Ismerje meg a TextPro rendszert!  Az előnyös tulajdonságai miatt hasznos társa lehet Önnek is!
MENÜ

Katolikus énekek tartalomjegyzéke

 

 

Könyvek tartalomjegyzéke

Hozsanna (Szent vagy Uram)

Adventi énekek, Év végi hálaadásra, Énekek vízkeresztre, Nagyböjti énekek, Énekek nagyhétre, Áldozócsütörtökre, Szentháromság vasárnapra, Úrnapi énekek

Oltáriszentségről

Énekek Jézusról

Mária ünnepek énekei, Mária énekek, Mária antifónák

Mise énekek, Gyászmiseénekek, Magyar gyászmisék, Különböző alkalmakra

Hazafias énekek,

Latin énekek

 

Dicsérjétek az urat

Adventi énekek, Karácsonyi énekek, Nagyböjt, Húsvét, Úrnap,

Miseénekek

Oltáriszentségről

Tematikus énekek

Mária énekek, Szentekről énekek

Különböző alkalmakra, Halottas énekek, Napszaki, Záróénekek

Szentmise rendje

 

Éneklő egyház

Imák

Zsoltárválaszok

 

Sárga könyv (lásd az ifjusági énekek alatt)

Zöldkönyv (lásd az ifjusági énekek alatt)

Kék könyv (lásd az ifjusági énekek alatt)

 

Hozsanna énekeskönyv énekszám jegyzéke

Számsorrendes

ADVENTI ÉNEKEK

 

1    A kereszténységben hisszük1-5

2    Harmatozzatok égi magasok 1-9

3    Ó bezárult Édenünk,       1-7

4    Téged vár a népek lelki   1-6

5    Ave María, Istennek Anyja 1-5

6    Az Úristen Ádám atyánknak 1-8

7    Áron vesszeje virágzik,   1-3

8    Bűnös néped sírva kiált   1-3

9    Ébredj, ember, mély       1-4

10   Mária, szűz virág, Jeruzs 1-4

11   Ó fényességes szép hajnal 1-7

12   Mennyországi fényes hajnal1-4

13   Mint forró sóhaj, elhaló  1-4

14   Ó nemes, ékes liliom,     1-4

15   Üdvözlégy, ó drága       1-12

16   Az angyal énekel, tekints 1-5

17   Az égből színméz csörgedez1-4

18   Az ige megtestesült       1-4

19   A szép szűz Mária szent   1-6

20   Csordapásztorok midőn    1-13

21   Dicsőség mennyben az      1-5

22   Ez nap nékünk dicséretes  1-4

23   Istengyermek, kit irgalmad1-5

24   Jászolodban áldunk, édes  1-3

25   Mennyből az angyal lejött 1-5

26   Midőn a Szűz Magzatát,    1-6

27   Mind a világ örvendezzen  1-2

28   Nagy örömnap ez nékünk    1-6

29   Ó gyönyörű szép, titokzatos1-2

30   Ó Jézus, szűzen született 1-7

31   Örülj, te boldog Betlehem 1-8

32   Pásztorok, pásztorok      1-4

33   Szép violácska, kedves    1-3

34   Szülte a Szűz szent Fiát  1-4

35   Szűz Mária e világra      1-6

36   Vigasságos, hangos, nagy  1-5

 

ÉV VÉGI HÁLAADÁSRA

 

37   Isten, ki az időnek határ 1-4

38   Az esztendő fordulóján    1-6

39   Szép kelet, szép nap!     1-4

40   Kél a magasból tiszta fény1-4

41   Ó szép Jézus! Ez új       1-3

 

ÉNEKEK VÍZKERESZTRE

 

42   Égi lakomára készüljünk,  1-6

43   Az isteni gyermeket, ki   1-5

44   Fényességén e mai napnak 1-12

45   János áll a part felett   1-6

46   Ím, az égen feltűnik,     1-6

47   Violaszín gyászruhába     1-6

48   Isten áldjon, tündejáték  1-3

49   Árva, bűnös lelkem reszket1-6

50   Mintha köztünk Jézus járna1-5

51   Hamvazkodjál, hívő lélek, 1-7

52   Hallgasd meg, hallgasd   1-20

53   Könyörülj Istenem én      1-8

54   Mit bízik e világ ő       1-8

55   Kereszten haldokló kegyes 1-4

 

NAGYBÖJTI ÉNEKEK

 

56   A Golgota-lépcsőn állok,  1-7

57   Buzgó szívvel ünnepeljük  1-7

58   Bűnbánóknak menedéke!     1-6

59   Bűnös lelkek, tisztulásra 1-6

60   Hogyha hozzád járulunk,   1-5

61   A fényes Istenarcot vér   1-3

62   Ah! Jaj! mit szemlélek,   1-5

63   A keresztfához megyek,    1-8

64   Az Atyának egy Fiát, kit 1-14

65   Áll a gyötrött Isten     1-20

66   Bűnös lélek, sirasd,      1-7

67A  Bágyad gyötrelmében a     1-7

67B  Gyászba borult Isten    31-33

68   Hol vagy, édes Jézus,    1-11

69   Jer, dicsérjük mindenek   1-6

70   Jézus, világ Megváltója,  1-4

71   Keresztények sírjatok,    1-5

72   Keservesen síratja Mária  1-6

73   Krisztus Anyja, Szűz Mária1-8

74   Ó Jézus, Jézus, ó lankadt 1-8

75A  Ó szerencsés bűnös ember  1-3

75B  Világ megváltó Jézus,   31-34

76   Zengd, ó nyelv, a        1-11

 

ÉNEKEK NAGYHÉTRE

 

77   Megváltó királyunk elébe  1-7

78   Szívünk, lelkünk most    1-16

79   Áhítattal készülődjünk,   1-7

80   E szín alatt itt a nagy  1-10

81   Én nemzetem, zsidó népem 1-10

82   Királyi zászló jár elől   1-7

83   Mint a szarvas ér vizéhez 1-4

84   Krisztus feltámadott,     1-6

85   Örvendjetek angyalok!     1-6

86   Dicsőség, szent áldás,    1-4

87   Föltámadt Krisztus e     1-20

88   Krisztus feltámadott!     1-4

89   Krisztus, virágunk,      1-11

90   Örvendetes napunk támadt  1-5

91   Szent asszonyok jókor     1-3

92   Szent Magdolna elmene    1-15

 

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKRE

 

93   Megjelentünk hajlékodban  1-7

94   Galileai férfiak, mért    1-6

95   Krisztus a mennybe fölmene1-9

96   Krisztus mennybe fölmene  1-8

97   Jöjj, Szentlélek Istenünk1-10

98   Szállj szívünkbe, nagy    1-6

99   Ó alkotó Lélek, jövel,    1-7

100  Ó, Szentlélek Úristenünk, 1-6

101  Szállj ránk, életadó      1-7

102  Szentlélek Isten, szállj  1-7

103  Téged kérünk, Atyaisten,  1-9

 

SZENTKÁROMSÁG VASÁRNAPRA

 

104  Kiben élünk, mozgunk s    1-2

105  Szentháromságnak életem,  1-5

 

ÚRNAPI ÉNEKEK

 

106  Ó, ki ez oltáron kenyér   1-6

107  Dicsérd Sion Üdvözítőd,  1-18

108  Mondj éneket, zengő       1-4

 

OLTÁRISZENTSÉGRŐL

 

109  Áldjad ember e nagy Jódat,1-8

110  Áldunk téged, ó angyali   1-2

111  Csodákkal tündöklő isteni 1-3

112  Ez nagy szentség valóban, 1-6

113  Édes Jézus, neked élek.   1-1

114  Égből szállott szent      1-6

115  Hadd lankadjak és olvadjak1-4

116  Imádlak, nagy Istenség,   1-6

117  Istenség mélysége, lelkek 1-4

118  Krisztus teste és szent   1-6

119  Leborulva áldlak,         1-5

120  Menyegzős köntösbe        1-7

121  Mindeneknek szemei, Uram  1-8

122  Most az Úr Krisztusnak    1-3

123  Most lett a kenyér        1-6

124  Most nyomorult szolgád    1-4

125  Ne törd magad, ó én lelkem1-4

126  Ó áldott szent Istenem,   1-4

127  Ó szentséges, ó kegyelmes,1-3

128  Porba hullok ím előtted,  1-4

129  Szent vagy, Uram szent    1-3

130  Szerelmes, édes Jézusom,  1-5

131  Templom csendes mélyén,   1-4

132  Üdvözlégy, édes Jézusunk! 1-7

133  Üdvözlégy Felség,         1-5

134  Üdvözlégy, Krisztusnak    1-7

135A Üdvözlégy, ó drágalátos   1-3

135B Üdvözlégy nagy Király,  31-32

136  Üdvözlégy Oltáriszentség! 1-4

137  Üdvözlégy, szent test, ki 1-6

138  Üdvözlégy, szép rózsa,    1-3

139  Ó Uram, nem vagyok én     1-1

140  Üdvözlégy, üdvösséges     1-4

141  Velünk lakó tiszta Ostya, 1-4

142  Zálogát adtad, ó Jézus,   1-4

 

ÉNEKEK JÉZUSRÓL

 

143  Előtted, Jézusom,         1-5

144  Édes Jézus, én szerelmem, 1-4

145  Győzhetetlen én kőszálom, 1-6

146  Hol vagy, én szerelmes    1-6

147  Jöjj el, Jézus, én        1-5

148  Néked, én Jézusom,        1-4

149  Ó én Jézusom, hol merre   1-5

150  Uram Jézus! légy velünk,  1-5

151  Zengjünk Jézus szent      1-8

152  Ó Jézus, emlékezni rád,   1-5

153  Ó add, Jézusom, nékem     1-2

154  Jézusomnak Szívén         1-2

155  Jézus Szíve, legtisztább  1-5

156  Jézus Szívét dicsérni     1-5

157  Szeretlek, szép Jézus,    1-5

158  Acélszárnyon száll az     1-4

159  Ó édes Jézus, ég és föld  1-6

 

MÁRIA ÜNNEPEK ÉNEKEI

 

160  Isten legszebb temploma,  1-6

161  Máriát dicsérje lelkünk,  1-7

162  Üdvözlégy Mária, Isten    1-6

163  Ki negyven nap előtt     1-10

164  Ó Sion, templomod,        1-4

165  Mária kis hajlékában,    1-10

166  Mennyből követ ma         1-4

167  Felvitetett magas         1-8

168  Örülj, vigadj,            1-6

169  Nagy örömmel, énekléssel  1-4

170  Felvirradt az új örömnap  1-9

171  Mondj szívem dalt és      1-3

172A Ó Mária, drága név,       1-6

172B Szűz Mária, gyászvirág, 31-32

 

MÁRIA ÉNEKEK

 

173  Áldozzunk, hív            1-6

174  Boldogasszony, édes,      1-6

175  Krisztusnak szent vérén   1-5

176  Néped, Isten, eléd járul  1-7

177  Szívünk-lelkünk           1-7

178  Szűz Mária, mennynek      1-6

179  Bús szívemnek nagy öröme  1-9

180A Dicsérjük Jézus           1-3

180B Égi szűz virág, áldjon  31-34

181  Hozzád futok bánatommal,  1-3

182  Keserű gondok tépik       1-4

183  Lelkem tiszta lánggal ég, 1-4

184A Mária, édes Szűzanya,     1-6

184B Mária, Mária, mennyei   31-36

185  Mária, Szűzanya Názáretből1-4

186  Mondj naponkint és        1-8

187  Nagy mentsége, reménysége 1-6

188  Néked ajánljuk, Szűzanyánk1-4

189  Nyújtsd ki mennyből, ó    1-8

190  Ó áldott Szűzanya, mennyei1-7

191  Ó dicsőséges Asszonyság,  1-4

192  Ó dicsőséges, ó ékességes1-13

193  Ó dicsőült szép kincs,    1-5

194  Ó Mária szent Szíve, szűz 1-5

195  Te vagy földi éltünk      1-5

196  Üdvözlégy Mária, tengernek1-6

197  Üdvözlégy, ó szép mennyek 1-4

198  Mennybéli Atya Isten,    1-15

199  Uram, irgalmazz nekünk,  1-18

200  Uram, irgalmazz nekünk,  1-18

 

MÁRIA ANTIFÓNÁK

 

201  Üdvözítőnk édesanyja,     1-5

202  Megváltónk Szülője,       1-2

203  Mennyországnak Királynéja,1-2

204  Királynéja az egeknek     1-2

205  Mennynek királyné asszonya1-2

206  Mennyországnak királynéja,1-2

207  Mennyországnak Királynéja,1-5

208  Irgalmas Szűzanyánk,      1-2

209  Véghetetlen örök Isten,   1-8

210  Nagy öröm van ma az égben,1-6

211  Két oszlopa igazságnak,   1-6

212  Szent Péter Apostol nagy  1-5

213  Áldunk Isten jó szolgája, 1-7

214  Krisztus Jézus Nagyanyja  1-9

215  Ha kívántok nagy csodákat 1-3

216  Föltekintünk a szegénység 1-6

217  Téged kérünk esedezve,    1-8

218A Ó szent János, én         1-5

218B Kihez az Úr elküldé     31-33

 

MISE ÉNEKEK

 

219  Az Úrnak dobban, ég a    1-11

220  Áldozattal járul hozzád,  1-6

221  Egybegyűltünk, ó nagy     1-5

222  Futva jöttem elibéd       1-7

223  Hozzád sóhajt a lélek,    1-8

224  Induljunk testvérek a     1-7

225  Jertek, keresztény hívek, 1-6

226  Kegyességgel hívsz, ó     1-7

227  Kegyes szemmel nézz ránk  1-5

228  Keresve, ó Fölség, Téged  1-6

229  Kezdődik az ének az Úr    1-7

230  Szeretettel jönnek hozzád,1-5

231  Vágyva jöttem színed elé  1-7

232  Zeng a harang hívó szóval 1-7

233  Minden földi dolgunk     1-13

234  Összegyűltünk áldozatra, 1-11

 

GYÁSZMISEÉNEKEK

 

235  Adj irgalmat, adj         1-4

236  Édes Urunk, nézz le       1-5

237  Ama végső harag napja    1-19

238  Élők, holtak szent        1-3

239  Én esendő, árva lélek,    1-6

240  Jer, dicsérjük Istenünket1-10

241  Ki ragyogni látod élted   1-6

242  M1g kell halni, ó jaj!    1-7

243  Ments meg engem, Uram!    1-5

244  Nézz le, Jézus, mennyekből1-5

245  Ó egeknek Királynéja!     1-9

246  Ó emberi gyarló nemzetség,1-8

247  Ó édes Megváltóm, ne nézd 1-6

248  Ó értem vért ontott       1-8

249  Ó, Megváltó, kegyes Jézus,1-3

250  Ó örök fény napja, melynek1-5

 

MAGYAR GYÁSZMISÉK

 

251  Szemünk telve könnyel,   1-22

252  Színed elé jövünk,       1-11

 

KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAKRA

 

253  Bemegyek szent templom    1-5

254  Fölkelt a nap már,        1-5

255  Jézus, Mária, dicsőséges  1-4

256  M1kor reggel lelkem újra  1-5

257  Örvendezzünk, jertek,     1-4

258  Isten hozta hív nyájához  1-5

259  Jöjj, Szentlélek Úristen, 1-7

260  Jöjj el, Szentlélek Úr    1-3

261  Hallottuk, Isten, a te    1-2

262  Ne hagyj elesnem, felsége 1-7

263  Uram, hiszlek és reméllek,1-6

264  Szent Olvasót imádkoztunk 1-4

265  Menny, föld, tűz, víz,    1-6

266  Legyen, Uram, színed előtt1-5

267  Üdvössége lett e háznak a 1-5

268  Tehozzád kiáltok, édes    1-7

269  Áldj meg minket, Jézus,     1

270  Áldj meg minket, Atyaisten1-5

271  Áldj meg minket, Jézus!     1

272  Hallgasd meg, hallgasd meg, 1

273  Áldj meg minket, Teremtő    1

274  Áldjon meg minket szent   1-2

275  Hol szent Péter sírba téve1-6

276A Téged, Isten dicsérünk,  1-27

276B Téged áldunk,           31-39

277  Téged, Isten, magasságban,1-8

278  Immár a nap leáldozott,   1-3

279  Imádjuk a testet és vért, 1-6

280A Gyermekszívek hódolata,   1-6

280B Győzelemről énekeljen   31-34

281  Bőséges irgalmú, jóságos  1-6

282  Üdvözlégy, szent orvosunk1-12

283  Krisztusunk, nagy Király  1-5

284  Boldogasszony Anyánk, rég1-12

285  Egek ékessége, földnek    1-7

286  Édesanyja, Nagyasszonya   1-6

287  Angyaloknak királynéja,  1-11

288  Boldogságos Krisztus Anyj 1-7

289  Angyaloknak nagyságos     1-8

290  Gyászba borult egek,      1-5

291  Dicsértessél, ó Mária,   1-16

292  Máriát dicsérni, hívek    1-9

293  Isten, hazánkért térdelünk1-4

294A Ah, hol vagy, magyarok    1-5

294B Ah, hol vagy, magyarok  31-32

295  Áldott szent István,      1-5

296  Magyarok fénye,           1-3

297  Igaz hitnek plántálója,   1-6

298  Ó dicsőséges szent Jobb   1-9

299  Szent Imre herceg, Magyar 1-6

300  Felmutat égbe szent       1-3

301  Drága hazám, te, nagyok   1-4

302  Sziklahitű László, ki     1-4

303  Szent Erzsébet Asszony    1-5

304  Pannóniában nőtt, teljes  1-6

 

HAZAFIAS ÉNEKEK

 

305  Mért feledkezel el rólunk 1-4

306  Isten, áldd meg a magyar  1-2

 

LATIN ÉNEKEK

 

316  O salutaris Hostia,       1-4

317A Pange, lingua, gloriosi   1-3

317B Zengd a titkot, hangos  31-32

318  Tantum ergo Sacramentum   1-2

319  Alma Redemptoris Mater,   1-1

320  Ave, Regina Caelorum,     1-1

321  Regina caeli, laetare,    1-1

322  Salve, Regina, Mater      1-1

327  Veni, creator, Spiritus,  1-7

407  Mondj az Úrnak éneket,    1-2

410  Megszólalt Isten, él a s  1-2

412  Mélyből száll fel a sóhaj 1-2

414  Ura íntésére figyel a hű  1-2

418  Alleluja, alleluja,       1-2

420  Égi kapuk nyíljatok       1-3

422  Dícsérd lelkem dallal a   1-2

425  Úristen az égben, Te vagy 1-2

428  Egek Urát áldjuk, üdvünk  1-2

432  Dícsérjétek az Urat, mind 1-1

436  Túlcsordul a lelkünk,     1-2

437  Magasztalom legfőbb jóma  1-2

441  Téged hírdet az ég, zeng  1-2

444  Felséges Isten, érted     1-2

449  Isten útján járni         1-2

451  Mint a gímszarvas vágyik  1-2

 

 

Hozsanna énekeskönyv énekeinek jegyzéke

ABC sorrendben

1       A kereszténységben hisszük1-5

63     A keresztfához megyek,    1-8

19     A szép szűz Mária szent   1-6

158  Acélszárnyon száll az     1-4

235  Adj irgalmat, adj         1-4

62    Ah! Jaj! mit szemlélek,   1-5

294B Ah, hol vagy, magyarok  31-32

294A Ah, hol vagy, magyarok    1-5

79    Áhítattal készülődjünk,   1-7

270  Áldj meg minket, Atyaiste 1-5

271  Áldj meg minket, Jézus!     1

269  Áldj meg minket, Jézus,     1

273  Áldj meg minket, Teremtő    1

109  Áldjad ember e nagy Jódat 1-8

274  Áldjon meg minket szent   1-2

295  Áldott szent István,      1-5

220  Áldozattal járul hozzád,  1-6

173  Áldozzunk, hív            1-6

213  Áldunk Isten jó szolgája, 1-7

110  Áldunk téged, ó angyali   1-2

65   Áll a gyötrött Isten     1-20

418  Alleluja, alleluja,       1-2

319  Alma Redemptoris Mater,   1-1

237  Ama végső harag napja    1-19

287  Angyaloknak királynéja,  1-11

289  Angyaloknak nagyságos     1-8

7    Áron vesszeje virágzik,   1-3

49   Árva, bűnös lelkem reszket1-6

5     Ave María, Istennek Anyja 1-5

320  Ave, Regina Caelorum,     1-1

16   Az angyal énekel, tekints 1-5

64   Az Atyának egy Fiát, kit 1-14

17   Az égből színméz csörgede.1-4

38   Az esztendő fordulóján    1-6

18   Az ige megtestesült       1-4

43   Az isteni gyermeket, ki m 1-5

6    Az Úristen Ádám atyánknak 1-8

219  Az Úrnak dobban, ég a    1-11

67A  Bágyad gyötrelmében a     1-7

253  Bemegyek szent templom    1-5

284  Boldogasszony Anyánk,    1-12

174  Boldogasszony, édes,      1-6

288  Boldogságos Krisztus Anyj 1-7

281  Bőséges irgalmú, jóságos  1-6

179  Bús szívemnek nagy öröme  1-9

57   Buzgó szívvel ünnepeljük  1-7

58   Bűnbánóknak menedéke!     1-6

66   Bűnös lélek, sirasd,      1-7

59   Bűnös lelkek, tisztulásra 1-6

8    Bűnös néped sírva kiált   1-3

111  Csodákkal tündöklő isteni 1-3

20   Csordapásztorok midőn    1-13

422  Dícsérd lelkem dallal a   1-2

107  Dicsérd Sion Üdvözítőd,  1-18

432  Dícsérjétek az Urat, mind 1-1

180A Dicsérjük Jézus           1-3

291  Dicsértessél, ó Mária,   1-16

21   Dicsőség mennyben az      1-5

86   Dicsőség, szent áldás,    1-4

301  Drága hazám, te, nagyok   1-4

80   E szín alatt itt a nagy  1-10

9    Ébredj, ember, mély       1-4

144  Édes Jézus, én szerelmem, 1-4

113  Édes Jézus, neked élek.   1-1

236  Édes Urunk, nézz le       1-5

286  Édesanyja, Nagyasszonya   1-6

114  Égből szállott szent      1-6

285  Egek ékessége, földnek    1-7

428  Egek Urát áldjuk, üdvünk  1-2

420  Égi kapuk nyíljatok       1-3

42   Égi lakomára készüljünk,  1-6

180B Égi szűz virág, áldjon  31-34

221  Egybegyűltünk, ó nagy     1-5

238  Élők, holtak szent        1-3

143  Előtted, Jézusom,         1-5

239  Én esendő, árva lélek,    1-6

81   Én nemzetem, zsidó népem,1-10

112  Ez nagy szentség valóban, 1-6

22   Ez nap nékünk dicséretes  1-4

300  Felmutat égbe szent       1-3

444  Felséges Isten, érted     1-2

170  Felvirradt az új örömnap  1-9

167  Felvitetett magas         1-8

44   Fényességén e mai napnak 1-12

254  Fölkelt a nap már,        1-5

87   Föltámadt Krisztus e     1-20

216  Föltekintünk a szegénység 1-6

222  Futva jöttem elibéd       1-7

94   Galileai férfiak, mért    1-6

290  Gyászba borult egek,      1-5

67B  Gyászba borult Isten    31-33

280A Gyermekszívek hódolata,   1-6

280B Győzelemről énekeljen   31-34

145  Győzhetetlen én kőszálom, 1-6

215  Ha kívántok nagy csodákat 1-3

115  Hadd lankadjak és olvadja 1-4

272  Hallgasd meg, hallgasd      1

52   Hallgasd meg, hallgasd   1-20

261  Hallottuk, Isten, a te    1-2

51   Hamvazkodjál, hívő lélek, 1-7

2    Harmatozzatok égi magasok!1-9

60   Hogyha hozzád járulunk,   1-5

275  Hol szent Péter sírba tév 1-6

68   Hol vagy, édes Jézus,    1-11

146  Hol vagy, én szerelmes    1-6

181  Hozzád futok bánatommal,  1-3

223  Hozzád sóhajt a lélek,    1-8

297  Igaz hitnek plántálója,   1-6

46   Ím, az égen feltűnik, fény1-6

279  Imádjuk a testet és vért, 1-6

116  Imádlak, nagy Istenség,   1-6

278  Immár a nap leáldozott,   1-3

224  Induljunk testvérek a     1-7

208  Irgalmas Szűzanyánk,      1-2

48   Isten áldjon, tündejáték, 1-3

258  Isten hozta hív nyájához  1-5

160  Isten legszebb temploma,  1-6

449  Isten útján járni         1-2

306  Isten, áldd meg a magyar  1-2

293  Isten, hazánkért térdelün 1-4

37   Isten, ki az időnek       1-4

23   Istengyermek, kit         1-5

117  Istenség mélysége, lelkek 1-4

45   János áll a part felett,  1-6

24   Jászolodban áldunk, édes  1-3

240  Jer, dicsérjük Istenünket1-10

69   Jer, dicsérjük mindeneknek1-6

225  Jertek, keresztény hívek, 1-6

155  Jézus Szíve, legtisztább  1-5

156  Jézus Szívét dicsérni     1-5

255  Jézus, Mária, dicsőséges  1-4

70   Jézus, világ Megváltója,  1-4

154  Jézusomnak Szívén         1-2

147  Jöjj el, Jézus, én        1-5

260  Jöjj el, Szentlélek Úr    1-3

97   Jöjj, Szentlélek Istenünk1-10

259  Jöjj, Szentlélek Úristen, 1-7

227  Kegyes szemmel nézz ránk  1-5

226  Kegyességgel hívsz, ó     1-7

40   Kél a magasból tiszta fény1-4

228  Keresve, ó Fölség, Téged  1-6

55   Kereszten haldokló kegyes 1-4

71   Keresztények sírjatok,    1-5

182  Keserű gondok tépik       1-4

72   Keservesen síratja Mária  1-6

211  Két oszlopa igazságnak,   1-6

229  Kezdődik az ének az Úr    1-7

163  Ki negyven nap előtt     1-10

241  Ki ragyogni látod élted   1-6

104  Kiben élünk, mozgunk s    1-2

218B Kihez az Úr elküldé      1-33

82   Királyi zászló jár elől,  1-7

204  Királynéja az egeknek     1-2

53   Könyörülj Istenem én bűnös1-8

95   Krisztus a mennybe fölmene1-9

73   Krisztus Anyja, Szűz Mária1-8

88   Krisztus feltámadott!     1-4

84   Krisztus feltámadott,     1-6

214  Krisztus Jézus Nagyanyja  1-9

96   Krisztus mennybe fölmene  1-8

118  Krisztus teste és szent   1-6

89   Krisztus, virágunk,      1-11

175  Krisztusnak szent vérén   1-5

283  Krisztusunk, nagy Király  1-5

119  Leborulva áldlak,         1-5

266  Legyen, Uram, színed előt 1-5

183  Lelkem tiszta lánggal ég, 1-4

242  Meg kell halni, ó jaj!    1-7

256  Mikor reggel lelkem újra  1-5

437  Magasztalom legfőbb jóma  1-2

296  Magyarok fénye,           1-3

165  Mária kis hajlékában,    1-10

184A Mária, édes Szűzanya,     1-6

184B Mária, Mária, mennyei   31-36

10   Mária, szűz virág, Jeruzs 1-4

185  Mária, Szűzanya Názáretbő 1-4

161  Máriát dicsérje lelkünk,  1-7

292  Máriát dicsérni, hívek    1-9

93   Megjelentünk hajlékodban  1-7

410  Megszólalt Isten, él a s  1-2

77   Megváltó királyunk elébe  1-7

202  Megváltónk Szülője,       1-2

412  Mélyből száll fel a sóhaj 1-2

243  Ments meg engem, Uram!    1-5

120  Menyegzős köntösbe        1-7

265  Menny, föld, tűz, víz,    1-6

198  Mennybéli Atya Isten,    1-15

25   Mennyből az angyal lejött 1-5

166  Mennyből követ ma         1-4

205  Mennynek királyné asszony 1-2

12   Mennyországi fényes hajna 1-4

203  Mennyországnak Királynéja 1-2

206  Mennyországnak királynéja 1-2

207  Mennyországnak Királynéja 1-5

305  Mért feledkezel el rólunk 1-4

26   Midőn a Szűz Magzatát,    1-6

27   Mind a világ örvendezzen  1-2

233  Minden földi dolgunk     1-13

121  Mindeneknek szemei, Uram  1-8

451  Mint a gímszarvas vágyik  1-2

83   Mint a szarvas ér vizéhez,1-4

13   Mint forró sóhaj, elhaló  1-4

50   Mintha köztünk Jézus járna1-5

54   Mit bízik e világ ő       1-8

407  Mondj az Úrnak éneket,    1-2

108  Mondj éneket, zengő       1-4

186  Mondj naponkint és        1-8

171  Mondj szívem dalt és      1-3

122  Most az Úr Krisztusnak    1-3

123  Most lett a kenyér        1-6

124  Most nyomorult szolgád    1-4

187  Nagy mentsége, reménysége 1-6

210  Nagy öröm van ma az égben 1-6

169  Nagy örömmel, énekléssel  1-4

28   Nagy örömnap ez nékünk    1-6

262  Ne hagyj elesnem, felsége 1-7

125  Ne törd magad, ó én lelke 1-4

188  Néked ajánljuk, Szűzanyán 1-4

148  Néked, én Jézusom,        1-4

176  Néped, Isten, eléd járul  1-7

244  Nézz le, Jézus, mennyekből1-5

189  Nyújtsd ki mennyből, ó    1-8

153  Ó add, Jézusom, nékem     1-2

126  Ó áldott szent Istenem,   1-4

190  Ó áldott Szűzanya, mennye 1-7

99   Ó alkotó Lélek, jövel,    1-7

3    Ó bezárult Édenünk,       1-7

191  Ó dicsőséges Asszonyság,  1-4

298  Ó dicsőséges szent Jobb   1-9

192  Ó dicsőséges, ó ékes    31-13

193  Ó dicsőült szép kincs,    1-5

159  Ó édes Jézus, ég és föld  1-6

247  Ó édes Megváltóm, ne nézd 1-6

245  Ó egeknek Királynéja!     1-9

246  Ó emberi gyarló nemzetség 1-8

149  Ó én Jézusom, hol merre   1-5

248  Ó értem vért ontott       1-8

11   Ó fényességes szép hajnal,1-7

29   Ó gyönyörűszép, titokzatos1-2

152  Ó Jézus, emlékezni rád,   1-5

74   Ó Jézus, Jézus, ó lankadt 1-8

30   Ó Jézus, szűzen született 1-7

194  Ó Mária szent Szíve, szűz 1-5

172A Ó Mária, drága név,       1-6

14   Ó nemes, ékes liliom,     1-4

250  Ó örök fény napja,        1-5

316  O salutaris Hostia,       1-4

164  Ó Sion, templomod,        1-4

218A Ó szent János, én         1-5

127  Ó szentséges, ó kegyelmes 1-3

41   Ó szép Jézus! Ez új       1-3

75A  Ó szerencsés bűnös ember! 1-3

139  Ó Uram, nem vagyok én     1-1

106  Ó, ki ez oltáron kenyér   1-6

249  Ó, Megváltó, kegyes Jézus 1-3

100  Ó, Szentlélek Úristenünk, 1-6

31   Örülj, te boldog Betlehem!1-8

168  Örülj, vigadj,            1-6

90   Örvendetes napunk támadt, 1-5

257  Örvendezzünk, jertek,     1-4

85   Örvendjetek angyalok!     1-6

234  Összegyűltünk áldozatra, 1-11

317A Pange, lingua, gloriosi   1-3

304  Pannóniában nőtt, teljes  1-6

32   Pásztorok, pásztorok      1-4

128  Porba hullok ím előtted,  1-4

321  Regina caeli, laetare,    1-1

322  Salve, Regina, Mater      1-1

101  Szállj ránk, életadó      1-7

98   Szállj szívünkbe, nagy    1-6

251  Szemünk telve könnyel,   1-22

91   Szent asszonyok jókor     1-3

303  Szent Erzsébet Asszony    1-5

299  Szent Imre herceg, Magyar 1-6

92   Szent Magdolna elmene    1-15

264  Szent Olvasót imádkoztunk 1-4

212  Szent Péter Apostol nagy  1-5

129  Szent vagy, Uram szent    1-3

105  Szentháromságnak életem,  1-5

102  Szentlélek Isten, szállj  1-7

39   Szép kelet, szép nap!     1-4

33   Szép violácska, kedves    1-3

130  Szerelmes, édes Jézusom,  1-5

230  Szeretettel jönnek hozzád 1-5

157  Szeretlek, szép Jézus,    1-5

302  Sziklahitű László, ki     1-4

252  Színed elé jövünk,       1-11

78   Szívünk, lelkünk most    1-16

177  Szívünk-lelkünk           1-7

34   Szülte a Szűz szent Fiát! 1-4

35   Szűz Mária e világra      1-6

172B Szűz Mária, gyászvirág, 31-32

178  Szűz Mária, mennynek      1-6

318  Tantum ergo Sacramentum   1-2

195  Te vagy földi éltünk      1-5

276B Téged áldunk,           31-39

441  Téged hírdet az ég, zeng  1-2

217  Téged kérünk esedezve,    1-8

103  Téged kérünk, Atyaisten,  1-9

4    Téged vár a népek lelki   1-6

276A Téged, Isten dicsérünk,  1-27

277  Téged, Isten, magasságban 1-8

268  Tehozzád kiáltok, édes    1-7

131  Templom csendes mélyén,   1-4

436  Túlcsordul a lelkünk,     1-2

414  Ura íntésére figyel a hű  1-2

150  Uram Jézus! légy velünk,  1-5

263  Uram, hiszlek és reméllek 1-6

199  Uram, irgalmazz nekünk,  1-18

200  Uram, irgalmazz nekünk,  1-18

425  Úristen az égben, Te vag  1-2

267  Üdvössége lett e háznak a 1-5

201  Üdvözítőnk édesanyja,     1-5

133  Üdvözlégy Felség,         1-5

162  Üdvözlégy Mária, Isten    1-6

196  Üdvözlégy Mária, tenger   1-6

135B Üdvözlégy nagy Király,  31-32

136  Üdvözlégy Oltáriszentség! 1-4

132  Üdvözlégy, édes Jézusunk! 1-7

134  Üdvözlégy, Krisztusnak    1-7

15   Üdvözlégy, ó drága       1-12

135A Üdvözlégy, ó drágalátos   1-3

197  Üdvözlégy, ó szép mennyek 1-4

282  Üdvözlégy, szent orvosunk1-12

137  Üdvözlégy, szent test, ki 1-6

138  Üdvözlégy, szép rózsa,    1-3

140  Üdvözlégy, üdvösséges     1-4

231  Vágyva jöttem színed elé  1-7

209  Véghetetlen örök Isten,   1-8

141  Velünk lakó tiszta Ostya, 1-4

327  Veni, creator, Spiritus,  1-7

36   Vigasságos, hangos, nagy  1-5

47   Violaszín gyászruhába     1-6

142  Zálogát adtad, ó Jézus,   1-4

232  Zeng a harang hívó szóval 1-7

317B Zengd a titkot, hangos  31-32

76   Zengd, ó nyelv, a        1-11

151  Zengjünk Jézus szent      1-8

 

