kösz 1-3
129A Köszönöm neked, Istenem, 1-3
127A Köszönöm, Jézus, köszönöm 1-4
130 Köszönöm, Uram, hogy 1-2
24 Krisztus az Úr, erő 1-6
132 Krisztus Jézus született, 1-2
130A Krisztus valóban feltámad 1-2
199B Külvárosok útjain néz 31-33
250 Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie 1
133 Látod, újra este van, 1-5
246 Laudate omnes gentes, 1
241 Laudte Dominum, laudate 1
86B Légy hideg, vagy légy 31
327 Legyen a béke teveled 1
360 Legyen előtted mindig út, 1-2
40A Lelkem az Urat dicsérd 1-5
261 Lelkem magasztalja az 1-4
258 Leszállt az égből Gábriel 1-4
335 Maga a fölséges Úr,maga 1-2
136 Magányos voltam, nem volt 1-6
235 Magnificat, magnificat, 1
44A Már éjfélre fordul az óra 1-2
140A Már véget ért a kín 1
298 Mária a példaképünk, 1
138 Mária, áldott égi Anyánk, 1
295 Mária, édesanyám, Béke 1
304 Mária, Isten anyja, téged 1-4
137 Mária, jó Anyánk, kérünk, 1-3
139 Mária, Mária szép virág 1-3
267 Mária, te közben jársz 1-2
225 Még a kakas mélyen aludt, 1-4
141A Megjelent egy fürtös 1-3
214B Megszületett gyermekünk 31-33
321 Megszülettem, Te adtad 1-2
142 Megtaláltam a fényt, 1-3
143A Mély folyó, Jordán, a 1-2
146 Menjetek be kapuin 1
162B Mennek az asszonyok, 31-34
219 Mérföldkő nem szegélyezi 1
145 Mert Te, Uram fenséges 1
328A Mester, hol lakol? Jézus 1-4
157B Mi csak vándorok vagy 31-32
148 Mielőtt egyet lépnél, 1-4
141B Mikor elhagytak, 31-33
147A Mikor érzed, senki vagy, 1-3
149A Mikulás, Mikulás, szép 1-5
152 Minden kincsem az, hogy 1-4
154 Minden nap jöjj be Jézus 1-2
153 Minden, mi él, csak Téged 1-3
155 Mindent tudsz, Te azt is 1-3
156 Mindig áldom, hű Megváltó 1-3
195 Mindig azt kérdem, ó 1-10
157A Mint szarvas hűs forrás 1-3
247 Misericordias Domini in 1
161 Mit sem aggódom, nem 1-3
160 Mondd el a hegyek ormán, 1-2
162A Mondjunk éneket örömmel 1-3
108B Mosogat a konyhán a 31-35
1C Múlnak az évek, s mi 51-54
296A Mutasd meg nekünk az 1-3
163 Nagy jó Úristen, ki vagy 1-5
339 Nagy öröm az Urat dicsér 1-3
165A Nagy Úr, ha ajkunk feléd 1-4
199A Nap, hold, csillagok 1-2
164 Ne aggodalmaskodjál, nézz 1
257A Ne feledd, hogy Krisztuson 1
263B Ne félj, mert megváltalak 31
344 Ne félj, mert megváltot 1-2
251 Ne félj, ne aggódj, ne sírj 1
168 Ne féltsd a gyertyád, ha 1-2
151 Ne terheld a hátizsákod, 1-5
294 Néha úgy érzed, hogy 1-4
301 Néked hódolok Jézus, dicső 1
268 nekem a tél is tavaszom 1-3
169A Nem kell félnünk, mert él 1-5
212B Nem lesz egyedül a 31-32
260 Nem te viszed a kereszt 1-5
172 Nézz, testvér, fel, 1-3
171 Nézzétek az ég madarait, 1-2
252 Nie bójcie sie, radujcie 1
173 Nincs más öröm, csak az 1-5
174A Nincs vége, ez az élet 1-4
272B Ó, az asszony szenv. 31-32
175 Ó, drága Jézusunk, jóság 1
337 Ó, hála Néked, hála Néked 1
308 Ó, Istenünk, eléd letér 1-2
67C Ó, Jézus, jöjj! Téged 51-52
178 Ó, te vagy uram, vágyam 1-2
342 Ó, Uram, Néked zeng szavam 1
32 Oldani, Uram, s oldódni 1-3
176 Oly messzire mennék Tőled 1
177 Olyan örömöt, mint 1-6
2B Ott legbelül, mi csak a 31-34
89 Ott van életem Isten 1
180A Ő az Úr, Ő az Úr! 1-5
56B Örülj az Úrban, áldd az 31-33
170B Örvend a szívem, ujjong 31-33
179 Örvendjetek, vígadjatok 1-3
182 Pásztorok, pásztorok 1
183 Pásztoroknak Pásztora, 1-4
236 Per crucem et passionem 1
181 Rád bízom, rád bízom a 1-3
87 Rajta, dicsérjétek az Úr 1-2
330 Ruah, Ruah, Lélek Lélek 1
306 Sion, minden nemzet 1
14A Sötét fenn az ég, fény 1-2
325 Sötét utcák mélyén megyek 1-2
184A Suttog a fenyves zöld 1-2
185A Szállj le ránk Lélek, 1-2
186 Szálljon ránk az Úr Lelke 1-7
262A Számold az Úr tetteit, 1
188 Szent Gellért püspökért 1-4
90 Szent István király, 1-2
150 Szent Miklós a hulló hó 1-4
185B Szent Miklós püspök eljön 31
193A Szent vagy! Szent vagy! 1
192 Szent vagy, szent vagy, 1
302C Szent vagy, szent vagy, 51
191 Szent vagy, szent vagy, 1-2
187 Szent, szent a neve, én 1
341C Szent, szent, szent az 51
256B Szentlélek Isten, jöjj 31-36
1B Szentlélek, jöjj, lobogó31-34
190 Szentlélek, úgy kérünk, 1-5
262B Szeplőtelen élj 31-32
194A Szerelmeddel felhatolsz 1
265 Szeretet áradjon köztünk 1
350 Sziklavár, sziklavár, 1-4
196 Szívem első gondolata 1-2
165B Szívem nem fuvalkodott 31-32
76 Szívemből ünnepi ének 1-5
197A Szól a karácsonyi csengő 1-2
307 Szóljak bár emberi szóval 1-3
305 Szótlan, védőn ölelő 1-3
198 Szüntelen bízzál az Úrban 1-3
12B Szürke a föld és szürke 31-32
201A Táncolj az Úrnak, 1-3
200 Táplálj minket testeddel, 1
14B Tárd fel szívedet, tárd 31
202 Tárd ki a karod, emeld 1-2
204 Te bennem élsz én Benned 1
207 Te hívsz meg minket 1-2
352 Te vagy a Feltámadás 1
210 Te vagy az Út, az Igazság 1-2
203A Téged dicsér az egész 1-3
205 Tégy engem tisztává, tégy 1-3
206 Terád vár egy szép ország 1-5
313 Térdet hajtok előtted én 1-2
29 Teremtő Lélek, szállj le 1-6
314 Teremtő Tűzvész, légy 1-3
208A Teremts bennem tiszta 1
209 Test és vér, ez az emlék, 1-2
58 Testvér a szíved emeld 1-3
331 Testvéreim ne féljetek 1
257B Testvérünk és Istenünk, 31-32
211 Tied a dicsőség, és 1
212A Tiéd ez a dal, neked 1-3
144 Tisztítsd meg szemem, 1-4
264 Tüzed, uram, Jézus, szít 1
238 Ubi caritas et amor, ubi 1
296B Úgy kell, úgy kell ez a 31
215 Úgy kellene egy új dal, 1
43B Úgy szerette Isten ezt a 31
217 Új szívet adok és új 1-2
218 Úr Jézus, kérlek, taníts 1
159 Uram irgalmazz! 1-6
351 Uram Jézus mindenható 1-2
134 Uram, irgalmazz nekünk! 1-9
316 Uram, irgalmazz! Krisztus 1
341A Uram, irgalmazz! Uram 1
109B Uram, irgalmazz, Uram, 31
216 Uram, már későre jár, a 1-3
67E Uram, tarts meg hitünk 1-6
315 Uram, te gondolsz rám, 1-3
353 Uram, Tehozzád futok, 1
220 Üdvözlégy Mária, malaszt 1
221 Üdvözlégy Mária, malaszt 1
222 Üdvözlégy, Mária, 1
6C Üdvözlégy, Mária, 51-52
223 Vágyom ó Uram tisztaság 1-3
224 Valaki mondta, jó lenne 1-6
229 Van egy név minden egyéb 1-3
310 Vasmarokkal fogtad össze 1-3
69A Velencében születtél, 1-4
226 Velünk van Urunk, jó Atya 1-5
237 Veni Creator, veni Creator 1
184C Vetni ment a magvető, 51-55
227B Világ teremtő szent Úra 31-32
228 Volt egyszer egy király, 1-4
253 Wait for the Lord, whose 1
283 Zárt templom ahol senki 1-3
319 Zengje ajkad: erős az 1-3
354 Zengjen a föld, az ég, 1
326 Zúgó szél, égi vihar, 1-5
197B Zsibbadjon el kezem, ha 31

 

 

Zöldkönyv énekszám jegyzéke

Számsorrendes 

 

219 Szentlélek, jöjj, lobogó 1-3
220 Jöjj Szentlélek, szállj 1
221 Ne félj, mert megváltotta 2
222 Úgy szerette Isten ezt 1
223 Glooria, gloria, in excel 1
224 Tápláló szent kenyér, 1
225 Adjunk hálát az Úrnak, 1-3
226 Indulj és menj, hirdesd 2
227 Uram, Tehozzád futok, 1-3
228 A földről az égre, 1-2
229 Áldott az Úr, mert 1-3
230 Alleluja, alleluja, Jézus 1-4
231 Ébredj ember, - mély 1-5
232 Uram irgalmazz! Uram irga 1
233 A legsötétebb ég alatt, 1-3
234 Élet van Tebenned, 1-2
235 Életünk Krisztus élete, 1-2
236 Isteni béke, boldog öröm, 1
237 Örülj az Úrban, áldd az 1-2
238 Emmánuel, velünk az Úr, 1-2
239 Gyertyaláng, tiszta fény, 1-2
240 Íme itt jön Ő, átkel a 1-3
241 Hallottál-e arról, hogy 1
242 Itt állok előtted, kérlek 1-2
243 Tested Jézus értünk függö 1
244 Bizakodjatok, jó az Úr, 1-2
245 Várj és ne félj, az Úr 1-2
246 Álmodtam egy szép világ 1-8
247 Kiáltsátok: Alleluja! 1-2
248 Dicséret, áldás, örök 1-3
249 Ó, Lélek jöjj, és szállj 1-2
250 Jézus Jézus Jézus Jézus 1
251 Hozsanna, hozsanna, hozsa 1-3
252 Jézus Krisztus, Téged 1-3
253 Az Úrnak szüksége van rád 1-5
254 Mi csak vándorok vagyunk 1-3
255 A mélyből kiáltok Uram 1-3
255B Dícsőség! Dicsőség a 31-33
255C Szent, szent, szent vagy 51
255D Isten Báránya, Te 61
256 Ne aggodalmaskodjál, nézz 1
257 Uram irgalmazz! 1
257B Dicsőség a magasságban 31-34
257C Szent vagy, szent vagy, 51
257D Isten Báránya, Te elvesze 61
258 Mit sem aggódom, - nem 1-2
259 Mondjunk éneket örömmel 1-4
260 Mennek az asszonyok, 1-4
261 Nagy jó Úristen, ki vagy 1-5
262 Eléd lépek, jó Uram, hol 1-2
263 Örvend a szívem, ujjong 1-3
264 Áll a fájdalomnak anyja 1-3
265 Ó, drága Jézusunk, 1
266 Kisfiam, ülj ide mellém, 1-4
267 Szállj le ránk, Lélek, 1-4
268 :Szentlélek, úgy kérünk, 1-2
269 Nap, hold, csillagok szép 1-2
270 Gyújts éjszakánkba fényt 1-2
271 Tárd ki a karod, emeld 1-2
272 Áldott légy, Uram, szent 1-2
273 Jézus életem erőm, békém 1-2
274 Laudate Dominum, laudate 1
275 Veni Creator, Veni Creato 1
276 Táruljatok fel örök kapuk 1-3
277 Csak Jézusnak szolgálok, 1-9
278 A béke napja közel, 1
279 A Föld és az ég, asztalun 1-2
280 Üdvözlégy Mária, magaszta 1-2
281 Ébredj fel te, ki bűnben 1-2
282 Jöjj hozzám, légy velem, 1
283 Jó az Úrban bizakodni, és 1-4
284 Jó az Úrban bizakodni, jó 1-2
285 Jézus Krisztus eljöttél, 1
285B Dicsőség, dicsőség, 31-32
285C Szent vagy, szent vagy, 51
285D Isten báránya, Te elvesze 71
286 Jöjj, hívunk, jöjj, 1
287 Ne féljetek, örüljetek! 1-2
288 Megszülettem, Te adtad él 1-2
289 Mária édesanyám, Béke 1-2
290 Zúgó szél, égi vihar, 1-5
291 Mester, hol lakol? Jézus, 1-2
292 Szeretet Istene, szeretet 1-3
293 Áldott az Úr, az én 1-3
294 Kenyered és borod táplál 1-5
295 Mint az asszony az Ő 1
296 Szívem Telve van Veled. 1
297 Király vagy, király vagy, 1
298 Hatalmas vagy, erős Isten 1
299 Jöjj, itt az idő, hogy 1-2
300 Nagy öröm az Urat 1-3
301 Az Úrra vár a szívem, 1-3
302 Fogadd el, Uram, szabad 1-2
303 Köszönöm neked, Istenem, 1-4
304 Röpke fohászként száll a 1-2
305 Anyánk vagy az égben, 1-3
306 Menedékem az Isten, 1-2
307 Dícsérd az Úr nevét 1-5
308 Szentlélek, köszöntünk 1
308A Szentlélek, köszöntünk 1
308B Ünneplek, éneklek Istenem 31
308C Gyönyörű, gyönyörű 51
309 Jézus, megígérted azt, 1
310 Immár a nap leáldozott 1-4
311 Alleluja, alleluja 1-3
312 Az Úr jön, ha hívom, hisz 1-5
313 Megújult a szívünk, megál 1-3
314 Jeruzsálem, Jeruzsálem, 1-3
315 Ave Maria, oh, légy mened 1-3
316 Szeretet Istene, dicsér 1-6
317 Lélek, szállj le ránk! 1-3
318 Jöjj, zengd velem az Úr 1-4
319 Krisztusnak teste és vére 1-3
320 Áldjuk Őt! Áldjuk Őt! 1-4
321 Csak Benned bízom, Uram, 1
322 Atya, áldott legyél! 1-3
323 Dicsérje föld és az ég, 1-5
324 Krisztusnak teste s vére 1-5
325 Jézus, Neked élek, 1
325A Óh Uram, Hozzád 31
326 Jöjjetek az Úrhoz, 1-5
326A Életem Tiéd, én átadom 31
327 Táncra perdül a lelkem, 1-2
328 Bármerre lépsz, bármerre 1-3
329 Jézus, én Téged választot 1-2
330 Kegyelme árad ránk, 1
331 Hallod hangját a szélnek, 1-3
332 Kié lesz majd az életem? 1-3
333 Evezz a mélyre! És vesd 1-2
334 Út, igazság! 1-3
335 A bolond homokra épített 1-3
336 Odaadnám az életemet 1-3
337 Édes Jézus, légy vendég 1-2
338 Neked szól ez a dal, 1-6