Dicsérjétek az Urat énekeinek jegyzéke

Számsorrendes

 

ADVENTI ÉNEKEK

1    Kiáltsunk, Krisztus hívei 1-9

1B   A kereszténységben      31-34

2    Népek megváltó Istene!    1-8

2B   Harmatozd le nagy ég az 31-33

3    Hozzád emelem szómat,     1-7

3B   Hozzád emelem az én     31-33

3C   Harmatozzatok, egek,    51-54

3D   Sion népe! Íme, jő az   61-63

3E   Örvendjetek mindig az   71-74

3F   Emlékezzél meg, Uram,   81-82

4    Hozzád emelem szómat,     1-7

4B   Téged vár a népek lelki 31-35

5    Küldé az Úristen gyors    1-5

6    Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő! 1-4

7    Ébredj, ember, mély álmod 1-4

8    Hív minket most egy tiszta1-5

9    Csillagoknak Teremtője    1-7

10   Az Úristen Ádám atyánknak,1-8

11   E világot Ősatyánk elveszt1-5

12   Bűnös néped sírva kiált   1-3

13   Íme, kedveseim, az ítélet 1-3

14   Harmatozzatok magasságos  1-5

15   Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcses1-7

16   Ó fényességes szép hajnal 1-4

17   Hullassatok egek csillogó 1-2

18   Ó fényességes szép hajnal,1-4

19   Üdvözlégy, szent Szűz,    1-7

20   Menj el sietséggel,      1-11

20B  Mikor Máriához az Isten 31-36

21   Ave Maria gratia plen     1-7

21B  Ave Mária, Istennek     31-33

22   Serkenj lelkem mély       1-5

22B  Íme, midőn mindenek bír 31-40

 

KARÁCSONYI ÉNEKEK

 

23   Ahol a napnak fénye kél   1-8

24   Világmegváltó krisztusunk 1-7

24B  Jézus minden megváltója,31-37

25   Gyermek születék Betlehem 1-6

25B  Az Úr mondá nékem       31-35

25C  Gyermek született nékünk51-55

26   Dicsőség mennyben az      1-5

26A  Szép violácska kedves   31-35

27   Ím, az Úrnak nagy neve    1-3

28   Születésén Istennek az    1-5

28A  Örvendezzünk, Betlehembe31-35

29   Nagy örömnap ez a nap     1-3

29B  Szerencsés óra boldog   31-34

30   Vigasságos, hangos nagy   1-4

30A  Nagykarácsony éjszakáján31-32

31   In dulci jubilo           1-3

32   Az angyal énekel, tekints 1-2

33   Jöjjetek, ó hívek, diadal 1-3

34   Krisztus Jézus született  1-2

34A  Kyrie eleison!          31-33

35   Krisztus Urunknak áldott  1-5

36   Mostan kinyílt egy szép   1-2

36A  Mostan kinyílt egy szép 31-37

37   Az Ige megtestesült       1-4

38   Ó, Jézus, szűzen született1-2

39   Istengyermek, kit irgalmad1-5

40   Ó, gyönyörű szép titokzat 1-5

41   Csordapásztorok midőn     1-7

42   Csordapásztorok, midőn    1-9

42B  Ne féljetek pásztorok   31-32

43   Mennyből az angyal        1-5

43B  A Szűz egy Fiat szült,  31-37

44   Pásztorok, pásztorok,     1-4

44B  Pásztorok keljünk fel,  31-32

45   Fel nagy örömre, ma       1-2

45B  Az Istennek szent angyal31-36

46   Midőn a Szűz magzatát,    1-5

46B  Kelj fel, keresztény    31-36

47   A szép Szűz Mária szent   1-5

47B  Angelus pastoribus,     31-33

48   Megszületett már mennyei 1-12

49   Íme, egykor Szent István  1-4

49B  Ímé, egykor Szent István31-35

50   Szent Jánosnak napját     1-5

50B  Dicső Szent Jánosnak    31-35

51   Köszöntünk, kisded        1-3

52   Felragyogott már Betlehem 1-5

 

NAGYBÖJT

 

52B  Mikor mély csend borít  31-32

53   Az esztendő fordulóján    1-5

53B  Isten, ki az időnek     31-34

54   Szűz Mária e világra      1-4

54B  Szűz Mária e világra    31-35

55   Ó szép Jézus, ez új       1-3

56   Szép kelet, szép nap,     1-3

57   Gonosz Heródes, irigyen   1-5

57B  Íme, eljött az Uralkodó 31-33

58   Ó, mily fényes ez a       1-3

59   Az isteni Gyermeket, ki   1-5

59B  A királyok Királyának,  31-56

60   Fényességes ez a mai nap  1-5

60B  Fényes e nap, mely ránk 31-35

61   János áll a part felett   1-3

61B  Ó, Sion, templomod,     31-32

61C  Fény a népek világosságára 51

61D  Ki negyven nap előtt    71-83

62   Itt az alkalmas szent idő 1-9

63   Mi gyarló emberek kik a   1-7

63B  Körülvettek engem a     31-38

64   Hamvazkodjál, hivő lélek  1-5

64B  Hozzám kiált, és én     31-39

64C  Emlékezz meg, Isten,    51-57

64D  Szemeim mindenkor az    71-77

64E  Vigadozzál, Jeruzsálem! 81-85

64F  Mi pedig dicsekedjünk   91-99

65   Bűnbánóknak menedéke,     1-4

66   Bűnös lelkek, tisztulásra 1-3

67   Térj meg keresztény,      1-3

68   Jézus Krisztus az Atya    1-5

69   Ó teremtőnk hallgass      1-5

69B  Jézus szenvedéséről,    31-46

69C  Szívünk, lelkünk most   51-66

70   Ne szállj perbe énvelem   1-6

71   Könyörülj, Istenem, én    1-8

72   Ne hagyj elesnem, felség  1-4

72B  Ne hagyj elesnem, felség31-37

73   Seregeknek hatalmas nagy  1-3

74   Jaj énnekem, jaj szomorú  1-5

75   Én értem haldokló édes    1-2

76   Világmegváltó Jézus,      1-3

77   Mélyből száll fel a sóhaj 1-2

78   Király zászlói lengenek, 1-10

78B  Királyi zászlók lobognak31-37

79   Királyi zászló jár elől,  1-7

80   Buzgó szívvel ünnepeljük  1-3

81   Hogyha hozzád járulunk,   1-4

82   Keresztények, sírjatok,   1-5

83   A megváltó szent kínhalál 1-4

83B  Nemcsak kenyérrel él az    31

83C  Válts meg engem,           51

83D  A kenyér, amelyet én adok  61

83E  Ez az én testem, mely érte 71

84   Jézus, világ megváltója,  1-6

85   Ó Jézus, Jézus, ó sebzett 1-8

85B  Lehullott a Jézus vére, 31-40

86   Szent arcod ékessége,     1-2

86B  Ó, Fő, telve sebekkel és  1-3

87   Az Atyának egy fiát, kit 1-12

88   Én nemzetem, ó én népem, 1-10

88B  Én nemzetem, zsidó népem31-44

89   Megváltó királyunk elébe  1-7

89B  Üdvünknek boldog ünnepe!31-42

89C  Hozsanna Dávid Fiának, áld  1

89D  Jeruzsálem gyermeknépe      1

89E  Jeruzsálem gyermeknépe      1

89F  Dicsőség és dicséret    91-98

90   Áll a gyötrött Istenanya 1-20

91   A keresztfához megyek,    1-4

92   Keservesen siratja Mária  1-3

93   Jaj áldott méhemnek drága 1-9

93B  Szűz Mária gyászvirág,  31-32

94   Hol vagy, édes Jézus?     1-7

94B  Hol vagy, édes Jézus?   31-41

95   Gyászba borult Isten      1-3

95B  Tudván Jézus, hogy      31-33

95C  Hol szeretet és egyetértés  1

95D  Szomorú az én lelkem mind   1

95E  Új parancsot adok néktek    1

 

A HÚSVÉTI IDŐ ÉNEKEI

 

96   Az Isten igaz napja ez,  1-10

97   Üdvözlégy fényes Nap,     1-3

98   Krisztus feltámada        1-2

99   Föltámadt Krisztus e     1-10

100  Feltámadtam, és újból     1-7

100B Jertek, Atyám áldottai, 31-38

100C A jó Pásztor táplálja   51-59

110D Örvendező szóval hirdes 71-73

101  Örvendjetek, angyalok!    1-4

102  Jézus, megváltó Istenünk  1-4

103  Úr krisztus feltámadott   1-4

104  Krisztus az Úr feltámad   1-5

105  Feltámadt már dicsőségben 1-3

105B Zengje föld és zengje   31-38

106  Örvendetes napunk támadt, 1-5

107  Krisztus feltámadott!     1-4

108  Feltámadott Krisztus      1-6

109  Ó ifjak, lányok,          1-4

110  Üdvözítőnk feltámadott,   1-5

111  Krisztus virágunk, szép   1-6

111B Alleluja. A mi húsvéti  31-38

112  Dicsőség, szent áldás,    1-4

113  Húsvét van, feltámadt     1-2

114  Alleluja, alleluja,       1-2

114B Alleluja! Örvendezzünk  31-35

115  Templomodba jöttünk       1-6

116  Szent Magdolna elmene     1-8

117  Örvendezzél boldog Szűz   1-3

118  Mennybe ment Krisztus     1-5

118B Galileai férfiak, mit   31-32

119  Krisztus mennybe fölmene  1-3

120  Galileai férfiak, mért    1-4

120B Énekeljetek az Úrnak    31-38

121  Égi kapuk nyíljatok,      1-3

121B Hallgasd meg, Uram,     31-32

122  Veni, Creator Spiritus,   1-7

123  Teremtő Lélek, jöjj közénk1-6

124  Szentlélek Isten szállj   1-7

124B Az Úr Lelke betölté a föld 31

124C Veni sancte Spiritus,   51-52

124D A Lélek, ki az Atyától  71-72

125  Jöjj, Szentlélek Istenünk 1-5

126  Jöjj, Szentlélek Úristen  1-6

127  Szállj szívünkbe, nagy    1-3

128  A Pünkösdnek jeles napján 1-3

129  Jöjj el, Lélek, Életadó,  1-7

 

AZ ÚR ÜNNEPEI AZ ÉVKÖZI IDŐBEN

 

130  Ó mi Szent Atyánk, irgalma1-4

130B Áldott légyen a Szent    1-33

131  Szentháromságnak életem   1-4

131B Táplálta őket a gabona  31-32

131C Dicsérd Sion, Megváltód 51-59

131D Íme, étke angyaloknak      71

132  Jézusomnak Szívén         1-3

132B Szent Szívének gondolata31-32

133  Jézus Szíve legtisztább   1-7

133B Jézus teste, Jézus vére 31-33

133C Add nekem, ó add,       51-54

134  Ó add, Jézusom nékem      1-2

134B Hiszek Jézus szentséges    31

135  Boldog város, Jeruzsálem  1-9

136  Üdvössége lett e háznak   1-3

136B Ó, mily félelemmel      31-32

136C Az én házam imádságnak     51

137  Dicsérjük, hívek,         1-5

138  Örök Atyának Egy Fia,     1-4

138B Az Ő országa, örökkévaló31-33

139  Üdvözlégy, nagy király!   1-3

140  Úr Jézus legszebb életút  1-3

141  Ó édes Jézus, ég és föld  1-2

141B Édes Jézus öntsd szívem 31-32

 

MISEKEZDŐ, INTROITUS, FELAJÁNLÁSI

 

142  Kezdődik az ének az Úr    1-4

142B Minden föld imádjon téged  31

143  Kegyes szemmel nézz ránk  1-4

143B Kelj fel, Uram, miért      31

144  Futva jöttem elibéd,      1-4

144B Az Úr az én fényem, kitől  31

145  Bemegyek szent templomodba1-4

145B Szent lakóhelyén az Isten  31

146  Zeng a harang hívó szóval 1-3

146B Oltalmazó Isten!           31

147  Hozzád sóhajt a lélek,    1-4

147B Adj békét azoknak, kik reá 31

148  Örvendezzünk, jertek, áhít1-4

149  Áldozattal járul hozzád,  1-4

149B A nép üdve én vagyok, mond 31

150  Egybegyűltünk, ó nagy     1-2

151  Kegyességgel hívsz, ó     1-4

152  Szeretettel jönnek hozzád 1-2

153  Áldozatot hozzatok, Isten 1-4

154  Felajánljuk néked, minden 1-6

 

ÉNEKEK AZ OLTÁRISZENTSÉGRŐL

 

155  Zengjed nyelv a dicsőséges1-6

155B Pange lingua gloriosi   31-33

156  Ó üdvösséges áldozat,     1-2

156B O salutaris Hostia,     31-32

157  Imádlak és áldlak, Isten  1-7

157B Rejtőző Istenség, hittel31-37

157C Adoro te devote, latens 51-53

158  Adoremus in aeternum        1

159  Ave verum Corpus natum de   1

160  Ó szentséges lakoma!        1

160B Belépek Isten oltárához,   31

160C Ragyogtasd fel arcod       51

160D Aki eszi az én testemet,   61

160E Munkálkodásod gyümölcsével 71

160F Ízleljétek és lássátok,    81

160G Elfogadod Isten, igaz   91-92

161  Leborulva áldlak láthat   1-4

161A Ez az én testem, mely érte 31

162  Üdvözlégy Krisztusnak     1-4

163  Itt jelen vagyon az Isten 1-6

164  Imádlak nagy Istenség,    1-4

165  Áldjad, ember e nagy jódat1-5

166  Krisztus Teste és szent   1-5

167  Ó ki ez oltáron kenyér    1-4

168  Zálogát adtad ó Jézus,    1-3

168A Imádunk szent ostya,    31-34

169  Égből szállott szent      1-6

170  Ez nagy szentség valóban  1-6

171  Üdvözlégy Oltáriszentség  1-4

172  Szent vagy Uram, szent    1-3

173  Üdvözlégy, ó drágalátos   1-3

174  Mondj éneket zengő nyelv  1-3

175  Áldunk Téged, ó angyali   1-2

176  Most az Úr Krisztusnak    1-3

177  Most lett a kenyér        1-2

177B Most lett a kenyér      31-36

178  Ó Uram nem vagyok én      1-3

179  Üdvözlégy Felség, Oltári  1-5

180  Ó áldott szent Istenem    1-3

180B Krisztus Lelke szentelj 31-32

181  Mennyegzős köntösbe öltöz 1-3

182  Üdvözlégy, édes Jézusunk  1-3

183  Ó szentséges, ó kegyelmes 1-3

183C Oltáriszentség föld és  31-34

184  Édes Jézus, én szerelmem  1-4

185  Itt a perc az áldott,     1-2

186  Jézusom isteni teste,     1-2

187  Győzelemről énekeljen     1-4

 

TEMATIKUS ÉNEKEK

 

188  Jesu dulcis memoria,      1-5

189  Ó Jézus, emlékezni rád    1-5

190  Az Úristent magasztalom,  1-5

191  Fényességes, mennybéli    1-3

192  Benned bízik, Isten,      1-3

193  Uralkodsz, ó Uram, méltó  1-2

194  Magasztallak Uram,        1-3

195  Új éneket daloljatok Isten1-9

196  Egek Urát áldjuk, üdvünk  1-2

197  Dicsérjétek az Urat,        1

198  Dicsérd lelkem dallal a   1-2

199  Mérhetetlen Úr, ki vagy   1-3

200  Uram, Jézus légy velünk,  1-4

201  Szeretlek szép Jézus,     1-3

202  Minden élő dicsér, örök   1-3

203  Szívem Uram nem fuvalkod  1-2

204  Isten útján járni gyönyörű1-2

205  Jöjj el Uram Jézus        1-6

206  Hol vagy én szerelmes     1-4

206B Hol vagy, én szerelmes      1

207  Előtted, Jézusom, leborul 1-5

208  Mint a szép hűvös patakra 1-2

209  A mélységből Hozzád kiált 1-3

210  Győzhetetlen én Kőszálom, 1-4

211  Megváltó Istenem,         1-2

212  Aki akar üdvözülni,       1-2

213  Az igaz hitben végig      1-7

214  Követte egykor Krisztus   1-6

215  Jelenti magát Jézus       1-5

216  Jelenti magát Jézus      1-23

217  Uram, hiszlek és reméllek 1-4

 

MÁRIA-ÉNEKEK

 

218  Tengernek csillaga, Isten 1-7

219  Ó dicsőséges Asszonyság,  1-5

220  Oltalmad alá futunk, Isten1-6

221B Alma Redemptoris Mater,    31

22   Mennyországnak Királynéja!1-3

222B Ave Regina caelorum,       31

223  Regina caeli laetare, alle  1

224  Mennynek Királyné Asszonya  1

225  Salve Regina, Mater miseri  1

226  Mennyországnak Királynéja 1-5

227  Irgalmas Szűzanyánk,      1-2

228  Áldozzunk hív keresztények1-4

228B Örvendezzünk mindnyájan az  1

228C Mily boldog vagy, Szűz      1

229  Boldogasszony édes,       1-4

229C Szent Anya, üdvözlégy, te  31

230  Szívünk, lelkünk összeszed1-4

231  Örülj Krisztus szent szülő1-3

232  Angyaloknak nagyságos     1-5

233  Ó dicsőséges, ó ékességes 1-4

234  Boldogasszony Anyánk,    1-14

235  Nyújtsd ki mennyből, ó    1-4

235B Magasztalja, magasztalja31-43

236  Te vagy földi éltünk      1-4

237  Szentséges Szűz Mária,    1-3

237C Egészen szép vagy Mária 31-32

238  Üdvözlégy Mária, tenger   1-6

239  Zengj szívem dalt, és     1-2

240  Hálás szívvel köszönjük   1-2

241  Boldogságos Krisztus      1-3

242  Angyaloknak Királynéja,  1-12

243  Máriát dicsérni hívek,    1-3

243B Mária, Mária, kinyílt   31-32

244  Ó dicsőült szép kincs,    1-3

245  Emberszívek nagy öröme,   1-5

246  Légy áldott szent Szűz,   1-3

247  Szűz Mária mennynek       1-3

247B Nyíljon ki szívetekben  31-34

248  Lelkem tiszta lánggal ég  1-2

249B Dicsértessék a Jézus s  31-37

249  Mária, Mária, mennyei     1-6

249B Üdvözlégy Mária, Jézus  31-38

250  Mária, téged sosem ért    1-3

250B Könnyes a két szemed ó  31-33

251  Magasztalja lelkem az én  1-6

251B Szentolvasót imádkoztunk31-34

251C Néked ajánljuk, Szűz    51-53

252  Túlcsordul a lelkünk,     1-2

252B Örvendezzünk mindnyájan 31-34

252C Alleluja!               51-53

 

SZENTEKRŐL SZÓLÓ ÉNEKEK

 

253  Örvend az ég hangos       1-5

253B Mily tiszteletre méltók 31-32

253C Kik követtetek engem,      51

254  Szent (N.) vértanú, akit  1-3

254B Kiáltottak az Úrhoz,    31-32

254C Az igaz lelkek Isten       51

255  Szent (N.) hitvalló       1-3

255B Bölcsességet szól az    31-32

256  Szent Gergely doktornak,  1-3

256B Elébe adta az Úr a béke 31-32

256C Hű és okos szolga,         51

257  Mi Urunk Krisztus, kit    1-5

257B Szeretted az igazságot  31-32

257C Kedvesség ömlött el az     51

258  Isten hazánkért térdelünk 1-5

259  Krisztus, te fénye a szent1-6

 

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL

 

260  Ma új örömben egyesül az  1-5

261  Pannóniában nőtt teljes   1-4

262  Ágnes, a boldog, tiszta   1-7

263  Pálforduló ünnepnapján    1-3

264  Áldunk Isten jó szolgája  1-3

265  Mikor Máriához az Isten   1-4

266  Mária kis hajlékában,     1-5

267  Adjunk tiszteletet Adal   1-3

268  Nepomuki szent János      1-4

269  Föltekintünk a szegénység 1-2

269B Mind, kiket kínoz testi 31-35

270  Hogy dicsérhessük könnyű  1-9

270B Anyám méhétől fogva     31-33

271  Áve, égi király híve,     1-4

272  Üdvözlégy, kegyes szent   1-5

273  Sziklahitű László, ki nem 1-2

274  Két oszlopa igazságnak,   1-2

274B Te vagy a Péter,           31

275  Péter apostolnak nagy     1-3

276  Köszöntsük most Szűz      1-6

277  Szent Benedekhez szálljon 1-4

278  Mária Magdolna, szeretet  1-4

279  Üdvözlégy Szent Anna,     1-2

280  Krisztus Jézus Nagyanyjá  1-4

281  Kik Jézust látni jöttetek 1-3

281B Méltóság és szépség     31-32

282  Örök Mindenható, irgalmas 1-5

283  Felvitetett magas menny   1-4

284  Örülj, vigadj tisztaság   1-4

285  Magyar hazánk, te jó anya 1-8

286  Igaz hitnek plántálója,   1-3

287  Ah, hol vagy magyarok     1-5

287B Hol vagy István király  31-36

287C Ó, szent István dicsér  51-56

288  Ah, hol vagy, Magyarok      1

289  Áldott Szent István, Isten1-3

290  Magyarok fénye, ország    1-3

291  Nagy örömmel, énekléssel  1-2

292  Ó, Mária, drága név,      1-2

293  Mondj szívem dalt, és     1-2

294  A Szent Keresztnek        1-4

295  Előttünk tündöklik        1-3

295B Fájdalmas vagy, Szűz Mária 31

296  Szent Gellért püspök,     1-4

297  Szent Mihály arkangyal,   1-4

297B Áldjátok az Istent,     31-32

298  Dicsőült Szent Ferenc,    1-3

299  Édesanyja Nagyasszonya    1-2

300  Egek ékessége, földnek    1-2

301  Gyászba borult egek,      1-5

301B Gyászba borult egek,    31-36

302  Jó ügyet védtél,          1-2

303  Világmegváltó Jézusunk,   1-6

303B Ó, nagy Isten, kit imád 31-32

304  Nagy öröm van ma az égben 1-2

305  Mennyei kórus, szent      1-8

306  Szent Imre herceg, Magyar 1-4

307  Zengje a szívünk, énekelje1-5

308  Vigadj boldog Pannónia,   1-7

309  Magyarország szép nemes   1-5

310  Szent Erzsébet asszony    1-3

311  Kihez az Úr elküldé angyal1-3

311B Szent András az Úr Jézus31-36

312  Szent Miklós püspök élt   1-4

313  Isten legszebb temploma,  1-3

314  Üdvözlégy Mária, Isten    1-4

315  Máriát dicsérje lelkünk,  1-3

316  Ó, bűn nélkül fogantatott 1-3

317  Ó bűn nélkül fogantatott    1

 

ÉNEKEK KÜLÖNFÉLE ALKALMAKRA

 

318  Krisztus Király, kérünk   1-5

319  Megadja most Isten, mit   1-5

320  A Szent kenet által, s    1-2

321  Segélj minket, Uram Isten 1-3

321B Atyáink Istene e kettőt 31-32

322  Ha az Úr nem őrzi házad   1-4

323  Legyen, Uram, színed előtt1-2

324  Sacerdos et Pontifex,     1-2

325  Isten hozta hív nyájához  1-3

326  Hozzák immár a Szentírást 1-4

327  Téged vár a népek lelki   1-5

328  Üdvösség szerzője, Jézus  1-5

329  Áldj meg minket Jézus,    1-2

330  Tekints reánk, Mindenható 1-5

331  Hallgasd meg, hallgasd   1-20

331B Megváltó Fiú Isten,        31

331C Uram, irgalmazz nekünk,    51

331D Uram, irgalmazz nekünk,    71

331E Mennynek, földnek fölség81-87

331F Kegyes Jézus, keresztfán91-99

 

HALOTTAS ÉNEKEK

 

332  Adj irgalmat, adj nyugalma1-3

332B Adj, Uram, őnéki(k) örök31-34

332C Requiem aeternam dona   51-52

333  Édes Urunk, nézz ránk,    1-4

334  Szemünk telve könnyel,      1

334B Ítéletnek végső napja   31-37

335  Vigasztaló jó Istenünk    1-3

336  Élők, holtak szent Istene 1-3

337  Mennyországba vezessenek    1

338  Legyen ez az áldozatunk,  1-2

339  Ó, megváltó, kegyes Jézus 1-3

340  Ments meg engem, Uram az  1-5

341  Ó, édes Megváltóm, ne     1-3

341B Kaszás e földön a Halál 31-33

342  Seregeknek szent Istene   1-5

342B Ó, búlátott, sok kín    31-33

343  Adjál Uram jó meghalást,  1-4

344  Jézusomnak kegyelméből    1-4

345  Ó, emberi gyarló nemzetség1-3

346  Ki ragyogni látod élted   1-3

347  Ó, egeknek Királynéja     1-4

348  Jézus Krisztus drága      1-2

348B Könyörögjünk elhunyt    31-50

348C Jézus mondja: én vagyok     1

348D Hiszem, hogy él az én      71

348E Megváltó Istenem,       81-87

348F Áldott legyen Izraelnek 91-99

 

NAPSZAKI ÉNEKEK

 

349  Az éjszakának sötétsége   1-3

350  Emlékezzél meg,           1-7

351  Az Úr angyala köszönté a  1-3

352  Mindeneknek szemei te     1-3

353  Ki minden fénynek Atyja   1-5

354  Isten, te mindent alkotó  1-8

355  Immár a nap leáldozott,   1-4

356  Krisztus, ki Nap vagy és  1-4

357  Íme, lement a fényes nap  1-6

358  A fényes nap immár        1-4

 

ZÁRÓÉNEKEK

 

359  Laudate Dominum, omnes    1-2

359B Áldott légyen az Isten, 31-35

360  Áldj meg minket, Jézus,   1-2

361  Áldjon meg minket örök    1-2

361B Hallgasd meg, hallgasd     31

362  Halottuk, Isten, a te     1-2

363  Ó, Róma szent falak, te   1-4

364  Hol Szent Péter sírba téve  1

365  Isten, áldd meg a magyart   1

366  Christus vincit, Christus   1

367  Christus vincit,            1

368  Te decet laus, te decet     1

368B Te Deum laudamus        31-38

369  Téged Isten dicsérünk,    1-8

370  Téged Isten dicsérünk,   1-10

371  Áldott az Úr, Izraelnek   1-2

372  Elküldte az Úr az Ő igéjét1-2

373  Imádjátok az Istent,      1-3

374  Vigadjon az Urat keresők  1-2

375  Jöjjetek, imádjuk az Isten1-2

376  Légy nékem oltalmazó Isten1-3

377  Irgalmadban bízom, Uram,  1-3

378  Az Úr lett nékem oltalmam 1-3

379  Tekints reám, s könyörülj 1-3

380  Légy kegyelmes, Uram, a   1-2

381  Hallgasd meg szavamat,    1-3

382  Az Úr népének erőssége,   1-3

383  Minden népek, vígan tapsol1-3

384  Légy nékem oltalmazó Isten  1

385  Mikor az Úrhoz kiáltottam,1-2

386  Íme, az Isten segít engem 1-2

387  Istenben bízik a szívem,  1-2

388  Isten, figyelmezz segítség1-3

389  Tekints, Uram, szövetséged1-2

390  Velem az Úr, azért nem    1-2

391  Hajtsd hozzám Uram, fül   1-2

392  Könyörülj rajtam, Uram,   1-3

393  Igazságos vagy, Uram,     1-3

394  Vigadtam, mikor azt       1-2

395  Szálljon fel, Uram, az    1-2

396  Mind, amit nékünk tettél  1-3

397  Hatalmadban nyugszik a    1-3

398  Ha a gonoszságokat számon 1-3

399  Kiáltottam, Isten, és     1-3

400  Egyet kértem az Úrtól, és   1

400B Ne hagyj el engem, Isten31-32

400C Jusson színed elé az én 51-53

400D Az én gondolatom a béke 71-73

 

A SZENTMISE RENDJE

 