339 A halotti sírnak ajtaján 1-3
340 Kicsi vagyok én, mégse 1-4
341 Jézusom, Jézusom, 1-6
342 Betlehemben fényes csilla 1-2
343 Életre szökő vízforrás, 1-3
344 Eljött a Földre az Úr, a 1-2
345 Istenem virrasztva keres 1-3
346 Anyád, méhétől fogva 1
347 Szeráf kórusokkal zengem 1
348 Téged vár, 1-3
349 Megnyílt az ég és megjele 1-2
350 Két angyal ül a sírkövön 1
351 Veni Creator, Veni Creato 1-5
352 Én vagyok az Élet Kenyere 1
353 Hát nem tudod és nem 1-2
354 Nézzétek a szolgám! 1-2
355 Gazdagon megáldalak, 1-2
356 Jézus itt van, jöjj hát! 1
357 Te vagy a szőlő én a hajt 1-3
358 Vágyom az Úrra szüntelen, 1-2
359 Az igaz virul, mint a 1-2
360 Egykor a világnak éltünk 1-2
361 Alleluja, alleluja, 1-3
362 Magasztaltassál fel 1-3
363 Mindent elvetek, 1-3
364 Ó Uram, én Istenem! 1-2
365 Bárány, égi Bárány, 1-3
366 Az Úr sziklánk, 1-2
367 Síró kicsiny ember voltál 1-2
368 Uram, Te ismersz, mert 1-2
369 Te az Élet vagy, és a 1-2
370 Neked éneklek, jó Uram! 1-3
371 Gyertek be az Úr templom 1
372 Az élet gyakran megviselt 1-3
373 Jézus él, Jézus él! 1-3
374 Nem is ismertelek még, 1-3
375 Ó Jézusom, hű Megváltóm! 1-2
376 Kiszáradt, üres pusztaság 1-2
377 A reményem csak Te vagy, 1
377A Jézus él, Jézus él! 31-33
378 A menyasszony hív a Lélek 1
379 Zengő dallal magasztalom 1-4
380 Alleluja, alleluja 1-2
381 Áradj folyó, jöjj a 1-2
382 Ó, Mária, üdvözlégy! 1-3
382A Gyönyörködöm, Betöltöd 31
383 Isten, és Istenem 1-2
384 Ó drága Jézusunk, 1
385 Táplálj minket testeddel, 1
386 Hozzád akarok tartozni, 1
387 Szűz Mária, bizodalmunk, 1
388 Szívem csendben az Úrra 1
389 Énekszó és örömujjongás 1
390 Megmentettél, Téged dicsé 1
391 Legyen áldás az úton, 1-4
392 Jézus, Messiás, neve 1-2
393 Jöjj Szentlélek szállj 1-10
394 Urunk, küldd el a Szent 1
395 Üdvözlégy, Mária malaszt 1
396 Mint az agyag, mely puha 1-3
397 Jézus, neved oly csodálat 1-3
398 Megkötöm magamat Isten 1-3
399 Bizony, hiszem, hogy 1
400 Ne félj Sion, ne lankadjo 1
401 Én lelkem áldjad az Urat, 1-2
402 Jézus a fényem, üdvössége 1-4
403 Ott lélegzel a fában, 1
404 Méltó a Bárány, hogy 1
405 Szent vagy, szent vagy, 1
406 Hozzád száll az énekem, 1
407 Atyám, szerelmed erős és 1
408 Uram, odanyújtom a lázas 1
409 Kiáltok az Úrhoz, mert 1
410 Jézus itt jár, és minket 1-2
411 Életem Tiéd, én átadom 1
412 Kiáltok az Úrhoz, 1
413 Uram, Neked adom szívem, 1
414 Szeretet Lelke jöjj, 1-2
415 Ünnepre hívtál össze Jézus 1
416 Ó Jézus, a Te lényed 1
417 Fiam, egyetlen kincsem 1-2
418 Az egész föld felett Te 1-2
419 A szentlélek leszáll és 1
420 Ez az a dal 1
421 A magasból nyúlt le, hogy 1-2
422 Áldás, méltóság és erő, 1-2
423 A kegyelem árad, és árad 1-2
424 A Te méltóságod csendjébe 1-2
425 A Mester itt van, ma is 1
426 Az Úrnak szüksége van rád 1
427 Szentlélek jöjj, 1
428 Elindulunk égő szívvel és 1-2
429 Egy test és egy Lélek, 1
430 Én még mit sem tudtam ról 1-2
431 Hazamegyek, ez a világ 1-4
432 Fúj a szél a mennyből 1-4
434 Jézus véred megtisztít 1-2
435 Jöjj a Szentek Szentjébe, 1
436 Szeretlek Jézus, jobban 1
437 Több erőt, több szeretete 1
438 Minden időben áldom, 1-4
439 Kelj fel, mert a Fény 1
440 Most Illés napjait éljük 1-3
441 Ó, én hiszek Jézusban! 1
442 Amilyen érték az arany és 1-3
443 Dicsérlek, imádlak, 1
444 Ó mily csodás, és mily 1-2
445 Felmagasztaljuk Neved. 1-3
446 Rejts el engem rejtekedbe 1-2
447 Keresem az arcodat zúgó 1-2
448 Ímhol jő mennyasszonyod, 1
449 Kezemben kalapács, kezed 1
450 Légy hideg vagy légy 1-2
451 A csendes éj, nyugalmat 1
452 Némán nézel az égre fel 1-3
453 Még nem tudom, a szűk 1-2
454 Kell, hogy érezd: Ő óvja 1
455 Isten engem úgy segéljen, 1-2
456 Hogyha csak mustármagnyi 1
456S Si tu verias fe cómo 31
457 Csak Jézus, Ő az Úr 1-2
458 Szólhatok bár angyalok 1-5
459 Reményünk Krisztus, csak 1-5
460 A földet égtakaróval, 1
461 Csak a csend ölel át 1-2
462 Ez az én testem 1
463 Várok egy hangra, egy 1-4
464 Lelkemben vágylak, 1-3
465 Ha egyedül élsz, s minden 1-2
466 Van egy ország a láthatár 1-2
467 Már fogynak a holnapok, 1-4
468 Ha hozzám érsz, látom ami 1-3
469 Tudom, hogy eljöttél, a 1-4
470 Békesség veletek. Alle 1-3
471 Isten a szépség, Isten a 1-2
472 Irgalmazz énnekem, jó 1-4
473 Halleluja 1-3
474 Én Uram Istenem vigyázz 1-3

Zöldkönyv énekszám jegyzéke

ABC sorrendes


@:999,01
278 A béke napja közel, 1
335 A bolond homokra épített 1-3
451 A csendes éj, nyugalmat 1
279 A Föld és az ég, asztalun 1-2
460 A földet égtakaróval, 1
228 A földről az égre, 1-2
339 A halotti sírnak ajtaján 1-3
423 A kegyelem árad, és árad 1-2
233 A legsötétebb ég alatt, 1-3
421 A magasból nyúlt le, hogy 1-2
255 A mélyből kiáltok Uram 1-3
378 A menyasszony hív a Lélek 1
425 A Mester itt van, ma is 1
377 A reményem csak Te vagy, 1
419 A szentlélek leszáll és 1
424 A Te méltóságod csendjébe 1-2
225 Adjunk hálát az Úrnak, 1-3
422 Áldás, méltóság és erő, 1-2
320 Áldjuk Őt! Áldjuk Őt! 1-4
293 Áldott az Úr, az én 1-3
229 Áldott az Úr, mert 1-3
272 Áldott légy, Uram, szent 1-2
264 Áll a fájdalomnak anyja 1-3
380 Alleluja, alleluja 1-2
311 Alleluja, alleluja 1-3
361 Alleluja, alleluja, 1-3
230 Alleluja, alleluja, Jézus 1-4
246 Álmodtam egy szép világ 1-8
442 Amilyen érték az arany és 1-3
346 Anyád, méhétől fogva 1
305 Anyánk vagy az égben, 1-3
381 Áradj folyó, jöjj a 1-2
322 Atya, áldott legyél! 1-3
407 Atyám, szerelmed erős és 1
315 Ave Maria, oh, légy mened 1-3
418 Az egész föld felett Te 1-2
372 Az élet gyakran megviselt 1-3
359 Az igaz virul, mint a 1-2
312 Az Úr jön, ha hívom, hisz 1-5
366 Az Úr sziklánk, 1-2
426 Az Úrnak szüksége van rád 1
253 Az Úrnak szüksége van rád 1-5
301 Az Úrra vár a szívem, 1-3
365 Bárány, égi Bárány, 1-3
328 Bármerre lépsz, bármerre 1-3
470 Békesség veletek. Alle 1-3
342 Betlehemben fényes csilla 1-2
244 Bizakodjatok, jó az Úr, 1-2
399 Bizony, hiszem, hogy 1
461 Csak a csend ölel át 1-2
321 Csak Benned bízom, Uram, 1
457 Csak Jézus, Ő az Úr 1-2
277 Csak Jézusnak szolgálok, 1-9
307 Dícsérd az Úr nevét 1-5
248 Dicséret, áldás, örök 1-3
323 Dicsérje föld és az ég, 1-5
443 Dicsérlek, imádlak, 1
257B Dicsőség a magasságban 31-34
255B Dícsőség! Dicsőség a 31-33
285B Dicsőség, dicsőség, 31-32
231 Ébredj ember, - mély 1-5
281 Ébredj fel te, ki bűnben 1-2
337 Édes Jézus, légy vendég 1-2
429 Egy test és egy Lélek, 1
360 Egykor a világnak éltünk 1-2
262 Eléd lépek, jó Uram, hol 1-2
234 Élet van Tebenned, 1-2
411 Életem Tiéd, én átadom 1
326A Életem Tiéd, én átadom 31
343 Életre szökő vízforrás, 1-3
235 Életünk Krisztus élete, 1-2
428 Elindulunk égő szívvel és 1-2
344 Eljött a Földre az Úr, a 1-2
238 Emmánuel, velünk az Úr, 1-2
401 Én lelkem áldjad az Urat, 1-2
430 Én még mit sem tudtam ról 1-2
474 Én Uram Istenem vigyázz 1-3
352 Én vagyok az Élet Kenyere 1
389 Énekszó és örömujjongás 1
333 Evezz a mélyre! És vesd 1-2
420 Ez az a dal 1
462 Ez az én testem 1
445 Felmagasztaljuk Neved. 1-3
417 Fiam, egyetlen kincsem 1-2
302 Fogadd el, Uram, szabad 1-2
432 Fúj a szél a mennyből 1-4
355 Gazdagon megáldalak, 1-2
223 Glooria, gloria, in excel 1
371 Gyertek be az Úr templom 1
239 Gyertyaláng, tiszta fény, 1-2
382A Gyönyörködöm, Betöltöd 1
308B Gyönyörű, gyönyörű 1
270 Gyújts éjszakánkba fényt 1-2
465 Ha egyedül élsz, s minden 1-2
468 Ha hozzám érsz, látom ami 1-3
473 Halleluja 1-3
331 Hallod hangját a szélnek, 1-3
241 Hallottál-e arról, hogy 1
353 Hát nem tudod és nem 1-2
298 Hatalmas vagy, erős Isten 1
431 Hazamegyek, ez a világ 1-4
456 Hogyha csak mustármagnyi 1
386 Hozzád akarok tartozni, 1
406 Hozzád száll az énekem, 1
251 Hozsanna, hozsanna, hozsa 1-3
240 Íme itt jön Ő, átkel a 1-3
448 Ímhol jő mennyasszonyod, 1
310 Immár a nap leáldozott 1-4
226 Indulj és menj, hirdesd 2
472 Irgalmazz énnekem, jó 1-4
471 Isten a szépség, Isten a 1-2
255D Isten Báránya, Te 61
257D Isten Báránya, Te elvesze 61
285D Isten báránya, Te elvesze 61
455 Isten engem úgy segéljen, 1-2
383 Isten, és Istenem 1-2
345 Istenem virrasztva keres 1-3
236 Isteni béke, boldog öröm, 1
242 Itt állok előtted, kérlek 1-2
314 Jeruzsálem, Jeruzsálem, 1-3
402 Jézus a fényem, üdvössége 1-4
373 Jézus él, Jézus él! 1-3
377A Jézus él, Jézus él! 1-3
273 Jézus életem erőm, békém 1-2
410 Jézus itt jár, és minket 1-2
356 Jézus itt van, jöjj hát! 1
250 Jézus Jézus Jézus Jézus 1
285 Jézus Krisztus eljöttél, 1
252 Jézus Krisztus, Téged 1-3
329 Jézus, én Téged választot 1-2
309 Jézus, megígérted azt, 1
392 Jézus, Messiás, neve 1-2
325 Jézus, Neked élek, 1
397 Jézus, neved oly csodálat 1-3
341 Jézusom, Jézusom, 1-6
434 Jézus véred megtisztít 1-2
283 Jó az Úrban bizakodni, és 1-4
284 Jó az Úrban bizakodni, jó 1-2
435 Jöjj a Szentek Szentjébe, 1
282 Jöjj hozzám, légy velem, 1
393 Jöjj Szentlélek szállj 1-10
220 Jöjj Szentlélek, szállj 1
286 Jöjj, hívunk, jöjj, 1
299 Jöjj, itt az idő, hogy 1-2
318 Jöjj, zengd velem az Úr 1-4
326 Jöjjetek az Úrhoz, 1-5
330 Kegyelme árad ránk, 1
439 Kelj fel, mert a Fény 1
454 Kell, hogy érezd: Ő óvja 1
294 Kenyered és borod táplál 1-5
447 Keresem az arcodat zúgó 1-2
350 Két angyal ül a sírkövön 1
449 Kezemben kalapács, kezed 1
412 Kiáltok az Úrhoz, 1
409 Kiáltok az Úrhoz, mert 1
247 Kiáltsátok: Alleluja! 1-2
340 Kicsi vagyok én, mégse 1-4
332 Kié lesz majd az életem? 1-3
297 Király vagy, király vagy, 1
266 Kisfiam, ülj ide mellém, 1-4
376 Kiszáradt, üres pusztaság 1-2
303 Köszönöm neked, Istenem, 1-4
319 Krisztusnak teste és vére 1-3
324 Krisztusnak teste s vére 1-5
274 Laudate Dominum, laudate 1
450 Légy hideg vagy légy 1-2
391 Legyen áldás az úton, 1-4
317 Lélek, szállj le ránk! 1-3
464 Lelkemben vágylak, 1-3
362 Magasztaltassál fel 1-3
467 Már fogynak a holnapok, 1-4
289 Mária édesanyám, Béke 1-2
453 Még nem tudom, a szűk 1-2
398 Megkötöm magamat Isten 1-3
390 Megmentettél, Téged dicsé 1
349 Megnyílt az ég és megjele 1-2
288 Megszülettem, Te adtad él 1-2
313 Megújult a szívünk, megál 1-3
404 Méltó a Bárány, hogy 1
306 Menedékem az Isten, 1-2
260 Mennek az asszonyok, 1-4
291 Mester, hol lakol? Jézus, 1-2
254 Mi csak vándorok vagyunk 1-3
438 Minden időben áldom, 1-4

 

363 Mindent elvetek, 1-3
396 Mint az agyag, mely puha 1-3
295 Mint az asszony az Ő 1
258 Mit sem aggódom, - nem 1-2
259 Mondjunk éneket örömmel 1-4
440 Most Illés napjait éljük 1-3
261 Nagy jó Úristen, ki vagy 1-5
300 Nagy öröm az Urat 1-3
269 Nap, hold, csillagok szép 1-2
256 Ne aggodalmaskodjál, nézz 1
400 Ne félj Sion, ne lankadjo 1
221 Ne félj, mert megváltotta 2
287 Ne féljetek, örüljetek! 1-2
370 Neked éneklek, jó Uram! 1-3
338 Neked szól ez a dal, 1-6
374 Nem is ismertelek még, 1-3
452 Némán nézel az égre fel 1-3
354 Nézzétek a szolgám! 1-2
384 Ó drága Jézusunk, 1
416 Ó Jézus, a Te lényed 1
375 Ó Jézusom, hű Megváltóm! 1-2
444 Ó mily csodás, és mily 1-2
364 Ó Uram, én Istenem! 1-2
265 Ó, drága Jézusunk, 1
441 Ó, én hiszek Jézusban! 1
249 Ó, Lélek jöjj, és szállj 1-2
382 Ó, Mária, üdvözlégy! 1-3
336 Odaadnám az életemet 1-3
325A Óh Uram, Hozzád 31
403 Ott lélegzel a fában, 1
237 Örülj az Úrban, áldd az 1-2
263 Örvend a szívem, ujjong 1-3
446 Rejts el engem rejtekedbe 1-2
459 Reményünk Krisztus, csak 1-5
304 Röpke fohászként száll a 1-2
367 Síró kicsiny ember voltál 1-2
267 Szállj le ránk, Lélek, 1-4
405 Szent vagy, szent vagy, 1
257C Szent vagy, szent vagy, 51
285C Szent vagy, szent vagy, 51
255C Szent, szent, szent vagy 51
427 Szentlélek jöjj, 1
219 Szentlélek, jöjj, lobogó 1-3
308 Szentlélek, köszöntünk 1
268 Szentlélek, úgy kérünk, 1-2
347 Szeráf kórusokkal zengem 1
316 Szeretet Istene, dicsér 1-6
292 Szeretet Istene, szeretet 1-3
414 Szeretet Lelke jöjj, 1-2
436 Szeretlek Jézus, jobban 1
388 Szívem csendben az Úrra 1
296 Szívem Telve van Veled. 1
458 Szólhatok bár angyalok 1-5
387 Szűz Mária, bizodalmunk, 1
327 Táncra perdül a lelkem, 1-2
385 Táplálj minket testeddel, 1
224 Tápláló szent kenyér, 1
271 Tárd ki a karod, emeld 1-2
276 Táruljatok fel örök kapuk 1-3
369 Te az Élet vagy, és a 1-2
357 Te vagy a szőlő én a hajt 1-3
348 Téged vár, 1-3
243 Tested Jézus értünk függö 1
437 Több erőt, több szeretete 1
469 Tudom, hogy eljöttél, a 1-4
222 Úgy szerette Isten ezt 1
257 Uram irgalmazz! 1
232 Uram irgalmazz! Uram irga 1
413 Uram, Neked adom szívem, 1
408 Uram, odanyújtom a lázas 1
368 Uram, Te ismersz, mert 1-2
227 Uram, Tehozzád futok, 1-3
394 Urunk, küldd el a Szent 1
334 Út, igazság! 1-3
280 Üdvözlégy Mária, magaszta 1-2
395 Üdvözlégy, Mária malaszt 1
308A Ünneplek, éneklek Istenem 1
415 Ünnepre hívtál össze Jézus 1
358 Vágyom az Úrra szüntelen, 1-2
466 Van egy ország a láthatár 1-2
245 Várj és ne félj, az Úr 1-2
463 Várok egy hangra, egy 1-4
275 Veni Creator, Veni Creato 1
351 Veni Creator, Veni Creato 1-5
379 Zengő dallal magasztalom 1-4
290 Zúgó szél, égi vihar, 1-5