401  Hints meg engem, Uram,      1

401B Asperges me, Domino,       31

402  Hints meg engemet izsóppal  1

403  Láttam, hogy víz tőr elő a  1

403B Vidi aquam egredientem de  31

411  Kyrie eleison! Kyrie        1

412  Uram, irgalmazz nékünk!     1

413  Kyrie eleison.            1-3

414  Kyrie eleison.            1-3

415  Kyrie eleison.            1-3

416  Kyrie eleison.            1-3

417  Kyrie eleison.            1-3

418  Kyrie eleison.            1-3

419  Kyrie eleison.            1-3

420  Kyrie eleison.            1-3

421  Gloria in excelsis Deo!   1-2

422  Dicsőség a magasságban    1-4

423  Áldjad, én lelkem az Urat   1

441  Credo in unum Deum        1-6

442  Hiszek az egy Istenben    1-6

446  Sanctus, sanctus, sanctus   1

448  Szent vagy, szent vagy,     1

449  Mysterium fidei!            1

450  Íme, hitünk szent titka!    1

451  Íme, megváltásunk szent     1

452  Íme, üdvösségünk szent      1

453  Őáltala, Ővele és Őbenne    1

454  Pater noster, qui es in   1-2

455  Quia tuum est regnum et     1

456  Miatyánk, aki a mennyekben1-2

458  Pax Domini sit semper       1

460  Agnus DEi, qui tollis pecc  1

461  Isten Báránya, te elveszed  1

482  Uram, irgalmazz!            1

483  Dicsőség a magasságban    1-4

485  Szent vagy, szent vagy,     1

487  Isten Báránya, te elveszed  1

 

Dicsérjétek az Urat énekeinek jegyzéke

ABC sorrendben

358  A fényes nap immár        1-4

100C A jó Pásztor táplálja   51-59

83D  A kenyér, amelyet én adok  61

1B   A kereszténységben      31-34

91   A keresztfához megyek,    1-4

59B  A királyok Királyának,  31-56

124D A Lélek, ki az Atyától  71-72

83   A megváltó szent kínhalál 1-4

209  A mélységből Hozzád kiált 1-3

149B A nép üdve én vagyok, mond 31

128  A Pünkösdnek jeles napján 1-3

320  A Szent kenet által, s    1-2

294  A Szent Keresztnek        1-4

47   A szép Szűz Mária szent   1-5

43B  A Szűz egy Fiat szült,  31-37

133C Add nekem, ó add,       51-54

147B Adj békét azoknak, kik reá 31

332  Adj irgalmat, adj nyugalma1-3

332B Adj, Uram, őnéki(k) örök31-34

343  Adjál Uram jó meghalást,  1-4

267  Adjunk tiszteletet        1-3

158  Adoremus in aeternum        1

157C Adoro te devote, latens 51-53

262  Ágnes, a boldog, tiszta   1-7

460  Agnus DEi, qui tollis pecc  1

287  Ah, hol vagy magyarok     1-5

288  Ah, hol vagy, Magyarok      1

23   Ahol a napnak fénye kél   1-8

212  Aki akar üdvözülni,       1-2

160D Aki eszi az én testemet,   61

329  Áldj meg minket Jézus,    1-2

360  Áldj meg minket, Jézus,   1-2

165  Áldjad, ember e nagy jódat1-5

423  Áldjad, én lelkem az Urat   1

297B Áldjátok az Istent,     31-32

361  Áldjon meg minket örök    1-2

371  Áldott az Úr, Izraelnek   1-2

130B Áldott légyen a Szent    1-33

359B Áldott légyen az Isten, 31-35

348F Áldott legyen Izraelnek 91-99

289  Áldott Szent István, Isten1-3

153  Áldozatot hozzatok, Isten 1-4

149  Áldozattal járul hozzád,  1-4

228  Áldozzunk hív keresztények1-4

264  Áldunk Isten jó szolgája  1-3

175  Áldunk Téged, ó angyali   1-2

90   Áll a gyötrött Istenanya 1-20

252C Alleluja!               51-53

114B Alleluja! Örvendezzünk  31-35

114  Alleluja, alleluja,       1-2

111B Alleluja. A mi húsvéti  31-38

221B Alma Redemptoris Mater,    31

47B  Angelus pastoribus,     31-33

242  Angyaloknak Királynéja,  1-12

232  Angyaloknak nagyságos     1-5

270B Anyám méhétől fogva     31-33

401B Asperges me, Domino,       31

321B Atyáink Istene e kettőt 31-32

21   Ave Maria gratia plen     1-7

21B  Ave Mária, Istennek     31-33

222B Ave Regina caelorum,       31

159  Ave verum Corpus natum de   1

271  Áve, égi király híve,     1-4

32   Az angyal énekel, tekints 1-2

87   Az Atyának egy fiát, kit 1-12

349  Az éjszakának sötétsége   1-3

400D Az én gondolatom a béke 71-73

136C Az én házam imádságnak     51

53   Az esztendő fordulóján    1-5

213  Az igaz hitben végig      1-7

254C Az igaz lelkek Isten       51

37   Az Ige megtestesült       1-4

96   Az Isten igaz napja ez,  1-10

59   Az isteni Gyermeket, ki   1-5

45B  Az Istennek szent angyal31-36

138B Az Ő országa, örökkévaló31-33

351  Az Úr angyala köszönté a  1-3

144B Az Úr az én fényem, kitől  31

124B Az Úr Lelke betölté a föld 31

378  Az Úr lett nékem oltalmam 1-3

25B  Az Úr mondá nékem       31-35

382  Az Úr népének erőssége,   1-3

10   Az Úristen Ádám atyánknak,1-8

190  Az Úristent magasztalom,  1-5

160B Belépek Isten oltárához,   31

145  Bemegyek szent templomodba1-4

192  Benned bízik, Isten,      1-3

135  Boldog város, Jeruzsálem  1-9

234  Boldogasszony Anyánk,    1-14

229  Boldogasszony édes,       1-4

241  Boldogságos Krisztus      1-3

255B Bölcsességet szól az    31-32

80   Buzgó szívvel ünnepeljük  1-3

65   Bűnbánóknak menedéke,     1-4

66   Bűnös lelkek, tisztulásra 1-3

12   Bűnös néped sírva kiált   1-3

367  Christus vincit,            1

366  Christus vincit, Christus   1

441  Credo in unum Deum        1-6

9    Csillagoknak Teremtője    1-7

41   Csordapásztorok midőn     1-7

42   Csordapásztorok, midőn    1-9

198  Dicsérd lelkem dallal a   1-2

131C Dicsérd Sion, Megváltód 51-59

197  Dicsérjétek az Urat,        1

137  Dicsérjük, hívek,         1-5

249B Dicsértessék a Jézus s  31-37

50B  Dicső Szent Jánosnak    31-35

422  Dicsőség a magasságban    1-4

483  Dicsőség a magasságban    1-4

89F  Dicsőség és dicséret    91-98

26   Dicsőség mennyben az      1-5

112  Dicsőség, szent áldás,    1-4

298  Dicsőült Szent Ferenc,    1-3

11   E világot Ősatyánk elveszt1-5

7    Ébredj, ember, mély álmod 1-4

141B Édes Jézus öntsd szívem 31-32

184  Édes Jézus, én szerelmem  1-4

333  Édes Urunk, nézz ránk,    1-4

299  Édesanyja Nagyasszonya    1-2

169  Égből szállott szent      1-6

300  Egek ékessége, földnek    1-2

196  Egek Urát áldjuk, üdvünk  1-2

237C Egészen szép vagy Mária 31-32

121  Égi kapuk nyíljatok,      1-3

150  Egybegyűltünk, ó nagy     1-2

400  Egyet kértem az Úrtól, és   1

256B Elébe adta az Úr a béke 31-32

160G Elfogadod Isten, igaz   91-92

372  Elküldte az Úr az Ő igéjét1-2

336  Élők, holtak szent Istene 1-3

207  Előtted, Jézusom, leborul 1-5

295  Előttünk tündöklik        1-3

245  Emberszívek nagy öröme,   1-5

64C  Emlékezz meg, Isten,    51-57

350  Emlékezzél meg,           1-7

3F   Emlékezzél meg, Uram,   81-82

75   Én értem haldokló édes    1-2

88   Én nemzetem, ó én népem, 1-10

88B  Én nemzetem, zsidó népem31-44

120B Énekeljetek az Úrnak    31-38

161A Ez az én testem, mely érte 31

83E  Ez az én testem, mely érte 71

170  Ez nagy szentség valóban  1-6

295B Fájdalmas vagy, Szűz Mária 31

45   Fel nagy örömre, ma       1-2

154  Felajánljuk néked, minden 1-6

52   Felragyogott már Betlehem 1-5

108  Feltámadott Krisztus      1-6

105  Feltámadt már dicsőségben 1-3

100  Feltámadtam, és újból     1-7

283  Felvitetett magas menny   1-4

61C  Fény a népek világosságára 51

60B  Fényes e nap, mely ránk 31-35

60   Fényességes ez a mai nap  1-5

191  Fényességes, mennybéli    1-3

99   Föltámadt Krisztus e     1-10

269  Föltekintünk a szegénység 1-2

144  Futva jöttem elibéd,      1-4

120  Galileai férfiak, mért    1-4

118B Galileai férfiak, mit   31-32

421  Gloria in excelsis Deo!   1-2

57   Gonosz Heródes, irigyen   1-5

301  Gyászba borult egek,      1-5

301B Gyászba borult egek,    31-36

95   Gyászba borult Isten      1-3

25   Gyermek születék Betlehem 1-6

25C  Gyermek született nékünk51-55

187  Győzelemről énekeljen     1-4

210  Győzhetetlen én Kőszálom, 1-4

398  Ha a gonoszságokat számon 1-3

322  Ha az Úr nem őrzi házad   1-4

391  Hajtsd hozzám Uram, fül   1-2

240  Hálás szívvel köszönjük   1-2

381  Hallgasd meg szavamat,    1-3

361B Hallgasd meg, hallgasd     31

331  Hallgasd meg, hallgasd   1-20

121B Hallgasd meg, Uram,     31-32

362  Halottuk, Isten, a te     1-2

64   Hamvazkodjál, hivő lélek  1-5

2B   Harmatozd le nagy ég az 31-33

14   Harmatozzatok magasságos  1-5

3C   Harmatozzatok, egek,    51-54

397  Hatalmadban nyugszik a    1-3

401  Hints meg engem, Uram,      1

402  Hints meg engemet izsóppal  1

442  Hiszek az egy Istenben    1-6

134B Hiszek Jézus szentséges    31

348D Hiszem, hogy él az én      71

8    Hív minket most egy tiszta1-5

270  Hogy dicsérhessük könnyű  1-9

81   Hogyha hozzád járulunk,   1-4

364  Hol Szent Péter sírba téve  1

95C  Hol szeretet és egyetértés  1

206  Hol vagy én szerelmes     1-4

287B Hol vagy István király  31-36

94   Hol vagy, édes Jézus?     1-7

94B  Hol vagy, édes Jézus?   31-41

206B Hol vagy, én szerelmes      1

3B   Hozzád emelem az én     31-33

3    Hozzád emelem szómat,     1-7

4    Hozzád emelem szómat,     1-7

147  Hozzád sóhajt a lélek,    1-4

326  Hozzák immár a Szentírást 1-4

64B  Hozzám kiált, és én     31-39

89C  Hozsanna Dávid Fiának, áld  1

17   Hullassatok egek csillogó 1-2

113  Húsvét van, feltámadt     1-2

256C Hű és okos szolga,         51

286  Igaz hitnek plántálója,   1-3

393  Igazságos vagy, Uram,     1-3

27   Ím, az Úrnak nagy neve    1-3

373  Imádjátok az Istent,      1-3

157  Imádlak és áldlak, Isten  1-7

164  Imádlak nagy Istenség,    1-4

168A Imádunk szent ostya,    31-34

386  Íme, az Isten segít engem 1-2

49   Íme, egykor Szent István  1-4

49B  Ímé, egykor Szent István31-35

57B  Íme, eljött az Uralkodó 31-33

131D Íme, étke angyaloknak      71

450  Íme, hitünk szent titka!    1

13   Íme, kedveseim, az ítélet 1-3

357  Íme, lement a fényes nap  1-6

451  Íme, megváltásunk szent ti  1

22B  Íme, midőn mindenek bír 31-40

452  Íme, üdvösségünk szent      1

355  Immár a nap leáldozott,   1-4

31   In dulci jubilo           1-3

377  Irgalmadban bízom, Uram,  1-3

227  Irgalmas Szűzanyánk,      1-2

461  Isten Báránya, te elveszed  1

487  Isten Báránya, te elveszed  1

258  Isten hazánkért térdelünk 1-5

325  Isten hozta hív nyájához  1-3

313  Isten legszebb temploma,  1-3

204  Isten útján járni gyönyörű1-2

365  Isten, áldd meg a magyart   1

388  Isten, figyelmezz segítség1-3

53B  Isten, ki az időnek     31-34

354  Isten, te mindent alkotó  1-8

387  Istenben bízik a szívem,  1-2

39   Istengyermek, kit irgalmad1-5

334B Ítéletnek végső napja   31-37

185  Itt a perc az áldott,     1-2

62   Itt az alkalmas szent idő 1-9

163  Itt jelen vagyon az Isten 1-6

160F Ízleljétek és lássátok,    81

93   Jaj áldott méhemnek drága 1-9

74   Jaj énnekem, jaj szomorú  1-5

61   János áll a part felett   1-3

215  Jelenti magát Jézus       1-5

216  Jelenti magát Jézus      1-23

100B Jertek, Atyám áldottai, 31-38

89E  Jeruzsálem gyermeknépe      1

89D  Jeruzsálem gyermeknépe      1

188  Jesu dulcis memoria,      1-5

68   Jézus Krisztus az Atya    1-5

348  Jézus Krisztus drága      1-2

24B  Jézus minden megváltója,31-37

348C Jézus mondja: én vagyok     1

69B  Jézus szenvedéséről,    31-46

133  Jézus Szíve legtisztább   1-7

133B Jézus teste, Jézus vére 31-33

102  Jézus, megváltó Istenünk  1-4

84   Jézus, világ megváltója,  1-6

186  Jézusom isteni teste,     1-2

344  Jézusomnak kegyelméből    1-4

132  Jézusomnak Szívén megnyug 1-3

302  Jó ügyet védtél, Kapiszt  1-2

205  Jöjj el Uram Jézus        1-6

129  Jöjj el, Lélek, Életadó,  1-7

125  Jöjj, Szentlélek Istenünk 1-5

126  Jöjj, Szentlélek Úristen  1-6

375  Jöjjetek, imádjuk az Isten1-2

33   Jöjjetek, ó hívek, diadal 1-3

400C Jusson színed elé az én 51-53

341B Kaszás e földön a Halál 31-33

257C Kedvesség ömlött el az     51

331F Kegyes Jézus, keresztfán91-99

143  Kegyes szemmel nézz ránk  1-4

151  Kegyességgel hívsz, ó     1-4

46B  Kelj fel, keresztény    31-36

143B Kelj fel, Uram, miért      31

82   Keresztények, sírjatok,   1-5

92   Keservesen siratja Mária  1-3

274  Két oszlopa igazságnak,   1-2

142  Kezdődik az ének az Úr    1-4

353  Ki minden fénynek Atyja   1-5

61D  Ki negyven nap előtt    71-83

346  Ki ragyogni látod élted   1-3

254B Kiáltottak az Úrhoz,    31-32

399  Kiáltottam, Isten, és     1-3

1    Kiáltsunk, Krisztus hívei 1-9

311  Kihez az Úr elküldé angyal1-3

281  Kik Jézust látni jöttetek 1-3

253C Kik követtetek engem,      51

78   Király zászlói lengenek, 1-10

79   Királyi zászló jár elől,  1-7

78B  Királyi zászlók lobognak31-37

250B Könnyes a két szemed ó  31-33

348B Könyörögjünk elhunyt    31-50

392  Könyörülj rajtam, Uram,   1-3

71   Könyörülj, Istenem, én    1-8

63B  Körülvettek engem a     31-38

276  Köszöntsük most Szűz      1-6

51   Köszöntünk, kisded        1-3

214  Követte egykor Krisztus   1-6

104  Krisztus az Úr feltámad   1-5

98   Krisztus feltámada        1-2

107  Krisztus feltámadott!     1-4

280  Krisztus Jézus Nagyanyjá  1-4

34   Krisztus Jézus született  1-2

318  Krisztus Király, kérünk   1-5

180B Krisztus Lelke szentelj 31-32

119  Krisztus mennybe fölmene  1-3

166  Krisztus Teste és szent   1-5

35   Krisztus Urunknak áldott  1-5

111  Krisztus virágunk, szép   1-6

356  Krisztus, ki Nap vagy és  1-4

259  Krisztus, te fénye a szent1-6

5    Küldé az Úristen gyors    1-5

34A  Kyrie eleison!          31-33

411  Kyrie eleison! Kyrie        1

413  Kyrie eleison.            1-3

414  Kyrie eleison.            1-3

415  Kyrie eleison.            1-3

416  Kyrie eleison.            1-3

417  Kyrie eleison.            1-3

418  Kyrie eleison.            1-3

419  Kyrie eleison.            1-3

420  Kyrie eleison.            1-3

403  Láttam, hogy víz tőr elő a  1

359  Laudate Dominum, omnes    1-2

161  Leborulva áldlak láthat   1-4

246  Légy áldott szent Szűz,   1-3

380  Légy kegyelmes, Uram, a   1-2

384  Légy nékem oltalmazó Isten  1

376  Légy nékem oltalmazó Isten1-3

338  Legyen ez az áldozatunk,  1-2

323  Legyen, Uram, színed előtt1-2

85B  Lehullott a Jézus vére, 31-40

248  Lelkem tiszta lánggal ég  1-2

260  Ma új örömben egyesül az  1-5

251  Magasztalja lelkem az én  1-6

235B Magasztalja, magasztalja31-43

194  Magasztallak Uram,        1-3

285  Magyar hazánk, te jó anya 1-8

290  Magyarok fénye, ország    1-3

309  Magyarország szép nemes   1-5

266  Mária kis hajlékában,     1-5

278  Mária Magdolna, szeretet  1-4

243B Mária, Mária, kinyílt   31-32

249  Mária, Mária, mennyei     1-6

250  Mária, téged sosem ért    1-3

315  Máriát dicsérje lelkünk,  1-3

243  Máriát dicsérni hívek,    1-3

319  Megadja most Isten, mit   1-5

48   Megszületett már mennyei 1-12

331B Megváltó Fiú Isten,        31

211  Megváltó Istenem,         1-2

348E Megváltó Istenem,       81-87

89   Megváltó királyunk elébe  1-7

281B Méltóság és szépség     31-32

77   Mélyből száll fel a sóhaj 1-2

20   Menj el sietséggel,      1-11

340  Ments meg engem, Uram az  1-5

118  Mennybe ment Krisztus     1-5

43   Mennyből az angyal        1-5

181  Mennyegzős köntösbe       1-3

305  Mennyei kórus, szent      1-8

224  Mennynek Királyné Asszonya  1

331E Mennynek, földnek fölség81-87

337  Mennyországba vezessenek    1

226  Mennyországnak Királynéja 1-5

22   Mennyországnak Királynéja!1-3

199  Mérhetetlen Úr, ki vagy   1-3

63   Mi gyarló emberek kik a   1-7

64F  Mi pedig dicsekedjünk   91-99

257  Mi Urunk Krisztus, kit    1-5

456  Miatyánk, aki a mennyekben1-2

46   Midőn a Szűz magzatát,    1-5

385  Mikor az Úrhoz kiáltottam,1-2

265  Mikor Máriához az Isten   1-4

20B  Mikor Máriához az Isten 31-36

52B  Mikor mély csend borít  31-32

228C Mily boldog vagy, Szűz      1

253B Mily tiszteletre méltók 31-32

396  Mind, amit nékünk tettél  1-3

269B Mind, kiket kínoz testi 31-35

202  Minden élő dicsér, örök   1-3

142B Minden föld imádjon téged  31

383  Minden népek, vígan tapsol1-3

352  Mindeneknek szemei        1-3

208  Mint a szép hűvös patakra 1-2

174  Mondj éneket zengő nyelv  1-3

293  Mondj szívem dalt, és     1-2

176  Most az Úr Krisztusnak    1-3

177  Most lett a kenyér        1-2

177B Most lett a kenyér      31-36

36   Mostan kinyílt egy szép   1-2

36A  Mostan kinyílt egy szép 31-37

160E Munkálkodásod gyümölcsével 71

449  Mysterium fidei!            1

304  Nagy öröm van ma az égben 1-2

291  Nagy örömmel, énekléssel  1-2

29   Nagy örömnap ez a nap     1-3

30A  Nagykarácsony éjszakáján31-32

42B  Ne féljetek pásztorok   31-32

400B Ne hagyj el engem, Isten31-32

72   Ne hagyj elesnem, felség  1-4

72B  Ne hagyj elesnem, felség31-37

70   Ne szállj perbe énvelem   1-6

251C Néked ajánljuk, Szűz    51-53

83B  Nemcsak kenyérrel él az    31

2    Népek megváltó Istene!    1-8

268  Nepomuki szent János      1-4

247B Nyíljon ki szívetekben  31-34

235  Nyújtsd ki mennyből, ó    1-4

134  Ó add, Jézusom nékem      1-2

180  Ó áldott szent Istenem    1-3

317  Ó bűn nélkül fogantatott    1

219  Ó dicsőséges Asszonyság,  1-5

233  Ó dicsőséges, ó ékességes 1-4

244  Ó dicsőült szép kincs,    1-3

141  Ó édes Jézus, ég és föld  1-2

16   Ó fényességes szép hajnal 1-4

18   Ó fényességes szép hajnal,1-4

109  Ó ifjak, lányok,          1-4

189  Ó Jézus, emlékezni rád    1-5

85   Ó Jézus, Jézus, ó sebzett 1-8

15   Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcs  1-7

6    Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő! 1-4

167  Ó ki ez oltáron kenyér    1-4

130  Ó mi Szent Atyánk, irgalma1-4

156B O salutaris Hostia, quae31-32

160  Ó szentséges lakoma!        1

183  Ó szentséges, ó kegyelmes 1-3

55   Ó szép Jézus, ez új       1-3

69   Ó teremtőnk hallgass      1-5

178  Ó Uram nem vagyok én      1-3

156  Ó üdvösséges áldozat,     1-2

342B Ó, búlátott, sok kín    31-33

316  Ó, bűn nélkül fogantatott 1-3

341  Ó, édes Megváltóm, ne     1-3

347  Ó, egeknek Királynéja     1-4

345  Ó, emberi gyarló nemzetség1-3

86B  Ó, Fő, telve sebekkel és  1-3

40   Ó, gyönyörű szép titokzat 1-5

38   Ó, Jézus, szűzen született1-2

292  Ó, Mária, drága név,      1-2

339  Ó, megváltó, kegyes Jézus 1-3

136B Ó, mily félelemmel      31-32

58   Ó, mily fényes ez a       1-3

303B Ó, nagy Isten, kit imád 31-32

363  Ó, Róma szent falak, te   1-4

61B  Ó, Sion, templomod,     31-32

287C Ó, szent István dicsér  51-56

220  Oltalmad alá futunk, Isten1-6

146B Oltalmazó Isten!           31

183C Oltáriszentség föld és  31-34

138  Örök Atyának Egy Fia,     1-4

282  Örök Mindenható, irgalmas 1-5

231  Örülj Krisztus szent szülő1-3

284  Örülj, vigadj tisztaság   1-4

253  Örvend az ég hangos       1-5

106  Örvendetes napunk támadt, 1-5

110D Örvendező szóval hirdes 71-73

117  Örvendezzél boldog Szűz   1-3

252B Örvendezzünk mindnyájan 31-34

228B Örvendezzünk mindnyájan az  1

28A  Örvendezzünk, Betlehembe31-35

148  Örvendezzünk, jertek, áhít1-4

3E   Örvendjetek mindig az   71-74

101  Örvendjetek, angyalok!    1-4

453  Őáltala, Ővele és Őbenne    1

263  Pálforduló ünnepnapján    1-3

155B Pange lingua gloriosi   31-33

261  Pannóniában nőtt teljes   1-4

44B  Pásztorok keljünk fel,  31-32

44   Pásztorok, pásztorok,     1-4

454  Pater noster, qui es in   1-2

458  Pax Domini sit semper       1

275  Péter apostolnak nagy     1-3

455  Quia tuum est regnum et     1

160C Ragyogtasd fel arcod       51

223  Regina caeli laetare, alle  1

157B Rejtőző Istenség, hittel31-37

332C Requiem aeternam dona   51-52

324  Sacerdos et Pontifex,     1-2

225  Salve Regina, Mater miseri  1

446  Sanctus, sanctus, sanctus   1

321  Segélj minket, Uram Isten 1-3

73   Seregeknek hatalmas nagy  1-3

342  Seregeknek szent Istene   1-5

22   Serkenj lelkem mély       1-5

3D   Sion népe! Íme, jő az   61-63

127  Szállj szívünkbe, nagy    1-3

395  Szálljon fel, Uram, az    1-2

64D  Szemeim mindenkor az    71-77

334  Szemünk telve könnyel,      1

255  Szent (N.) hitvalló       1-3

254  Szent (N.) vértanú, akit  1-3

311B Szent András az Úr Jézus31-36

229C Szent Anya, üdvözlégy, te  31

86   Szent arcod ékessége,     1-2

277  Szent Benedekhez szálljon 1-4

310  Szent Erzsébet asszony    1-3

296  Szent Gellért püspök,     1-4

256  Szent Gergely doktornak,  1-3

306  Szent Imre herceg, Magyar 1-4

50   Szent Jánosnak napját     1-5

145B Szent lakóhelyén az Isten  31

116  Szent Magdolna elmene     1-8

297  Szent Mihály arkangyal,   1-4

312  Szent Miklós püspök élt   1-4

132B Szent Szívének gondolata31-32

172  Szent vagy Uram, szent    1-3

448  Szent vagy, szent vagy,     1

485  Szent vagy, szent vagy,     1

131  Szentháromságnak életem   1-4

124  Szentlélek Isten szállj   1-7

251B Szentolvasót imádkoztunk31-34

237  Szentséges Szűz Mária,    1-3

56   Szép kelet, szép nap,     1-3

26A  Szép violácska kedves   31-35

29B  Szerencsés óra boldog   31-34

152  Szeretettel jönnek hozzád 1-2

201  Szeretlek szép Jézus,     1-3

257B Szeretted az igazságot  31-32

273  Sziklahitű László, ki nem 1-2

203  Szívem Uram nem fuvalkod  1-2

69C  Szívünk, lelkünk most   51-66

230  Szívünk, lelkünk összeszed1-4

95D  Szomorú az én lelkem mind   1

28   Születésén Istennek az    1-5

54   Szűz Mária e világra      1-4

54B  Szűz Mária e világra    31-35

93B  Szűz Mária gyászvirág,  31-32

247  Szűz Mária mennynek       1-3

131B Táplálta őket a gabona  31-32

368  Te decet laus, te decet     1

368B Te Deum laudamus        31-38

274B Te vagy a Péter,           31

236  Te vagy földi éltünk      1-4

369  Téged Isten dicsérünk,    1-8

370  Téged Isten dicsérünk,   1-10

327  Téged vár a népek lelki   1-5

4B   Téged vár a népek lelki 31-35

379  Tekints reám, s könyörülj 1-3

330  Tekints reánk, Mindenható 1-5

389  Tekints, Uram, szövetséged1-2

115  Templomodba jöttünk       1-6

218  Tengernek csillaga, Isten 1-7

123  Teremtő Lélek, jöjj közénk1-6

67   Térj meg keresztény,      1-3

95B  Tudván Jézus, hogy      31-33

252  Túlcsordul a lelkünk,     1-2

195  Új éneket daloljatok Isten1-9

95E  Új parancsot adok néktek    1

140  Úr Jézus legszebb életút  1-3

103  Úr krisztus feltámadott   1-4

193  Uralkodsz, ó Uram, méltó  1-2

217  Uram, hiszlek és reméllek 1-4

412  Uram, irgalmazz nékünk!     1

331C Uram, irgalmazz nekünk,    51

331D Uram, irgalmazz nekünk,    71

482  Uram, irgalmazz!            1

200  Uram, Jézus légy velünk,  1-4

328  Üdvösség szerzője, Jézus  1-5

136  Üdvössége lett e háznak   1-3

110  Üdvözítőnk feltámadott,   1-5

179  Üdvözlégy Felség, Oltári  1-5

97   Üdvözlégy fényes Nap,     1-3

162  Üdvözlégy Krisztusnak     1-4

314  Üdvözlégy Mária, Isten    1-4

249B Üdvözlégy Mária, Jézus  31-38

238  Üdvözlégy Mária, tenger   1-6

171  Üdvözlégy Oltáriszentség  1-4

279  Üdvözlégy Szent Anna,     1-2

182  Üdvözlégy, édes Jézusunk  1-3

272  Üdvözlégy, kegyes szent   1-5

139  Üdvözlégy, nagy király!   1-3

173  Üdvözlégy, ó drágalátos   1-3

19   Üdvözlégy, szent Szűz,    1-7

89B  Üdvünknek boldog ünnepe!31-42

83C  Válts meg engem,           51

390  Velem az Úr, azért nem    1-2

124C Veni sancte Spiritus,   51-52

122  Veni, Creator Spiritus,   1-7

403B Vidi aquam egredientem de  31

308  Vigadj boldog Pannónia,   1-7

374  Vigadjon az Urat keresők  1-2

64E  Vigadozzál, Jeruzsálem! 81-85

394  Vigadtam, mikor azt       1-2

30   Vigasságos, hangos nagy   1-4

335  Vigasztaló jó Istenünk    1-3

76   Világmegváltó Jézus,      1-3

303  Világmegváltó Jézusunk,   1-6

24   Világmegváltó krisztusunk 1-7

168  Zálogát adtad ó Jézus,    1-3

146  Zeng a harang hívó szóval 1-3

239  Zengj szívem dalt, és     1-2

307  Zengje a szívünk, énekelje1-5

155  Zengjed nyelv a dicsőséges1-6

105B Zengje föld és zengje   31-38

 