 

Az Úrnak zengjen az ének énekszám jegyzéke

 

Számsorrendes

 

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI

 

1 Engedjétek hozzám jönni a 1
2 Azért jött az Emberfia 1
3 Isten úgy szeret 1
4 Krisztus szava lakozzék 1
5 Gyermekek 1
6 Ne félj, csak higgy! 1
7 Jertek, gyerekek 1
8 Harmatos ág friss bimbója 1-4
9 Áldjon Isten, jó anyám 1-4
10 Az Isten áldása szálljon 1-3
11 Mit is adjunk ma tenéked, 1-2
12 Bim-bam, bim-bam . 1
13 Az Úr Jézus szenvedése 1-7
14 Ezer madár vígan csengő 1-5
15 Hol az Úr Jézus jár 1-3
16 A virágok vetélkedése 1-8
17 Krisztus, arra kérünk 1-4
18 Szívünk zengje már: Jézus 1-3
19 Szól a harang a toronyban 1-4
20 Szólnak a harangok a torony 1
21 Tehozzád emelem szemeim, 1-5
22 Templomunk az Isten háza 1
23 Úr Jézus Krisztus, szívem 1
24 Zengjük együtt Istenünknek 1-3
25 Zsoltár gyermekhangra 1-3
26 Góliát nagy volt 1-2
27 Zákeus, a fáról hamar száll 1
28 Jézus míg a földön járt 1-6
29 Főember az úton 1-3
30 Itt az írás, Dániel 1-8
31 Jairus sír, beteg a leánya 1-3
32 Tágas mezőn ezemyi nép 1-4
33 Lakodalom készül Kána 1-3
34 Páncélba bújt a pogány 1-3
35 Sűrű erdő mélyén kicsi 1-3
36 Szólt az Isten egykor 1-3
37 KimegyaMagvető 1-5
38 Vihar zúg a tó felett 1-4
39 Éjszaka ámya száll a 1-3
40 Elringat ja Jézust 1-7
41 Tegnap harangoztak 1-5
42 Új esztendő virradott 1-3
43 Jézusunknak életében 1
44 Mikor pünkösd napján 1-3
45 A kis Jézus aranyalma 1-3
46 Olajágak hullnak Jézus 1-3
47 Elhozta az Isten piros 1-5

 

JÖVEL, JÖVEL IMMÁNUEL

 

48 Jövel, jövel Immánuel! 1-5
49 A jöttöd miként várjam 1-10
50 Az Úr Isten Ádám atyánknak 1-2
51 Vámi jó, vámi jó 1
52 Ébredj alvó, hív a szózat! 1-3
53 Ti zárt ajtók, táruljatok! 1-2
54 Szállj, szállj magasra 1-5
55 Várj, ember szíve készen! 1-4
56 Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő 1-4

 

AZ IGE TESTTÉ LETT

 

57 Aludj, Ó, magzatom 1-7
58 Gloria in excelsis Deo 1
59 Aranyszámyú angyal száll a 1-3
60 A sötétség szűnni kezd már 1-4
61 Betlehemi csillag csoda 1-4
62 Kis Jézus, lásd, szívünk 1-3
63 Csillagfényes éjszakán 1-2
64 Mennyei kórus hangja kél, 1-2
65 Betlehemi mezők, tarka 1-3
66 Csordapásztorok 1-6
67 Boldog örömnap derült ránk 1-6
68 Dicsőség mennyben az 1-5
68C Gloria! to our God in 51-54
69 Fel nagy örömre 1-2
70 Hadd zengj en énekszó 1-4
71 Istennek szent Fia 1-6
72 Itt állok jászolod felett 1-5
73 Jer, mindnyájan örüljünk 1-8
74 Az évelszállt 1-2
75 Krisztus Urunknak áldott 1-7
75B Weil uns zum Segen 31-35
75C Thisblessedday when 51-55
76 Mi most azért jöttünk 1-4
77 Mind e világ örvendezzen 1-2
78 Mostan kinyílt egy szép 1-2
79 Nékünk születék mennyei 1-8
80 Ó, szerenesés éjszaka 1-4
81 Soha nem volt még ilyen 1-2
82 Új esztendő, vígság szerző 1-5
83 Vígan zengjetek citerák 1-2
84 Zengje vígan föld és ég: 1-3

 

URAM IRGALMAZZ!

 

85 Adj már csendességet 1-8
86 Messziről száll dalunk 1
87 A mélyből hozzád száll 1-3
88 Aki magát felmagasztalja, 1
89 Bocsásd meg, Úristen, 1-7
89B Herr, mein Gott vergib 31-35
90 Emlékezzünk, mi keresztyén 1-4
91 Győzhetetlen én kőszálom 1-5
92 Halld, valaki kopog 1-4
93 Nagy irgalmú Úr Isten 1-2
94 Isten szelíd Szolgája 1-12
95 Ha utam borítja felhőnek 1-4
96 Jöjj, szabadíts meg! 1-5
97 Meghasított sziklakő 1-3
98 Ki tudja, mennyi bajt 1-2
98C Nobody knows, the trouble 51
99 Mit használ keresztyénségem1-3
100 Ó, én kegyelmes Istenem 1-5
101 Ó, én lelkem, dicsérjed 1-7
102 Paradicsomnak te szép 1-6
102CThere in Gods garden 51-56
103 Tisztítsd meg szíved, 1-7

 

FELTÁMADOTT ÉS ÉL AZ ÚR

 

104 Alleluja 1
105 Krisztus virágunk 1-9
106 Dicsőség néked, Istenünk! 1-6
107 Feltámadt a mi életünk 1-4
107B Er ist erstandenl Hört, 31-34
108 Alleluja 1
109 Uram, közel voltam hozzád 1-3
110 Itt a húsvét, ünnepeljünk 1-3
111 Ma van húsvét napja 1-3
112 Örvendezz, örvendezz, 1-4
113 Megváltva! mily boldogan 1-3
114 Krisztus feltámadott 1-2

 

JÖVEL, SZENTLÉLEK ÚRISTEN

 

115 A pünkösdnek jeles napján 1-6
116 Jó Atyánk, örök Úr Isten 1
117 Áldjuk a mennyei Atyát! 1-3
117B Singt Halleluja für den 31
117C Sing Hallelujah to the 51
117D Chante Halleluja au Seigneu71
118 Fú a szél, zúg a szél, 1
119 Áldunk Jézusunk 1
120 Jöjj, Szentlélek Úr Isten!1-7
121 Krisztus a mennybe 1-4
122 Szentlélek, jövel! 1-5
123 Úr Jézus, ki mennybe 1-3

 

SZÜNTELEN IMÁDKOZZATOK!

 

124 Áldj meg minket, Úr Isten,1-4
125 Békeima 1-2
126 Bízom benned, szent Úr 1-6
127 Csak nyisd ki a szíved 1
128 Fogjad kezem, oly gyenge 1-3
129 Lélek fuvalma, jöjj! 1-4
130 Igazságnak napja, jöjj! 1-6
131 Aldd meg, édes Istenünk 1
132 Kérünk, sziklánk te légy 1-3
133 Néked áldozunk hál 1
134 Kérlek, téged, Istenemet 1-7
135 Ó, Jézus, amikor sokan 1-5
136 Semmi felől ne aggódjál 1-2
137 Ó, mily hű barátunk Jézus 1-3
138 Új szívet adj, Uram, 1-3
139 Siessetek, hamar lejár! 1-2
140 Tégy, Uram, engem áldássá! 1
141 Sűrű sötét van mindenfelé 1-4
142 Szívem csendben az Úrra 1
143 Végtelen irgalmú, szentség1-8
144 Védelmezz, Istenem 1-6

 

MINDENBEN HÁLÁKAT ADJATOK!