Éneklő egyház tartalomjegyzék

Számsorrendes

1   Kiáltsunk, Krisztus hívei  1-9

2   Népek megváltó Istene!     1-8

3A  Hozzád emelem              1-5

3B  Harmatozzatok égi maga   31-35

4   Hozzád emelem                1

5   Küldé az Úristen gyors     1-5

6   Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő!   1-4

7   Ébredj, ember, mély        1-4

8   Hív minket most egy        1-5

9   Csillagoknak teremtője     1-7

10  Az Úristen Ádám atyánk     1-8

11  E világot ősatyánk         1-5

12  Bűnös néped sírva kiált    1-3

13  Íme kedveseim, az ítél     1-4

14  Harmatozzatok magas        1-4

15  Ó jöjj Ó jöjj el, Bölcses  1-7

16  Ó fényességes szép Haj     1-4

17  Ó fényességes szép Haj       1

18  Ó fényességes szép Haj       1

19  Üdvözlégy, szent Szűz,     1-7

20  Menj el sietséggel, ark   1-11

21  Ave Maria, Istennek        1-3

22  Serkenj, lelkem,           1-4

23  Ahol a napnak fénye kél    1-8

24  Világmegváltó Krisztus     1-7

25  Gyermek születék Betl.     1-6

26  Dicsőség mennyben az       1-5

27  Ím az Úrnak nagy neve      1-3

28  Születésén Istennek        1-4

29  Nagy örömnap ez a nap      1-3

30  Vigasságos, hangos nagy    1-4

31  In dulci jubil (Édességes) 1-3

32  Az angyal énekel, tekints  1-2

33  Jöjjetek óh hívek          1-3

34  Krisztus Jézus született,  1-2

35  Krisztus Urunknak áldott   1-5

36  Mostan kinyílt egy szép    1-2

37  Az Ige megtestesült        1-4

38  Ó, Jézus, szűzen szül.     1-2

39  Istengyermek, kit irgal.   1-5

40  Ó gyönyörű szép titokz.    1-2

41  Csordapásztorok midőn     1-10

42  Csordapásztorok, midőn     1-9

43  Mennyből az angyal lejö.   1-5

44  Pásztorok, Pásztorok örv.  1-4

45  Fel nagy örömre, ma szül   1-2

46  Midőn a Szűz magzatát,     1-5

47  A szép szűz Mária szent    1-3

48  Megszületett már menn     1-12

49  Íme egykor Szent István    1-4

50  Szent Jánosnak napját v    1-5

51  Köszöntünk kisded vért     1-3

52  Felragyogott már Betl.     1-5

53  Az esztendő fordulóján     1-5

54  Szűz Mária e világra nék.  1-4

55  Ó szép Jézus, ez új eszt   1-3

56  Szép kelet, szép nap,      1-3

57  Gonosz Heródes, irigyen    1-5

58  Ó mily fényes ez a csill   1-3

59  Az isteni Gyermeket, ki    1-5

60  Fényességes ez a mai       1-5

61  János áll a part felett,   1-3

62  Itt az alkalmas szent idő, 1-9

63  Mi gyarló emberek, kik     1-7

64  Hamvazkodjál, hívő lélek   1-5

65  Bűnbánóknak menedék        1-4

66  Bűnös lelkek, tisztul      1-3

67  Térj meg keresztény,       1-3

68  Jézus Krisztus, az Atya    1-5

69  Ó Teremtőnk, hallgass      1-5

70  Ne szállj perbe énvelem,   1-6

71  Könyörülj, Istenem, én     1-8

72  Ne hagyj elesnem,          1-4

73  Seregeknek hatalmas        1-3

74  Jaj énnekem, jaj szom      1-5

75  Énértem haldokló édes      1-2

76  Világmegváltó Jézus,       1-3

77  Mélyből száll fel a sóhaj  1-2

78  Király zászlói lengenek,  1-10

79  Királyi zászló jár elől,   1-7

80  Buzgó szívvel ünnepel      1-3

81  Hogyha hozzád járul        1-4

82  Keresztények, sírjatok,    1-5

83  A megváltó szent kínhalál  1-4

84  Jézus, világ Megváltója,   1-6

85  Ó Jézus, Jézus, ó sebzett  1-8

86  Szent arcod ékessége,      1-2

87  Az Atyának egy Fiát,      1-12

88  Én nemzetem, ó én nép     1-10

89  Megváltó Királyunk elé     1-7

90  Áll a gyötrött Istenanya, 1-20

91  A keresztfához megyek,     1-4

92  Keservesen siratja Már     1-3

93  Jaj, áldott méhemnek       1-9

94  Hol vagy édes Jézus?       1-7

95  Gyászba borult Isten       1-3

96  Az Isten igaz napja ez,     10

97  Üdvözlégy, fényes Nap,     1-3

98  Krisztus feltámada min     1-2

99  Föltámadt Krisztus e nap  1-20

100 Föltámadt Krisztus e nap     1

101 Örvendjetek angyalok       1-4

102 Jézus megváltó Isten       1-4

103 Úr Krisztus feltámadott    1-4

104 Krisztus, az Úr feltámad   1-5

105 Feltámadt már dicsőség     1-3

106 Örvendetes napunk tám      1-5

107 Krisztus feltámadott!      1-4

108 Feltámadott Krisztus       1-6

109 Ó ifjak, lányok, gyermek   1-4

110 Üdvözítőnk feltámadott,    1-5

111 Krisztus, virágunk,        1-6

112 Dicsőség, szent áldás,     1-4

113 Húsvét van, feltámadt      1-2

114 Alleluja, alleluja, alle   1-2

115 Templomodba jöttünk        1-6

116 Szent Magdolna elmene     1-15

117 Örvendezzél boldog Szűz    1-6

118 Mennybe ment Krisztus      1-5

119 Krisztus mennybe fölmene   1-3

120 Galileai férfiak, mért     1-4

121 Égi kapuk nyíljatok,       1-3

122 Veni Creator Spiritus,     1-7

123 Teremtő Lélek, jöjj        1-6

124 Szentlélek Isten, szállj   1-7

125 Jöjj, Szentlélek Isten     1-5

126 Jöjj, Szentlélek Úristen,  1-6

127 Szállj szívünkbe, nagy     1-3

128 A Pünkösdnek jeles         1-5

129 Jöjj el, Lélek, Életadó,   1-7

130 Ó mi Szent Atyánk, irgal   1-4

131 Szentháromságnak élet      1-4

132 Jézusomnak szívén meg      1-3

133 Jézus Szíve, legtisztább   1-4

134 Ó add, Jézusom, nékem      1-2

135 Boldog város, Jeruzsálem,  1-9

136 Üdvössége lett e háznak    1-3

137 Dicsérjük, hívek, lelkesen 1-5

138 Örök Atyának Egy Fia,      1-4

139 Üdvözlégy, nagy Király!    1-3

140 Úr Jézus, legszebb életút  1-3

141 Ó édes Jézus, ég és föld   1-2

142 Kezdődik az ének az Úr Föl 1-4

143 Kegyes szemmel nézz rá     1-4

144 Futva jöttem elibéd,       1-4

145 Bemegyek szent temlom      1-4

146 Zeng a harang hívó szóval  1-3

147 Hozzád sóhajt a lélek, Úr  1-4

148 Örvendezzünk, jertek,      1-4

149 Áldozattal járul hozzád,   1-4

150 Egybegyűltünk, ó nagy I    1-2

151 Kegyességgel hívsz, ó Jé   1-4

152 Szeretettel jönnek hozzád  1-2

153 Áldozatot hozzatok, Isten  1-4

154 Felajánljuk néked, mind    1-2

155 Pange lingua/Zengjed       1-9

156 O salutaris Hostia,        1-4

157 Adoro te devote/Imádlak    1-9

158 Adoremus in aeternum       1-2

159 Ave verum Corpus natum     1-7

160 Ó szentséges lakoma!         1

161 Leborulva áldlak,          1-4

162 Üdvözlégy, Krisztusnak     1-4

163 Itt jelen vagyon az Isten  1-6

164 Imádlak, nagy Istenség,    1-4

165 Áldja, ember, e nagy jód   1-5

166 Krisztus teste és szent    1-5

167 Ó ki ez oltáron kenyér     1-4

168 Zálogát adtad, ó Jézus,    1-3

169 Égből szállott szent       1-6

170 Ez nagy szentség valóban,  1-6

171 Üdvözlégy, Oltáriszentség  1-4

172 Szent vagy, Uram, szent    1-3

173 Üdvözlégy, ó drágalátos    1-3

174 Mondj éneket zengő         1-3

175 Áldunk téged, ó angyali    1-2

176 Most az Úr Krisztusnak     1-3

177 Most lett a kenyér Krisztus1-2

178 Üdvözlégy, üdvösséges      1-3

179 Üdvözlégy Felség, Oltári   1-5

180 Ó áldott szent Istenem,    1-3

181 Mennyegzős köntösbe ölt    1-3

182 Üdvözlégy, édes Jézusunk   1-3

183 Ó szentséges, ó kegyelm    1-2

184 Édes Jézus, én szerelmem   1-4

185 Itt a perc, az áldott,     1-2

186 Jézusom isteni teste,      1-2

187 Győzelemről énekeljen      1-4

188 Jesu dulcis memoria,       1-5

189 Ó Jézus, emlékezni rád     1-5

190 Az Úristent magasztalom,   1-5

191 Fényességes mennybéli      1-3

192 Benned bízik, Isten, ben   1-3

193 Uralkodsz, ó Uram, méltó   1-2

194 Magasztallak, Uram, felem  1-3

195 Új éneket daloljatok Isten 1-9

196 Egek Urát áldjuk, üdvünk   1-2

197 Dicsérjétek az Urat,         1

198 Dicsérd lelkem dallal a    1-2

199 Mérhetetlen Úr, ki vagy    1-3

200 Uram, Jézus, légy velünk,  1-4

201 Szeretlek, szép Jézus, mert1-2

202 Minden élő dicsér, örök    1-3

203 Szívem Uram, nem fuval     1-2

204 Isten útján járni gyönyörű 1-2

205 Jöjj el Uram Jézus, hozzád 1-6

206 Hol vagy én szerelmes Jéz  1-4

207 Előtted, Jézusom, leborul  1-5

208 Mint a szép hűvös patakra  1-2

209 A mélységből Hozzád        1-3

210 Győzhetetlen én Kőszál     1-4

211 Megváltó Istenem,          1-2

212 Aki akar üdvözülni,        1-2

213 Az igaz hitben végig meg   1-7

214 Követte egykor Krisztus   1-11

215 Jelenti magát Jézus három 1-10

216 Jelenti magát Jézus ember 1-23

217 Uram, hiszlek és reméllek  1-4

218 Tengernek csillaga, Isten  1-7

219 Ó dicsőséges Asszonyság    1-5

220 Oltalmad alá futunk, Isten   1

221 Üdvözítőnk édesanyja,      1-5

222 Mennyországnak Királyné    1-3

223 Regina caeli laetare, alle   1

224 Mennynek Királyné Asszony  1-2

225 Salve Regina, Mater mise   1-2

226 Mennyországnak Királyn     1-5

227 Irgalmas Szűzanyánk, Király1-2

228 Áldozzunk, hív keresztény  1-4

229 Boldogasszony, édes, hoz   1-4

230 Szívünk, lelkünk összeszed 1-4

231 Örülj, Krisztus szent      1-3

232 Angyaloknak nagyságos Assz 1-5

233 Ó dicsőséges,              1-4

234 Boldogasszony Anyánk,      1-4

235 Nyújtsd ki mennyből, ó     1-4

236 Te vagy földi éltünk Vezér 1-4

237 Szentséges Szűz Mária,     1-3

238 Üdvözlégy Mária, tengernek 1-6

239 Zengj szívem dalt, és mag  1-2

240 Hálás szívvel köszönjük    1-2

241 Boldogságos Krisztus Anyja 1-3

242 Angyaloknak Királynéja,     12

243 Máriát dicsérni hívek, jöj 1-3

244 Ó dicsőült szép kincs, ki  1-3

245 Emberszívek nagy öröme     1-4

246 Légy áldott, szent Szűz,   1-3

247 Szűz Mária, mennynek       1-3

248 Lelkem tiszta lánggal ég,  1-2

249 Mária, Mária, mennyei szép 1-6

250 Mária, téged sosem ért a   1-3

251 Magasztalja lelkem az én   1-6

252 Túlcsordul a lelkünk, ének 1-2

253 Örvend az ég hangos dicsér 1-5

254 Szent  vértanú, akit ma ün 1-3

255 Szent  hitvalló ünnepi nap 1-5

256 Szent Gergely/Ágoston      1-3

257 Mi Urunk Krisztus, kit     1-5

258 Isten hazánkért térdelünk  1-4

259 Krisztus, te Fénye a szent 1-6

260 Ma új örömben egyesül      1-5

261 Pannóniában nőtt teljes    1-4

262 Ágnes, a boldog tiszta szű 1-7

263 Pálforduló ünnepnapján     1-3

264 Áldunk, Isten jó szolgája, 1-3

265 Mikor Máriához az Isten    1-4

266 Mária kis hajlékában,      1-5

267 Adjunk tiszteletet Adal    1-2

268 Nepomuki szent János       1-4

269 Föltekintünk a szegénység  1-2

270 Hogy dicsérhessünk könnyű  1-9

271 Áve, égi király híve,      1-4

272 Üdvözlégy kegyes szent     1-5

273 Sziklahitű László, ki nem  1-2

274 Két oszlopa igazságnak,    1-2

275 Péter apostolnak nagy      1-3

276 Köszöntsük most Szűz Máriát1-6

277 Szent Benedekhez szálljon  1-4

278 Mária Magdolna, szeretet   1-4

279 Üdvözlégy szent Anna,      1-2

280 Krisztus Jézus Nagyanyja   1-4

281 Kik Jézust látni jöttetek, 1-3

282 Örök Mindenható, irgalmas  1-5

283 Felvitetett magas menny    1-4

284 Örülj, vígadj, tisztaság   1-4

285 Magyar hazánk, te jó anya, 1-8

286 Igaz hitnek plántálója,    1-3

287 Ah, hol vagy magyarok tün  1-5

288 Ah, hol vagy magyarok tün    1

289 Áldott Szent István, Isten 1-3

290 Magyarok fénye, ország     1-3

291 Nagy örömmel, éneklés      1-2

292 Ó Mária, drága név, téged  1-2

293 Mondj szívem dalt, és      1-2

294 A Szent Keresztnek dicsér  1-4

295 Előttünk tündöklik Krisz   1-3

296 Szent Gellért püspök,      1-4

297 Szent Mihály arkangyal,    1-4

298 Dicsőült szent Ferenc,     1-3

299 Édesanyja, Nagyasszonya    1-2

300 Egek ékessége, földnek     1-2

301 Gyászba borult egek, hábor 1-5

302 Jó ügyet védtél Kapisztrán 1-2

303 Világmegváltó Jézusunk,    1-6

304 Nagy öröm van ma az égben, 1-2

305 Mennyei kórus, szent sereg 1-8

306 Szent Imre herceg, Magyar  1-4

307 Zengje a szívünk, énekelje 1-5

308 Vigadj boldog Pannónia,    1-7

309 Magyarország szép nemes    1-5

310 Szent Erzsébet asszony     1-3

311 Kihez az Úr elküldé angyal 1-3

312 Szent Miklós püspök élt    1-4

313 Isten legyszebb temploma   1-3

314 Üdvözlégy, Mária, Isten    1-4

315 Máriát dicsérje lelkünk    1-3

316 Ó, bűn nélkül fogantatott  1-3

317 Ó bűn nélkül fogantatott     1

318 Krisztus Király, kérünk    1-5

319 Megadja most Isten, mit    1-5

320 A Szentkenet által s       1-2

321 Segélj minket, Uram Isten  1-3

322 Ha az Úr nem őrzi házad    1-4

323 Legyen, Uram, színed előtt 1-2

324 Sacerdos et Pontifex       1-2

325 Isten hozta hív nyájához a 1-3

326 Hozzák immár a Szentírást  1-4

327 Téged vár a népek lelki    1-2

328 Üdvösség szerzője, Jézus   1-5

329 Áldj meg minket, Jézus,    1-2

330 Tekints reánk, Mindenható, 1-5

331 Hallgasd meg, hallgasd    1-20

332 Adj irgalmat, adj nyugal   1-3

333 Édes Urunk, nézz ránk,     1-4

334 Szemünk telve könnyel        1

335 Vígasztaló jó Istenünk, ki 1-2

336 Élők, holtak szent Istene, 1-3

337 Mennyországba vezessenek     1

338 Legyen ez az áldozatunk,   1-2

339 Ó megváltó kegyes Jézus    1-3

340 Ments meg engem, Uram!     1-5

341 Ó édes Megváltóm, ne nézd  1-3

342 Seregeknek szent Istene,   1-5

343 Adjál Uram jó meghalást,   1-4

344 Jézusomnak kegyelméből,    1-4

345 Ó, emberi gyarló nemzetség 1-3

346 Ki ragyogni látod élted    1-3

347 Ó egeknek Királynéja       1-4

348 Jézus Krisztus drága piros 1-2

349 Az éjszakának sötétsége    1-3

350 Emlékezzél meg, ó élő      1-7

351 Az Úr angyala köszönté a   1-6

352 Mindeneknek szemei         1-4

353 Ki minden fénynek Atyja    1-5

354 Isten, te mindent Alkotó   1-8

355 Immár a nap leáldozott     1-4

356 Krisztus, ki Nap vagy és   1-4

357 Íme, lement a fényes nap   1-6

358 A fényes nap immár elnyug  1-4

359 Laudate Dominum, omnes     1-4

360 Áldj meg minket, Jézus,    1-2

361 Áldjon meg minket örök     1-2

362 Hallottuk, Isten, a te     1-2

363 Ó, Róma, szent falak, te   1-4

364 Hol szent Péter sírba téve   1

365 Isten, áldd meg a magyart    1

366 Christus vincit, Christus  1-6

367 Christus vincit,             1

368 Te decet laus, te decet      1

369 Te Deum laudamus!         1-29

370 Te Deum laudamus!         1-29

401 Hints meg engem, Uram        1

402 Hints meg engemet izsóppal   1

403 Láttam, hogy víz tőr elő     1

404 Az Atya, a Fiú és a Szentl   1

405 A mi Urunk, Jézus Krisztus   1

406 Kegyelem nektek és békes     1

407 Gyónom a mindenható        1-2

408 Irgalmazzon nekünk           1

409 Jézus Krisztus, aki        1-3

410 Urunk, Istenünk,könyörülj    1

411 Kyrie eleison!               1

412 Uram irgalmazz nékünk        1

413 Kyrie eleison. Advent      1-3

414 Kyrie eleison. Nagybőjt    1-3

415 Kyrie eleison. Ünnepi      1-3

416 Kyrie eleison. Húsvét      1-3

417 Kyrie eleison. Mennybe     1-3

418 Kyrie eleison. Pünkösd     1-3

419 Kyrie eleison. Úrnap       1-3

420 Kyrie eleison. Máriamise   1-3

421 Gloria in excelsis Deo!    1-4

422 Dicsőség a magasságban     1-4

423 Áldjad, én lelkem az Urat,   1

424 Alleluja, alleluja, alle     1

425 Alleluja!                    1

426 Alleluja, alleluja, alle     1

427 Alleluja!                    1

428 Alleluja, alleluja, alle     1

429 Alleluja, alleluja, alle     1

430 Alleluja, alleluja, alle     1

431 Alleluja, alleluja, alle     1

432 Alleluja, alleluja, alle     1

433 Alleluja                     1

434 Alleluja                     1

435 Alleluja                     1

436 Alleluja                     1

437 Csak dallam                  1

438 Dominus vobiscum!            1

439 Az Úr legyen veletek!        1

440 Verbum Domini              1-2

441 Credo in unum Deum,        1-6

442 Hiszek az egy Istenben.    1-6

443 Kérünk, hallgass minket!     1

444 Kérünk Téged, hallgass meg   1

445 Dominus vobiscum. Et cum     1

446 Sanctus, sanctus, sanctus    1

447 Az Úr legyen veletek!        1

448 Szent vagy, szent vagy,      1

449 Mysterium fidei.             1

450 Íme, hitünk szent titka!     1

451 Íme, megváltásunk szent      1

452 Íme, üdvösségünk szent       1

453 Ő általa, Ő vele             1

454 Pater noster,              1-2

455 Quia tuu est                 1

456 Miatyánk, aki a mennyek    1-2

457 Mert Tied az ország          1

458 Pax domini                   1

459 Az úr békéje legyen          1

460 Agnus Dei, qui tollis pec    1

461 Isten Báránya, te elveszed   1

462 Benedicat vos                1

463 Az Úr legyen veletek! És a   1

464 Sit nomen Domini benedic   1-2

465 Deo gratias, alleluja, alle  1

466 A szentmise véget ért        1

467 Ite, nissa est               1

468 Szentmise véget ért          1

469 Szentmise véget ért          1

470 Mondjunk áldást az Úrnak     1

471 Kyrie eleison.             1-2

472 Sanctus, Sanctus             1

473 Kyrie eleison.               1

474 Kyrie eleison.               1

475 Gloria in excelsis Deo.    1-4

476 Credo in unum Deum.        1-6

477 Sanctus, Sanctus, Sanctus    1

478 Agnus Dei, qui tollis pec    1

479 Kyrie eleison.               1

480 Sanctus, Sanctus, Sanctus    1

481 Agnus Dei, qui tollis pec    1

482 Uram, irgalmazz!             1

483 Dicsőség a magasságban     1-4

484 Hiszek az egy Istenben.    1-6

485 Szent vagy, szent vagy,    1-2

486 Mi Atyánk, ki vagy a menny   1

487 Isten báránya, te elveszed   1

488 Uram, irgalmazz nekünk!      1

489 Szent vagy! Szent vagy!      1

490 Isten Báránya, ki elveszed   1

491 Uram irgalmazz!              1

492 Dicsőség a magasságban     1-3

493 Szent vagy! Szent vagy!      1

494 Isten báránya, ki elveszed   1

495 Uram irgalmazz!              1

496 Dicsőség a magasságban     1-3

497 Szent vagy, szent vagy,    1-2

498 Isten báránya, te elveszed   1

499 Csak dallama van!            1

500 Csak dallama van!            1

501 Hozzád emelem az én lelkem   1

502 Mindazok, kik Téged várnak   1

503 Az Úr megadja kegyelmét,     1

504 Harmatozzatok egek, onnan    1

505 Kapuk, nyíljatok meg!        1

506 Íme a Szűz méhében fogan     1

507 Sion népe!                   1

508 Sionból ragyog fel           1

509 Örvendjetek mindig az Úrban  1

510 Ki trónolsz, Uram, a keru    1

511 Emlékezzél meg Uram          1

512 Közel van az Úr mindazokhoz  1

513 Jöjj el Urunk, áldott Üdvöz  1

514 Az Úr mondá nékem:           1

515 Tiéd az elsőség              1

516 Alleluja!                    1

517 Gyermek született nékünk!    1

518 Meglátta a föld minden hat   1

519 Alleluja!                    1

520 Mondjunk glóriát, mondjunk   1

521 Összegyűltek a fejedelmek,   1

522 Egyet kértem az Úrtól        1

523 Íme eljött az Uralkodó, az   1

524 Mind eljőnek Sábából         1

525 Alleluja!                    1

526 Adjátok meg az Úrnak,        1

527 Nincs homály, itt a nap      1

528 Figyelj reánk, Urunk,        1

529 Tekints reám, és könyörülj   1

530 Hozzám kiált, és én meghall  1

531 Angyalaidnak                 1

532 Nemcsak kenyérrel él az      1

533 Emlékezz meg, Isten, irg     1

534 Szívem háborúságai megsok    1

535 Válts meg engem,             1

536 Szemeim mindenkor az Úrra    1

537 Kelj fel Uram,               1

538 Vigadozzál, Jeruzsálem!      1

539 Vigadtam, mikor azt mondot   1

540 A Kenyér, amelyet én adok,   1

541 Mi pedig dicsekedjünk        1

542 Ragadj el engem, Uram        1

543 Ez az én testem, mely ért    1

544 Jézus, add, hogy hozzád    1-2

545 Feltámadtam, és újból        1

546 Ez az a nap, melyet az Úr    1

547 Victimae paschali laudes   1-7

548 A mi húsvéti Bárányunk,    1-2

549 Szent keresztjét fölvevé     1

550 Jertek, Atyám áldottai,      1

551 A jó Pásztor táplálja juh    1

552 Örvendező szóval hirdes      1

553 Békességet hagyok rátok      1

554 Énekeljetek az Úrnak         1

555 Nem hagylak árván titeket    1

556 Alleluja! Ez az a nap        1

557 Alleluja! Ez az a nap        1

558 Alleluja! Ez az a nap        1

559 Alleluja! Ez az a nap        1

560 Alleluja! Ez az a nap        1

561 Alleluja, alleluja           1

562 Galileai férfiak,            1

563 Alleluja.                    1

564 Énekeljetek az Úrnak,        1

565 Alleluja.                    1

566 Alleluja.                    1

567 Az Úr Lelke betölté a föld   1

568 Alleluja.                    1

569A Veni sancte Spiritus,    1-10

569B Jöjj Szentlélek Isten,  31-40

570 A Lélek, ki az Atyától       1

571 Alleluja, alleluja, alle     1

572 Áldott légyen a Szenthárom   1

573 Áldott vagy, Uram,           1

574 Áldjuk a mennynek Istenét    1

575 Táplálta őket a gabona       1

576 Mindenek szemei              1

577 Dicsérd Sion, Megváltódat 1-18

578 Íme, étke angyaloknak      1-4

579 Dicsérd Sion, Megváltódat 1-18

580 Szent Szívének gondolata     1

581 Édes és igaz az Úr,          1

582 Ó, mily félelemmel tisztel   1

583 Ezt a helyet az Úr alkotta   1

584 Az én házam imádságnak       1

585 Az Ő országa örökkévaló      1

586 Uralkodik a tengertől        1

587 Minden föld imádjon          1

588 Kelj fel, Uram, miért alsz   1

589 Az Úr az én fényem, kitő     1

590 Szent lakóhelyén az Isten    1

591 Oltalmazó Isten!             1

592 Adj békét azoknak, kik reád  1

593 A nép üdve Én vagyok, mond   1

594 Belépek Isten oltárához,     1

595 Ragyogtasd fel arcod szolg   1

596 Aki eszi az én testemet      1

597 Munkálkodásod gyümölcsével   1

598 Ízleljétek és lássátok,      1

599 Elfogadod, Isten, igaz       1

600 Aki nékem szolgál,           1

601 Áldott az Úr,                1

602 Elküldte az Úr az Ő igéjét   1

603 Félik majd a népek           1

604 Ki olyan, mint Urunk, az     1

605 Hozzatok áldozatot,          1

606 Te vagy az Isten,            1

607 Mondtam az Úrnak:            1

608 Az Úrhoz kiáltottam,         1

609 Vesd az Úrra gondodat        1

610 Légy kegyelmes, Uram,        1

611 Tekints le, Isten,           1

612 Fordulj hozzánk, Urunk       1

613 Jertek fiaim,                1

614 Légy nékem oltalmazó         1

615 Uram, mi urunk!              1

616 Vigyázz reánk, Urunk,        1

617 Istenben bízik a szívem,     1

618 Áldom én az Urat             1

619 Tekints Uram, a te szövet    1

620 Velem az Úr, azért Úr      1-4

621 Jó dolog az Urat dícsérni  1-4

622 Félik majd a népek         1-4

623 Boldog az a nemzet,        1-4

624 Vigadtam, mikor azt mond     1

625 Szálljon fel, Uram az én     1

626 Mindenek szemei              1

627 Uram, Te lettél a mi         1

628 Íme, mily jó és mily         1

629 Üdvözítsd a Te népedet,      1

630 Egyet kértem az Úrtól,       1

631 Befogadtuk Isten, irgalmas   1

632 Szálljon fel, Uram, az én    1

633 Megszabadítottáltál minket   1

634 Áldjad, én lelkem az Urat    1

635 Imádunk téged zengő ének   1-2

636 Kérő szavunk hozzád száll    1

637 Kérő szavunk hozzád száll    1

638 Alleluja, alleluja, alle     1

639 Alleluja, alleluja.          1

640 Alleluja, alleluja, alle     1

641 Alleluja, alleluja.          1

642 Szent Anya, üdvözlégy,       1

643 Áldott vagy, szűz Mária,     1

644 Mily boldog vagy Szűz Mária  1

645 Áldjad lelkem Máriát,      1-2

646 Alleluja, alleluja.        1-4

647 Örvendezzünk mindnyájan az 1-3

648 Dicsőséges az Isten          1

649 Ti szentek, örvendjetek az   1

650 Alleluja! Megoltalmaztál,    1

651 Én vagyok az igaz szőlőtő    1

652 Mily tiszteletreméltók       1

653 Minden földre                1

654 Kik követtetek engem,        1

655 Téged dicsér egek Ura        1

656 Alleluja, alleluja, alle     1

657 Kiáltottak az Úrhoz az       1

658 Az igaz lelkek               1

659 Az igaz lelkek Isten kez     1

660 Elébe adta az Úr a béke      1

661 Íme a főpap,                 1

662 Hű és okos szolga, kit az    1

663 Bölcsességet szól az igaz    1

664 Az igaz virul, mint a pálma  1

665 Szeretted igazságot,         1

666 Megsegítette őt az Isten     1

667 Kedvesség ömlött el az       1

668 Szent István király,       1-2

669 Alleluja, alleluja.          1

670 Szent N., köszöntünk téged   1

671 Alleluja, alleluja, alle     1

672 Áldjátok az Istent, minden   1

673 Uram, mi Urunk               1

674 Ó Sion templomod, ékesítsd 1-2

675 Fény a népek világosság      1

676 Ki negyven nap előtt üdvös1-10

677 Befogadtuk Isten irgalmas    1

678 Örvendezzél, Szűz Mária    1-4

679 Anyám méhétől fogva          1

680 Mielőtt formáltalak téged    1

681 Méltóság és szépség, fény    1

682 Fájdalmas vagy, szűz Mária   1

683 Megesküdött az Úr            1

684 Atyáink Istene e kettőt      1

685 Boldogok,                    1

686 Requiem aeternam dona      1-3

687 Adj, Uram őnékik örök      1-2

688 Bár a halál völgyében      1-4

689 Ítéletnek végső napja       14

690 Lux aeterna luceat eis       1

691 Én vagyok a feltámadás       1

692 Irgalmazz minekünk!          1

693 Uram, irgalmazz nekünk,      1

694 Uram, irgalmazz nekünk,   1-18

695 Jézus szenvedéséről, bűn  1-16

696 Szívünk, lelkünk most kit 1-16

697 Mennynek-földnek fölséges  1-7

698 Kegyes Jézus, keresztfán   1-4

699 Néked ajánljuk, Szűzanyánk 1-3

700 Szentolvasót imádkoztunk,  1-2

701 Deus, in adjutorium meum   1-2

702 Isten, figyelmezz az én    1-2

703 Ülj az én jobbomra, mondá    1

704 Erősek mind az Ő végzései    1

705 Boldog ember, ki az Úr       1

706 Alleluja, alleluja, alle     1

707 Istennek legyen hála.        1

708 Mindörökké, ó Urunk          1

709 Dicsőség az Atyának és a     1

710 Nagy a mi Urunk és nagy az   1

711 Szálljon fel, Uram az én     1

712 Örvendezik az én lelkem      1

713 Tiéd a hatalom, tiéd az   1-13

714A  Nektek adatott tudni     1-6

714B  Magnificat anima mea   31-36

715 Dominus vobiscum             1

716 Benedicamus Domino           1

717 Mondjunk áldást az Úrnak!    1

718 A Te országod, Isten, örök   1

719 Dicsérem az Istent én élet   1

720 Jöjj el, ó Urunk, és már     1

721 Íme eljő a földnek Királya   1

722 Mutasd meg, ó Urunk          1

723 Tefölötted, Jeruzsálem       1

724 A Kiáltónak szava a pusztá   1

725 Ó Emmánuel! Törvényünk       1

726 Nagy Királyt szült, íme az   1

727 Az Ige testté lőn és miköz   1

728 E napon Krisztus született   1

729 Kicsinyke Fiú született e    1

730 Fölveszi Simeon kezeibe a    1

731 Fény a népek világosságára   1

732 Hármas az ajándék, mit a     1

733 Imádjátok az Urat, alle      1

734 Minden népek, melyeket       1

735 Fény a Fényből: feltündök    1

736 Eljöttek immár a bűnbánat    1

737 Hozd ki lelkemet a börtön    1

738 Ajánljuk magunkat az Úrnak   1

739 Én népem, mit tettem én      1

740 Ragadd el a kard élétől      1

741 Sok jó dolgot cselekedtem    1

742 Alleluja, alleluja, alle     1

743 Ez az a nap, melyet az Úr    1

744 Alleluja.                    1

745 Alleluja, föltámadott az Úr  1

746 Alleluja, alleluja, alle     1

747 Krisztus halottaiból föl     1

748 Alleluja, alleluja, alle     1

749 Föltámadt az Úr a sírból     1

750 Alleluja! Elhengerült a kő   1

751 Alleluja! Miért keresed, ó   1

752 Alleluja! Ne sírj immár,     1

753 In hoc festo sanctisomo      1

754 Fölment az Isten ujjongó     1

755 Alleluja! Krisztus a menny   1

756 Az Úr Lelke betölté a föld   1

757 Alleluja! A Védelmező Lélek  1

758 Ki Főpap mindörökké:         1

759 Az én testem valóban étel    1

760 Ó szentséges lakoma!         1

761 Angyalok eledelével élteted  1

762 Ez az Úrnak háza,            1

763 Boldogok, kik lakoznak a Te  1

764 Üdvözlégy Mária, malaszttal  1

765 Víg örvendezéssel Szűz       1

766 Tégy méltóvá engem a Te      1

767 Oltalmad alá futunk, Isten   1

768 Az igazak tanácsában         1

769 Jövel, Krisztus jegyese,     1

770 Vigadjatok az Úrban és       1

771 A szenteknek nevei felírat   1

772 Alleluja, a te szenteid, ó   1

773 Hatalomba öltözött az Úr     1

774 Könyörülj rajtam, Isten      1

775 Tiszta szívet teremts ben    1

776 A három ifjúnak most ének    1

777 Az ő szent hajlékában        1

778 Ez az a nap melyet az Úr     1

779 Áldott az Úr Izrael Istene   1

780 Szentlélek, kérünk, szállj 1-3

781 Az Úrtól a mi segítségünk.   1

782 Áldom én az Urat minden      1

783 Menedékem vagy és váram      1

784 Uram, a Te kezedbe ajánlom   1

785 Tarts meg Uram virrasztás  1-4

786 Te védj meg, Istenünk, ha    1

787 Istennek legyen hála!        1

788 Boldogok mindazok, kik az    1

789 Legyen áldott az             1

790 Mi, akik élünk, áldjuk az    1

791 Te légy, Uram, osztályrész   1

792 Boldog az a nemzet, melynek  1

793 Istenünknek ékes dicsérete   1

794 Jöjjetek segítségül, Isten   1

795 A Királyt, kinek mindenek    1

796 Uram, te kihoztad az alvilá  1

797 Uram, midőn eljövendesz      1

798 Ki a már enyészetnek indult  1

799 Hiszem, hogy az én Megvált   1

800 Kyrie eleison!               1

801 Üdvünknek boldog ünnepe!     1

802 Hozsanna Dávid Fiának,       1

803 Jeruzsálem gyermeknépe       1

804 Jeruzsálem gyermeknépe       1

805 Dicsőség és dicséret Tené  1-7

806 Krisztus engedelmes volt     1

807 Te tartottad az én jobb      1

808 Arról ismerje meg mindenki 1-4

809 Tudván Jézus, hogy eljött  1-3

810 Hol szeretet és egyetértés   1

811 Szomorú az én lelkem mind    1

812 Új parancsot adok néktek     1

813 Elosztották maguk között     1

814 Mint ül özvegyként magában 1-6

815 Magas hegyén, ím az Olaj   1-9

816 Könyörülj rajtam, Isten  a 1-7

817 Hallgasd meg könyörgésemet 1-6

818 Uram, hallottam híredet és 1-4

819 Ó én népem! Teellened mit  1-9

820 Ecce lignum crucis,          1

821 Íme a keresztnek fája,       1

822 Íme a keresztnek fája,       1

823 Legnemesebb minden fák     1-5

824 A Keresztet ünnepeljük,    1-8

825 Imádunk Téged Krisztus és    1

826 Tündöklő fényeknek teremt    1

827 Ujjongjatok az Úrnak, mind 1-2

828 Akik az Úrban bíznak, olyan  1

829 Énekeljünk az Úrnak, mert  1-4

830 Dicsérjétek az Urat minden 1-2

831 Szőlőt ültetett az Úr      1-4

832 Halljátok, egek, amit szól 1-5

833 Amint kívánkozik a szarvas 1-3

834 Ó fölséges Isten papja!      1

835 A vágyva-vágyott éneket ez   1

836 Uram, irgalmazz nekünk!    1-4

837 Ti forrásvizek, áldjátok az  1

838 Láttam, hogy a víz tör elő   1

839 Jókor reggel, egy nappal     1

840 Feltámadtam,és újból veled 1-2

841 Istenem, te megvizsgáltál  1-7

842 Ki fogja elhengeríteni     1-9

 

Éneklő egyház tartalomjegyzék

ABC sorrendben

358 A fényes nap immár elnyug  1-4

776 A három ifjúnak most ének    1

551 A jó Pásztor táplálja juh    1

540 A Kenyér, amelyet én adok,   1

824 A Keresztet ünnepeljük,    1-8

91  A keresztfához megyek,     1-4

724 A Kiáltónak szava a pusztá   1

795 A Királyt, kinek mindenek    1

570 A Lélek, ki az Atyától       1

83  A megváltó szent kínhalál  1-4

209 A mélységből Hozzád kiál   1-3

548 A mi húsvéti Bárányunk,    1-2

405 A mi Urunk, Jézus Krisztus   1

714A  Nektek adatott tudni     1-6

593 A nép üdve Én vagyok, mond   1

128 A Pünkösdnek jeles         1-5

294 A Szent Keresztnek dicsér  1-4

771 A szenteknek nevei felírat   1

320 A Szentkenet által s       1-2

466 A szentmise véget ért        1

47  A szép szűz Mária szent    1-3

718 A Te országod, Isten, örök   1

835 A vágyva-vágyott éneket ez   1

569A Veni sancte Spiritus,    1-10

592 Adj békét azoknak, kik       1

332 Adj irgalmat, adj nyugal   1-3

687 Adj, Uram őnékik örök      1-2

343 Adjál Uram jó meghalást,   1-4

526 Adjátok meg az Úrnak,        1

267 Adjunk tiszteletet Adal    1-2

158 Adoremus in aeternum       1-2

157 Adoro te devote/Imádlak    1-9

262 Ágnes, a boldog tiszta szű 1-7

460 Agnus Dei, qui tollis pec    1

478 Agnus Dei, qui tollis pec    1

481 Agnus Dei, qui tollis pec    1

288 Ah, hol vagy magyarok tün    1

287 Ah, hol vagy magyarok tün  1-5

23  Ahol a napnak fénye kél    1-8

738 Ajánljuk magunkat az Úrnak   1

212 Aki akar üdvözülni,        1-2

596 Aki eszi az én testemet      1

600 Aki nékem szolgál,           1

828 Akik az Úrban bíznak, olyan  1

329 Áldj meg minket, Jézus,    1-2

360 Áldj meg minket, Jézus,    1-2

165 Áldja, ember, e nagy jód   1-5

645 Áldjad lelkem Máriát,      1-2

634 Áldjad, én lelkem az Urat    1

423 Áldjad, én lelkem az Urat,   1

672 Áldjátok az Istent, minden   1

361 Áldjon meg minket örök     1-2

574 Áldjuk a mennynek Istenét    1

618 Áldom én az Urat             1

782 Áldom én az Urat minden      1

779 Áldott az Úr Izrael Istene   1

601 Áldott az Úr,                1

572 Áldott légyen a Szenthárom   1

289 Áldott Szent István, Isten 1-3

643 Áldott vagy, szűz Mária,     1

573 Áldott vagy, Uram,           1

153 Áldozatot hozzatok, Isten  1-4

149 Áldozattal járul hozzád,   1-4

228 Áldozzunk, hív keresztény  1-4

175 Áldunk téged, ó angyali    1-2

264 Áldunk, Isten jó szolgája, 1-3

90  Áll a gyötrött Istenanya, 1-20

433 Alleluja                     1

434 Alleluja                     1

435 Alleluja                     1

436 Alleluja                     1

425 Alleluja!                    1

427 Alleluja!                    1

516 Alleluja!                    1

519 Alleluja!                    1

525 Alleluja!                    1

757 Alleluja! A Védelmező Lélek  1

750 Alleluja! Elhengerült a kő   1

556 Alleluja! Ez az a nap        1

557 Alleluja! Ez az a nap        1

558 Alleluja! Ez az a nap        1

559 Alleluja! Ez az a nap        1

560 Alleluja! Ez az a nap        1

755 Alleluja! Krisztus a menny   1

650 Alleluja! Megoltalmaztál,    1

751 Alleluja! Miért keresed, ó   1

752 Alleluja! Ne sírj immár,     1

772 Alleluja, a te szenteid, ó   1

561 Alleluja, alleluja           1

424 Alleluja, alleluja, alle     1

426 Alleluja, alleluja, alle     1

428 Alleluja, alleluja, alle     1

429 Alleluja, alleluja, alle     1

430 Alleluja, alleluja, alle     1

431 Alleluja, alleluja, alle     1

432 Alleluja, alleluja, alle     1

571 Alleluja, alleluja, alle     1

638 Alleluja, alleluja, alle     1

640 Alleluja, alleluja, alle     1

656 Alleluja, alleluja, alle     1

671 Alleluja, alleluja, alle     1

706 Alleluja, alleluja, alle     1

742 Alleluja, alleluja, alle     1

746 Alleluja, alleluja, alle     1

748 Alleluja, alleluja, alle     1

114 Alleluja, alleluja, alle   1-2

639 Alleluja, alleluja.          1

641 Alleluja, alleluja.          1

669 Alleluja, alleluja.          1

646 Alleluja, alleluja.        1-4

745 Alleluja, föltámadott az     1

563 Alleluja.                    1

565 Alleluja.                    1

566 Alleluja.                    1

568 Alleluja.                    1

744 Alleluja.                    1

833 Amint kívánkozik a szarvas 1-3

531 Angyalaidnak                 1

761 Angyalok eledelével élteted  1

242 Angyaloknak Királynéja,   1-12

232 Angyaloknak nagyságos Assz 1-5

679 Anyám méhétől fogva          1

808 Arról ismerje meg mindenki 1-4

684 Atyáink Istene e kettőt      1

21  Ave Maria, Istennek        1-3

159 Ave verum Corpus natum     1-7

271 Áve, égi király híve,      1-4

32  Az angyal énekel, tekints  1-2

404 Az Atya, a Fiú és a Szentl   1

87  Az Atyának egy Fiát,      1-12

349 Az éjszakának sötétsége    1-3

584 Az én házam imádságnak       1

759 Az én testem valóban étel    1

53  Az esztendő fordulóján     1-5

213 Az igaz hitben végig meg   1-7

658 Az igaz lelkek               1

659 Az igaz lelkek Isten kez     1

664 Az igaz virul, mint a        1

768 Az igazak tanácsában         1

37  Az Ige megtestesült        1-4

727 Az Ige testté lőn és miköz   1

96  Az Isten igaz napja ez,     10

59  Az isteni Gyermeket, ki    1-5

585 Az Ő országa örökkévaló      1

777 Az ő szent hajlékában        1

351 Az Úr angyala köszönté a   1-6

589 Az Úr az én fényem, kitő     1

459 Az úr békéje legyen          1

439 Az Úr legyen veletek!        1

447 Az Úr legyen veletek!        1

463 Az Úr legyen veletek! És a   1

567 Az Úr Lelke betölté a föld   1

756 Az Úr Lelke betölté a föld   1

503 Az Úr megadja kegyelmét,     1

514 Az Úr mondá nékem:           1

608 Az Úrhoz kiáltottam,         1

10  Az Úristen Ádám atyánk     1-8

190 Az Úristent magasztalom,   1-5

781 Az Úrtól a mi segítségünk.   1

569B Jöjj Szentlélek Isten,  31-40

714B Magnificat anima mea    31-36

688 Bár a halál völgyében      1-4

677 Befogadtuk Isten irgalmas    1

631 Befogadtuk Isten, irgalmas   1

553 Békességet hagyok rátok      1

594 Belépek Isten oltárához,     1

145 Bemegyek szent temlom      1-4

716 Benedicamus Domino           1

462 Benedicat vos                1

192 Benned bízik, Isten, ben   1-3

623 Boldog az a nemzet,        1-4

792 Boldog az a nemzet, melynek  1

705 Boldog ember, ki az Úr       1

135 Boldog város, Jeruzsálem,  1-9

234 Boldogasszony Anyánk,      1-4

229 Boldogasszony, édes, hozzád1-4

788 Boldogok mindazok, kik az    1

685 Boldogok,                    1

763 Boldogok, kik lakoznak a Te  1

241 Boldogságos Krisztus Anyja 1-3

663 Bölcsességet szól az igaz    1

80  Buzgó szívvel ünnepel      1-3

65  Bűnbánóknak menedék        1-4

66  Bűnös lelkek, tisztul      1-3

12  Bűnös néped sírva kiált    1-3

367 Christus vincit,             1

366 Christus vincit, Christus  1-6

441 Credo in unum Deum,        1-6

476 Credo in unum Deum.        1-6

437 Csak dallam                  1

499 Csak dallama van!            1

500 Csak dallama van!            1

9   Csillagoknak teremtője     1-7

41  Csordapásztorok midőn     1-10

42  Csordapásztorok, midőn     1-9

465 Deo gratias, alleluja,       1

701 Deus, in adjutorium meum   1-2

198 Dicsérd lelkem dallal a    1-2

577 Dicsérd Sion, Megváltódat 1-18

579 Dicsérd Sion, Megváltódat 1-18

719 Dicsérem az Istent én élet   1

830 Dicsérjétek az Urat minden 1-2

197 Dicsérjétek az Urat,         1

137 Dicsérjük, hívek, lelkesen 1-5

492 Dicsőség a magasságban     1-3

496 Dicsőség a magasságban     1-3

422 Dicsőség a magasságban     1-4

483 Dicsőség a magasságban     1-4

709 Dicsőség az Atyának és a     1

805 Dicsőség és dicséret Tené  1-7

26  Dicsőség mennyben az       1-5

112 Dicsőség, szent áldás,     1-4

648 Dicsőséges az Isten          1

298 Dicsőült szent Ferenc,     1-3

715 Dominus vobiscum             1

438 Dominus vobiscum!            1

445 Dominus vobiscum. Et cum     1

728 E napon Krisztus született   1

11  E világot ősatyánk         1-5

7   Ébredj, ember, mély        1-4

820 Ecce lignum crucis,          1

581 Édes és igaz az Úr,          1

184 Édes Jézus, én szerelmem   1-4

333 Édes Urunk, nézz ránk,     1-4

299 Édesanyja, Nagyasszonya    1-2

169 Égből szállott szent       1-6

300 Egek ékessége, földnek     1-2

196 Egek Urát áldjuk, üdvünk   1-2

121 Égi kapuk nyíljatok,       1-3

150 Egybegyűltünk, ó nagy I    1-2

522 Egyet kértem az Úrtól        1

630 Egyet kértem az Úrtól,       1

660 Elébe adta az Úr a béke      1

599 Elfogadod, Isten, igaz       1

736 Eljöttek immár a bűnbánat    1

602 Elküldte az Úr az Ő igéjét   1

813 Elosztották maguk között     1

336 Élők, holtak szent Istene, 1-3

207 Előtted, Jézusom, leborul  1-5

295 Előttünk tündöklik Krisz   1-3

245 Emberszívek nagy öröme     1-4

533 Emlékezz meg, Isten, irg     1

511 Emlékezzél meg Uram          1

350 Emlékezzél meg, ó élő      1-7

88  Én nemzetem, ó én nép     1-10

739 Én népem, mit tettem én      1

691 Én vagyok a feltámadás       1

651 Én vagyok az igaz szőlőtő    1

554 Énekeljetek az Úrnak         1

564 Énekeljetek az Úrnak,        1

829 Énekeljünk az Úrnak, mert  1-4

75  Énértem haldokló édes      1-2

704 Erősek mind az Ő végzései    1

778 Ez az a nap melyet az Úr     1

546 Ez az a nap, melyet az Úr    1

743 Ez az a nap, melyet az Úr    1

543 Ez az én testem, mely ért    1

762 Ez az Úrnak háza,            1

170 Ez nagy szentség valóban,  1-6

583 Ezt a helyet az Úr alkotta   1

682 Fájdalmas vagy, szűz Mária   1

45  Fel nagy örömre, ma szül   1-2

154 Felajánljuk néked, mind    1-2

603 Félik majd a népek           1

622 Félik majd a népek         1-4

52  Felragyogott már Betl.     1-5

108 Feltámadott Krisztus       1-6

105 Feltámadt már dicsőség     1-3

545 Feltámadtam, és újból        1

840 Feltámadtam,és újból       1-2

283 Felvitetett magas menny    1-4

735 Fény a Fényből: feltündök    1

675 Fény a népek világosság      1

731 Fény a népek világosságára   1

60  Fényességes ez a mai       1-5

191 Fényességes mennybéli      1-3

528 Figyelj reánk, Urunk,        1

612 Fordulj hozzánk, Urunk       1

754 Fölment az Isten ujjongó     1

749 Föltámadt az Úr a sírból     1

100 Föltámadt Krisztus e nap     1

99  Föltámadt Krisztus e nap  1-20

269 Föltekintünk a szegénység  1-2

730 Fölveszi Simeon kezeibe a    1

144 Futva jöttem elibéd,       1-4

562 Galileai férfiak,            1

120 Galileai férfiak, mért     1-4

421 Gloria in excelsis Deo!    1-4

475 Gloria in excelsis Deo.    1-4

57  Gonosz Heródes, irigyen    1-5

301 Gyászba borult egek, hábor 1-5

95  Gyászba borult Isten       1-3

25  Gyermek születék Betl.     1-6

517 Gyermek született nékünk!    1

407 Gyónom a mindenható        1-2

187 Győzelemről énekeljen      1-4

210 Győzhetetlen én Kőszál     1-4

322 Ha az Úr nem őrzi házad    1-4

240 Hálás szívvel köszönjük    1-2

817 Hallgasd meg könyörgésemet 1-6

331 Hallgasd meg, hallgasd me 1-20

832 Halljátok, egek, amit szól 1-5

362 Hallottuk, Isten, a te     1-2

64  Hamvazkodjál, hívő lélek   1-5

732 Hármas az ajándék, mit a     1

504 Harmatozzatok egek, onnan    1

3B  Harmatozzatok égi maga   31-35

14  Harmatozzatok magas        1-4

773 Hatalomba öltözött az Úr     1

401 Hints meg engem, Uram        1

402 Hints meg engemet izsóppal   1

442 Hiszek az egy Istenben.    1-6

484 Hiszek az egy Istenben.    1-6

799 Hiszem, hogy az én Megvált   1

8   Hív minket most egy        1-5

270 Hogy dicsérhessünk könnyű  1-9

81  Hogyha hozzád járul        1-4

364 Hol szent Péter sírba téve   1

810 Hol szeretet és egyetértés   1

94  Hol vagy édes Jézus?       1-7

206 Hol vagy én szerelmes Jéz  1-4

737 Hozd ki lelkemet a börtön    1

4   Hozzád emelem                1

3A  Hozzád emelem              1-5

501 Hozzád emelem az én lelkem   1

147 Hozzád sóhajt a lélek, Úr  1-4

326 Hozzák immár a Szentírást  1-4

530 Hozzám kiált, és én meghall  1

605 Hozzatok áldozatot,          1

802 Hozsanna Dávid Fiának,       1

113 Húsvét van, feltámadt      1-2

662 Hű és okos szolga, kit az    1

286 Igaz hitnek plántálója,    1-3

27  Ím az Úrnak nagy neve      1-3

733 Imádjátok az Urat, alle      1

164 Imádlak, nagy Istenség,    1-4

825 Imádunk Téged Krisztus és    1

635 Imádunk téged zengő ének   1-2

661 Íme a főpap,                 1

821 Íme a keresztnek fája,       1

822 Íme a keresztnek fája,       1

506 Íme a Szűz méhében fogan     1

49  Íme egykor Szent István    1-4

721 Íme eljő a földnek Királya   1

523 Íme eljött az Uralkodó, az   1

13  Íme kedveseim, az ítél     1-4

578 Íme, étke angyaloknak      1-4

450 Íme, hitünk szent titka!     1

357 Íme, lement a fényes nap   1-6

451 Íme, megváltásunk szent      1

628 Íme, mily jó és mily         1

452 Íme, üdvösségünk szent       1

355 Immár a nap leáldozott     1-4

31  In dulci jubil (Édességes) 1-3

753 In hoc festo sanctisomo      1

227 Irgalmas Szűzanyánk, Király1-2

692 Irgalmazz minekünk!          1

408 Irgalmazzon nekünk           1

490 Isten Báránya, ki elveszed   1

494 Isten báránya, ki elveszed   1

461 Isten Báránya, te elveszed   1

487 Isten báránya, te elveszed   1

498 Isten báránya, te elveszed   1

258 Isten hazánkért térdelünk  1-4

325 Isten hozta hív nyájához a 1-3

313 Isten legyszebb temploma   1-3

204 Isten útján járni gyönyörű 1-2

365 Isten, áldd meg a magyart    1

702 Isten, figyelmezz az én    1-2

354 Isten, te mindent Alkotó   1-8

617 Istenben bízik a szívem,     1

841 Istenem, te megvizsgáltál  1-7

39  Istengyermek, kit irgal.   1-5

787 Istennek legyen hála!        1

707 Istennek legyen hála.        1

793 Istenünknek ékes dicsérete   1

467 Ite, nissa est               1

689 Ítéletnek végső napja       14

185 Itt a perc, az áldott,     1-2

62  Itt az alkalmas szent idő, 1-9

163 Itt jelen vagyon az Isten  1-6

598 Ízleljétek és lássátok,      1

74  Jaj énnekem, jaj szom      1-5

93  Jaj, áldott méhemnek       1-9

61  János áll a part felett,   1-3

216 Jelenti magát Jézus ember 1-23

215 Jelenti magát Jézus három 1-10

613 Jertek fiaim,                1

550 Jertek, Atyám áldottai,      1

803 Jeruzsálem gyermeknépe       1

804 Jeruzsálem gyermeknépe       1

188 Jesu dulcis memoria,       1-5

348 Jézus Krisztus drága piros 1-2

409 Jézus Krisztus, aki        1-3

68  Jézus Krisztus, az Atya    1-5

102 Jézus megváltó Isten       1-4

695 Jézus szenvedéséről, bűn  1-16

133 Jézus Szíve, legtisztább   1-4

544 Jézus, add, hogy hozzád    1-2

84  Jézus, világ Megváltója,   1-6

186 Jézusom isteni teste,      1-2

344 Jézusomnak kegyelméből,    1-4

132 Jézusomnak szívén meg      1-3

621 Jó dolog az Urat dícsérni  1-4

302 Jó ügyet védtél Kapisztrán 1-2

839 Jókor reggel, egy nappal     1

205 Jöjj el Uram Jézus, hozzád 1-6

513 Jöjj el Urunk, áldott Üdvöz  1

129 Jöjj el, Lélek, Életadó,   1-7

720 Jöjj el, ó Urunk, és már     1

125 Jöjj, Szentlélek Isten     1-5

126 Jöjj, Szentlélek Úristen,  1-6

33  Jöjjetek óh hívek          1-3

794 Jöjjetek segítségül, Isten   1

769 Jövel, Krisztus jegyese,     1

505 Kapuk, nyíljatok meg!        1

667 Kedvesség ömlött el az       1

406 Kegyelem nektek és békes     1

698 Kegyes Jézus, keresztfán   1-4

143 Kegyes szemmel nézz rá     1-4

151 Kegyességgel hívsz, ó Jé   1-4

537 Kelj fel Uram,               1

588 Kelj fel, Uram, miért alsz   1

82  Keresztények, sírjatok,    1-5

636 Kérő szavunk hozzád száll    1

637 Kérő szavunk hozzád száll    1

444 Kérünk Téged, hallgass meg   1

443 Kérünk, hallgass minket!     1

92  Keservesen siratja Már     1-3

274 Két oszlopa igazságnak,    1-2

142 Kezdődik az ének az Úr Föl 1-4

798 Ki a már enyészetnek indult  1

842 Ki fogja elhengeríteni     1-9

758 Ki Főpap mindörökké:         1

353 Ki minden fénynek Atyja    1-5

676 Ki negyven nap előtt üdvös  10

604 Ki olyan, mint Urunk, az     1

346 Ki ragyogni látod élted    1-3

510 Ki trónolsz, Uram, a keru    1

657 Kiáltottak az Úrhoz az       1

1   Kiáltsunk, Krisztus hívei  1-9

729 Kicsinyke Fiú született e    1

311 Kihez az Úr elküldé angyal 1-3

281 Kik Jézust látni jöttetek, 1-3

654 Kik követtetek engem,        1

78  Király zászlói lengenek,  1-10

79  Királyi zászló jár elől,   1-7

774 Könyörülj rajtam, Isten      1

816 Könyörülj rajtam, Isten  a 1-7

71  Könyörülj, Istenem, én     1-8

276 Köszöntsük most Szűz Máriát1-6

51  Köszöntünk kisded vért     1-3

214 Követte egykor Krisztus   1-11

512 Közel van az Úr mindazokhoz  1

806 Krisztus engedelmes volt     1

98  Krisztus feltámada min     1-2

107 Krisztus feltámadott!      1-4

747 Krisztus halottaiból föl     1

280 Krisztus Jézus Nagyanyja   1-4

34  Krisztus Jézus született,  1-2

318 Krisztus Király, kérünk    1-5

119 Krisztus mennybe fölmene   1-3

166 Krisztus teste és szent    1-5

35  Krisztus Urunknak áldott   1-5

104 Krisztus, az Úr feltámad   1-5

356 Krisztus, ki Nap vagy és   1-4

259 Krisztus, te Fénye a szent 1-6

111 Krisztus, virágunk,        1-6

5   Küldé az Úristen gyors     1-5

411 Kyrie eleison!               1

800 Kyrie eleison!               1

473 Kyrie eleison.               1

474 Kyrie eleison.               1

479 Kyrie eleison.               1

471 Kyrie eleison.             1-2

413 Kyrie eleison. Advent      1-3

416 Kyrie eleison. Húsvét      1-3

420 Kyrie eleison. Máriamise   1-3

417 Kyrie eleison. Mennybe     1-3

414 Kyrie eleison. Nagybőjt    1-3

418 Kyrie eleison. Pünkösd     1-3

419 Kyrie eleison. Úrnap       1-3

415 Kyrie eleison. Ünnepi      1-3

838 Láttam, hogy a víz tör elő   1

403 Láttam, hogy víz tőr elő     1

359 Laudate Dominum, omnes     1-4

161 Leborulva áldlak,          1-4

823 Legnemesebb minden fák     1-5

246 Légy áldott, szent Szűz,   1-3

610 Légy kegyelmes, Uram,        1

614 Légy nékem oltalmazó         1

789 Legyen áldott az             1

338 Legyen ez az áldozatunk,   1-2

323 Legyen, Uram, színed előtt 1-2

248 Lelkem tiszta lánggal ég,  1-2

690 Lux aeterna luceat eis       1

260 Ma új örömben egyesül      1-5

815 Magas hegyén, ím az Olaj   1-9

251 Magasztalja lelkem az én   1-6

194 Magasztallak, Uram, felem  1-3

285 Magyar hazánk, te jó anya, 1-8

290 Magyarok fénye, ország     1-3

309 Magyarország szép nemes    1-5

266 Mária kis hajlékában,      1-5

278 Mária Magdolna, szeretet   1-4

249 Mária, Mária, mennyei szép 1-6

250 Mária, téged sosem ért a   1-3

315 Máriát dicsérje lelkünk    1-3

243 Máriát dicsérni hívek, jöj 1-3

319 Megadja most Isten, mit    1-5

683 Megesküdött az Úr            1

518 Meglátta a föld minden hat   1

666 Megsegítette őt az Isten     1

633 Megszabadítottáltál minket   1

48  Megszületett már menn     1-12

211 Megváltó Istenem,          1-2

89  Megváltó Királyunk elé     1-7

681 Méltóság és szépség, fény    1

77  Mélyből száll fel a sóhaj  1-2

783 Menedékem vagy és váram      1

20  Menj el sietséggel, ark   1-11

340 Ments meg engem, Uram!     1-5

118 Mennybe ment Krisztus      1-5

43  Mennyből az angyal lejö.   1-5

181 Mennyegzős köntösbe ölt    1-3

305 Mennyei kórus, szent sereg 1-8

224 Mennynek Királyné Asszony  1-2

697 Mennynek-földnek fölséges  1-7

337 Mennyországba vezessenek     1

226 Mennyországnak Királyn     1-5

222 Mennyországnak Királyné    1-3

199 Mérhetetlen Úr, ki vagy    1-3

457 Mert Tied az ország          1

486 Mi Atyánk, ki vagy a menny   1

63  Mi gyarló emberek, kik     1-7

541 Mi pedig dicsekedjünk        1

257 Mi Urunk Krisztus, kit szűz1-5

790 Mi, akik élünk, áldjuk az    1

456 Miatyánk, aki a mennyek    1-2

46  Midőn a Szűz magzatát,     1-5

680 Mielőtt formáltalak téged    1

265 Mikor Máriához az Isten    1-4

644 Mily boldog vagy Szűz Mária  1

652 Mily tiszteletreméltók       1

524 Mind eljőnek Sábából         1

502 Mindazok, kik Téged várnak   1

202 Minden élő dicsér, örök    1-3

587 Minden föld imádjon          1

653 Minden földre                1

734 Minden népek, melyeket       1

576 Mindenek szemei              1

626 Mindenek szemei              1

352 Mindeneknek szemei         1-4

708 Mindörökké, ó Urunk          1

208 Mint a szép hűvös patakra  1-2

814 Mint ül özvegyként magában 1-6

174 Mondj éneket zengő         1-3

293 Mondj szívem dalt, és      1-2

470 Mondjunk áldást az Úrnak     1

717 Mondjunk áldást az Úrnak!    1

520 Mondjunk glóriát, mondjunk   1

607 Mondtam az Úrnak:            1

176 Most az Úr Krisztusnak     1-3

177 Most lett a kenyér Krisz   1-2

36  Mostan kinyílt egy szép    1-2

597 Munkálkodásod gyümölcsével   1

722 Mutasd meg, ó Urunk          1

449 Mysterium fidei.             1

710 Nagy a mi Urunk és nagy az   1

726 Nagy Királyt szült, íme az   1

304 Nagy öröm van ma az égben, 1-2

291 Nagy örömmel, éneklés      1-2

29  Nagy örömnap ez a nap      1-3

72  Ne hagyj elesnem,          1-4

70  Ne szállj perbe énvelem,   1-6

699 Néked ajánljuk, Szűzanyánk 1-3

555 Nem hagylak árván titeket    1

532 Nemcsak kenyérrel él az      1

2   Népek megváltó Istene!     1-8

268 Nepomuki szent János       1-4

527 Nincs homály, itt a nap      1

235 Nyújtsd ki mennyből, ó     1-4

134 Ó add, Jézusom, nékem      1-2

180 Ó áldott szent Istenem,    1-3

317 Ó bűn nélkül fogantatott     1

219 Ó dicsőséges Asszonyság    1-5

233 Ó dicsőséges,              1-4

244 Ó dicsőült szép kincs, ki  1-3

141 Ó édes Jézus, ég és föld   1-2

341 Ó édes Megváltóm, ne nézd  1-3

347 Ó egeknek Királynéja       1-4

725 Ó Emmánuel! Törvényünk       1

819 Ó én népem! Teellened mit  1-9

17  Ó fényességes szép Haj       1

18  Ó fényességes szép Haj       1

16  Ó fényességes szép Haj     1-4

834 Ó fölséges Isten papja!      1

40  Ó gyönyörű szép titokz.    1-2

109 Ó ifjak, lányok, gyermek   1-4

189 Ó Jézus, emlékezni rád     1-5

85  Ó Jézus, Jézus, ó sebzett  1-8

15  Ó jöjj Ó jöjj el, Bölcses  1-7

6   Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő!   1-4

167 Ó ki ez oltáron kenyér     1-4

292 Ó Mária, drága név, téged  1-2

339 Ó megváltó kegyes Jézus    1-3

130 Ó mi Szent Atyánk, irgal   1-4

58  Ó mily fényes ez a csill   1-3

156 O salutaris Hostia,        1-4

674 Ó Sion templomod, ékesítsd 1-2

160 Ó szentséges lakoma!         1

760 Ó szentséges lakoma!         1

183 Ó szentséges, ó kegyelm    1-2

55  Ó szép Jézus, ez új eszt   1-3

69  Ó Teremtőnk, hallgass      1-5

316 Ó, bűn nélkül fogantatott  1-3

345 Ó, emberi gyarló nemzetség 1-3

38  Ó, Jézus, szűzen szül.     1-2

582 Ó, mily félelemmel tisztel   1

363 Ó, Róma, szent falak, te   1-4

220 Oltalmad alá futunk, Isten   1

767 Oltalmad alá futunk, Isten   1

591 Oltalmazó Isten!             1

453 Ő általa, Ő vele             1

138 Örök Atyának Egy Fia,      1-4

282 Örök Mindenható, irgalmas  1-5

231 Örülj, Krisztus szent      1-3

284 Örülj, vígadj, tisztaság   1-4

253 Örvend az ég hangos dicsér 1-5

106 Örvendetes napunk tám      1-5

712 Örvendezik az én lelkem      1

552 Örvendező szóval hirdes      1

117 Örvendezzél boldog Szűz    1-6

678 Örvendezzél, Szűz Mária    1-4

647 Örvendezzünk mindnyájan az 1-3

148 Örvendezzünk, jertek,      1-4

101 Örvendjetek angyalok       1-4

509 Örvendjetek mindig az Úrban  1

521 Összegyűltek a fejedelmek,   1

263 Pálforduló ünnepnapján     1-3

155 Pange lingua/Zengjed       1-9

261 Pannóniában nőtt teljes    1-4

44  Pásztorok, Pásztorok örv.  1-4

454 Pater noster,              1-2

458 Pax domini                   1

275 Péter apostolnak nagy      1-3

455 Quia tuu est                 1

740 Ragadd el a kard élétől      1

542 Ragadj el engem, Uram        1

595 Ragyogtasd fel arcod szolg   1

223 Regina caeli laetare, alle   1

686 Requiem aeternam dona      1-3

324 Sacerdos et Pontifex       1-2

225 Salve Regina, Mater mise   1-2

472 Sanctus, Sanctus             1

446 Sanctus, sanctus, sanctus    1

477 Sanctus, Sanctus, Sanctus    1

480 Sanctus, Sanctus, Sanctus    1

321 Segélj minket, Uram Isten  1-3

73  Seregeknek hatalmas        1-3

342 Seregeknek szent Istene,   1-5

22  Serkenj, lelkem,           1-4

507 Sion népe!                   1

508 Sionból ragyog fel           1

464 Sit nomen Domini benedic   1-2

741 Sok jó dolgot cselekedtem    1

127 Szállj szívünkbe, nagy     1-3

625 Szálljon fel, Uram az én     1

711 Szálljon fel, Uram az én     1

632 Szálljon fel, Uram, az én    1

536 Szemeim mindenkor az Úrra    1

334 Szemünk telve könnyel        1

255 Szent  hitvalló ünnepi nap 1-5

254 Szent  vértanú, akit ma ün 1-3

642 Szent Anya, üdvözlégy,       1

86  Szent arcod ékessége,      1-2

277 Szent Benedekhez szálljon  1-4

310 Szent Erzsébet asszony     1-3

296 Szent Gellért püspök,      1-4

256 Szent Gergely/Ágoston      1-3

306 Szent Imre herceg, Magyar  1-4

668 Szent István király,       1-2

50  Szent Jánosnak napját v    1-5

549 Szent keresztjét fölvevé     1

590 Szent lakóhelyén az Isten    1

116 Szent Magdolna elmene     1-15

297 Szent Mihály arkangyal,    1-4

312 Szent Miklós püspök élt    1-4

670 Szent N., köszöntünk téged   1

580 Szent Szívének gondolata     1

489 Szent vagy! Szent vagy!      1

493 Szent vagy! Szent vagy!      1

448 Szent vagy, szent vagy,      1

485 Szent vagy, szent vagy,    1-2

497 Szent vagy, szent vagy,    1-2

172 Szent vagy, Uram, szent    1-3

131 Szentháromságnak élet      1-4

124 Szentlélek Isten, szállj   1-7

780 Szentlélek, kérünk, szállj 1-3

468 Szentmise véget ért          1

469 Szentmise véget ért          1

700 Szentolvasót imádkoztunk,  1-2

237 Szentséges Szűz Mária,     1-3

56  Szép kelet, szép nap,      1-3

152 Szeretettel jönnek hozzád  1-2

201 Szeretlek, szép Jézus, mert1-2

665 Szeretted igazságot,         1

273 Sziklahitű László, ki nem  1-2

534 Szívem háborúságai megsok    1

203 Szívem Uram, nem fuval     1-2

696 Szívünk, lelkünk most kit   16

230 Szívünk, lelkünk összeszed 1-4

811 Szomorú az én lelkem mind    1

831 Szőlőt ültetett az Úr      1-4

28  Születésén Istennek        1-4

54  Szűz Mária e világra nék.  1-4

247 Szűz Mária, mennynek       1-3

575 Táplálta őket a gabona       1

785 Tarts meg Uram virrasztás  1-4

368 Te decet laus, te decet      1

369 Te Deum laudamus!         1-29

370 Te Deum laudamus!         1-29

791 Te légy, Uram, osztály       1

807 Te tartottad az én jobb      1

606 Te vagy az Isten,            1

236 Te vagy földi éltünk Vezér 1-4

786 Te védj meg, Istenünk, ha    1

723 Tefölötted, Jeruzsálem       1

655 Téged dicsér egek Ura        1

327 Téged vár a népek lelki    1-2

766 Tégy méltóvá engem a Te      1

611 Tekints le, Isten,           1

529 Tekints reám, és könyörülj   1

330 Tekints reánk, Mindenható, 1-5

619 Tekints Uram, a te szövet    1

115 Templomodba jöttünk        1-6

218 Tengernek csillaga, Isten  1-7

123 Teremtő Lélek, jöjj        1-6

67  Térj meg keresztény,       1-3

837 Ti forrásvizek, áldjátok az  1

649 Ti szentek, örvendjetek az   1

713 Tiéd a hatalom, tiéd az      1

515 Tiéd az elsőség              1

775 Tiszta szívet teremts ben    1

809 Tudván Jézus, hogy eljött  1-3

252 Túlcsordul a lelkünk, ének 1-2

826 Tündöklő fényeknek teremt    1

195 Új éneket daloljatok Isten 1-9

812 Új parancsot adok néktek     1

827 Ujjongjatok az Úrnak, mind 1-2

140 Úr Jézus, legszebb életút  1-3

103 Úr Krisztus feltámadott    1-4