 

145 Adjatok hálát az Istennek!1-5
146 A Királyról dalol ajkam 1-2
147 Áldjátok Istent szent 1-6
148 Áldunk Téged, Istenünk 1-4
149 Az Úr a pásztorom, jó 1-2
150 Dicsérje szent nevét mind 1
151 Soli Deo Gloria 1
152 Az Úr Istent magasztalom 1-10
153 Az Úmak zengj en az ének! 1-3
154 Jó Atyánknak örvendezzünk 1
155 Dicsérd, Sion, Megváltódat1-7
156 Kész már a szívem néked 1
157 Felséges Isten, nagy 1-4
158 Ne csüggedj, lelkem! 1
159 Felséges Jézus, világ 1-5
160 Íme, lészen a kései 1-3
161 Átadom ma néked az életem 1
162 Isten nevét dicsérem 1-5
163 Jer, örvendezzünk az 1-10
164 Jézus, te égi szép, 1-4
165 Serkenj fel már mély 1
166 Jézusról, csak róla 1-5
167 Jöjj az Úrhoz 1-4
168 Jó dolog az Urat áldani, 1-9
169 Minden áldás tőle száll 1
170 Széjjel jártam a világban 1-5
171 Jézus Krisztus megszabad 1
172 Keresztyének, kik ez 1-6
173 Kik a Krisztusban hunytak 1-3
174 Krisztus az énekem 1-3
175 Magasztalunk égi fénynél 1-6
176 Nagy hálát adjunk az Atya 1-8
176B Lasset uns danken unserm31-35
177 Bárány Jézus 1
178 Nevedre vettem keresztség 1-4
179 Nézd, a Nap hogy száll 1-3
180 Ó, hova visz az út?! 1-5
181 Ott a messze földön árván,1-5
182 Örvendjetek, mert Isten 1-3
183 Az alázatos lélek tüköre 1-2
184 Szólnék bár én angyal 1
185 Velem vándorol utamon 1-5
186 Urunk, ez a hála napja 1-6
187 Uram, tiéd vagyok én 1-8

 

ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK!

 

188 Az Úr csodásan működik 1-3
189 Az Úr gondol ránk 1
190 Az Úr énnékem őriző 1-3
191 Kyrie eleison 1
192 Az Úmak irgalmát örökké 1-6
193 Áldjad, én lelkem 1-5
194 Jöjj, az Úr vár reád, 1-3
195 Dicsérjétek az Urat! 1-3
196 Bár szétszakadva él az 1-4
197 Dicsőült helyeken, mennyei1-8
198 Eljöttünk zendüljön az ének 1
199 Áldjon meg téged, áldjon az 1
199B Es segne und behüte dich 31
199C May the Lord bless you, 51
200 Az Istennek tízparancsolat1-9
201 Erős vár a mi Istenünk 1-4
202 Ha reánk tör a homály, 1-2
203 Imádkozzatok és buzgón 1-3
204 Hallgass meg minket, nagy 1-5
204B Erhör uns, Gott, hör 31-35
205 Hisszük: az Ur világ 1-6
206 Hív már az Úr 1-2
206C Oh, bye an bye, bye an 51-52
207 Áldott a férfi, ki Istenben 1
208 Ímhol vagyok, édes Uram, 1-15
208B Ich geh nun dahin, Herr31-36
209 Isten velünk! Viszont 1-2
210 Magnificat 1
211 Jézus a jó Pásztor, vele 1-5
212 Ti keresztyének, Istent 1
213 Jézus, vigasságom 1-3
214 Fel, fel, dalra fel 1
215 Keresd az Istent, népem! 1-3
215C O, search the Lord, my 51-53
216 Mennyei seregek, boldog 1-5
217 Készülj Urad elé, lelkem! 1-6
218 Krisztusom, kívüled ninc 1-4
218B Wohin soll ich gehen, 31-34
219 Mely igenjó az Úr Istent 1-8
219B Das klingt kräftig: 31-35
219C O my Lord, how good it 51-54
220 Ó, Seregeknek Istene 1-6
221 Nem nékünk, Uram, nem 1-6
222 Mindenek meghallják és 1-7
222B Hört die Botschaft alle 31-36
222C Siralmas énnéköm 51-56
223 Mindenkoron áldom az én 1-9
223B Loben will ich meinen 31-34
224 Mindig velem, Uram 1-4
225 Mondjatok dicséretet! 1-2
225B Heiliges Loblied stim 31-34
226 Száma nincsen, Uram 1-4
227 Jézus Úr 1
228 No, minden népek, 1-5
229 Dicsérjétek az Urat, mert1-11
230 Ó, Sion ébredj, töltsd be 1-5
231 Örvendj egész föld az 1-5
232 Szívemet hozzád emelem 1-8
233 Semmit ne bánkódjál, 1-12
233B Heilige Gemeinde, lass 31-35
233A Semmit ne bánkódjál, 51-54
234 Siess keresztyén, lelki 1-6
234B Fülle des Guten will der31-35
235 Tebenned bíztunk eleitől 1-9
236 Úmak szolgái, mindnyájan 1-3
237 Tehozzád teljes szívből 1-4
238 Urunk nagy nevét áldja a 1-4

 

ÉNEKES SZERTARTÁS

 

240 Mi Atyánk, ó kegyes Iste 1-3
241 Apostoli Hitvallás 1-6

 

ÉN ISTENEM VAGY TE, JÓ REGGEL

 

242 Elmúlt az éj, felkelt a 1-6
243 Ha virrad a hajnal 1
244 Hála, hogy itt e csöndes 1-5
245 Feljött a nap 1-3
246 Kész az én szívem, 1-6
247 Ó, felséges Atya Isten 1-10
248 Örök élet reggele 1-4

 

MARADJ VELÜNK, MERT IMMÁR ESTE

 

249 A fényes nap immár 1-4
250 A test lehull, a lélek 1
251 Adjon Isten jó éjszakát! 1-4
252 Erdő mellett estvéledtem 1-3
253 Áldó hatalmak oltalmába 1-5
254 Itt az este, ránk borul 1-2
255 Ez a nap is csendesen 1-3
256 Krisztus, ki vagy nap és 1-8
257 Lásd, Urunk, egy nap 1-5
258 Add békédet Urunk! 1
259 Maradj velem, mert 1-5
260 Ó, terjeszd ki, Jézusom! 1-2

 

TARTSD FEL A ZÁSZLÓT!

 

261 Tartsd fel a zászlót, 1-4
262 Az Isten a mi reménységünk1-6
263 Igaz Pásztor, figyeld 1-4
264 Emlékezzél, mi történék, 1-9
264B Herr,erbarm dich,sich au31-32
265 Hálás szívvel áldunk 1-3
266 Én nem tudom, mért 1-3
267 Ének Hunyadi Jánosról 1
268 Ha Isten vélünk, kicsoda 1
269 Halld, az ég harangi 1-4
270 Jaj, de búsan süt az 1-8
271 Hallgass meg, Izráel 1-6
272 Mi kegyes Atyánk 1-9
273 Járhatok az úton alá s 1-9
274 Kimegyek a doberdói 1-3
275 Kánon október hatodikára 1
276 Keserves szívvel Magyar 1-18
277 Fohászkodás a nemzet 1
278 Kossuth izenete eljött 1-3
279 Kossuth Lajos Debrecenből 1-2
280 Mikor Csíkból elindultam 1
281 Millenniumi óda - részlet 1
282 Azki szolgál néked, Uram 1
283 Egy ágyon, egy kenyéren 1
284 Ó, én édesjó Istenem! 1-3
285 Mily gyönyörűség, íme, 1-3
286 Ne csüggedj el, kicsiny 1-2
287 Nekünk a legszebbik estét 1-7
288 Nemzeti dal 1-6
289 Ne felejtsd a munkát és 1
290 Serkenj fel, kegyes nép! 1-3
291 Sok Zsuzsánna napokat 1-2
292 Szabadság kánon 1
293 Szellő zúg távol, alszik 1-2
294 Székely asztali áldás 1-2
295 Tartsd meg hazánkat, 1
296 Vége van már a szolgaságnak 1
297 Eger vár viadaláról 1-4
298 Zöld erdő harmatját 1-11
299 Az szép szabadságra 1-9
300 Májusi szellő borzolja a 1-5

 

TELJES ÖRÖM VAN TENÁLAD

 

301 Öröm van nálad 1-2
302 Békefohász 1-2
303 Hajnal órán lelkem ébred 1-2
304 Orando et laborando! 1
305 Pásztorom, vagy, Uram 1-2
306 Jöjj, mondjunk hálaszót! 1-3
307 Ó, jöjjetek, hívek, ma 1-4
308 Örvendezzetek az erős 1-13
309 Győzelmet vettél, ó, 1-3
310 A genfi zsoltár 1-3
311 Feltámadt Krisztus, 1-3
312 Igéddel áldj meg 1-2
313 Ifjak, lányok (O filii et)1-2
314 Adventi hímök: friss 1-4

 

ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART!

 

316 Magyar ének 1-3
317 Csángómagyar 1-6
319 Székely himnusz 1
320 Szózat 1-14
321 Himnusz 1-8

 

 

Az Úrnak zengjen az ének énekszám jegyzéke

ABC sorrendes


249 A fényes nap immár 1-4
310 A genfi zsoltár 1-3
49 A jöttöd miként várjam 1-10
146 A Királyról dalol ajkam 1-2
45 A kis Jézus aranyalma 1-3
87 A mélyből hozzád száll 1-3
115 A pünkösdnek jeles napján 1-6
60 A sötétség szűnni kezd már1-4
250 A test lehull, a lélek 1
16 A virágok vetélkedése 1-8
258 Add békédet Urunk! 1
85 Adj már csendességet 1-8
145 Adjatok hálát az Istennek!1-5
251 Adjon Isten jó éjszakát! 1-4
314 Adventi hímök: friss 1-4
88 Aki magát felmagasztalja, 1
131 Aldd meg, édes Istenünk 1
124 Áldj meg minket, Úr Isten,1-4
193 Áldjad, én lelkem 1-5
147 Áldjátok Istent szent 1-6
9 Áldjon Isten, jó anyám 1-4
199 Áldjon meg téged, áldjon az 1
117 Áldjuk a mennyei Atyát! 1-3
253 Áldó hatalmak oltalmába 1-5
207 Áldott a férfi, ki Istenben 1
119 Áldunk Jézusunk 1
148 Áldunk Téged, Istenünk 1-4
104 Alleluja 1
108 Alleluja 1
57 Aludj, Ó, magzatom 1-7
241 Apostoli Hitvallás 1-6
59 Aranyszámyú angyal száll a1-3
161 Átadom ma néked az életem 1
183 Az alázatos lélek tüköre 1-2
74 Az évelszállt 1-2
262 Az Isten a mi reménységünk1-6
10 Az Isten áldása szálljon 1-3
200 Az Istennek tízparancsolat1-9
299 Az szép szabadságra 1-9
192 Az Úmak irgalmát örökké 1-6
153 Az Úmak zengj en az ének! 1-3
149 Az Úr a pásztorom, jó 1-2
188 Az Úr csodásan működik 1-3
190 Az Úr énnékem őriző 1-3
189 Az Úr gondol ránk 1
50 Az Úr Isten Ádám atyánknak1-2
152 Az Úr Istent magasztalom 1-10
13 Az Úr Jézus szenvedése 1-7
2 Azért jött az Emberfia 1
282 Azki szolgál néked, Uram 1
196 Bár szétszakadva él az 1-4
177 Bárány Jézus 1
302 Békefohász 1-2
125 Békeima 1-2
61 Betlehemi csillag csoda 1-4
65 Betlehemi mezők, tarka 1-3
12 Bim-bam, bim-bam 1
126 Bízom benned, szent Úr 1-6
89 Bocsásd meg, Úristen, 1-7
67 Boldog örömnap derült ránk1-6
117D Chante Halleluja au Seigne 71
127 Csak nyisd ki a szíved 1
316 Csángómagyar 1-6
63 Csillagfényes éjszakán 1-2
66 Csordapásztorok 1-6
219B Das klingt kräftig: 31-35
155 Dicsérd, Sion, Megváltódat1-7
150 Dicsérje szent nevét mind 1
195 Dicsérjétek az Urat! 1-3
229 Dicsérjétek az Urat, mert1-11
68 Dicsőség mennyben az 1-5
106 Dicsőség néked, Istenünk! 1-6
197 Dicsőült helyeken, mennyei1-8
286 Ne csüggedj el, kicsiny 1-2
52 Ébredj alvó, hív a szózat!1-3
297 Eger vár viadaláról 1-4
283 Egy ágyon, egy kenyéren 1
39 Éjszaka ámya száll a 1-3
47 Elhozta az Isten piros 1-5
198 Eljöttünk zendüljön az ének 1
242 Elmúlt az éj, felkelt a 1-6
40 Elringat ja Jézust 1-7
264 Emlékezzél, mi történék, 1-9
90 Emlékezzünk, mi keresztyén1-4
266 Én nem tudom, mért 1-3
267 Ének Hunyadi Jánosról 1
1 Engedjétek hozzám jönni a 1
107B Er ist erstandenl Hört, 31-34
252 Erdő mellett estvéledtem 1-3
204B Erhör uns, Gott, hör 31-35
201 Erős vár a mi Istenünk 1-4
199B Es segne und behüte dich 31
255 Ez a nap is csendesen 1-3
14 Ezer madár vígan csengő 1-5
69 Fel nagy örömre 1-2
214 Fel, fel, dalra fel 1
245 Feljött a nap 1-3
157 Felséges Isten, nagy 1-4
159 Felséges Jézus, világ 1-5
107 Feltámadt a mi életünk 1-4
311 Feltámadt Krisztus, 1-3
128 Fogjad kezem, oly gyenge 1-3
277 Fohászkodás a nemzet 1
29 Főember az úton 1-3
118 Fú a szél, zúg a szél, 1
234B Fülle des Guten will der31-35
58 Gloria in excelsis Deo 1
68C Gloria! to our God in 51-54
26 Góliát nagy volt 1-2
5 Gyermekek 1
309 Győzelmet vettél, ó, 1-3
91 Győzhetetlen én kőszálom 1-5
268 Ha Isten vélünk, kicsoda 1
202 Ha reánk tör a homály, 1-2
95 Ha utam borítja felhőnek 1-4
243 Ha virrad a hajnal 1
70 Hadd zengj en énekszó 1-4
303 Hajnal órán lelkem ébred 1-2
244 Hála, hogy itt e csöndes 1-5
265 Hálás szívvel áldunk 1-3
269 Halld, az ég harangi 1-4
92 Halld, valaki kopog 1-4
204 Hallgass meg minket, nagy 1-5
271 Hallgass meg, Izráel 1-6
8 Harmatos ág friss bimbója 1-4
233B Heilige Gemeinde, lass 31-35
225B Heiliges Loblied stim 31-34
89B Herr, mein Gott vergib 31-35
319 Himnusz 1-8
205 Hisszük: az Ur világ 1-6
206 Hív már az Úr 1-2
15 Hol az Úr Jézus jár 1-3
222B Hört die Botschaft alle 31-36
208B Ich geh nun dahin, Herr31-36
313 Ifjak, lányok (O filii et)1-2
263 Igaz Pásztor, figyeld 1-4
130 Igazságnak napja, jöjj! 1-6
312 Igéddel áldj meg 1-2
203 Imádkozzatok és buzgón 1-3
160 Íme, lészen a kései 1-3
208 Ímhol vagyok, édes Uram, 1-15
162 Isten nevét dicsérem 1-5
94 Isten szelíd Szolgája 1-12
3 Isten úgy szeret 1
209 Isten velünk! Viszont 1-2
71 Istennek szent Fia 1-6
110 Itt a húsvét, ünnepeljünk 1-3
72 Itt állok jászolod felett 1-5
254 Itt az este, ránk borul 1-2
30 Itt az írás, Dániel 1-8
31 Jairus sír, beteg a leány 1-3
270 Jaj, de búsan süt az 1-8
273 Járhatok az úton alá s 1-9
73 Jer, mindnyájan örüljünk 1-8
163 Jer, örvendezzünk az 1-10
7 Jertek, gyerekek 1
211 Jézus a jó Pásztor, vele 1-5
171 Jézus Krisztus megszabad 1
28 Jézus míg a földön járt 1-6
227 Jézus Úr 1
164 Jézus, te égi szép, 1-4
213 Jézus, vigasságom 1-3
166 Jézusról, csak róla 1-5
43 Jézusunknak életében 1
116 Jó Atyánk, örök Úr Isten 1
154 Jó Atyánknak örvendezzünk 1
168 Jó dolog az Urat áldani, 1-9
167 Jöjj az Úrhoz 1-4
194 Jöjj, az Úr vár reád, 1-3
306 Jöjj, mondjunk hálaszót! 1-3
96 Jöjj, szabadíts meg! 1-5
120 Jöjj, Szentlélek Úr Isten!1-7
48 Jövel, jövel Immánuel! 1-5