586 Uralkodik a tengertől        1

193 Uralkodsz, ó Uram, méltó   1-2

412 Uram irgalmazz nékünk        1

491 Uram irgalmazz!              1

495 Uram irgalmazz!              1

784 Uram, a Te kezedbe ajánlom   1

818 Uram, hallottam híredet és 1-4

217 Uram, hiszlek és reméllek  1-4

488 Uram, irgalmazz nekünk!      1

836 Uram, irgalmazz nekünk!    1-4

693 Uram, irgalmazz nekünk,      1

694 Uram, irgalmazz nekünk,     18

482 Uram, irgalmazz!             1

200 Uram, Jézus, légy velünk,  1-4

673 Uram, mi Urunk               1

615 Uram, mi urunk!              1

797 Uram, midőn eljövendesz      1

796 Uram, te kihoztad az alvilá  1

627 Uram, Te lettél a mi         1

410 Urunk, Istenünk,könyörülj    1

328 Üdvösség szerzője, Jézus   1-5

136 Üdvössége lett e háznak    1-3

221 Üdvözítőnk édesanyja,      1-5

110 Üdvözítőnk feltámadott,    1-5

629 Üdvözítsd a Te népedet,      1

179 Üdvözlégy Felség, Oltári   1-5

272 Üdvözlégy kegyes szent     1-5

764 Üdvözlégy Mária, malaszttal  1

238 Üdvözlégy Mária, tengernek 1-6

279 Üdvözlégy szent Anna,      1-2

182 Üdvözlégy, édes Jézusunk   1-3

97  Üdvözlégy, fényes Nap,     1-3

162 Üdvözlégy, Krisztusnak     1-4

314 Üdvözlégy, Mária, Isten    1-4

139 Üdvözlégy, nagy Király!    1-3

173 Üdvözlégy, ó drágalátos    1-3

171 Üdvözlégy, Oltáriszentség  1-4

19  Üdvözlégy, szent Szűz,     1-7

178 Üdvözlégy, üdvösséges      1-3

801 Üdvünknek boldog ünnepe!     1

703 Ülj az én jobbomra, mondá    1

535 Válts meg engem,             1

620 Velem az Úr, azért Úr fél  1-4

122 Veni Creator Spiritus,     1-7

440 Verbum Domini              1-2

609 Vesd az Úrra gondodat        1

547 Victimae paschali laudes   1-7

765 Víg örvendezéssel Szűz       1

308 Vigadj boldog Pannónia,    1-7

770 Vigadjatok az Úrban és       1

538 Vigadozzál, Jeruzsálem!      1

624 Vigadtam, mikor azt mond     1

539 Vigadtam, mikor azt mondot   1

30  Vigasságos, hangos nagy    1-4

335 Vígasztaló jó Istenünk, ki 1-2

616 Vigyázz reánk, Urunk,        1

76  Világmegváltó Jézus,       1-3

303 Világmegváltó Jézusunk,    1-6

24  Világmegváltó Krisztus     1-7

168 Zálogát adtad, ó Jézus,    1-3

146 Zeng a harang hívó szóval  1-3

239 Zengj szívem dalt, és mag  1-2

307 Zengje a szívünk, énekel   1-5

 

 

Éneklő egyház énekeskönyv énekeinek jegyzéke

Számsorrendes

 

 

1 Kiáltsunk, Krisztus hívei 1-9
2 Népek megváltó Istene! 1-8
3A Hozzád emelem 1-5
3B Harmatozzatok égi maga 31-35
4 Hozzád emelem 1
5 Küldé az Úristen gyors 1-5
6 Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő! 1-4
7 Ébredj, ember, mély 1-4
8 Hív minket most egy 1-5
9 Csillagoknak teremtője 1-7
10 Az Úristen Ádám atyánk 1-8
11 E világot ősatyánk 1-5
12 Bűnös néped sírva kiált 1-3
13 Íme kedveseim, az ítél 1-4
14 Harmatozzatok magas 1-4
15 Ó jöjj Ó jöjj el, Bölcses 1-7
16 Ó fényességes szép Haj 1-4
17 Ó fényességes szép Haj 1
18 Ó fényességes szép Haj 1
19 Üdvözlégy, szent Szűz, 1-7
20 Menj el sietséggel, ark 1-11
21 Ave Maria, Istennek 1-3
22 Serkenj, lelkem, 1-4
23 Ahol a napnak fénye kél 1-8
24 Világmegváltó Krisztus 1-7
25 Gyermek születék Betl. 1-6
26 Dicsőség mennyben az 1-5
27 Ím az Úrnak nagy neve 1-3
28 Születésén Istennek 1-4
29 Nagy örömnap ez a nap 1-3
30 Vigasságos, hangos nagy 1-4
31 In dulci jubil (Édességes) 1-3
32 Az angyal énekel, tekints 1-2
33 Jöjjetek óh hívek 1-3
34 Krisztus Jézus született, 1-2
35 Krisztus Urunknak áldott 1-5
36 Mostan kinyílt egy szép 1-2
37 Az Ige megtestesült 1-4
38 Ó, Jézus, szűzen szül. 1-2
39 Istengyermek, kit irgal. 1-5
40 Ó gyönyörű szép titokz. 1-2
41 Csordapásztorok midőn 1-10
42 Csordapásztorok, midőn 1-9
43 Mennyből az angyal lejö. 1-5
44 Pásztorok, Pásztorok örv. 1-4
45 Fel nagy örömre, ma szül 1-2
46 Midőn a Szűz magzatát, 1-5
47 A szép szűz Mária szent 1-3
48 Megszületett már menn 1-12
49 Íme egykor Szent István 1-4
50 Szent Jánosnak napját v 1-5
51 Köszöntünk kisded vért 1-3
52 Felragyogott már Betl. 1-5
53 Az esztendő fordulóján 1-5
54 Szűz Mária e világra nék. 1-4
55 Ó szép Jézus, ez új eszt 1-3
56 Szép kelet, szép nap, 1-3
57 Gonosz Heródes, irigyen 1-5
58 Ó mily fényes ez a csill 1-3
59 Az isteni Gyermeket, ki 1-5
60 Fényességes ez a mai 1-5
61 János áll a part felett, 1-3
62 Itt az alkalmas szent idő, 1-9
63 Mi gyarló emberek, kik 1-7
64 Hamvazkodjál, hívő lélek 1-5
65 Bűnbánóknak menedék 1-4
66 Bűnös lelkek, tisztul 1-3
67 Térj meg keresztény, 1-3
68 Jézus Krisztus, az Atya 1-5
69 Ó Teremtőnk, hallgass 1-5
70 Ne szállj perbe énvelem, 1-6
71 Könyörülj, Istenem, én 1-8
72 Ne hagyj elesnem, 1-4
73 Seregeknek hatalmas 1-3
74 Jaj énnekem, jaj szom 1-5
75 Énértem haldokló édes 1-2
76 Világmegváltó Jézus, 1-3
77 Mélyből száll fel a sóhaj 1-2
78 Király zászlói lengenek, 1-10
79 Királyi zászló jár elől, 1-7
80 Buzgó szívvel ünnepel 1-3
81 Hogyha hozzád járul 1-4
82 Keresztények, sírjatok, 1-5
83 A megváltó szent kínhalál 1-4
84 Jézus, világ Megváltója, 1-6
85 Ó Jézus, Jézus, ó sebzett 1-8
86 Szent arcod ékessége, 1-2
87 Az Atyának egy Fiát, 1-12
88 Én nemzetem, ó én nép 1-10
89 Megváltó Királyunk elé 1-7
90 Áll a gyötrött Istenanya, 1-20
91 A keresztfához megyek, 1-4
92 Keservesen siratja Már 1-3
93 Jaj, áldott méhemnek 1-9
94 Hol vagy édes Jézus? 1-7
95 Gyászba borult Isten 1-3
96 Az Isten igaz napja ez, 10
97 Üdvözlégy, fényes Nap, 1-3
98 Krisztus feltámada min 1-2
99 Föltámadt Krisztus e nap 1-20
100 Föltámadt Krisztus e nap 1
101 Örvendjetek angyalok 1-4
102 Jézus megváltó Isten 1-4
103 Úr Krisztus feltámadott 1-4
104 Krisztus, az Úr feltámad 1-5
105 Feltámadt már dicsőség 1-3
106 Örvendetes napunk tám 1-5
107 Krisztus feltámadott! 1-4
108 Feltámadott Krisztus 1-6
109 Ó ifjak, lányok, gyermek 1-4
110 Üdvözítőnk feltámadott, 1-5
111 Krisztus, virágunk, 1-6
112 Dicsőség, szent áldás, 1-4
113 Húsvét van, feltámadt 1-2
114 Alleluja, alleluja, alle 1-2
115 Templomodba jöttünk 1-6
116 Szent Magdolna elmene 1-15
117 Örvendezzél boldog Szűz 1-6
118 Mennybe ment Krisztus 1-5
119 Krisztus mennybe fölmene 1-3
120 Galileai férfiak, mért 1-4
121 Égi kapuk nyíljatok, 1-3
122 Veni Creator Spiritus, 1-7
123 Teremtő Lélek, jöjj 1-6
124 Szentlélek Isten, szállj 1-7
125 Jöjj, Szentlélek Isten 1-5
126 Jöjj, Szentlélek Úristen, 1-6
127 Szállj szívünkbe, nagy 1-3
128 A Pünkösdnek jeles 1-5
129 Jöjj el, Lélek, Életadó, 1-7
130 Ó mi Szent Atyánk, irgal 1-4
131 Szentháromságnak élet 1-4
132 Jézusomnak szívén meg 1-3
133 Jézus Szíve, legtisztább 1-4
134 Ó add, Jézusom, nékem 1-2
135 Boldog város, Jeruzsálem, 1-9
136 Üdvössége lett e háznak 1-3
137 Dicsérjük, hívek, lelkesen 1-5
138 Örök Atyának Egy Fia, 1-4
139 Üdvözlégy, nagy Király! 1-3
140 Úr Jézus, legszebb életút 1-3
141 Ó édes Jézus, ég és föld 1-2
142 Kezdődik az ének az Úr Föl 1-4
143 Kegyes szemmel nézz rá 1-4
144 Futva jöttem elibéd, 1-4
145 Bemegyek szent temlom 1-4
146 Zeng a harang hívó szóval 1-3
147 Hozzád sóhajt a lélek, Úr 1-4
148 Örvendezzünk, jertek, 1-4
149 Áldozattal járul hozzád, 1-4
150 Egybegyűltünk, ó nagy I 1-2
151 Kegyességgel hívsz, ó Jé 1-4
152 Szeretettel jönnek hozzád 1-2
153 Áldozatot hozzatok, Isten 1-4
154 Felajánljuk néked, mind 1-2
155 Pange lingua/Zengjed 1-9
156 O salutaris Hostia, 1-4
157 Adoro te devote/Imádlak 1-9
158 Adoremus in aeternum 1-2
159 Ave verum Corpus natum 1-7
160 Ó szentséges lakoma! 1
161 Leborulva áldlak, 1-4
162 Üdvözlégy, Krisztusnak 1-4
163 Itt jelen vagyon az Isten 1-6
164 Imádlak, nagy Istenség, 1-4
165 Áldja, ember, e nagy jód 1-5
166 Krisztus teste és szent 1-5
167 Ó ki ez oltáron kenyér 1-4
168 Zálogát adtad, ó Jézus, 1-3
169 Égből szállott szent 1-6
170 Ez nagy szentség valóban, 1-6
171 Üdvözlégy, Oltáriszentség 1-4
172 Szent vagy, Uram, szent 1-3
173 Üdvözlégy, ó drágalátos 1-3
174 Mondj éneket zengő 1-3
175 Áldunk téged, ó angyali 1-2
176 Most az Úr Krisztusnak 1-3
177 Most lett a kenyér Krisztus1-2
178 Üdvözlégy, üdvösséges 1-3
179 Üdvözlégy Felség, Oltári 1-5
180 Ó áldott szent Istenem, 1-3
181 Mennyegzős köntösbe ölt 1-3
182 Üdvözlégy, édes Jézusunk 1-3
183 Ó szentséges, ó kegyelm 1-2
184 Édes Jézus, én szerelmem 1-4
185 Itt a perc, az áldott, 1-2
186 Jézusom isteni teste, 1-2
187 Győzelemről énekeljen 1-4
188 Jesu dulcis memoria, 1-5
189 Ó Jézus, emlékezni rád 1-5
190 Az Úristent magasztalom, 1-5
191 Fényességes mennybéli 1-3
192 Benned bízik, Isten, ben 1-3
193 Uralkodsz, ó Uram, méltó 1-2
194 Magasztallak, Uram, felem 1-3
195 Új éneket daloljatok Isten 1-9
196 Egek Urát áldjuk, üdvünk 1-2
197 Dicsérjétek az Urat, 1
198 Dicsérd lelkem dallal a 1-2
199 Mérhetetlen Úr, ki vagy 1-3
200 Uram, Jézus, légy velünk, 1-4
201 Szeretlek, szép Jézus, mert1-2
202 Minden élő dicsér, örök 1-3
203 Szívem Uram, nem fuval 1-2
204 Isten útján járni gyönyörű 1-2
205 Jöjj el Uram Jézus, hozzád 1-6
206 Hol vagy én szerelmes Jéz 1-4
207 Előtted, Jézusom, leborul 1-5
208 Mint a szép hűvös patakra 1-2
209 A mélységből Hozzád 1-3
210 Győzhetetlen én Kőszál 1-4
211 Megváltó Istenem, 1-2
212 Aki akar üdvözülni, 1-2
213 Az igaz hitben végig meg 1-7
214 Követte egykor Krisztus 1-11
215 Jelenti magát Jézus három 1-10
216 Jelenti magát Jézus ember 1-23
217 Uram, hiszlek és reméllek 1-4
218 Tengernek csillaga, Isten 1-7
219 Ó dicsőséges Asszonyság 1-5
220 Oltalmad alá futunk, Isten 1
221 Üdvözítőnk édesanyja, 1-5
222 Mennyországnak Királyné 1-3
223 Regina caeli laetare, alle 1
224 Mennynek Királyné Asszony 1-2
225 Salve Regina, Mater mise 1-2
226 Mennyországnak Királyn 1-5
227 Irgalmas Szűzanyánk, Király1-2
228 Áldozzunk, hív keresztény 1-4
229 Boldogasszony, édes, hoz 1-4
230 Szívünk, lelkünk összeszed 1-4
231 Örülj, Krisztus szent 1-3
232 Angyaloknak nagyságos Assz 1-5
233 Ó dicsőséges, 1-4
234 Boldogasszony Anyánk, 1-4
235 Nyújtsd ki mennyből, ó 1-4
236 Te vagy földi éltünk Vezér 1-4
237 Szentséges Szűz Mária, 1-3
238 Üdvözlégy Mária, tengernek 1-6
239 Zengj szívem dalt, és mag 1-2
240 Hálás szívvel köszönjük 1-2
241 Boldogságos Krisztus Anyja 1-3
242 Angyaloknak Királynéja, 12
243 Máriát dicsérni hívek, jöj 1-3
244 Ó dicsőült szép kincs, ki 1-3
245 Emberszívek nagy öröme 1-4
246 Légy áldott, szent Szűz, 1-3
247 Szűz Mária, mennynek 1-3
248 Lelkem tiszta lánggal ég, 1-2
249 Mária, Mária, mennyei szép 1-6
250 Mária, téged sosem ért a 1-3
251 Magasztalja lelkem az én 1-6
252 Túlcsordul a lelkünk, ének 1-2
253 Örvend az ég hangos dicsér 1-5
254 Szent vértanú, akit ma ün 1-3
255 Szent hitvalló ünnepi nap 1-5
256 Szent Gergely/Ágoston 1-3
257 Mi Urunk Krisztus, kit 1-5
258 Isten hazánkért térdelünk 1-4
259 Krisztus, te Fénye a szent 1-6
260 Ma új örömben egyesül 1-5
261 Pannóniában nőtt teljes 1-4
262 Ágnes, a boldog tiszta szű 1-7
263 Pálforduló ünnepnapján 1-3
264 Áldunk, Isten jó szolgája, 1-3
265 Mikor Máriához az Isten 1-4
266 Mária kis hajlékában, 1-5
267 Adjunk tiszteletet Adal 1-2
268 Nepomuki szent János 1-4
269 Föltekintünk a szegénység 1-2
270 Hogy dicsérhessünk könnyű 1-9
271 Áve, égi király híve, 1-4
272 Üdvözlégy kegyes szent 1-5
273 Sziklahitű László, ki nem 1-2
274 Két oszlopa igazságnak, 1-2
275 Péter apostolnak nagy 1-3
276 Köszöntsük most Szűz Máriát1-6
277 Szent Benedekhez szálljon 1-4
278 Mária Magdolna, szeretet 1-4
279 Üdvözlégy szent Anna, 1-2
280 Krisztus Jézus Nagyanyja 1-4
281 Kik Jézust látni jöttetek, 1-3
282 Örök Mindenható, irgalmas 1-5
283 Felvitetett magas menny 1-4
284 Örülj, vígadj, tisztaság 1-4
285 Magyar hazánk, te jó anya, 1-8
286 Igaz hitnek plántálója, 1-3
287 Ah, hol vagy magyarok tün 1-5
288 Ah, hol vagy magyarok tün 1
289 Áldott Szent István, Isten 1-3
290 Magyarok fénye, ország 1-3
291 Nagy örömmel, éneklés 1-2
292 Ó Mária, drága név, téged 1-2
293 Mondj szívem dalt, és 1-2
294 A Szent Keresztnek dicsér 1-4
295 Előttünk tündöklik Krisz 1-3
296 Szent Gellért püspök, 1-4
297 Szent Mihály arkangyal, 1-4
298 Dicsőült szent Ferenc, 1-3
299 Édesanyja, Nagyasszonya 1-2
300 Egek ékessége, földnek 1-2
301 Gyászba borult egek, hábor 1-5
302 Jó ügyet védtél Kapisztrán 1-2
303 Világmegváltó Jézusunk, 1-6
304 Nagy öröm van ma az égben, 1-2
305 Mennyei kórus, szent sereg 1-8
306 Szent Imre herceg, Magyar 1-4
307 Zengje a szívünk, énekelje 1-5
308 Vigadj boldog Pannónia, 1-7
309 Magyarország szép nemes 1-5
310 Szent Erzsébet asszony 1-3
311 Kihez az Úr elküldé angyal 1-3
312 Szent Miklós püspök élt 1-4
313 Isten legyszebb temploma 1-3
314 Üdvözlégy, Mária, Isten 1-4
315 Máriát dicsérje lelkünk 1-3
316 Ó, bűn nélkül fogantatott 1-3
317 Ó bűn nélkül fogantatott 1
318 Krisztus Király, kérünk 1-5
319 Megadja most Isten, mit 1-5
320 A Szentkenet által s 1-2
321 Segélj minket, Uram Isten 1-3
322 Ha az Úr nem őrzi házad 1-4
323 Legyen, Uram, színed előtt 1-2
324 Sacerdos et Pontifex 1-2
325 Isten hozta hív nyájához a 1-3
326 Hozzák immár a Szentírást 1-4
327 Téged vár a népek lelki 1-2
328 Üdvösség szerzője, Jézus 1-5
329 Áldj meg minket, Jézus, 1-2
330 Tekints reánk, Mindenható, 1-5
331 Hallgasd meg, hallgasd 1-20
332 Adj irgalmat, adj nyugal 1-3
333 Édes Urunk, nézz ránk, 1-4
334 Szemünk telve könnyel 1
335 Vígasztaló jó Istenünk, ki 1-2
336 Élők, holtak szent Istene, 1-3
337 Mennyországba vezessenek 1
338 Legyen ez az áldozatunk, 1-2
339 Ó megváltó kegyes Jézus 1-3
340 Ments meg engem, Uram! 1-5
341 Ó édes Megváltóm, ne nézd 1-3
342 Seregeknek szent Istene, 1-5
343 Adjál Uram jó meghalást, 1-4
344 Jézusomnak kegyelméből, 1-4
345 Ó, emberi gyarló nemzetség 1-3
346 Ki ragyogni látod élted 1-3
347 Ó egeknek Királynéja 1-4
348 Jézus Krisztus drága piros 1-2
349 Az éjszakának sötétsége 1-3
350 Emlékezzél meg, ó élő 1-7
351 Az Úr angyala köszönté a 1-6
352 Mindeneknek szemei 1-4
353 Ki minden fénynek Atyja 1-5
354 Isten, te mindent Alkotó 1-8
355 Immár a nap leáldozott 1-4
356 Krisztus, ki Nap vagy és 1-4
357 Íme, lement a fényes nap 1-6
358 A fényes nap immár elnyug 1-4
359 Laudate Dominum, omnes 1-4
360 Áldj meg minket, Jézus, 1-2
361 Áldjon meg minket örök 1-2
362 Hallottuk, Isten, a te 1-2
363 Ó, Róma, szent falak, te 1-4
364 Hol szent Péter sírba téve 1
365 Isten, áldd meg a magyart 1
366 Christus vincit, Christus 1-6
367 Christus vincit, 1
368 Te decet laus, te decet 1
369 Te Deum laudamus! 1-29
370 Te Deum laudamus! 1-29
401 Hints meg engem, Uram 1
402 Hints meg engemet izsóppal 1
403 Láttam, hogy víz tőr elő 1
404 Az Atya, a Fiú és a Szentl 1
405 A mi Urunk, Jézus Krisztus 1
406 Kegyelem nektek és békes 1
407 Gyónom a mindenható 1-2
408 Irgalmazzon nekünk 1
409 Jézus Krisztus, aki 1-3
410 Urunk, Istenünk,könyörülj 1
411 Kyrie eleison! 1
412 Uram irgalmazz nékünk 1
413 Kyrie eleison. Advent 1-3
414 Kyrie eleison. Nagybőjt 1-3
415 Kyrie eleison. Ünnepi 1-3
416 Kyrie eleison. Húsvét 1-3
417 Kyrie eleison. Mennybe 1-3
418 Kyrie eleison. Pünkösd 1-3
419 Kyrie eleison. Úrnap 1-3
420 Kyrie eleison. Máriamise 1-3
421 Gloria in excelsis Deo! 1-4
422 Dicsőség a magasságban 1-4
423 Áldjad, én lelkem az Urat, 1
424 Alleluja, alleluja, alle 1
425 Alleluja! 1
426 Alleluja, alleluja, alle 1
427 Alleluja! 1
428 Alleluja, alleluja, alle 1
429 Alleluja, alleluja, alle 1
430 Alleluja, alleluja, alle 1
431 Alleluja, alleluja, alle 1
432 Alleluja, alleluja, alle 1
433 Alleluja 1
434 Alleluja 1
435 Alleluja 1
436 Alleluja 1
437 Csak dallam 1
438 Dominus vobiscum! 1
439 Az Úr legyen veletek! 1
440 Verbum Domini 1-2
441 Credo in unum Deum, 1-6
442 Hiszek az egy Istenben. 1-6
443 Kérünk, hallgass minket! 1
444 Kérünk Téged, hallgass meg 1
445 Dominus vobiscum. Et cum 1
446 Sanctus, sanctus, sanctus 1
447 Az Úr legyen veletek! 1
448 Szent vagy, szent vagy, 1
449 Mysterium fidei. 1
450 Íme, hitünk szent titka! 1
451 Íme, megváltásunk szent 1
452 Íme, üdvösségünk szent 1
453 Ő általa, Ő vele 1
454 Pater noster, 1-2
455 Quia tuu est 1
456 Miatyánk, aki a mennyek 1-2
457 Mert Tied az ország 1
458 Pax domini 1
459 Az úr békéje legyen 1
460 Agnus Dei, qui tollis pec 1
461 Isten Báránya, te elveszed 1
462 Benedicat vos 1
463 Az Úr legyen veletek! És a 1
464 Sit nomen Domini benedic 1-2
465 Deo gratias, alleluja, alle 1
466 A szentmise véget ért 1
467 Ite, nissa est 1
468 Szentmise véget ért 1
469 Szentmise véget ért 1
470 Mondjunk áldást az Úrnak 1
471 Kyrie eleison. 1-2
472 Sanctus, Sanctus 1
473 Kyrie eleison. 1
474 Kyrie eleison. 1
475 Gloria in excelsis Deo. 1-4
476 Credo in unum Deum. 1-6
477 Sanctus, Sanctus, Sanctus 1
478 Agnus Dei, qui tollis pec 1
479 Kyrie eleison. 1
480 Sanctus, Sanctus, Sanctus 1
481 Agnus Dei, qui tollis pec 1
482 Uram, irgalmazz! 1
483 Dicsőség a magasságban 1-4
484 Hiszek az egy Istenben. 1-6
485 Szent vagy, szent vagy, 1-2
486 Mi Atyánk, ki vagy a menny 1
487 Isten báránya, te elveszed 1
488 Uram, irgalmazz nekünk! 1
489 Szent vagy! Szent vagy! 1
490 Isten Báránya, ki elveszed 1
491 Uram irgalmazz! 1
492 Dicsőség a magasságban 1-3
493 Szent vagy! Szent vagy! 1
494 Isten báránya, ki elveszed 1
495 Uram irgalmazz! 1
496 Dicsőség a magasságban 1-3
497 Szent vagy, szent vagy, 1-2
498 Isten báránya, te elveszed 1
499 Csak dallama van! 1
500 Csak dallama van! 1
501 Hozzád emelem az én lelkem 1
502 Mindazok, kik Téged várnak 1
503 Az Úr megadja kegyelmét, 1
504 Harmatozzatok egek, onnan 1
505 Kapuk, nyíljatok meg! 1
506 Íme a Szűz méhében fogan 1
507 Sion népe! 1
508 Sionból ragyog fel 1
509 Örvendjetek mindig az Úrban 1
510 Ki trónolsz, Uram, a keru 1
511 Emlékezzél meg Uram 1
512 Közel van az Úr mindazokhoz 1
513 Jöjj el Urunk, áldott Üdvöz 1
514 Az Úr mondá nékem: 1
515 Tiéd az elsőség 1
516 Alleluja! 1
517 Gyermek született nékünk! 1
518 Meglátta a föld minden hat 1
519 Alleluja! 1
520 Mondjunk glóriát, mondjunk 1
521 Összegyűltek a fejedelmek, 1
522 Egyet kértem az Úrtól 1
523 Íme eljött az Uralkodó, az 1
524 Mind eljőnek Sábából 1
525 Alleluja! 1
526 Adjátok meg az Úrnak, 1
527 Nincs homály, itt a nap 1
528 Figyelj reánk, Urunk, 1
529 Tekints reám, és könyörülj 1
530 Hozzám kiált, és én meghall 1
531 Angyalaidnak 1
532 Nemcsak kenyérrel él az 1
533 Emlékezz meg, Isten, irg 1
534 Szívem háborúságai megsok 1
535 Válts meg engem, 1
536 Szemeim mindenkor az Úrra 1
537 Kelj fel Uram, 1
538 Vigadozzál, Jeruzsálem! 1
539 Vigadtam, mikor azt mondot 1
540 A Kenyér, amelyet én adok, 1
541 Mi pedig dicsekedjünk 1
542 Ragadj el engem, Uram 1
543 Ez az én testem, mely ért 1
544 Jézus, add, hogy hozzád 1-2
545 Feltámadtam, és újból 1
546 Ez az a nap, melyet az Úr 1
547 Victimae paschali laudes 1-7
548 A mi húsvéti Bárányunk, 1-2
549 Szent keresztjét fölvevé 1
550 Jertek, Atyám áldottai, 1
551 A jó Pásztor táplálja juh 1
552 Örvendező szóval hirdes 1
553 Békességet hagyok rátok 1
554 Énekeljetek az Úrnak 1
555 Nem hagylak árván titeket 1
556 Alleluja! Ez az a nap 1
557 Alleluja! Ez az a nap 1
558 Alleluja! Ez az a nap 1
559 Alleluja! Ez az a nap 1
560 Alleluja! Ez az a nap 1
561 Alleluja, alleluja 1
562 Galileai férfiak, 1
563 Alleluja. 1
564 Énekeljetek az Úrnak, 1
565 Alleluja. 1
566 Alleluja. 1
567 Az Úr Lelke betölté a föld 1
568 Alleluja. 1
569A Veni sancte Spiritus, 1-10
569B Jöjj Szentlélek Isten, 31-40
570 A Lélek, ki az Atyától 1
571 Alleluja, alleluja, alle 1
572 Áldott légyen a Szenthárom 1
573 Áldott vagy, Uram, 1
574 Áldjuk a mennynek Istenét 1
575 Táplálta őket a gabona 1
576 Mindenek szemei 1
577 Dicsérd Sion, Megváltódat 1-18
578 Íme, étke angyaloknak 1-4
579 Dicsérd Sion, Megváltódat 1-18
580 Szent Szívének gondolata 1
581 Édes és igaz az Úr, 1
582 Ó, mily félelemmel tisztel 1
583 Ezt a helyet az Úr alkotta 1
584 Az én házam imádságnak 1
585 Az Ő országa örökkévaló 1
586 Uralkodik a tengertől 1
587 Minden föld imádjon 1
588 Kelj fel, Uram, miért alsz 1
589 Az Úr az én fényem, kitő 1
590 Szent lakóhelyén az Isten 1
591 Oltalmazó Isten! 1
592 Adj békét azoknak, kik reád 1
593 A nép üdve Én vagyok, mond 1
594 Belépek Isten oltárához, 1
595 Ragyogtasd fel arcod szolg 1
596 Aki eszi az én testemet 1
597 Munkálkodásod gyümölcsével 1
598 Ízleljétek és lássátok, 1
599 Elfogadod, Isten, igaz 1
600 Aki nékem szolgál, 1
601 Áldott az Úr, 1
602 Elküldte az Úr az Ő igéjét 1
603 Félik majd a népek 1
604 Ki olyan, mint Urunk, az 1
605 Hozzatok áldozatot, 1
606 Te vagy az Isten, 1
607 Mondtam az Úrnak: 1
608 Az Úrhoz kiáltottam, 1
609 Vesd az Úrra gondodat 1
610 Légy kegyelmes, Uram, 1
611 Tekints le, Isten, 1
612 Fordulj hozzánk, Urunk 1
613 Jertek fiaim, 1
614 Légy nékem oltalmazó 1
615 Uram, mi urunk! 1
616 Vigyázz reánk, Urunk, 1
617 Istenben bízik a szívem, 1
618 Áldom én az Urat 1
619 Tekints Uram, a te szövet 1
620 Velem az Úr, azért Úr 1-4
621 Jó dolog az Urat dícsérni 1-4
622 Félik majd a népek 1-4
623 Boldog az a nemzet, 1-4
624 Vigadtam, mikor azt mond 1
625 Szálljon fel, Uram az én 1
626 Mindenek szemei 1
627 Uram, Te lettél a mi 1
628 Íme, mily jó és mily 1
629 Üdvözítsd a Te népedet, 1
630 Egyet kértem az Úrtól, 1
631 Befogadtuk Isten, irgalmas 1
632 Szálljon fel, Uram, az én 1
633 Megszabadítottáltál minket 1
634 Áldjad, én lelkem az Urat 1
635 Imádunk téged zengő ének 1-2
636 Kérő szavunk hozzád száll 1
637 Kérő szavunk hozzád száll 1
638 Alleluja, alleluja, alle 1
639 Alleluja, alleluja. 1
640 Alleluja, alleluja, alle 1
641 Alleluja, alleluja. 1
642 Szent Anya, üdvözlégy, 1
643 Áldott vagy, szűz Mária, 1
644 Mily boldog vagy Szűz Mária 1
645 Áldjad lelkem Máriát, 1-2
646 Alleluja, alleluja. 1-4
647 Örvendezzünk mindnyájan az 1-3
648 Dicsőséges az Isten 1
649 Ti szentek, örvendjetek az 1
650 Alleluja! Megoltalmaztál, 1
651 Én vagyok az igaz szőlőtő 1
652 Mily tiszteletreméltók 1
653 Minden földre 1
654 Kik követtetek engem, 1
655 Téged dicsér egek Ura 1
656 Alleluja, alleluja, alle 1
657 Kiáltottak az Úrhoz az 1
658 Az igaz lelkek 1
659 Az igaz lelkek Isten kez 1
660 Elébe adta az Úr a béke 1
661 Íme a főpap, 1
662 Hű és okos szolga, kit az 1
663 Bölcsességet szól az igaz 1
664 Az igaz virul, mint a pálma 1
665 Szeretted igazságot, 1
666 Megsegítette őt az Isten 1
667 Kedvesség ömlött el az 1
668 Szent István király, 1-2
669 Alleluja, alleluja. 1
670 Szent N., köszöntünk téged 1
671 Alleluja, alleluja, alle 1
672 Áldjátok az Istent, minden 1
673 Uram, mi Urunk 1
674 Ó Sion templomod, ékesítsd 1-2
675 Fény a népek világosság 1
676 Ki negyven nap előtt üdvös1-10
677 Befogadtuk Isten irgalmas 1
678 Örvendezzél, Szűz Mária 1-4
679 Anyám méhétől fogva 1
680 Mielőtt formáltalak téged 1
681 Méltóság és szépség, fény 1
682 Fájdalmas vagy, szűz Mária 1
683 Megesküdött az Úr 1
684 Atyáink Istene e kettőt 1
685 Boldogok, 1
686 Requiem aeternam dona 1-3
687 Adj, Uram őnékik örök 1-2
688 Bár a halál völgyében 1-4
689 Ítéletnek végső napja 14
690 Lux aeterna luceat eis 1
691 Én vagyok a feltámadás 1
692 Irgalmazz minekünk! 1
693 Uram, irgalmazz nekünk, 1
694 Uram, irgalmazz nekünk, 1-18
695 Jézus szenvedéséről, bűn 1-16
696 Szívünk, lelkünk most kit 1-16
697 Mennynek-földnek fölséges 1-7
698 Kegyes Jézus, keresztfán 1-4
699 Néked ajánljuk, Szűzanyánk 1-3
700 Szentolvasót imádkoztunk, 1-2
701 Deus, in adjutorium meum 1-2
702 Isten, figyelmezz az én 1-2
703 Ülj az én jobbomra, mondá 1
704 Erősek mind az Ő végzései 1
705 Boldog ember, ki az Úr 1
706 Alleluja, alleluja, alle 1
707 Istennek legyen hála. 1
708 Mindörökké, ó Urunk 1
709 Dicsőség az Atyának és a 1
710 Nagy a mi Urunk és nagy az 1
711 Szálljon fel, Uram az én 1
712 Örvendezik az én lelkem 1
713 Tiéd a hatalom, tiéd az 1-13
714A Nektek adatott tudni 1-6
714B Magnificat anima mea 31-36
715 Dominus vobiscum 1
716 Benedicamus Domino 1
717 Mondjunk áldást az Úrnak! 1
718 A Te országod, Isten, örök 1
719 Dicsérem az Istent én élet 1
720 Jöjj el, ó Urunk, és már 1
721 Íme eljő a földnek Királya 1
722 Mutasd meg, ó Urunk 1
723 Tefölötted, Jeruzsálem 1
724 A Kiáltónak szava a pusztá 1
725 Ó Emmánuel! Törvényünk 1
726 Nagy Királyt szült, íme az 1
727 Az Ige testté lőn és miköz 1
728 E napon Krisztus született 1
729 Kicsinyke Fiú született e 1
730 Fölveszi Simeon kezeibe a 1
731 Fény a népek világosságára 1
732 Hármas az ajándék, mit a 1
733 Imádjátok az Urat, alle 1
734 Minden népek, melyeket 1
735 Fény a Fényből: feltündök 1
736 Eljöttek immár a bűnbánat 1
737 Hozd ki lelkemet a börtön 1
738 Ajánljuk magunkat az Úrnak 1
739 Én népem, mit tettem én 1
740 Ragadd el a kard élétől 1
741 Sok jó dolgot cselekedtem 1
742 Alleluja, alleluja, alle 1
743 Ez az a nap, melyet az Úr 1
744 Alleluja. 1
745 Alleluja, föltámadott az Úr 1
746 Alleluja, alleluja, alle 1
747 Krisztus halottaiból föl 1
748 Alleluja, alleluja, alle 1
749 Föltámadt az Úr a sírból 1
750 Alleluja! Elhengerült a kő 1
751 Alleluja! Miért keresed, ó 1
752 Alleluja! Ne sírj immár, 1
753 In hoc festo sanctisomo 1
754 Fölment az Isten ujjongó 1
755 Alleluja! Krisztus a menny 1
756 Az Úr Lelke betölté a föld 1
757 Alleluja! A Védelmező Lélek 1
758 Ki Főpap mindörökké: 1
759 Az én testem valóban étel 1
760 Ó szentséges lakoma! 1
761 Angyalok eledelével élteted 1
762 Ez az Úrnak háza, 1
763 Boldogok, kik lakoznak a Te 1
764 Üdvözlégy Mária, malaszttal 1
765 Víg örvendezéssel Szűz 1
766 Tégy méltóvá engem a Te 1
767 Oltalmad alá futunk, Isten 1
768 Az igazak tanácsában 1
769 Jövel, Krisztus jegyese, 1
770 Vigadjatok az Úrban és 1
771 A szenteknek nevei felírat 1
772 Alleluja, a te szenteid, ó 1
773 Hatalomba öltözött az Úr 1
774 Könyörülj rajtam, Isten 1
775 Tiszta szívet teremts ben 1
776 A három ifjúnak most ének 1
777 Az ő szent hajlékában 1
778 Ez az a nap melyet az Úr 1
779 Áldott az Úr Izrael Istene 1
780 Szentlélek, kérünk, szállj 1-3
781 Az Úrtól a mi segítségünk. 1
782 Áldom én az Urat minden 1
783 Menedékem vagy és váram 1
784 Uram, a Te kezedbe ajánlom 1
785 Tarts meg Uram virrasztás 1-4
786 Te védj meg, Istenünk, ha 1
787 Istennek legyen hála! 1
788 Boldogok mindazok, kik az 1
789 Legyen áldott az 1
790 Mi, akik élünk, áldjuk az 1
791 Te légy, Uram, osztályrész 1
792 Boldog az a nemzet, melynek 1
793 Istenünknek ékes dicsérete 1
794 Jöjjetek segítségül, Isten 1
795 A Királyt, kinek mindenek 1
796 Uram, te kihoztad az alvilá 1
797 Uram, midőn eljövendesz 1
798 Ki a már enyészetnek indult 1
799 Hiszem, hogy az én Megvált 1
800 Kyrie eleison! 1
801 Üdvünknek boldog ünnepe! 1
802 Hozsanna Dávid Fiának, 1
803 Jeruzsálem gyermeknépe 1
804 Jeruzsálem gyermeknépe 1
805 Dicsőség és dicséret Tené 1-7
806 Krisztus engedelmes volt 1
807 Te tartottad az én jobb 1
808 Arról ismerje meg mindenki 1-4
809 Tudván Jézus, hogy eljött 1-3
810 Hol szeretet és egyetértés 1
811 Szomorú az én lelkem mind 1
812 Új parancsot adok néktek 1
813 Elosztották maguk között 1
814 Mint ül özvegyként magában 1-6
815 Magas hegyén, ím az Olaj 1-9
816 Könyörülj rajtam, Isten a 1-7
817 Hallgasd meg könyörgésemet 1-6
818 Uram, hallottam híredet és 1-4
819 Ó én népem! Teellened mit 1-9
820 Ecce lignum crucis, 1
821 Íme a keresztnek fája, 1
822 Íme a keresztnek fája, 1
823 Legnemesebb minden fák 1-5
824 A Keresztet ünnepeljük, 1-8
825 Imádunk Téged Krisztus és 1
826 Tündöklő fényeknek teremt 1
827 Ujjongjatok az Úrnak, mind 1-2
828 Akik az Úrban bíznak, olyan 1
829 Énekeljünk az Úrnak, mert 1-4
830 Dicsérjétek az Urat minden 1-2
831 Szőlőt ültetett az Úr 1-4
832 Halljátok, egek, amit szól 1-5
833 Amint kívánkozik a szarvas 1-3
834 Ó fölséges Isten papja! 1
835 A vágyva-vágyott éneket ez 1
836 Uram, irgalmazz nekünk! 1-4
837 Ti forrásvizek, áldjátok az 1
838 Láttam, hogy a víz tör elő 1
839 Jókor reggel, egy nappal 1
840 Feltámadtam,és újból veled 1-2
841 Istenem, te megvizsgáltál 1-7
842 Ki fogja elhengeríteni 1-9