275 Kánon október hatodikára 1
215 Keresd az Istent, népem! 1-3
172 Keresztyének, kik ez 1-6
134 Kérlek, téged, Istenemet 1-7
132 Kérünk, sziklánk te légy 1-3
276 Keserves szívvel Magyar 1-18
246 Kész az én szívem, 1-6
156 Kész már a szívem néked 1
217 Készülj Urad elé, lelkem! 1-6
98 Ki tudja, mennyi bajt 1-2
173 Kik a Krisztusban hunytak 1-3
37 KimegyaMagvető 1-5
274 Kimegyek a doberdói 1-3
62 Kis Jézus, lásd, szívünk 1-3
278 Kossuth izenete eljött 1-3
279 Kossuth Lajos Debrecenből 1-2
121 Krisztus a mennybe 1-4
174 Krisztus az énekem 1-3
114 Krisztus feltámadott 1-2
4 Krisztus szava lakozzék 1
75 Krisztus Urunknak áldott 1-7
105 Krisztus virágunk 1-9
17 Krisztus, arra kérünk 1-4
256 Krisztus, ki vagy nap és 1-8
218 Krisztusom, kívüled ninc 1-4
191 Kyrie eleison 1
33 Lakodalom készül Kána 1-3
257 Lásd, Urunk, egy nap 1-5
176B Lasset uns danken unserm31-35
129 Lélek fuvalma, jöjj! 1-4
223B Loben will ich meinen 31-34
111 Ma van húsvét napja 1-3
175 Magasztalunk égi fénynél 1-6
210 Magnificat 1
315 Magyar ének 1-3
300 Májusi szellő borzolja a 1-5
259 Maradj velem, mert 1-5
199C May the Lord bless you, 51
97 Meghasított sziklakő 1-3
113 Megváltva! mily boldogan 1-3
219 Mely igenjó az Úr Istent 1-8
64 Mennyei kórus hangja kél, 1-2
216 Mennyei seregek, boldog 1-5
86 Messziről száll dalunk 1
240 Mi Atyánk, ó kegyes Iste 1-3
272 Mi kegyes Atyánk 1-9
76 Mi most azért jöttünk 1-4
280 Mikor Csíkból elindultam 1
44 Mikor pünkösd napján 1-3
281 Millenniumi óda - részlet 1
285 Mily gyönyörűség, íme, 1-3
77 Mind e világ örvendezzen 1-2
169 Minden áldás tőle száll 1
222 Mindenek meghallják és 1-7
223 Mindenkoron áldom az én 1-9
224 Mindig velem, Uram 1-4
99 Mit használ keresztyénség 1-3
11 Mit is adjunk ma tenéked, 1-2
225 Mondjatok dicséretet! 1-2
78 Mostan kinyílt egy szép 1-2
176 Nagy hálát adjunk az Atya 1-8
93 Nagy irgalmú Úr Isten 1-2
158 Ne csüggedj, lelkem! 1
289 Ne felejtsd a munkát és 1
6 Ne félj, csak higgy! 1
133 Néked áldozunk hál 1
287 Nekünk a legszebbik estét 1-7
79 Nékünk születék mennyei 1-8
221 Nem nékünk, Uram, nem 1-6
288 Nemzeti dal 1-6
178 Nevedre vettem keresztség 1-4
179 Nézd, a Nap hogy száll 1-3
228 No, minden népek, 1-5
98C Nobody knows, the trouble 51
219C O my Lord, how good it 51-54
284 Ó, én édesjó Istenem! 1-3
100 Ó, én kegyelmes Istenem 1-5
101 Ó, én lelkem, dicsérjed 1-7
247 Ó, felséges Atya Isten 1-10
180 Ó, hova visz az út?! 1-5
135 Ó, Jézus, amikor sokan 1-5
56 Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő1-4
307 Ó, jöjjetek, hívek, ma 1-4
137 Ó, mily hű barátunk Jézus 1-3
215C O, search the Lord, my 51-53
220 Ó, Seregeknek Istene 1-6
230 Ó, Sion ébredj, töltsd be 1-5
80 Ó, szerenesés éjszaka 1-4
260 Ó, terjeszd ki, Jézusom! 1-2
206C Oh, bye an bye, bye an 51-52
46 Olajágak hullnak Jézus 1-3
304 Orando et laborando! 1
181 Ott a messze földön árván,1-5
248 Örök élet reggele 1-4
301 Öröm van nálad 1-2
112 Örvendezz, örvendezz, 1-4
308 Örvendezzetek az erős 1-13
231 Örvendj egész föld az 1-5
182 Örvendjetek, mert Isten 1-3
34 Páncélba bújt a pogány 1-3
102 Paradicsomnak te szép 1-6
305 Pásztorom, vagy, Uram 1-2
264B Herr,erbarm dich,sich au31-32
136 Semmi felől ne aggódjál 1-2
233 Semmit ne bánkódjál, 1-12
233A Semmit ne bánkódjál, 51-54
165 Serkenj fel már mély 1
290 Serkenj fel, kegyes nép! 1-3
234 Siess keresztyén, lelki 1-6
139 Siessetek, hamar lejár! 1-2
117C Sing Hallelujah to the 51
117B Singt Halleluja für den 31
222C Siralmas énnéköm 51-56
81 Soha nem volt még ilyen 1-2
291 Sok Zsuzsánna napokat 1-2
151 Soli Deo Gloria 1
35 Sűrű erdő mélyén kicsi 1-3
141 Sűrű sötét van mindenfelé 1-4
292 Szabadság kánon 1
54 Szállj, szállj magasra 1-5
226 Száma nincsen, Uram 1-4
170 Széjjel jártam a világban 1-5
294 Székely asztali áldás 1-2
317 Székely himnusz 1
293 Szellő zúg távol, alszik 1-2
122 Szentlélek, jövel! 1-5
142 Szívem csendben az Úrra 1
232 Szívemet hozzád emelem 1-8
18 Szívünk zengje már: Jézus 1-3
19 Szól a harang a toronyban 1-4
20 Szólnak a harangok a torony 1
184 Szólnék bár én angyal 1
36 Szólt az Isten egykor 1-3
318 Szózat 1-14
32 Tágas mezőn ezemyi nép 1-4
261 Tartsd fel a zászlót, 1-4
295 Tartsd meg hazánkat, 1
235 Tebenned bíztunk eleitől 1-9
41 Tegnap harangoztak 1-5
140 Tégy, Uram, engem áldássá! 1
21 Tehozzád emelem szemeim, 1-5
237 Tehozzád teljes szívből 1-4
22 Templomunk az Isten háza 1
102C There in Gods garden 51-56
75C Thisblessedday when 51-55
212 Ti keresztyének, Istent 1
53 Ti zárt ajtók, táruljatok 1-2
103 Tisztítsd meg szíved, 1-7
42 Új esztendő virradott 1-3
82 Új esztendő, vígság szerző1-5
138 Új szívet adj, Uram, 1-3
236 Úmak szolgái, mindnyájan 1-3
23 Úr Jézus Krisztus, szívem 1
123 Úr Jézus, ki mennybe 1-3
109 Uram, közel voltam hozzád 1-3
187 Uram, tiéd vagyok én 1-8
238 Urunk nagy nevét áldja a 1-4
186 Urunk, ez a hála napja 1-6
51 Vámi jó, vámi jó 1
55 Várj, ember szíve készen! 1-4
144 Védelmezz, Istenem 1-6
296 Vége van már a szolgaságnak 1
143 Végtelen irgalmú, szentség1-8
185 Velem vándorol utamon 1-5
83 Vígan zengjetek citerák 1-2
38 Vihar zúg a tó felett 1-4
75B Weil uns zum Segen 31-35
218B Wohin soll ich gehen, 31-34
27 Zákeus, a fáról hamar száll 1
84 Zengje vígan föld és ég: 1-3
24 Zengjük együtt Istenünknek1-3
298 Zöld erdő harmatját 1-11
25 Zsoltár gyermekhangra 1-3

 

 

Asztali nézet