 

 

Éneklő egyház énekeskönyv énekeinek jegyzéke

ABC sorrendben

 

 

 


358 A fényes nap immár elnyug 1-4
776 A három ifjúnak most ének 1
551 A jó Pásztor táplálja juh 1
540 A Kenyér, amelyet én adok, 1
824 A Keresztet ünnepeljük, 1-8
91 A keresztfához megyek, 1-4
724 A Kiáltónak szava a pusztá 1
795 A Királyt, kinek mindenek 1
570 A Lélek, ki az Atyától 1
83 A megváltó szent kínhalál 1-4
209 A mélységből Hozzád kiál 1-3
548 A mi húsvéti Bárányunk, 1-2
405 A mi Urunk, Jézus Krisztus 1
714A Nektek adatott tudni 1-6
593 A nép üdve Én vagyok, mond 1
128 A Pünkösdnek jeles 1-5
294 A Szent Keresztnek dicsér 1-4
771 A szenteknek nevei felírat 1
320 A Szentkenet által s 1-2
466 A szentmise véget ért 1
47 A szép szűz Mária szent 1-3
718 A Te országod, Isten, örök 1
835 A vágyva-vágyott éneket ez 1
569A Veni sancte Spiritus, 1-10
592 Adj békét azoknak, kik 1
332 Adj irgalmat, adj nyugal 1-3
687 Adj, Uram őnékik örök 1-2
343 Adjál Uram jó meghalást, 1-4
526 Adjátok meg az Úrnak, 1
267 Adjunk tiszteletet Adal 1-2
158 Adoremus in aeternum 1-2
157 Adoro te devote/Imádlak 1-9
262 Ágnes, a boldog tiszta szű 1-7
460 Agnus Dei, qui tollis pec 1
478 Agnus Dei, qui tollis pec 1
481 Agnus Dei, qui tollis pec 1
288 Ah, hol vagy magyarok tün 1
287 Ah, hol vagy magyarok tün 1-5
23 Ahol a napnak fénye kél 1-8
738 Ajánljuk magunkat az Úrnak 1
212 Aki akar üdvözülni, 1-2
596 Aki eszi az én testemet 1
600 Aki nékem szolgál, 1
828 Akik az Úrban bíznak, olyan 1
329 Áldj meg minket, Jézus, 1-2
360 Áldj meg minket, Jézus, 1-2
165 Áldja, ember, e nagy jód 1-5
645 Áldjad lelkem Máriát, 1-2
634 Áldjad, én lelkem az Urat 1
423 Áldjad, én lelkem az Urat, 1
672 Áldjátok az Istent, minden 1
361 Áldjon meg minket örök 1-2
574 Áldjuk a mennynek Istenét 1
618 Áldom én az Urat 1
782 Áldom én az Urat minden 1
779 Áldott az Úr Izrael Istene 1
601 Áldott az Úr, 1
572 Áldott légyen a Szenthárom 1
289 Áldott Szent István, Isten 1-3
643 Áldott vagy, szűz Mária, 1
573 Áldott vagy, Uram, 1
153 Áldozatot hozzatok, Isten 1-4
149 Áldozattal járul hozzád, 1-4
228 Áldozzunk, hív keresztény 1-4
175 Áldunk téged, ó angyali 1-2
264 Áldunk, Isten jó szolgája, 1-3
90 Áll a gyötrött Istenanya, 1-20
433 Alleluja 1
434 Alleluja 1
435 Alleluja 1
436 Alleluja 1
425 Alleluja! 1
427 Alleluja! 1
516 Alleluja! 1
519 Alleluja! 1
525 Alleluja! 1
757 Alleluja! A Védelmező Lélek 1
750 Alleluja! Elhengerült a kő 1
556 Alleluja! Ez az a nap 1
557 Alleluja! Ez az a nap 1
558 Alleluja! Ez az a nap 1
559 Alleluja! Ez az a nap 1
560 Alleluja! Ez az a nap 1
755 Alleluja! Krisztus a menny 1
650 Alleluja! Megoltalmaztál, 1
751 Alleluja! Miért keresed, ó 1
752 Alleluja! Ne sírj immár, 1
772 Alleluja, a te szenteid, ó 1
561 Alleluja, alleluja 1
424 Alleluja, alleluja, alle 1
426 Alleluja, alleluja, alle 1
428 Alleluja, alleluja, alle 1
429 Alleluja, alleluja, alle 1
430 Alleluja, alleluja, alle 1
431 Alleluja, alleluja, alle 1
432 Alleluja, alleluja, alle 1
571 Alleluja, alleluja, alle 1
638 Alleluja, alleluja, alle 1
640 Alleluja, alleluja, alle 1
656 Alleluja, alleluja, alle 1
671 Alleluja, alleluja, alle 1
706 Alleluja, alleluja, alle 1
742 Alleluja, alleluja, alle 1
746 Alleluja, alleluja, alle 1
748 Alleluja, alleluja, alle 1
114 Alleluja, alleluja, alle 1-2
639 Alleluja, alleluja. 1
641 Alleluja, alleluja. 1
669 Alleluja, alleluja. 1
646 Alleluja, alleluja. 1-4
745 Alleluja, föltámadott az 1
563 Alleluja. 1
565 Alleluja. 1
566 Alleluja. 1
568 Alleluja. 1
744 Alleluja. 1
833 Amint kívánkozik a szarvas 1-3
531 Angyalaidnak 1
761 Angyalok eledelével élteted 1
242 Angyaloknak Királynéja, 1-12
232 Angyaloknak nagyságos Assz 1-5
679 Anyám méhétől fogva 1
808 Arról ismerje meg mindenki 1-4
684 Atyáink Istene e kettőt 1
21 Ave Maria, Istennek 1-3
159 Ave verum Corpus natum 1-7
271 Áve, égi király híve, 1-4
32 Az angyal énekel, tekints 1-2
404 Az Atya, a Fiú és a Szentl 1
87 Az Atyának egy Fiát, 1-12
349 Az éjszakának sötétsége 1-3
584 Az én házam imádságnak 1
759 Az én testem valóban étel 1
53 Az esztendő fordulóján 1-5
213 Az igaz hitben végig meg 1-7
658 Az igaz lelkek 1
659 Az igaz lelkek Isten kez 1
664 Az igaz virul, mint a 1
768 Az igazak tanácsában 1
37 Az Ige megtestesült 1-4
727 Az Ige testté lőn és miköz 1
96 Az Isten igaz napja ez, 10
59 Az isteni Gyermeket, ki 1-5
585 Az Ő országa örökkévaló 1
777 Az ő szent hajlékában 1
351 Az Úr angyala köszönté a 1-6
589 Az Úr az én fényem, kitő 1
459 Az úr békéje legyen 1
439 Az Úr legyen veletek! 1
447 Az Úr legyen veletek! 1
463 Az Úr legyen veletek! És a 1
567 Az Úr Lelke betölté a föld 1
756 Az Úr Lelke betölté a föld 1
503 Az Úr megadja kegyelmét, 1
514 Az Úr mondá nékem: 1
608 Az Úrhoz kiáltottam, 1
10 Az Úristen Ádám atyánk 1-8
190 Az Úristent magasztalom, 1-5
781 Az Úrtól a mi segítségünk. 1
569B Jöjj Szentlélek Isten, 31-40
714B Magnificat anima mea 31-36
688 Bár a halál völgyében 1-4
677 Befogadtuk Isten irgalmas 1
631 Befogadtuk Isten, irgalmas 1
553 Békességet hagyok rátok 1
594 Belépek Isten oltárához, 1
145 Bemegyek szent temlom 1-4
716 Benedicamus Domino 1
462 Benedicat vos 1
192 Benned bízik, Isten, ben 1-3
623 Boldog az a nemzet, 1-4
792 Boldog az a nemzet, melynek 1
705 Boldog ember, ki az Úr 1
135 Boldog város, Jeruzsálem, 1-9
234 Boldogasszony Anyánk, 1-4
229 Boldogasszony, édes, hozzád1-4
788 Boldogok mindazok, kik az 1
685 Boldogok, 1
763 Boldogok, kik lakoznak a Te 1
241 Boldogságos Krisztus Anyja 1-3
663 Bölcsességet szól az igaz 1
80 Buzgó szívvel ünnepel 1-3
65 Bűnbánóknak menedék 1-4
66 Bűnös lelkek, tisztul 1-3
12 Bűnös néped sírva kiált 1-3
367 Christus vincit, 1
366 Christus vincit, Christus 1-6
441 Credo in unum Deum, 1-6
476 Credo in unum Deum. 1-6
437 Csak dallam 1
499 Csak dallama van! 1
500 Csak dallama van! 1
9 Csillagoknak teremtője 1-7
41 Csordapásztorok midőn 1-10
42 Csordapásztorok, midőn 1-9
465 Deo gratias, alleluja, 1
701 Deus, in adjutorium meum 1-2
198 Dicsérd lelkem dallal a 1-2
577 Dicsérd Sion, Megváltódat 1-18
579 Dicsérd Sion, Megváltódat 1-18
719 Dicsérem az Istent én élet 1
830 Dicsérjétek az Urat minden 1-2
197 Dicsérjétek az Urat, 1
137 Dicsérjük, hívek, lelkesen 1-5
492 Dicsőség a magasságban 1-3
496 Dicsőség a magasságban 1-3
422 Dicsőség a magasságban 1-4
483 Dicsőség a magasságban 1-4
709 Dicsőség az Atyának és a 1
805 Dicsőség és dicséret Tené 1-7
26 Dicsőség mennyben az 1-5
112 Dicsőség, szent áldás, 1-4
648 Dicsőséges az Isten 1
298 Dicsőült szent Ferenc, 1-3
715 Dominus vobiscum 1
438 Dominus vobiscum! 1
445 Dominus vobiscum. Et cum 1
728 E napon Krisztus született 1
11 E világot ősatyánk 1-5
7 Ébredj, ember, mély 1-4
820 Ecce lignum crucis, 1
581 Édes és igaz az Úr, 1
184 Édes Jézus, én szerelmem 1-4
333 Édes Urunk, nézz ránk, 1-4
299 Édesanyja, Nagyasszonya 1-2
169 Égből szállott szent 1-6
300 Egek ékessége, földnek 1-2
196 Egek Urát áldjuk, üdvünk 1-2
121 Égi kapuk nyíljatok, 1-3
150 Egybegyűltünk, ó nagy I 1-2
522 Egyet kértem az Úrtól 1
630 Egyet kértem az Úrtól, 1
660 Elébe adta az Úr a béke 1
599 Elfogadod, Isten, igaz 1
736 Eljöttek immár a bűnbánat 1
602 Elküldte az Úr az Ő igéjét 1
813 Elosztották maguk között 1
336 Élők, holtak szent Istene, 1-3
207 Előtted, Jézusom, leborul 1-5
295 Előttünk tündöklik Krisz 1-3
245 Emberszívek nagy öröme 1-4
533 Emlékezz meg, Isten, irg 1
511 Emlékezzél meg Uram 1
350 Emlékezzél meg, ó élő 1-7
88 Én nemzetem, ó én nép 1-10
739 Én népem, mit tettem én 1
691 Én vagyok a feltámadás 1
651 Én vagyok az igaz szőlőtő 1
554 Énekeljetek az Úrnak 1
564 Énekeljetek az Úrnak, 1
829 Énekeljünk az Úrnak, mert 1-4
75 Énértem haldokló édes 1-2
704 Erősek mind az Ő végzései 1
778 Ez az a nap melyet az Úr 1
546 Ez az a nap, melyet az Úr 1
743 Ez az a nap, melyet az Úr 1
543 Ez az én testem, mely ért 1
762 Ez az Úrnak háza, 1
170 Ez nagy szentség valóban, 1-6
583 Ezt a helyet az Úr alkotta 1
682 Fájdalmas vagy, szűz Mária 1
45 Fel nagy örömre, ma szül 1-2
154 Felajánljuk néked, mind 1-2
603 Félik majd a népek 1
622 Félik majd a népek 1-4
52 Felragyogott már Betl. 1-5
108 Feltámadott Krisztus 1-6
105 Feltámadt már dicsőség 1-3
545 Feltámadtam, és újból 1
840 Feltámadtam,és újból 1-2
283 Felvitetett magas menny 1-4
735 Fény a Fényből: feltündök 1
675 Fény a népek világosság 1
731 Fény a népek világosságára 1
60 Fényességes ez a mai 1-5
191 Fényességes mennybéli 1-3
528 Figyelj reánk, Urunk, 1
612 Fordulj hozzánk, Urunk 1
754 Fölment az Isten ujjongó 1
749 Föltámadt az Úr a sírból 1
100 Föltámadt Krisztus e nap 1
99 Föltámadt Krisztus e nap 1-20
269 Föltekintünk a szegénység 1-2
730 Fölveszi Simeon kezeibe a 1
144 Futva jöttem elibéd, 1-4
562 Galileai férfiak, 1
120 Galileai férfiak, mért 1-4
421 Gloria in excelsis Deo! 1-4
475 Gloria in excelsis Deo. 1-4
57 Gonosz Heródes, irigyen 1-5
301 Gyászba borult egek, hábor 1-5
95 Gyászba borult Isten 1-3
25 Gyermek születék Betl. 1-6
517 Gyermek született nékünk! 1
407 Gyónom a mindenható 1-2
187 Győzelemről énekeljen 1-4
210 Győzhetetlen én Kőszál 1-4
322 Ha az Úr nem őrzi házad 1-4
240 Hálás szívvel köszönjük 1-2
817 Hallgasd meg könyörgésemet 1-6
331 Hallgasd meg, hallgasd me 1-20
832 Halljátok, egek, amit szól 1-5
362 Hallottuk, Isten, a te 1-2
64 Hamvazkodjál, hívő lélek 1-5
732 Hármas az ajándék, mit a 1
504 Harmatozzatok egek, onnan 1
3B Harmatozzatok égi maga 31-35
14 Harmatozzatok magas 1-4
773 Hatalomba öltözött az Úr 1
401 Hints meg engem, Uram 1
402 Hints meg engemet izsóppal 1
442 Hiszek az egy Istenben. 1-6
484 Hiszek az egy Istenben. 1-6
799 Hiszem, hogy az én Megvált 1
8 Hív minket most egy 1-5
270 Hogy dicsérhessünk könnyű 1-9
81 Hogyha hozzád járul 1-4
364 Hol szent Péter sírba téve 1
810 Hol szeretet és egyetértés 1
94 Hol vagy édes Jézus? 1-7
206 Hol vagy én szerelmes Jéz 1-4
737 Hozd ki lelkemet a börtön 1
4 Hozzád emelem 1
3A Hozzád emelem 1-5
501 Hozzád emelem az én lelkem 1
147 Hozzád sóhajt a lélek, Úr 1-4
326 Hozzák immár a Szentírást 1-4
530 Hozzám kiált, és én meghall 1
605 Hozzatok áldozatot, 1
802 Hozsanna Dávid Fiának, 1
113 Húsvét van, feltámadt 1-2
662 Hű és okos szolga, kit az 1
286 Igaz hitnek plántálója, 1-3
27 Ím az Úrnak nagy neve 1-3
733 Imádjátok az Urat, alle 1
164 Imádlak, nagy Istenség, 1-4
825 Imádunk Téged Krisztus és 1
635 Imádunk téged zengő ének 1-2
661 Íme a főpap, 1
821 Íme a keresztnek fája, 1
822 Íme a keresztnek fája, 1
506 Íme a Szűz méhében fogan 1
49 Íme egykor Szent István 1-4
721 Íme eljő a földnek Királya 1
523 Íme eljött az Uralkodó, az 1
13 Íme kedveseim, az ítél 1-4
578 Íme, étke angyaloknak 1-4
450 Íme, hitünk szent titka! 1
357 Íme, lement a fényes nap 1-6
451 Íme, megváltásunk szent 1
628 Íme, mily jó és mily 1
452 Íme, üdvösségünk szent 1
355 Immár a nap leáldozott 1-4
31 In dulci jubil (Édességes) 1-3
753 In hoc festo sanctisomo 1
227 Irgalmas Szűzanyánk, Király1-2
692 Irgalmazz minekünk! 1
408 Irgalmazzon nekünk 1
490 Isten Báránya, ki elveszed 1
494 Isten báránya, ki elveszed 1
461 Isten Báránya, te elveszed 1
487 Isten báránya, te elveszed 1
498 Isten báránya, te elveszed 1
258 Isten hazánkért térdelünk 1-4
325 Isten hozta hív nyájához a 1-3
313 Isten legyszebb temploma 1-3
204 Isten útján járni gyönyörű 1-2
365 Isten, áldd meg a magyart 1
702 Isten, figyelmezz az én 1-2
354 Isten, te mindent Alkotó 1-8
617 Istenben bízik a szívem, 1
841 Istenem, te megvizsgáltál 1-7
39 Istengyermek, kit irgal. 1-5
787 Istennek legyen hála! 1
707 Istennek legyen hála. 1
793 Istenünknek ékes dicsérete 1
467 Ite, nissa est 1
689 Ítéletnek végső napja 14
185 Itt a perc, az áldott, 1-2
62 Itt az alkalmas szent idő, 1-9
163 Itt jelen vagyon az Isten 1-6
598 Ízleljétek és lássátok, 1
74 Jaj énnekem, jaj szom 1-5
93 Jaj, áldott méhemnek 1-9
61 János áll a part felett, 1-3
216 Jelenti magát Jézus ember 1-23
215 Jelenti magát Jézus három 1-10
613 Jertek fiaim, 1
550 Jertek, Atyám áldottai, 1
803 Jeruzsálem gyermeknépe 1
804 Jeruzsálem gyermeknépe 1
188 Jesu dulcis memoria, 1-5
348 Jézus Krisztus drága piros 1-2
409 Jézus Krisztus, aki 1-3
68 Jézus Krisztus, az Atya 1-5
102 Jézus megváltó Isten 1-4
695 Jézus szenvedéséről, bűn 1-16
133 Jézus Szíve, legtisztább 1-4
544 Jézus, add, hogy hozzád 1-2
84 Jézus, világ Megváltója, 1-6
186 Jézusom isteni teste, 1-2
344 Jézusomnak kegyelméből, 1-4
132 Jézusomnak szívén meg 1-3
621 Jó dolog az Urat dícsérni 1-4
302 Jó ügyet védtél Kapisztrán 1-2
839 Jókor reggel, egy nappal 1
205 Jöjj el Uram Jézus, hozzád 1-6
513 Jöjj el Urunk, áldott Üdvöz 1
129 Jöjj el, Lélek, Életadó, 1-7
720 Jöjj el, ó Urunk, és már 1
125 Jöjj, Szentlélek Isten 1-5
126 Jöjj, Szentlélek Úristen, 1-6
33 Jöjjetek óh hívek 1-3
794 Jöjjetek segítségül, Isten 1
769 Jövel, Krisztus jegyese, 1
505 Kapuk, nyíljatok meg! 1
667 Kedvesség ömlött el az 1
406 Kegyelem nektek és békes 1
698 Kegyes Jézus, keresztfán 1-4
143 Kegyes szemmel nézz rá 1-4
151 Kegyességgel hívsz, ó Jé 1-4
537 Kelj fel Uram, 1
588 Kelj fel, Uram, miért alsz 1
82 Keresztények, sírjatok, 1-5
636 Kérő szavunk hozzád száll 1
637 Kérő szavunk hozzád száll 1
444 Kérünk Téged, hallgass meg 1
443 Kérünk, hallgass minket! 1
92 Keservesen siratja Már 1-3
274 Két oszlopa igazságnak, 1-2
142 Kezdődik az ének az Úr Föl 1-4
798 Ki a már enyészetnek indult 1
842 Ki fogja elhengeríteni 1-9
758 Ki Főpap mindörökké: 1
353 Ki minden fénynek Atyja 1-5
676 Ki negyven nap előtt üdvös 10
604 Ki olyan, mint Urunk, az 1
346 Ki ragyogni látod élted 1-3
510 Ki trónolsz, Uram, a keru 1
657 Kiáltottak az Úrhoz az 1
1 Kiáltsunk, Krisztus hívei 1-9
729 Kicsinyke Fiú született e 1
311 Kihez az Úr elküldé angyal 1-3
281 Kik Jézust látni jöttetek, 1-3
654 Kik követtetek engem, 1
78 Király zászlói lengenek, 1-10
79 Királyi zászló jár elől, 1-7
774 Könyörülj rajtam, Isten 1
816 Könyörülj rajtam, Isten a 1-7
71 Könyörülj, Istenem, én 1-8
276 Köszöntsük most Szűz Máriát1-6
51 Köszöntünk kisded vért 1-3
214 Követte egykor Krisztus 1-11
512 Közel van az Úr mindazokhoz 1
806 Krisztus engedelmes volt 1
98 Krisztus feltámada min 1-2
107 Krisztus feltámadott! 1-4
747 Krisztus halottaiból föl 1
280 Krisztus Jézus Nagyanyja 1-4
34 Krisztus Jézus született, 1-2
318 Krisztus Király, kérünk 1-5
119 Krisztus mennybe fölmene 1-3
166 Krisztus teste és szent 1-5
35 Krisztus Urunknak áldott 1-5
104 Krisztus, az Úr feltámad 1-5
356 Krisztus, ki Nap vagy és 1-4
259 Krisztus, te Fénye a szent 1-6
111 Krisztus, virágunk, 1-6
5 Küldé az Úristen gyors 1-5
411 Kyrie eleison! 1
800 Kyrie eleison! 1
473 Kyrie eleison. 1
474 Kyrie eleison. 1
479 Kyrie eleison. 1
471 Kyrie eleison. 1-2
413 Kyrie eleison. Advent 1-3
416 Kyrie eleison. Húsvét 1-3
420 Kyrie eleison. Máriamise 1-3
417 Kyrie eleison. Mennybe 1-3
414 Kyrie eleison. Nagybőjt 1-3
418 Kyrie eleison. Pünkösd 1-3
419 Kyrie eleison. Úrnap 1-3
415 Kyrie eleison. Ünnepi 1-3
838 Láttam, hogy a víz tör elő 1
403 Láttam, hogy víz tőr elő 1
359 Laudate Dominum, omnes 1-4
161 Leborulva áldlak, 1-4
823 Legnemesebb minden fák 1-5
246 Légy áldott, szent Szűz, 1-3
610 Légy kegyelmes, Uram, 1
614 Légy nékem oltalmazó 1
789 Legyen áldott az 1
338 Legyen ez az áldozatunk, 1-2
323 Legyen, Uram, színed előtt 1-2
248 Lelkem tiszta lánggal ég, 1-2
690 Lux aeterna luceat eis 1
260 Ma új örömben egyesül 1-5
815 Magas hegyén, ím az Olaj 1-9
251 Magasztalja lelkem az én 1-6
194 Magasztallak, Uram, felem 1-3
285 Magyar hazánk, te jó anya, 1-8
290 Magyarok fénye, ország 1-3
309 Magyarország szép nemes 1-5
266 Mária kis hajlékában, 1-5
278 Mária Magdolna, szeretet 1-4
249 Mária, Mária, mennyei szép 1-6
250 Mária, téged sosem ért a 1-3
315 Máriát dicsérje lelkünk 1-3
243 Máriát dicsérni hívek, jöj 1-3
319 Megadja most Isten, mit 1-5
683 Megesküdött az Úr 1
518 Meglátta a föld minden hat 1
666 Megsegítette őt az Isten 1
633 Megszabadítottáltál minket 1
48 Megszületett már menn 1-12
211 Megváltó Istenem, 1-2
89 Megváltó Királyunk elé 1-7
681 Méltóság és szépség, fény 1
77 Mélyből száll fel a sóhaj 1-2
783 Menedékem vagy és váram 1
20 Menj el sietséggel, ark 1-11
340 Ments meg engem, Uram! 1-5
118 Mennybe ment Krisztus 1-5
43 Mennyből az angyal lejö. 1-5
181 Mennyegzős köntösbe ölt 1-3
305 Mennyei kórus, szent sereg 1-8
224 Mennynek Királyné Asszony 1-2
697 Mennynek-földnek fölséges 1-7
337 Mennyországba vezessenek 1
226 Mennyországnak Királyn 1-5
222 Mennyországnak Királyné 1-3
199 Mérhetetlen Úr, ki vagy 1-3
457 Mert Tied az ország 1
486 Mi Atyánk, ki vagy a menny 1
63 Mi gyarló emberek, kik 1-7
541 Mi pedig dicsekedjünk 1
257 Mi Urunk Krisztus, kit szűz1-5
790 Mi, akik élünk, áldjuk az 1
456 Miatyánk, aki a mennyek 1-2
46 Midőn a Szűz magzatát, 1-5
680 Mielőtt formáltalak téged 1
265 Mikor Máriához az Isten 1-4
644 Mily boldog vagy Szűz Mária 1
652 Mily tiszteletreméltók 1
524 Mind eljőnek Sábából 1
502 Mindazok, kik Téged várnak 1
202 Minden élő dicsér, örök 1-3
587 Minden föld imádjon 1
653 Minden földre 1
734 Minden népek, melyeket 1
576 Mindenek szemei 1
626 Mindenek szemei 1
352 Mindeneknek szemei 1-4
708 Mindörökké, ó Urunk 1
208 Mint a szép hűvös patakra 1-2
814 Mint ül özvegyként magában 1-6
174 Mondj éneket zengő 1-3
293 Mondj szívem dalt, és 1-2
470 Mondjunk áldást az Úrnak 1
717 Mondjunk áldást az Úrnak! 1
520 Mondjunk glóriát, mondjunk 1
607 Mondtam az Úrnak: 1
176 Most az Úr Krisztusnak 1-3
177 Most lett a kenyér Krisz 1-2
36 Mostan kinyílt egy szép 1-2
597 Munkálkodásod gyümölcsével 1
722 Mutasd meg, ó Urunk 1
449 Mysterium fidei. 1
710 Nagy a mi Urunk és nagy az 1
726 Nagy Királyt szült, íme az 1
304 Nagy öröm van ma az égben, 1-2
291 Nagy örömmel, éneklés 1-2
29 Nagy örömnap ez a nap 1-3
72 Ne hagyj elesnem, 1-4
70 Ne szállj perbe énvelem, 1-6
699 Néked ajánljuk, Szűzanyánk 1-3
555 Nem hagylak árván titeket 1
532 Nemcsak kenyérrel él az 1
2 Népek megváltó Istene! 1-8
268 Nepomuki szent János 1-4
527 Nincs homály, itt a nap 1
235 Nyújtsd ki mennyből, ó 1-4
134 Ó add, Jézusom, nékem 1-2
180 Ó áldott szent Istenem, 1-3
317 Ó bűn nélkül fogantatott 1
219 Ó dicsőséges Asszonyság 1-5
233 Ó dicsőséges, 1-4
244 Ó dicsőült szép kincs, ki 1-3
141 Ó édes Jézus, ég és föld 1-2
341 Ó édes Megváltóm, ne nézd 1-3
347 Ó egeknek Királynéja 1-4
725 Ó Emmánuel! Törvényünk 1
819 Ó én népem! Teellened mit 1-9
17 Ó fényességes szép Haj 1
18 Ó fényességes szép Haj 1
16 Ó fényességes szép Haj 1-4
834 Ó fölséges Isten papja! 1
40 Ó gyönyörű szép titokz. 1-2
109 Ó ifjak, lányok, gyermek 1-4
189 Ó Jézus, emlékezni rád 1-5
85 Ó Jézus, Jézus, ó sebzett 1-8
15 Ó jöjj Ó jöjj el, Bölcses 1-7
6 Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő! 1-4
167 Ó ki ez oltáron kenyér 1-4
292 Ó Mária, drága név, téged 1-2
339 Ó megváltó kegyes Jézus 1-3
130 Ó mi Szent Atyánk, irgal 1-4
58 Ó mily fényes ez a csill 1-3
156 O salutaris Hostia, 1-4
674 Ó Sion templomod, ékesítsd 1-2
160 Ó szentséges lakoma! 1
760 Ó szentséges lakoma! 1
183 Ó szentséges, ó kegyelm 1-2
55 Ó szép Jézus, ez új eszt 1-3
69 Ó Teremtőnk, hallgass 1-5
316 Ó, bűn nélkül fogantatott 1-3
345 Ó, emberi gyarló nemzetség 1-3
38 Ó, Jézus, szűzen szül. 1-2
582 Ó, mily félelemmel tisztel 1
363 Ó, Róma, szent falak, te 1-4
220 Oltalmad alá futunk, Isten 1
767 Oltalmad alá futunk, Isten 1
591 Oltalmazó Isten! 1
453 Ő általa, Ő vele 1
138 Örök Atyának Egy Fia, 1-4
282 Örök Mindenható, irgalmas 1-5
231 Örülj, Krisztus szent 1-3
284 Örülj, vígadj, tisztaság 1-4
253 Örvend az ég hangos dicsér 1-5
106 Örvendetes napunk tám 1-5
712 Örvendezik az én lelkem 1
552 Örvendező szóval hirdes 1
117 Örvendezzél boldog Szűz 1-6
678 Örvendezzél, Szűz Mária 1-4
647 Örvendezzünk mindnyájan az 1-3
148 Örvendezzünk, jertek, 1-4
101 Örvendjetek angyalok 1-4
509 Örvendjetek mindig az Úrban 1
521 Összegyűltek a fejedelmek, 1
263 Pálforduló ünnepnapján 1-3
155 Pange lingua/Zengjed 1-9
261 Pannóniában nőtt teljes 1-4
44 Pásztorok, Pásztorok örv. 1-4
454 Pater noster, 1-2
458 Pax domini 1
275 Péter apostolnak nagy 1-3
455 Quia tuu est 1
740 Ragadd el a kard élétől 1
542 Ragadj el engem, Uram 1
595 Ragyogtasd fel arcod szolg 1
223 Regina caeli laetare, alle 1
686 Requiem aeternam dona 1-3
324 Sacerdos et Pontifex 1-2
225 Salve Regina, Mater mise 1-2
472 Sanctus, Sanctus 1
446 Sanctus, sanctus, sanctus 1
477 Sanctus, Sanctus, Sanctus 1
480 Sanctus, Sanctus, Sanctus 1
321 Segélj minket, Uram Isten 1-3
73 Seregeknek hatalmas 1-3
342 Seregeknek szent Istene, 1-5
22 Serkenj, lelkem, 1-4
507 Sion népe! 1
508 Sionból ragyog fel 1
464 Sit nomen Domini benedic 1-2
741 Sok jó dolgot cselekedtem 1
127 Szállj szívünkbe, nagy 1-3
625 Szálljon fel, Uram az én 1
711 Szálljon fel, Uram az én 1
632 Szálljon fel, Uram, az én 1
536 Szemeim mindenkor az Úrra 1
334 Szemünk telve könnyel 1
255 Szent hitvalló ünnepi nap 1-5
254 Szent vértanú, akit ma ün 1-3
642 Szent Anya, üdvözlégy, 1
86 Szent arcod ékessége, 1-2
277 Szent Benedekhez szálljon 1-4
310 Szent Erzsébet asszony 1-3
296 Szent Gellért püspök, 1-4
256 Szent Gergely/Ágoston 1-3
306 Szent Imre herceg, Magyar 1-4
668 Szent István király, 1-2
50 Szent Jánosnak napját v 1-5
549 Szent keresztjét fölvevé 1
590 Szent lakóhelyén az Isten 1
116 Szent Magdolna elmene 1-15
297 Szent Mihály arkangyal, 1-4
312 Szent Miklós püspök élt 1-4
670 Szent N., köszöntünk téged 1
580 Szent Szívének gondolata 1
489 Szent vagy! Szent vagy! 1
493 Szent vagy! Szent vagy! 1
448 Szent vagy, szent vagy, 1
485 Szent vagy, szent vagy, 1-2
497 Szent vagy, szent vagy, 1-2
172 Szent vagy, Uram, szent 1-3
131 Szentháromságnak élet 1-4
124 Szentlélek Isten, szállj 1-7
780 Szentlélek, kérünk, szállj 1-3
468 Szentmise véget ért 1
469 Szentmise véget ért 1
700 Szentolvasót imádkoztunk, 1-2
237 Szentséges Szűz Mária, 1-3
56 Szép kelet, szép nap, 1-3
152 Szeretettel jönnek hozzád 1-2
201 Szeretlek, szép Jézus, mert1-2
665 Szeretted igazságot, 1
273 Sziklahitű László, ki nem 1-2
534 Szívem háborúságai megsok 1
203 Szívem Uram, nem fuval 1-2
696 Szívünk, lelkünk most kit 16
230 Szívünk, lelkünk összeszed 1-4
811 Szomorú az én lelkem mind 1
831 Szőlőt ültetett az Úr 1-4
28 Születésén Istennek 1-4
54 Szűz Mária e világra nék. 1-4
247 Szűz Mária, mennynek 1-3
575 Táplálta őket a gabona 1
785 Tarts meg Uram virrasztás 1-4
368 Te decet laus, te decet 1
369 Te Deum laudamus! 1-29
370 Te Deum laudamus! 1-29
791 Te légy, Uram, osztály 1
807 Te tartottad az én jobb 1
606 Te vagy az Isten, 1
236 Te vagy földi éltünk Vezér 1-4
786 Te védj meg, Istenünk, ha 1
723 Tefölötted, Jeruzsálem 1
655 Téged dicsér egek Ura 1
327 Téged vár a népek lelki 1-2
766 Tégy méltóvá engem a Te 1
611 Tekints le, Isten, 1
529 Tekints reám, és könyörülj 1
330 Tekints reánk, Mindenható, 1-5
619 Tekints Uram, a te szövet 1
115 Templomodba jöttünk 1-6
218 Tengernek csillaga, Isten 1-7
123 Teremtő Lélek, jöjj 1-6
67 Térj meg keresztény, 1-3
837 Ti forrásvizek, áldjátok az 1
649 Ti szentek, örvendjetek az 1
713 Tiéd a hatalom, tiéd az 1
515 Tiéd az elsőség 1
775 Tiszta szívet teremts ben 1
809 Tudván Jézus, hogy eljött 1-3
252 Túlcsordul a lelkünk, ének 1-2
826 Tündöklő fényeknek teremt 1
195 Új éneket daloljatok Isten 1-9
812 Új parancsot adok néktek 1
827 Ujjongjatok az Úrnak, mind 1-2
140 Úr Jézus, legszebb életút 1-3
103 Úr Krisztus feltámadott 1-4
586 Uralkodik a tengertől 1
193 Uralkodsz, ó Uram, méltó 1-2
412 Uram irgalmazz nékünk 1
491 Uram irgalmazz! 1
495 Uram irgalmazz! 1
784 Uram, a Te kezedbe ajánlom 1
818 Uram, hallottam híredet és 1-4
217 Uram, hiszlek és reméllek 1-4
488 Uram, irgalmazz nekünk! 1
836 Uram, irgalmazz nekünk! 1-4
693 Uram, irgalmazz nekünk, 1
694 Uram, irgalmazz nekünk, 18
482 Uram, irgalmazz! 1
200 Uram, Jézus, légy velünk, 1-4
673 Uram, mi Urunk 1
615 Uram, mi urunk! 1
797 Uram, midőn eljövendesz 1
796 Uram, te kihoztad az alvilá 1
627 Uram, Te lettél a mi 1
410 Urunk, Istenünk,könyörülj 1
328 Üdvösség szerzője, Jézus 1-5
136 Üdvössége lett e háznak 1-3
221 Üdvözítőnk édesanyja, 1-5
110 Üdvözítőnk feltámadott, 1-5
629 Üdvözítsd a Te népedet, 1
179 Üdvözlégy Felség, Oltári 1-5
272 Üdvözlégy kegyes szent 1-5
764 Üdvözlégy Mária, malaszttal 1
238 Üdvözlégy Mária, tengernek 1-6
279 Üdvözlégy szent Anna, 1-2
182 Üdvözlégy, édes Jézusunk 1-3
97 Üdvözlégy, fényes Nap, 1-3
162 Üdvözlégy, Krisztusnak 1-4
314 Üdvözlégy, Mária, Isten 1-4
139 Üdvözlégy, nagy Király! 1-3
173 Üdvözlégy, ó drágalátos 1-3
171 Üdvözlégy, Oltáriszentség 1-4
19 Üdvözlégy, szent Szűz, 1-7
178 Üdvözlégy, üdvösséges 1-3
801 Üdvünknek boldog ünnepe! 1
703 Ülj az én jobbomra, mondá 1
535 Válts meg engem, 1
620 Velem az Úr, azért Úr fél 1-4
122 Veni Creator Spiritus, 1-7
440 Verbum Domini 1-2
609 Vesd az Úrra gondodat 1
547 Victimae paschali laudes 1-7
765 Víg örvendezéssel Szűz 1
308 Vigadj boldog Pannónia, 1-7
770 Vigadjatok az Úrban és 1
538 Vigadozzál, Jeruzsálem! 1
624 Vigadtam, mikor azt mond 1
539 Vigadtam, mikor azt mondot 1
30 Vigasságos, hangos nagy 1-4
335 Vígasztaló jó Istenünk, ki 1-2
616 Vigyázz reánk, Urunk, 1
76 Világmegváltó Jézus, 1-3
303 Világmegváltó Jézusunk, 1-6
24 Világmegváltó Krisztus 1-7
168 Zálogát adtad, ó Jézus, 1-3
146 Zeng a harang hívó szóval 1-3
239 Zengj szívem dalt, és mag 1-2
307 Zengje a szívünk, énekel 1-5

 

 

Katolikus Imakönyv tartalomjegyzéke

Számsorrendes

1 KÖSZÖNÉS 1-3

2 MISEKEZDET 1
3 GYÓNÁS 1
4 DICSŐSÉG 1-4
5 OLVASMÁNY 1-5
6 EVANGÉLIUM 1-3
7 HITVALLÁS 1
8 APOSTOLI HITVALLÁS 1
9 EGYETEMES KÖNYÖRGÉS 1
10 FELAJÁNLÁS 1
11 PREFÁCIÓ 1
12 SZENT VAGY 1
13 ÚRFELMUTATÁS 1
14 MIATYÁNK 1
15 AZ ÚR BÉKÉJE LEGYEN 1
16 ISTEN BÁRÁNYA 1
17 ÁLDOZÁS 1
18 MISE VÉGE 1-3

19 GYÁSZMISE 1-2
20 KYRIE 1
21 SZEKVENCIA 1-19
22 OFFERTORIUM 1-5
23 SANCTUS 1
24 AGNUS DEI 1
25 LUX AETERNA 1-2
26 LIBERA ME 1-4

SZEKVENCIÁK
27 Áll a gyötrött Istenanya, 1-20
28 Húsvét tiszta 1-5
29 Jöjj Szentlélek Úristen, 1-7
30 Ó alkotó Lélek, jövel 1-7
31 Dicsérd Sion Üdvözítőd, 1-24
32 Zengjed nyelv a dicsőséges 1-3
33 Dicsérjétek az Urat mind, 1-4
34 Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel1-9
35 Mi Atyánk, aki a mennyekben 1-4
36 Salve Regina 1
37 Oltalmad alá futunk, 1-2
38 Most segíts meg, Mária, 1-3
39 Szűz szülője Istennek, 1-8
40 Ne haragudj ránk, Urunk, 1-4
41 Népek megváltó Istene! 1-8

VENI EMMANUEL
42 Jövel, jövel Emmáunuel, 1-5

KARÁCSONY
43 Gyermek született 1-4

O MAGNUM MYSTERIUM
44 Ó, mily nagy titok és 1-3

NAGYBÖJT
45 Legyél üdvöz, ó igaz Test 1-3

KERESZTÚT
46 Imádunk téged Krisztus, és 1-3

HÚSVÉT
47 Krisztus világossága! 1
48 Uram, irgalmazz! 1-6

LITÁNIA - JÉZUS NEVE
49 Uram, irgalmazz! 1-2

LITÁNIA - JÉZUS SZÍVE
50 Uram, irgalmazz! 1-2

LITÁNIA - JÉZUS VÉRE
51 Uram, irgalmazz! 1-2

LITÁNIA - LORÉTÓI
52 Uram, irgalmazz! 1-2

LITÁNIA - SZT.JÓZSEF
53 Uram, irgalmazz! 1-2

MÁRIA ANTIFÓNÁK
54 Az Úr angyala köszönté a 1-5
55 Hit, remény, szeretet 1

REGGELI HIMNUSZ
56 Már kél a fénynek csillaga 1-5

REGGELI IMA
57 Szívem első gondolatja 1-4

ESTI FOHÁSZ
58 Immár a nap leáldozott, 1-4

ESTI IMA
59 Ó, édes Istenem! 1-4

ŐRANGYALHOZ
60 Őrangyalom, szívből kérlek 1-2

SZT.IGNÁC FOHÁSZAI
61 Krisztus lelke, szentelj meg1-3

SZENT IGNÁC IMÁJA -MINDEN LÉLEKÉRT
62 Krisztus lelke, szentelj 1-3

ENGESZTELÉS
63 Áldott legyen az Isten. 1-4

LATIN IMÁK MAGYARUL
64 Tengernek csillaga, Isten 1-7
65 Egy órát sem tudtatok 1-2
66 Én választott szőlőm, én 1-2

 

Katolikus Imakönyv tartalomjegyzéke

ABC sorrendben


24 AGNUS DEI 1
63 Áldott legyen az Isten. 1-4
17 ÁLDOZÁS 1
27 Áll a gyötrött Istenanya, 1-20
8 APOSTOLI HITVALLÁS 1
54 Az Úr angyala köszönté a 1-5
15 AZ ÚR BÉKÉJE LEGYEN 1
31 Dicsérd Sion Üdvözítőd, 1-24
33 Dicsérjétek az Urat mind, 1-4
4 DICSŐSÉG 1-4
65 Egy órát sem tudtatok 1-2
9 EGYETEMES KÖNYÖRGÉS 1
66 Én választott szőlőm, én 1-2
6 EVANGÉLIUM 1-3
10 FELAJÁNLÁS 1
19 GYÁSZMISE 1-2
43 Gyermek született 1-4
3 GYÓNÁS 1
55 Hit, remény, szeretet 1
7 HITVALLÁS 1
28 Húsvét tiszta 1-5
46 Imádunk téged Krisztus, és 1-3
58 Immár a nap leáldozott, 1-4
16 ISTEN BÁRÁNYA 1
29 Jöjj Szentlélek Úristen, 1-7
42 Jövel, jövel Emmáunuel, 1-5
1 KÖSZÖNÉS 1-3
62 Krisztus lelke, szentelj 1-3
61 Krisztus lelke, szentelj meg1-3
47 Krisztus világossága! 1
20 KYRIE 1
45 Legyél üdvöz, ó igaz Test 1-3
26 LIBERA ME 1-4
25 LUX AETERNA 1-2
56 Már kél a fénynek csillaga 1-5
35 Mi Atyánk, aki a mennyekben 1-4
14 MIATYÁNK 1
18 MISE VÉGE 1-3
2 MISEKEZDET 1
38 Most segíts meg, Mária, 1-3
40 Ne haragudj ránk, Urunk, 1-4
41 Népek megváltó Istene! 1-8
30 Ó alkotó Lélek, jövel 1-7
59 Ó, édes Istenem! 1-4
44 Ó, mily nagy titok és 1-3
22 OFFERTORIUM 1-5
37 Oltalmad alá futunk, 1-2
5 OLVASMÁNY 1-5
60 Őrangyalom, szívből kérlek 1-2
11 PREFÁCIÓ 1
36 Salve Regina 1
23 SANCTUS 1
21 SZEKVENCIA 1-19
12 SZENT VAGY 1
57 Szívem első gondolatja 1-4
39 Szűz szülője Istennek, 1-8
64 Tengernek csillaga, Isten 1-7
49 Uram, irgalmazz! 1-2
50 Uram, irgalmazz! 1-2
51 Uram, irgalmazz! 1-2
52 Uram, irgalmazz! 1-2
53 Uram, irgalmazz! 1-2
48 Uram, irgalmazz! 1-6
13 ÚRFELMUTATÁS 1
34 Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel1-9
32 Zengjed nyelv a dicsőséges 1-3

 

Zsoltárválaszok tartalomjegyzéke

Számsorrendes

 

VASÁRNAPI ZSOLTÁROK
1 Advent 1 1-3
2 Advent 2 1-3
3 Advent 3 1-3
4 Advent 4 1-3
5 Évközi 2 1-3
6 Évközi 3 1-3
7 Évközi 4 1-3
8 Évközi 5 1-3
9 Évközi 6 1-3
10 Évközi 7 1-3
11 Évközi 8 1-3
12 Évközi 9 1-3
13 Évközi 10 1-3
14 Évközi 11 1-3
15 Évközi 12 1-3
16 Évközi 13 1-3
17 Évközi 14 1-3
18 Évközi 15 1-3
19 Évközi 16 1-3
20 Évközi 17 1-3
21 Évközi 18 1-3
22 Évközi 19 1-3
23 Évközi 20 1-3
24 Évközi 21 1-3
25 Évközi 22 1-3
26 Évközi 23 1-3
27 Évközi 24 1-3
28 Évközi 25 1-3
29 Évközi 26 1-3
30 Évközi 27 1-3
31 Évközi 28 1-3
32 Évközi 29 1-3
33 Évközi 30 1-3
34 Évközi 31 1-3
35 Évközi 32 1-3
36 Évközi 33 1-3
37 Évközi 34 1-3
38 Karácsony 2 1-3
39 Nagyböjt 1 1-3
40 Nagyböjt 2 1-3
41 Nagyböjt 3 1-3
42 Nagyböjt 4 1-3
43 Nagyböjt 5 1-3
44 Húsvét 2 1-3
45 Húsvét 3 1-3
46 Húsvét 4 1-3
47 Húsvét 5 1-3
48 Húsvét 6 1-3
49 Húsvét 7 1-3

PÁRATLAN HETI ZSOLTÁROK

 

101 Advent 1 1-6
102 Advent 2 1-6
103 Advent 3 1-6
104 Advent 4 1-6
105 Karácsony 1-9
106 Karácsony 2 1-6
107 Nagyböjt kezdete 1-3
108 Nagyböjt 1 1-6
109 Nagyböjt 2 1-7
110 Nagyböjt 3 1-7
111 Nagyböjt 4 1-7
112 Nagyböjt 5 1-7
113 Nagyhét 1-3
114 Húsvét 1-6
115 Húsvét 2 1-6
116 Húsvét 3 1-6
117 Húsvét 4 1-6
118 Húsvét 5 1-6
119 Húsvét 6 1-6
120 Húsvét 7 1-6
121 Évközi 1 1-6
122 Évközi 2 1-6
123 Évközi 3 1-6
124 Évközi 4 1-6
125 Évközi 5 1-6
126 Évközi 6 1-6
127 Évközi 7 1-6
128 Évközi 8 1-6
129 Évközi 9 1-6
130 Évközi 10 1-6
131 Évközi 11 1-6
132 Évközi 12 1-6
133 Évközi 13 1-6
134 Évközi 14 1-6
135 Évközi 15 1-6
136 Évközi 16 1-6
137 Évközi 17 1-6
138 Évközi 18 1-6
139 Évközi 19 1-6
140 Évközi 20 1-6
141 Évközi 21 1-6
142 Évközi 22 1-6
143 Évközi 23 1-6
144 Évközi 24 1-6
145 Évközi 25 1-6
146 Évközi 26 1-6
147 Évközi 27 1-6
148 Évközi 28 1-6
149 Évközi 29 1-6
150 Évközi 30 1-6
151 Évközi 31 1-6
152 Évközi 32 1-6
153 Évközi 33 1-7
154 Évközi 34 1-6

 

PÁROS HETI ZSOLTÁROK
201 Advent 1 1-6
202 Advent 2 1-6
203 Advent 3 1-6
204 Advent 4 1-6
205 Karácsony 1-9
206 Karácsony 2 1-6
207 Nagyböjt kezdete 1-3
208 Nagyböjt 1 1-6
209 Nagyböjt 2 1-7
210 Nagyböjt 3 1-7
211 Nagyböjt 4 1-7
212 Nagyböjt 5 1-7
213 Nagyhét 1-3
214 Húsvét 1-6
215 Húsvét 2 1-6
216 Húsvét 3 1-6
217 Húsvét 4 1-6
218 Húsvét 5 1-6
219 Húsvét 6 1-6
220 Húsvét 7 1-6
221 Évközi 1 1-6
222 Évközi 2 1-6
223 Évközi 3 1-6
224 Évközi 4 1-6
225 Évközi 5 1-6
226 Évközi 6 1-6
227 Évközi 7 1-6
228 Évközi 8 1-6
229 Évközi 9 1-6
230 Évközi 10 1-6
231 Évközi 11 1-6
232 Évközi 12 1-7
233 Évközi 13 1-6
234 Évközi 14 1-7
235 Évközi 15 1-6
236 Évközi 16 1-7
237 Évközi 17 1-6
238 Évközi 18 1-7
239 Évközi 19 1-6
240 Évközi 20 1-6
241 Évközi 21 1-6
242 Évközi 22 1-6
243 Évközi 23 1-6
244 Évközi 24 1-8
245 Évközi 25 1-6
246 Évközi 26 1-6
247 Évközi 27 1-6
248 Évközi 28 1-6
249 Évközi 29 1-6
250 Évközi 30 1-6
251 Évközi 31 1-6
252 Évközi 32 1-6
253 Évközi 33 1-7
254 Évközi 34 1-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet